Chrislam mint világvallás, nyitány a Végidőkre?

A kazah fővárosban, Nur-Sultanban szeptember 14-én és 15-én „A világ és a hagyományos vallások vezetőinek szerepe az emberi civilizáció szellemi és társadalmi fejlődésében a pandémia utáni időszakban” címmel megrendezett eseményen Kassym-Jomart Tokayev, Kazahsztán elnöke, Dr. Ahmed el-Tayyeb és Ferenc pápa is részt vettek.

NUR-SULTAN, 2022. szeptember 15. (WAM)

A világ vallási vezetői ma elfogadták – 2022.09.15. – az emberi testvériségről szóló dokumentumot, amelyet őeminenciája, Al Azhar nagyimámja és a Muszlim Vének Tanácsának elnöke, Dr. Ahmed el-Tayyeb írt alá, és Őszentsége Ferenc pápa, a katolikus egyház feje Abu-Dzabiban 2019-ben.

Azzal, hogy a 7. Világvallások Kongresszusa elfogadta a Ferenc pápa és Mohamed bin Zayed által készített Emberi Testvériség dokumentumot, a kriszlám immár hivatalossá vált

VILÁGVALLÁS

A Chrislam most már kodifikált és ratifikált azzal, hogy a Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek 7. Kongresszusa elfogadta az Emberi Testvériség dokumentumot, amelyet Ferenc pápa a Vatikánból hozott létre, és Mohamed bin Zayed az Egyesült Arab Emírségekből finanszírozott és támogatott.

Az ünnepségen JÉZUS KRISZTUS neve sehol sem szerepelt,

Aki 2000 EZER évvel ezelőtt, ISTENSÉGE által MEGVÁLTOTT bennünket, LELKEKET az ŐSBŰNTŐL, még csak nem is említették, méltatták?!

Egy ilyen világraszóló rendezvényen üresen maradt volna a „DÍSZPÁHOLY”, amelyben JÉZUS KRISZTUST illetné, hogy helyet foglaljon?!

A VÉGIDŐBEN vagyunk és csak JÉZUS KRISZTUS által, az Ő megvallásával ÜDVÖZÜLHETÜNK, kerülhetünk az ÖRÖKLÉTBE!

Egy vitt bukásba – „árnyék” – és csak egy – JÉZUS KRISZTUS – VÁLTHAT meg! JÉZUS KRISZTUS nélkül nincs ÜDVÖZÜLTSÉG, függetlenül attól, hogy ki mint vélekedett, vélekedik, gondolkodott, gondolkodik efelől!

Vagy mégsem volt üres a „DÍSZPÁHOLY”, csak a szellemisége volt jelen(!), mert a személye még nem kapott meghívót? … azaz JÉZUS Földi ellentéte, mivel JÉZUS KRISZTUS a második eljövetelekor CSAK az ÉGBEN LESZ LÁTHATÓ, és innen fogja leheletével elfújni a gonoszt a MEGKÖTÖZÉSE helyére!

A több mint 108 vallási és világi vezető részvételével zajló kongresszus zárónyilatkozata az Emberi Testvériség Dokumentum történelmi jelentőségét hangsúlyozta, hangsúlyozva, hogy elősegíti a békét, a párbeszédet és az emberek közötti kölcsönös tiszteletet.

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS, szeretett LÉLEKGYERMEKED Misi, kérdezem Szabad Akaratomból az ÉLŐ ISTENTŐL, hogy a CHRISLAM, mint VILÁGVALLÁS valóban NYITÁNY a VÉGIDŐKRE?

Drága Lélekgyermekem, Misi!

Végtelen hálával és köszönettel veszem, hogy feltetted ezen igen fontos kérdést, mikor a Chrislam mint világvallás, valóban az említett vallási vezetők világtalálkozóján világvallás lett és folyamatosan törekszik betölteni mindazt, amit ezen világvallás elfogadott dokumentumában elhatároztak az emberiség iránti jobbító szándék köntösébe burkolva,

igen a VÉGIDŐK NYITÁNYA!

AZ „emberi testvériségről” a fenti időpontban elfogadtatott dokumentum mindazt, amit a DRÁGA FIAM JÉZUS KRISZTUS kettőezer évvel ezelőtt a SZERETET megnyilvánulásának, hatalmas MEGVÁLTÓ művében, ISTENSÉGÉBEN felvállalt és szenvedett, ezen dokumentum elfogadása semmissé tette, azaz a Vatikán és annak feje teljesen új alapokra helyezte a JÉZUS KRISZTUSI vallást!

Az új világvallás, amely Chrislam rövidítésként van elfogadva, olyan lehetőségeket teremt a vallási vezetőknek, hogy ezen dokumentumban foglaltak megtévesztő közreadásával, JÉZUS KRISZTUS által lefektetett KRISZTUSI alappilléreket gyökeresen új alapra helyezte!

A JÉZUS KRISZTUS és az APOSTOLAI által kialakított KRISZTUSI vallás gyökerei teljességgel megsemmisültek, és az új világvallásban, a CHRISLAM-ban már csak az emberek megtévesztésére irányuló báránybőrbe bújt ordasként kívánja az „árnyék” LÉLEKGYERMEKEIM milliárdjait a kísértések, megtévesztések útján minél hamarabb a bugyorba, az örök tűzbe, a kárhozat tűzébe taszítani, hogy ezáltal a LÉLEK fejlődésére TŐLEM nap mint nap biztosított energiát megkaparintsa! A LELKEKTŐL így megszerzett energiával pedig az „árnyék” és csatlósai újból az emberek sokaságának a megtévesztésével, kísértésekkel további LELKEKET taszíthatnak a kárhozatba az ÜDVÖZÜLTSÉG, az ÖRÖKLÉT helyett, amely JÉZUS KERISZTUS Drága Fiam útján, Szabad Akaratból felvállalt lehetőség!

A kriszlám, mint új világvallás az „antikrisztus” eljövetelét hivatott megtévesztően megteremteni és szomorú, hogy mindezt JÉZUS KRISZTUS Földi helytartója FERENC pápa tevékeny közreműködése által tudta elérni, és minden az OLTÁRISZENTSÉGEHEZ kapcsolódó lehetőségeket az egyházból, JÉZUS KRISZTUS egyházából teljesen száműzött és ezáltal mindazok az energiák, amelyek hivatottak lennének, hogy távol tartsák a gonoszt, ezek a negatív energiák a befolyásolások útján szabad utat kaptak és megtévesztően angyali módon, egyre több embert, LÉLEKGYERMEKEMET fognak megkísérteni és sorsukat a kárhozat útjára taszítani!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, JÉZUS KRISZTUS nevében fog az „antikrisztus” itt a Földi létben tetszelegni és a nevében csodákat elkövetni, amelyek csak ideig-óráig fognak tartani, mivel ATYAI áldásomat ezen csodák nélkülözik, ezért itt a Földi létben nem tudnak tartósan megmaradni!

Mindez már a színfalak mögött fog maradni és csak a csodákat fogják vele kapcsolatban megemlíteni, és nem azt, hogy a csodái csak ideig-óráig működnek! Pozitív színben fogja magát feltüntetni az emberiség jóakarójaként, azonban mindez csak álca, hogy minél több LÉLEKGYERMEKEMET emberi mivoltában megtévesszen és a „bugyorba”, a kárhozat örök tüzébe taszítsa!

Drága Lélekgyermekeim, az igazi JÉZUS KRISZTUS itt a Földön már nem fog megjelenni, csak a felhőkben fog feltűnni, illetve a NAGYFIGYELMEZTETÉS során minden LÉLEKGYERMEKEM szembesítve lesz az eddigi gondolkodásmódjával, hogy az ÉLŐ ISTENT, JÉZUS KRISZTUST mennyire fogadta el, utasította el, valamint milyen vétket, bűnt, bűnöket követett el!

A KEGYELMEM, irgalmam órája még tart, ezért minden LÉLEKGYERMEKEMNEK emberi mivoltukban, a Szabad Akaratuk által LEHETŐSÉGET Adok, kapnak a LÉLEKGYERMEKEIM, hogy felébredjenek ebből a kábulatból, amelyet az „árnyék” a befolyásolása révén érte el náluk, és a BŰNBÁNÓ imáik útján az IGAZI JÉZUS CSODÁJÁT, a SZERETET feloldozását keressék, amely valódi és nem képmutató, és ezáltal a sorsukat a LELKÜKET az ÜDVÖZÜLTSÉG útjára fordítsák vissza, hogy megmenekülhessenek az örök kárhozat tüzétől, valamint a teljes megsemmisülésüktől!

Amennyiben a Szabad Akaratuk által a döntésük nem a MEGVÁLTÓJUK az ÜDVÖZÜLTSÉG mellett szól – mivel dönteniük kell a LELKEKNEK, semlegesek nem maradhatnak –, azaz a megátalkodottságuk okán ha nem akarnak szembesülni elkövetett vétkeikkel, bűneikkel, a sorsukat megpecsételhetik és útjuk a kárhozatba vezethet, de JÉZUS KRISZTUS SZÍVBŐL történő MEGVALLÁSÁVAL, BŰNBÁNÓ imáik által még kérhetnek feloldozó BŰNBOCSÁNATOT, s mindaddig, amíg a kegyelmi időszak még tart, a LELKÜKET megmenthetik, hogy a sorsuk az ÖRÖKLÉTBE vezessen!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, Szabad Akaratotok, hogy az új világvallás hangzatos, „jó szándékú” mondatait az „antikrisztus” megtévesztései, kísértései, időleges Földi csodái útján elfogadjátok-e és sorsotokat egy visszafordíthatatlan útra terelitek, avagy az ÜDVÖZÜLTSÉG, az ÖRÖKLÉT lehetőségét választjátok JÉZUS KRISZTUS által!

Végtelen Szeretettel a ti MINDENHATÓ ATYÁTOK, AKI minden LÉLEKGYERMEKÉT hazavárja az ÖRÖKLÉTBE, a SZERETET HONÁBA!

FÉNYCSATORNÁN kívül, kiegészítés tőlem, Misitől:

Ferenc Pápa – az ész (EGO) pápája – 2021. szeptember 12-én tiszteletét tette Budapesten, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.

(Az EGO /Istent nem ismeri el/ mivel az anyagi világ alacsony rezgésszintjén van 85Hz alatt, vagy önmaga megszállottja, azaz csak a saját öntelt gondolatait fogadja el, vagy az „árnyék” és csatlósai megszállottjaként a sugallatok, befolyásolások, kísértések, technikai eszközök elménkre való hatása útján alakítja a gondolatainkat, tetteinket, mivel az ego képes a tudatosan kialakított késztetések által a gondolatainkat befolyásolni, FELISMERÉSÜNKET ELBUTÍTANI! Az EGO-ból mondott gondolatok ugyan lehetnek kenetteljesek, de mivel nélkülözik a SZÍVBÉLISÉGET, a LELKÜNK SZERETETTELJESSÉGÉT, ezért ez KÉPMUTATÁS és csak hangzatos, ájtatosnak tűnő szavak ÉLŐ HIT NÉLKÜL és az alacsony rezgés miatt csak a másik oldalt, a gonoszt képviseli!)

(A rezgésszintedet /85Hz fölé, amely a spiritualitás kezdete/ a SZÍVBŐL mondott IMÁK – a Szívedre koncentrálva – által emelheted, nap mint nap!

SZABAD AKARATOD, neked FONTOS, hogy mit teszel, ATYÁNK csak a SZÍVBÉLISÉGEDRE hallgat, az ÉLŐ ISTEN iránti bizalmad által segít minden LÉLEKGYERMEKÉN, így rajtad is. Kérés nélkül azonban nem működik semmi sem /– SZÍVBŐL – KÉRJETEK és ADATIK!)

Kiábrándító záró szentmisét celebrált Ferenc Pápa, amely mérvadó iránymutatás volt minden felkent lelkipásztornak, hogy az Eucharisztikus Kongresszus esszenciáját „szinódusok” útján továbbvigyék.

MIÉRT IS VOLT KIÁBRÁNDÍTÓ?

„Mi is szeretnénk egy olyan Messiást, aki hatalommal rendelkezik, és nem egy keresztre feszített szolgát”! Ezek szerint Ferenc pápa sem ismeri, hogy JÉZUS KRISZTUS ISTENI MEGVÁLTÁSA, hatalmas SZERETET műve miért is történt? Ferenc pápában hol van az alázat, JÉZUS KRISZTUS felkent szolgálójának ISTEN iránti szeretete, bizodalma?!

/Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjének a margójára, üzenet részletesen tartalmazza, az ŐSBŰN lényegét, hogy miért is került sor JÉZUS KRISZTUS ISTENI MEGVÁLTÓ művére!/

Az Eucharisztia lényege: JÉZUS KRISZTUSNAK az utolsó vacsorán elhangzott szavai, amely az OLTÁRISZENTSÉG alapját képezi a kenyérrel – JÉZUS testével – és a borral – JÉZUS vérével. Egyétek TESTEMET, igyátok VÉREMET, TÖLTEKEZZETEK BE VELEM, amely BETÖLTEKEZÉS JÉZUS KRISZTUSSAL, PAJZS az „árnyékkal” szemben – ez az OLTÁRISZENTSÉG legfőbb kinyilatkozása!

„Az ISTEN szerinti gondolkodás összeütközik az emberi gondolkodással”? ISTEN felkent szolgája miért az anyagi világot, az EGO világát részesíti előnyben a LÉLEKKEL szemben? Vagy Ferenc pápa, a katolikus egyház feje nem LELKIPÁSZTOR (?). Ha nem a LÉLEKÉ akkor KIÉ?

Ferenc pápa általi Szentmise (?) folytatása: „ne érjük be egy olyan hittel, amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből él. Nyíljunk meg a megfeszített és feltámadt Isten „BOTRÁNYOS ÚJDONSÁGAIRA”? Akkor örömben fogunk élni és örömet viszünk mindenhová.”

A SZÖVEG elbír minden KENETTELJES gondolatot, tartalom, ÉLŐ HIT NÉLKÜL. JÉZUS KRISZTUS, a SZERETETT MEGVÁLTÓNK nélküli hitet hirdetett meg Ferenc pápa. Ezzel a LÉLEK elleni „háború” pont Ferenc pápa által „színre” lépett?

/A teljesség igénye nélkül kerültek az említettek felsorolásra a záró szent (?) misén az ÉLŐ ISTEN IGAZSÁGÁNAK tükrében!/

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson Ferenc pápa által celebrált szentmisén elhangzott, „BOTRÁNYOS ÚJDONSÁGOK” közzé tartozott, hogy JÉZUS KRISZTUST levették a „MISSZIÓS” keresztről, és a „BOTRÁNYOS ÚJDONSÁG” folytatódott azzal, hogy a 7. Világvallások Kongresszusa elfogadta a Ferenc pápa és Mohamed bin Zayed által készített Emberi Testvériség dokumentumot, a kriszlám immár VILÁGVALLÁS, így újból megtörtént, ami 2000 évvel ezelőtt:

JÉZUS KRISZTUST újra KERESZTRE FESZÍTETTÉK!

Az OLTÁRISZENTSÉGET – a hagyományt nem tisztelve – GYÖKERESTÖL kivágta Ferenc pápa, JÉZUS KRISZTUS Földi helytartója(?) a MEGVÁLTÓNK SZERETET fáját!

Állítólag a Vatikán alatt 84 km hosszan húzódik az ún. titkos dokumentumtár, amelyben megtalálható – EREDETI MÉDIUMI SZÖVEGEK – az eredeti Bibliai Szentírások alapján a MEGVÁLTÁS, JÉZUS KRISZTUS hatalmas SZERETETMŰVE és az ŐSBŰN keletkezése, melyet az emberek nem ismernek, de az ezt tanítók, papok sem tudnak róla, mert az „árnyék” befolyása által már akkor sem merték nyilvánosságra hozni, és az akkori elvárásoknak megfelelően ezért TÖBBSZÖRÖSEN módosították a nyilvánosságra került SZENTÍRÁST.

A SZENTÍRÁST is HITELES médiumok írták annak idején, ezért az „árnyék” befolyásoltsága útján vették bele módosítások által a médiumokról és a jósokról való NEGATÍV GONDOLATOKAT, mert az „árnyék” a módosítások útján befolyásolt akkori egyházi vezetők által csak így tudta elérni, kivédeni, hogy az ÉLŐ ISTEN IGAZSÁGA megbízható, HITELES MÉDIUMOK ÚTJÁN NE LEGYEN MEGISMERHETŐ!      

Végtelen Szeretettel: Misi

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei