Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjének a margójára!

NYÍLTAN ARRÓL, AMI TITKOLT „KENDŐZÖTT”!

II. János Pál Pápa – a SZÍV PÁPÁJA – 30 évvel ezelőtti Magyarországi látogatása alkalmával, személyesen volt szerencsém részt venni Máriapócson, amikor tiszteletét tette. Az érzés, a szívből jövő érzés, igen magával ragadó volt, szívemből jött, melyre utólag jöttem rá, mert akkor még nem tudtam igazán ATYÁNK – JÉZUS Isteni sugallatát hová tenni, az érzés átjárta minden porcikámat!

Ferenc Pápa – az ész pápája – 2021. szeptember 12-én, amikor tiszteletét tette Budapesten a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén a TV képernyőjén keresztül érzékeltem az impozáns külsőségeket, a helyszín atmoszféráját. A kirendeltek és a pápára kíváncsiak egybecsengő „aurája” valóban eufórikus hangulatot érzékeltetett, amely a TV-n keresztül is tapasztalni lehetett. Jómagam is átadtam magamat ennek a légkörnek, vívódtam a szívemmel, de örültem az eszemmel, ennek a hangulatnak.

Azonban jött a kiábrándító záró szentmise, melyet Ferenc Pápa celebrált, és amely mérvadó iránymutatás volt minden felkent lelkipásztornak, hogy az Eucharisztikus Kongresszus esszenciáját „szinódusok” útján tovább vigyék.

Az Eucharisztia lényege: JÉZUS KRISZTUS-nak az utolsó vacsorán elhangzott szavai, amely az OLTÁRISZENTSÉG alapját képezi a kenyérrel – JÉZUS testével – és a borral – JÉZUS vérével -, amely az OLTÁRISZENTSÉG legfőbb kinyilatkozása.

Miért is volt kiábrándító?

 • A pulpituson ott díszelgett a Szentekkel, később Boldogokkal teletűzdelt kereszt, amelyet egyben „MISSZIÓS KERESZT –ként” korábban körbevittek bemutatásra, illetve kicsinyítve ilyet kaptak ajándékba.
 • JÉZUS hirdetése a kérésre: „Hát Ti mit mondtok, Ki Vagyok”? PÉTER válaszolt az egész csoport nevében: „A MESSIÁS vagy”, mondta Ferenc pápa a Hősök terén a záró misén, majd folytatta” Mindig fenyeget a veszély, hogy az emberek és nem ISTEN elképzelése szerinti MESSIÁST hirdetünk”. Eredetileg ez így hangzik: „Te vagy a KRISZTUS, az ÉLŐ ISTEN FIA.” Ferenc pápa az „ÉLŐ ISTEN FIA” kifejezést miért cserélte fel a Messiásra? A vatikáni titkos könyvtár erre is magyarázatot adhatna, és nem kellene emberi és ISTENI értelmezésről nyilatkozni! Szomorú, de FERENC pápa folytatta: „Mi is szeretnénk egy olyan Messiást, aki hatalommal rendelkezik, és nem egy keresztre feszített szolgát”! Ezek szerint Ferenc pápa sem ismeri, hogy JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÁSA miért is történt? Vagy az általa szolgának nevezett JÉZUST így kívánta ismételten megszégyeníteni az „árnyék” befolyásoltsága által? Szomorú. De ez SIKERÜLT JÉZUS KRISZTUS Földi (?) helytartójának!
  Ha Ferenc pápa EGY URAT SZOLGÁL (?), akkor mindvégig az ÚR nevében nyilatkozzon, és ne kétértelműen!
  „Az ISTEN szerinti gondolkodás összeütközik az emberi gondolkodással”. ISTEN felkent szolgája, miért az anyagi világot az ego világát részesíti előnyben a LÉLEKKEL szemben? Vagy Ferenc pápa a katolikus egyház feje nem LELKIPÁSZTOR (?), ha nem a LÉLEKÉ, akkor KIÉ?
 • Ferenc pápa általi Szentmise (?) folytatása: „ne érjük be egy olyan hittel, amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből él. Nyíljunk meg a megfeszített és feltámadt Isten BOTRÁNYOS ÚJDONSÁGAIRA? Akkor örömben fogunk élni és örömet viszünk mindenhová.”
  A SZÖVEG elbír minden kenetteljes gondolatot, tartalom, ÉLŐ HIT NÉLKÜL, JÉZUS KRISZTUS a SZERETETT MEGVÁLTÓNK nélküli hitet hirdetett meg Ferenc pápa. Ezzel a LÉLEK elleni „háború” pont Ferenc pápa által, „színre” lépett?

/A teljesség igénye nélkül kerültek az említettek felsorolásra a záró szent (?) misén az ÉLŐ ISTEN IGAZSÁGÁNAK tükrében!/

A Ferenc pápa által celebrált záró szentmise megismételve azért kiábrándító, mivel mérvadó IRÁNYMUTATÁS volt minden felkent lelkipásztornak, hogy az Eucharisztikus Kongresszus esszenciáját „szinódusok” útján tovább vigyék!

JÉZUS KRISZTUST miért vették le a keresztről?

Ferenc pápa: „Jézus egy ember, nem volt Isten”. Az olasz ateista és egyházellenes aktivista, valamint újságíró Eugenio Scalfari, aki Ferenc pápa bizalmasa (?), és többször adott neki interjút, a következőket írja a La Repubblica lapnak 2019. október 9-én: Szerencsém volt többször találkozni vele /Ferenc pápával/ és mélyen elbeszélgetni. Ferenc pápa Krisztust a Názáreti Jézusnak tekinti, tehát egy férfinak, nem Istennek. Születésétől fogva ember volt, mindaddig, amíg meg nem halt a kereszten. Ez a bizonyíték arra, hogy a Názáreti Jézus amint emberré vált, hiába élt erényes életet, nem volt Isten.

Ez megmagyarázza, miért nem hajlandó Ferenc pápa letérdelni az Oltáriszentség előtt. 2018 márciusában azt mondta Scalfari, hogy „nincs pokol”. A Vatikán soha nem cáfolta ezt a kijelentést (?).

Talán Erdő Péter bíboros a szentekkel teletűzdelt kereszttel akart Ferenc pápa „kedvében járni”? Állítólag a Vatikán alatt 84 km. hosszan húzódik, az un. titkos könyvtár, amelyben megtalálható az eredeti Bibliai Szentírások alapján a MEGVÁLTÁS, JÉZUS KRISZTUS hatalmas SZERETET MŰVE és az ŐSBŰN keletkezése, melyet az emberek nem ismernek, de az ezt tanítók, papok, sem tudnak róla, mert az „árnyék” a befolyása által már akkor sem merték nyilvánosságra hozni, és az akkori elvárásoknak megfelelően, többszörösen módosították a nyilvánosságra került SZENTÍRÁST.

A SZENTÍRÁST is HITELES médiumok írták, annak idején, ezért az „árnyék” befolyásoltsága útján vették bele módosítások által, a médiumitásokról és a jósokról való NEGATÍV GONDOLATOKAT, mert az „árnyék” a módosítások útján befolyásolt akkori egyházi vezetők által csak így tudta elérni, kivédeni, hogy az ÉLŐ ISTEN IGAZSÁGA megbízható MÉDIUMOK ÚTJÁN NE LEGYEN MEGISMERHETŐ!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA MEGVÁLTÓNK HALÁLA A KERESZTEN, SZENVEDÉSÉBEN MI UTAL ARRA, HOGY MELYET „EMBER NEM, CSAK ISTEN BÍR EL”?

Drága Gyermekem, Misi!

Kérésed – hogy elevenítsem fel Drága Fiam keresztre feszítésétszomorúsággal tölt el, hogy ezt egy olyan Földi személy kijelentése okán teszem, akit Ti itt a Földön Jézus Krisztus Földi helytartójának neveztek. Igen, a Drága Gyermekem Jézus, aki a Lelkek Megváltását, Megmentését felvállalta, bűntelen testére terhelte az ŐSBŰNT, melyben az ellenfelem fellázadt, fellázadtatok ellenem az őt követő angyalokkal együtt, és az Örök Szeretetből kiűzettetek!

A BŰNÖK KIENGESZTELÉSE JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL!

Az egykori Isten elleni lázadás bűne már olyan nagy volt, hogy azt nem tudtátok volna kiengesztelni emberként. Ezért vettem magamra minden bűnötöket. Én fogtam fel minden gonosz cselekedet kihatását, mindent az emberi testemre terheltem, és ez, a fölöttébb kínos szenvedés és kereszthalál által kiengesztelte vétkeiteket.

SZERETETEM indított arra, hogy segítsek rajtatok, maga a SZERETET ajánlkozott mentésre, a nagy vétek eltörlésére. Egy világossággal és SZERETETTEL ELTÖLTÖTT Lényben maga a SZERETET szállt le a földre, hiszen aminek a Földön kellett történnie, annak emberi formában kellett végbemennie. Magamnak kellett hústestbe öltöznöm, és ezért az ember-Jézusban vettem tartózkodási helyet, aki oly bűntelen és tiszta volt, hogy benne manifesztálódhattam (megtestesülhettem).

Jézus nemzése nem volt az érzékek alacsony aktusa. Jézus NEMZÉS NÉLKÜL, a SZERETETEMBEN FOGANT. ISTEN OLYAN SZERETETREZGÉST ÁRASZTOTT MÁRIA ÖLÉBE, MELYET MI EL SEM TUDUNK KÉPZELNI, és a SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS, ISTEN és MÁRIA KÖZÖTT LÉVŐ ERŐS SZERETETKAPCSOLAT által jött létre. MÁRIA SZÍVE TISZTA VOLT és BŰNTELEN!

Ez az ember-Jézus engesztelte ki bűneiteket, ez az ember-Jézus vállaira vette az emberiség óriási bűnterhét, és elment vele a kereszthez. Habár ismételten tudomásotok van embertelen szenvedéseiről, mégsem tudjátok felfogni a maga mélységében, mert lényetek hiányossága megakadályoz ebben. SZENVEDÉSEI SÚLYOSSÁGA SEMMIHEZ SEM HASONLÍTHATÓ, és Ő tudott már róla hosszú idővel előtte, mert el volt telve SZELLEMEMMEL, aki maga vett tartózkodást benne, és ezért tudott mindenről, a missziójáról és a kereszthaláláról is. LELKE RESZKETETT ÉS REMEGETT, MERT EMBER VOLT. És bár erőt adott neki a SZERETETE által elnyert ISTENSÉGE, DE EZ a SZENVEDÉS MÉRTÉKÉT NEM CSÖKKENTETTE. Olyan ember ment a kereszthez, aki szenvedni akart az embertársaiért, segíteni rajtuk, mert ennek az embernek tudomása volt azok mérhetetlen szenvedéséről, akiket ellenfelem fogva tart a mélyben. JÉZUS tudta, hogy áldozatot kellett hozni, hogy a LELKEKET megváltsa ettől az ellenségtől. Tudta, hogy ezt a nagy Bűn-adósságot ki kellett egyenlíteni az Atya igazságosságának kielégítésére, mert az ATYAI HÁZBA bűnökkel terhelt gyermekeket nem fogadhat be. Jézus Vissza akarta hozni a GYERMEKEIMET, és LELKÜKÉRT a vételárat Ő akarta kifizetni. És mert az adósság óriási nagy volt – így az áldozatnak is szokatlanul nagynak kellett lenni. Mindennek ismeretében vette magára az EMBER-JÉZUS az ÓRIÁSI SZENVEDÉST, ezért engedte MEGTENNI MAGÁVAL AZT, AMIT KÍVÜLE EGY EMBER SEM TUDOTT VOLNA ELVISELNI. Az utat a keresztig tudatosan járta, kimondhatatlan kínokat szenvedett, ami végül a kereszten a legfájdalmasabb halállal végződött.

Az irgalom e művének nagyságát, amit az emberiség így kapott, nem tudjátok még felmérni, de jusson eszetekbe, hogy JÉZUS TELJESEN BŰNTELEN VOLT, és szenvedett értetek, kik az Ő MEGVÁLTÓ MŰVE nélkül soha nem térhettetek volna vissza az Atyához. ÉN MAGAM TARTÓZKODTAM AZ EMBER–JÉZUSBAN, mert teljesen betöltötte a szeretet, és e nélkül ezt a tettet soha nem tudta volna végbevinni. De szenvedése legnehezebb óráiban, csendesen kellett viselkednem, hiszen mint ember kellett szenvednie és meghalnia – mivel az ISTENSÉG NEM SZENVEDHETETT BENNE, VISZONT az ISTENSÉG EGYETLEN BŰNT SEM TÖRÖLHETETT EL KIENGESZTELÉS NÉLKÜL az ISTENI IGAZSÁGOSSÁG ALAPJÁN.

Ami nektek, embereknek még érthetetlen az irgalmasság e legnagyobb művén, azt egykor majd egész mélységében felfogjátok. Az ember – Jézus az ember – léte által a ti szférátokban volt, és ezért a LELKE rettenetesen szenvedett. LELKE FENTRŐL A VILÁGOSSÁG BIRODALMÁBÓL SZÁLLT LE,  és belátott a legmélyebb sötétségbe, ahol a POKOL ERŐI szorongatták. Ezért az ember-Jézusnak nem csak testi szenvedései voltak, hanem tűrnie kellett a legmélyebb LELKI KÍNOKAT is, amelyek szenvedéseit még EZERSZERESÉRE növelték. De ezzel meghozta nektek, embereknek a BŰNTŐL és HALÁLTÓL való MEGVÁLTÁST.

JÉZUS KRISZTUS KERESZTJE a BUKOTTAK SZÁMÁRA /bukott angyalok, amelyek valamikor mi voltunk/ a REMÉNY jele. Krisztus keresztje azt mutatja nekik, hogy helyzetükből van menekülés; ÚT, AMIRE CSAK RÁ KELL LÉPNI, hogy a sötétség birodalmának mélységéből kijuthassanak a világos reggelre. Felfelé KRISZTUS KERESZTJE az ÚTJELZŐ, AMELY SOHA NEM VEZET TÉVEDÉSBE, mert ezt az utat az egyengette, aki a bűnös emberiség /ŐSBŰN, bukott angyalok/ iránti szeretetből meghalt a kereszten. A mélységben lévő LELKEKÉRT vérével Ő fizette meg a vételárat, és mindenki felhasználhatja ezt a kedvezményt. JÉZUS KRISZTUS minden emberért meghalt, a JELEN, a MÚLT, a JÖVŐ emberéért is. LESZÁLLT a POKLOKRA és a MEGVÁLTÁS MŰVÉNEK KEGYELMEIHEZ hozzájuttatta a mélység LELKEIT is.  A SZELLEMVILÁGBAN is el kell ismerni Őt, mint aki MEGVÁLT bűnöktől, e nélkül lehetetlen a sötétségből való menekülés.

AZ EMBER–JÉZUS a FÖLDÖN EGY FELFOGHATATLANUL NAGY SZERETETMŰVET VITT VÉGBE, AMI MÉG A TÚLVILÁGON is KÉPES HATNI!

Ezért szükséges a JÉZUS KRISZTUSRÓL és MEGVÁLTÓ MŰVÉRŐL szóló ismeret, és az erős hit! ERRŐL MINDEN LÉLEKNEK TUDNIA KELL, HA a FÖLDÖN MÉG NEM ÉRTESÜLT RÓLA. Tehát van megváltás a mélyből, de sohasem JÉZUS KRISZTUS NÉLKÜL!
Mindehhez az ember szabad akaratára van szükség.
És ennek az akaratnak a megváltoztatásához kell a sok közbenjáró ima, azok részéről, akik hisznek, szeretnek!

AZ IMA GYENGÍTI a GONOSZT!!!

Az embereket tehát, elsősorban az Evangéliumom által kell oktatni, hogy SZERETETBEN ÉLJENEK, és akkor a LELKÜK KIÉRLELŐDIK. MEGÁLDOK MINDEN EMBERT, AKI MEGHIRDETI az ISTENI SZERETETEM tanításait és egyúttal rámutat arra az EGY-re, aki az emberek iránti szeretetből szenvedett és meghalt a kereszten. Tehát Jézus Krisztusra utal, az ISTENI MEGVÁLTÓRA, akiben ÉN MAGAM TESTESÜLTEM MEG a FÖLDÖN! Erről a nagy SZERETETRŐL és irgalmas CSELEKEDETRŐL a FÖLDÖN MINDEN EMBERNEK TUDOMÁST KELL SZEREZNI, tehát az ember–Jézusról, akinek a testében Én Magam vittem végbe a MEGVÁLTÁS MŰVEIT!

EGY VITT BUKÁSBA és CSAK EGY VÁLTHAT MEG, és ez JÉZUS KRISZTUS!

Magam ígértem meg ezt nektek, amikor a Földön vándoroltam, hogy már nem hagylak magatokra a világ végéig! Ekkor a Bennetek lévő SZELLEMEM munkálkodására utaltam – aki bevezet benneteket minden IGAZSÁGBA! De ez csak a kereszthalálom után vált lehetővé, mert előtte a LÉLEK még az ŐSBŰNNEL volt megterhelve! Az pedig lehetetlenné tette, hogy az ember kapcsolata olyan BENSŐSÉGES LEGYEN VELEM, hogy ÖNMAGÁBAN MEGHALLHASSA a HANGOMAT! Előtte létre kellett jönnie JÉZUS KRISZTUS által a MEGVÁLTÁSNAK! Ez törölte el a TŐLEM VALÓ NAGY SZÉTVÁLÁSOTOKAT! Azóta az emberek teljes tudatossággal el kell ismernie engem JÉZUS KRISZTUSBAN! Tehát akarattal kell rálépni a visszatérés útjára és ez meghozza neki a kegyelmet, hogy SZERETET ERŐM RÁSUGÁROZZON!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA MEGVÁLTÓNK, KERESZTHALÁLA! DRÁGA GYERMEKEM, az ÜZENETEM FOLYTATÁSA!

A Vatikánból, jelen helyzetben egyre-másra jelennek meg fölöttébb érthetetlen fordulatok, amelyek a katolikus egyház alapjait feszegetik! A pápa Lelke, hozzátok hasonlóan Drága Földlakó Gyermekeim, amely az ÖRÖKLÉT a SZERETET HONÁBÓL VALÓ!

A pápa Lelke most igen erőteljes befolyás alá került itt a Földi világban, ellenfelem, az „árnyék„ útján, és a folyamatos támadás miatt a Fényből való Lelke általi ellentmondó kinyilatkoztatások, amelyek érzékeltetik, hogy jelenleg igen ÁDÁZ BELSŐ küzdelem van jelen az életében!
Mivel itt a Földön, Szabad Akarata van mindannyiótoknak, rajtatok áll, hogy engedtek-e a nem látható szellemvilágnak, ha elfogadod, ha nem a létezését!

/SZELLEMVILÁG: amelynek a hatását úgy képzeljétek el, hogy a Földi látható világ a jéghegy csúcsa, és ami alatta van az a szellemvilág, melyet a véges tudatotokkal, elmétekkel fel sem tudtok fogni, de megnyilatkozások tettek, szavak, gondolatok, érzések által jelenvaló befolyását érzékelteti, hogy Ti belsőleg, melyiket tápláljátok (Fény vagy “árnyék”).

Az egyház tisztelt képviselői, a SZELLEMVILÁG ÁDÁZ küzdeleméről miért nem tanítanak? Hiszen ez a Földi létünk alapja! Avagy az „árnyék” elérte a befolyásoltság, megtévesztések, kísértések által, hogy az emberek rezgésszintje az anyagi világ hullámhosszán legyen /85 Hz alatt/ és ez által a felismerés képessége „lebutult”? Az „árnyék” elérte, hogy az emberek egyáltalán nem számolnak azzal, hogy a LELKÜK ÖRÖKÉLETŰ és a Föld nevű bolygó csak egy állomás a LELKÜNK fejlődésében, mert számtalan lehetőség van az UNIVERZUMOKBAN a LELKEK fejlődésére!

A MULTIVERZUMOKBAN megszámlálhatatlan az emberhez hasonló, de ettől igen eltérő életformák vannak a dimenziók sokszínűségében, és mindez ATYÁNK, a LÉT MINDENHATÓSÁGÁBAN! Az egónk által az elszállt Földi fensőbbségünket, egyediségünket hirdetjük a Földi világunkban és így az UNIVERZUMUNKBAN, de mindezt azért, mert az „árnyék” elhitette velünk, hogy nincs további ÉLET az eltávozásunk után, és mindezt azért, hogy a SZELLEMVILÁG kísértései, befolyásoltsága által, „halálunkat” követően a pokolba, a kárhozatba kerüljünk, hogy az energiánkat, LELKÜNK energiáját nap mint nap megszerezze örökre!

Szomorú, de a Földünk „civilizáltsága”, fejlődése, ha jelenleg lenne ilyen számsor, akkor a megszámlálhatatlan civilizációk között a számsor végéről a harmadikak vagyunk visszafelé (?)! Erre lennénk büszkék?!

Te drága LÉLEK, Te megelégszel a jelen anyagi világ mulandó talmiságával, hogy utána a „bugyorban”, a kárhozatban kössél ki örökre, és nem akarod megismerni ATYÁNK – JÉZUS által a LELKEK fejlődésére létrehozott világok, egyedi, felfoghatatlan szépségét? A DÖNTÉS a tiéd, Szabad Akaratod van, FÉNY vagy az „árnyék”?! Jelen életedben azért érted el emberi tudatosságodat, hogy döntsél!/

Az UNIVERZUM TÖRVÉNYE a SZABAD AKARAT, SZÁMOMRA SZENT és SÉRTHETETLEN, mert akkor nem a SZERETET ISTENE SZÓLNA HOZZÁTOK!

A Ti döntésetekre várok, végtelen türelemmel, hogy itt a Földön Ti hogyan döntötök /a végidőben/, az anyagi világ talmi csillogása, mulandósága, vagy az ÖRÖKLÉT, a SZERETET HONA, ahonnan egykor Ti szabad akaratotokból követtétek a jelenlegi ellenfelem. Ezért, mivel egy vitt benneteket bukásba, csak EGY VÁLTHAT MEG BENNETEKET, és ez JÉZUS KRISZTUS! Őt kell választanotok SZABAD AKARATBÓL, aki a Szívetekben van, de csak akkor nyilvánul meg, ha ezt kéritek: A Szívetek megtisztítását a /Földi / befolyásolás okozta negatív energiáktól, „JÉZUS SEGÍTS” kéréssel és a „JÉZUS CSODÁJÁVAL”!

Ez a legközelebbi út HOZZÁM, ATYÁTOKHOZ, és EZ ALÓL a Földön senki sem kivétel, még a PÁPA sem!

Áldásom, SZERETETEM, FÉNYEM kíséri azokat, akik /Szabad akaratukból/ ezen útra Lépnek, de ezt nektek kell, ezt a lépést, döntést megtenni önmagatokért, a LELKETEKÉRT, DRÁGA GYERMEKEIM, mert egy vitt bukásba és EGY VÁLTHAT MEG BENNETEKET, és ez JÉZUS KRISZTUS!
SZÁMOMRA MINDEN LÉLEKGYERMEKEM FONTOS, HAZAVÁRLAK BENNETEKET AZ ÖRÖKLÉTBE.
A DÖNTÉS A TIÉTEK!
VÉGTELEN SZERETETTEL ATYÁTOK, AZ ÖRÖKKÉVALÓ SZERETET ISTENE!

Az „árnyék”, JÉZUS KRISZTUS-nak, a hatalmas SZERETETÉNEK a látványától is irtózik, amely a kereszten megmutatkozik JÉZUS teste által, és a hazugság fejedelme elérte a TUDATRA gyakorolt befolyása által, hogy levegyék Őt a keresztről.

Tehát magát a SZERETETET vették le a keresztről, és szomorú, hogy ezt a Földi felkent szolgái által!

„Missziós kereszt” útja során, egyedi kérések útján felvetődött, hogy a Boldogok is kapjanak helyet a Missziós kereszten. Igen rákerültek a Boldogok, Bocsánat a kifejezésért, nem kisebbítve, amiért azok lettek, Boldog – „Boldogtalanok” már rajta lettek a Missziós kereszten, de ami a kereszten KÖZÖS, MEGVÁLTÓNK hatalmas SZERETET MŰVE, JÉZUS KRISZTUS TESTE, amely a bukottak számára felhívás, hogy van REMÉNY az ÜDVÖZÜLTSÉGRE, FEL SEM MERÜLT, hogy miért nincs rajta a Missziós Kereszten, teljes testi valóságában!(?)

Az Eucharisztia az OLTÁRISZENTSÉGRŐL szól, amelyet immáron gyökeresen megváltoztattak! Az ÉLŐ ISTEN IGAZSÁGA az volt 2000 évvel ezelőtt és az most is, az EGYETLEN, Akiben BÍZHATUNK, és csak EGY URAT SZOLGÁLHATUNK!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS!

2021 szeptemberében Magyarországon tartják a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszust. Célja: az OLTÁRISZENTSÉG megismerésének és tiszteletének az elmélyítése! Az OLTÁRISZENTSÉG megerősödése vagy valamilyen nem kívánt fejlemény várható-e? Kérlek ATYÁM segíts eligazodni, hogy a DRÁGA FIAD HATALMAS SZERETETMŰVE, a MEGVÁLTÁSUNK, amellyel a bűntelen testére terhelte az ŐSBŰNÜNKET, hogy a mérhetetlen szenvedése, kínhalála által MEGVÁLTSON bennünket, a múlt – a jelen – a jövő LELKEIT, hogy a kiontott vére értünk nem volt hiábavaló!?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM! ATYÁTOK, az ÉLŐ ISTEN szólok hozzátok!

Drága Gyermekem! JÉZUS, Akit MESSIÁSKÉNT emlegettek, 2000 évvel ezelőtt nem azért született le a Föld nevű megtapasztalás bolygójára, hogy a zsidók „királyaként” szabadítsa meg a zsidókat a Római elnyomástól, szenvedéstől, hanem azért, hogy az ŐSBŰNÖTÖK óta a Mennyország előtt „tobzódó”, nyomuló LELKEK, akik az ŐSBŰNNEL voltatok terheltek, MEGVÁLTSON BENNETEKET, a múlt – a jelen és a jövő LELKEIT, hogy ezáltal bűntelen ATYÁTOK elé, azaz ELÉM járulhassatok!

JÉZUS KRISZTUS HATALMAS SZERETETMŰVE a LELKEK MEGVÁLTÁSÁRÓL szólt, és nem arról, hogy a zsidóságot felszabadítsa! JÉZUS KRISZTUS, Aki szeplőtelen fogantatással fejlődött ki SZŰZ MÁRIA méhében, bűntelen született a Földi világba! JÉZUS felvállalta, hogy a bűntelen testére terheli az ŐSBŰNÖTÖKET, /mert fellázadtatok Ellenem, egy „szószóló által, akit láthattatok/, és a mérhetetlen ISTENI szenvedésével, HATALMAS SZERETETE által a LELKEK iránt MEGVÁLTOTT benneteket, LÉLEKGYERMEKEIMET, hogy ez által bűntelenül Elém járulhassatok! Hatalmas volt a bűn, ezért ISTEN IGAZSÁGÁBAN a kiengesztelésnek is hatalmasnak kellett lennie, melyet JÉZUS KRISZTUS Júdás csókja után szenvedett a keresztre feszítéséig!

JÉZUS KRISZTUS az „UTOLSÓ VACSORÁN”, amikor megtörte a kenyeret és szétosztotta az Apostolai között, azzal, hogy „egyétek testemet” és a felkínált vörösborral pedig „igyátok véremet”, egy előzetes OLTÁRISZENTSÉGET mutatott be, hogy ez által aki „eszi a testét” és „issza a vérét” az felvállalja az Ő szenvedését és életútját, és Üdvözül, azaz a SZÍVE SZERETETTELJESSÉGÉBEN éli az életét!

Az OLTÁRISZENTSÉGNEK, amikor ez bekövetkezik a templomi rituálé során, olyan hatalmas SZERETET rezgésszintje és energiája van, hogy 10 napig képes JÉZUS KRISZTUS – Aki Maga a SZERETET – rezgésszintjét megőrizni, és ez által az OLTÁRISZENTSÉGBEN részesülőt megóvni a gonosz támadásaitól!

Ugyanezt szolgálja a SZENTELTVÍZ is, amely, ha megfelelően van elkészítve a rituálé során, szintén 10 napig hatalmas rezgésszintjével távol tartja a gonoszt!

/ Szomorú, de magát a SZERETETET – amely a SZENTELTVÍZ általi keresztvetéssel (A SZERETET szimbólumával, az ATYA a FIÚ és a SZENTLÉLEK NEVÉBEN) történt a templomokban – szüntették meg legelőször a „fertőzésre” hivatkozással az „árnyék” befolyása által, hogy az emberek ne tudjanak a SZENTELTVÍZ védelme alá kerülni! ATYÁNK kegyelméből, minden LÉLEKGYERMEKÉNEK, minden TELIHOLDKOR biztosítva van a SZENTELTVÍZ készítése, a felszentelt papjai nélkül. Mivel ATYÁNK megvonta a SZENTELTVÍZRŐL az ÁLDÁSÁT ezért a KORÁBBAN és az ÚJONNAN ELKÉSZÍTETT SZENTELTVIZEK MÁR ÁLDÁS NÉLKÜLIEK, és a minősége már a másik oldal „árnyék” rezgését tartalmazza. Amennyiben ATYÁNK FELKENT SZOLGÁI bűnbánó imát gyakorolnak 30 napon keresztül, egyenként visszakaphatják ATYÁNK ÁLDÁSÁT a SZENTELTVÍZ KÉSZÍTÉSÉRE! A bárki által elkészíthető SZENTELTVÍZ azonban továbbra is ATYÁNK ÁLDÁSÁVAL TÖRTÉNIK, MINDEN TELIHOLD, NAPJÁN! /

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, az „árnyék” a Magyarországon sorra kerülő Nemzetközi EUCHARISZTIA Kongresszusán a befolyásolt, felkent „szolgáim” által kísérletet tesz arra, hogy az OLTÁRISZENTSÉG erejét módosításokkal gyengítsék, illetve, hogy JÉZUS KRISZTUS helyére a módosítások által JÉZUS ellenfelét állítsák, és az ő nevében történjen az OLTÁRISZENTSÉG átadása.

Igen, mindez mentálisan történik, de az ereje a hívőkre az „árnyék” erejével ható és a LELKÜKET fokozatosan megtévesztve a „bugyor” felé tereli a kísértések által, hogy elkárhozzanak! Mivel ez az újonnan bevezetendő OLTÁRISZENTSÉG már nélkülözi JÉZUS KRISZTUS gonoszt távol tartó erejét, energiáját, így lehetőséget ad, hogy a hívők „nem bárány” módjára a vesztőhelyre menjenek!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

Az „árnyék” folyamatosan befolyásol minden Földi LÉLEKGYERMEKEMET. Rajtatok és a Szabad Akaratotokban áll, hogy mit cselekedtek! Alávetitek magatokat a hazugság fejedelmének vagy JÉZUS KRISZTUS nevében megtagadjátok azt!

Végtelen SZERETETTEL ATYÁTOK, a Ti FÉLTŐN SZERETŐN ÓVÓ ISTENETEK!

JÉZUS KRISZTUS ÜZENETE AZ EUCHARISZTIA KEZDETÉN

Most fog az „árnyék” terve megvalósulni. LEGYETEK KÉSZEK, hogy felismerjétek és ellenálljatok neki!

TESTEMET újból megalázzák, VÉREMET megmérgezik!

NINCS TÖBBÉ ÁLDÁSOM az OLTÁRISZENTSÉGEKEN.

LEGYETEK KÉSZEK!

LEGYETEK KÉSZEK!

LEGYETEK KÉSZEK!

Tartsátok tisztán kelyheteket és ÉN szorosan fogom kezeteket a keskeny ösvényen! Megáldalak benneteket az ÉLŐ ELEVEN HIT kegyelmével, maradjatok VELEM mindvégig és ÉN veletek maradok az IDŐK VÉGEZETÉIG!

LEGYETEK ÁLDOTTAK az ÚR SZÍVÉBEN, MINDÖRÖKKÉ!
JÉZUSOTOK!

Az Eucharisztia az OLTÁRISZENTSÉG-ről szól, JÉZUS KRISZTUSRÓL, és nem a Szentekről és a Boldogokról, amelyet immáron gyökeresen megváltoztattak!(?)

Az ÉLŐ ISTEN IGAZSÁGA az volt 2000 évvel ezelőtt, és most is az!

Az EGYETLEN, Akiben Bízhatunk, és csak EGY URAT SZOLGÁLHATUNK!

Földi Létünk a TEST – LÉLEK – SZELLEM egységéről szól, és ez nem vallás, ha elfogadod, ha nem, a LELKED VÁLASZTOTTA ezt a TESTET, amelyben élsz!
Energia együttesek vagyunk, tehát mindenkinek megvan a saját rezgése, melyet Szívből mondott IMÁKKAL, SZÍVÉRE koncentrálva, pozitív gondolkodásával és érzéseivel tud emelni. Ha KIZÁRÓLAG az egódra hagyatkozol, akkor 0-tól 85 Hz-ig terjed a rezgésszinted, azaz alacsony, az ANYAGI világ rezgésszintjén élsz.
Ha foglalkozol rendszeresen a LELKEDDEL, és a SZÍVEDRE KONCENTRÁLVA BESZÉLSZ, GONDOLKODSZ, ÉRZEL, CSELEKSZEL, akkor rezgésszinted emelésében a határ a „Csillagos Ég”; 85 Hz alatt az ego, felette a LÉLEK törekvései, amelyek hatással vannak a mindennapjaidra. Ha pozitívan, SZERETETTELIEN gondolkodsz és érzel, valamint naponta SZÍVBŐL mondasz IMÁT, akkor folyamatosan emelheted és megtarthatod a rezgésszintedet!
Amennyiben lehúzó gondolataid vannak – irigység, hazugság, düh, harag, gyűlölet, rosszindulat, önteltség, önelégültség, energiavámpírság, rosszakarat, rosszindulat, anyagiasság, buja testi vágyak, hatalomvágy stb. által –, akkor az egód hatása érvényesül, és az anyagi világ rezgésszintjén, a TESTED szerint éled az életed. Az angyali világ ekkor nem fog előtted kitárulni, csak a szellemvilágból valaki, valakik – szellemlények – akik a LELKEDET kívánják megkaparintani megtévesztésük, kísértésük által!
A szélsőséges véglet, aki ÖNMAGA megszállottja, spirituálisnak mondja magát, de csak a saját – egós – elképzelése számít – SPIRITUÁLIS EGO – és csak beszéli, de nem ÉLI a HITÉT!
Mindenkinek a Szabad Akarata, hogy mit cselekszik: felvállalja-e a TÜKRÖT és belenéz, vagy továbbra is az anyagi világ szerint éli az életét, amely a könnyebbik út az ego által, s melyet a hazugság fejedelme, az „árnyék” befolyásol, folyamatosan az ELMÉNKRE hatva!

Az ego a JÓISTENT, a SZERETET ISTENÉT nem ismeri el!

Amennyiben felvállalod Önmagad és felelősséggel a LELKED fejlődésén HITTEL munkálkodsz ATYÁNK áldásával, amely ugyan a nehezebbik út, de a SZÍVED Szeretetteljességének az útja, és ekkor JÉZUS KRISZTUS, LELKED láthatatlan PÁSZTORA által ÜDVÖZÜLHETSZ!

A könnyebbik út ATYÁNK áldása nélküli, az „árnyék” befolyásoltsága és a talmi örömök által a kárhozatba taszíthat és vezethet a kísértések, megtévesztések által, ha időben nem gyakorolsz BŰNBÁNATOT!

Nem elég a szavak ismerete és kimondása, kevés az, hogy elismered JÉZUST életed URÁNAK, és még szépen tudsz beszélni is róla; ha nincsenek HITBŐL fakadó cselekedeteid, semmit sem ér a HITED!

SZŰZANYA: A megtérés nem elég önmagában ÁLDOZAT és kitartó IMÁDSÁG nélkül! Senki sem mondhatja, hogy ÉN az IGAZ ÉLET ISTENBEN üzenet követőihez tartozom, ha nem ajánlja fel áldozatos SZERETETÉT MÁSOKÉRT!

Az emberek nem ismerik többé a szerénységet, tobzódás, dorbézolás, bírvágy uralkodik, a LELKIISMERETÜKET annyira eltölti az „árnyék” a nagyzolással, hogy letérnek a helyes útról!

A KÉNYELEM az „árnyék” ÁLNOKSÁGA!

JÉZUS az APOSTOLAI kiválasztásánál is megmutatta, hogy országát nem emberi kiválóságokra, kiemelkedő képességekre építi, hanem a HITRE NYITOTT LELKEKRE!

Ferenc pápa 2022-re szóló imaszándékai: Az imaszándék egyetlen pontja sem tartalmazza a LELKI élet fontosságát, a LELKÜNK általi SZÍVBŐL jövő IMÁKRA való felhívást, csak a FÖLDI dolgokkal foglalkozik (?)!

A Földi létünk a TEST a LÉLEK és a SZELLEM!

Csak EGY URAT SZOLGÁLHATUNK; ha csak a TESTTEL foglalkozunk, akkor az ego kívánságait teljesítjük! Az ego ISTENT nem ismeri el és az „árnyék” befolyása alatt áll, és a hatása minden pillanatban megnyilvánul! Bízok benne, hogy Ferenc pápa nemcsak a TEST kiszolgálására esküdött fel, mert a jelenlegi szentségében a HARMÓNIA a tettei alapján megkérdőjelezhető, hogy JÉZUS KRISZTUS Földi helytartója lenne! A szinódusi értekezések során kitérnek az ezzel megbízott püspökök, hogy az egyházi képviselet feszültségekkel jár, és aki ezt nem bírja, az kerülje az eretnekségről való megnyilatkozásokat! ISTENRE hivatkoznak, de a SZERETET ISTENE nem gerjeszt feszültséget, félelmet; akkor jelenleg ki az, aki „diktál” az egyház tisztelt képviselőinek?

Az egyház felszentelt papjai a LELKI PÁSZTOROK, vagy csak „ember” pásztorok, akik csak a FÖLDI, az anyagi világgal, az egóval foglalkoznak?

A Földi világunk a nagy sötétség óráiban van, az „árnyék” csatlósainak milliárdjaitól „Feketéllik” az ég! Ha tudnának, minden LELKET a kárhozatba taszítanának, és az ego által a befolyásuk, a megtévesztésük nőttön-nő; már a kisgyermekeket is meg akarják rontani, sőt meg is rontják, hogy mire felcseperednek a rosszat tartsák a jónak és a jót rossznak! Törekedjetek, hogy kereszteljétek meg a gyermekeiteket az ATYA, a FIÚ, a SZENTLÉLEK nevében. A keresztség szentség, a megkeresztelt ATYÁNK OLTALMA ALATT ÁLL, angyali védelem mellett!

Csak tudatosan lehet az ego késztetéseinek ellenállni, ne kövessétek azokat, akik a széles úton menetelnek az örök kárhozat felé! Az ösvény az ÜDVÖZÜLTSÉGRE szűk, és keskeny az ajtó rajta. Tudatos, Szabad Akaratotok által tudtok csak bejutni a MENNYBE, mert ATYÁNK a SZERETET ISTENE nem kényszerít senkit, a DÖNTÉS a miénk! Gyűjtsetek kincseket a Mennyben, mert csak a szívetek SZERETETTELJESSÉGÉT hozzátok magatokkal!

BŰNBÁNÓ IMA, SZENTÁLDOZÁS, JÓ CSELEKEDETEK és a folyamatos IMA, ATYÁNK – JÉZUSHOZ! Ha kitartotok a bűn mellett, akkor örökre elvesztek, utatok a kárhozatba vezet, mert az egótok a befolyásoltságotok, megtévesztésetek, kísértések által megátalkodottak lettetek!

Ismerjétek meg, ismerjétek fel a LELKETEK hívó szavát! SEMLEGESEK nem tudtok maradni, hiszen ezért értétek el az emberi mivoltotokban a LELKI FEJLŐDÉSETEK azon fokát, hogy TUDATOSAN döntsetek a FÉNY vagy az „árnyék” mellett!

A TEST csak arra való, hogy megtegye a LÉLEK akaratát. Ti itt a Földön elfelejtettétek az „árnyéknak” az ego általi befolyásoltság által, hogy ATYÁNK – JÉZUS Lélekgyermekei vagytok, SZELLEMLÉNYEK, akik tanulni születtetek le a Föld nevű bolygóra a LELKETEK fejlődése érdekében! A TESTI mivoltotokat az ego által – elme – helyeztétek a LELKETEK – SZÍV – FÖLÉ, az „árnyék” a megtévesztései, kísértései által a kárhozatba vezet, vezethet benneteket örökre! Az „árnyék” mindezt a LELKETEK fejlődésére nap mint nap ATYÁNK által adott energiák megszerzése végett cselekszi a csatlósaival együtt, hogy a „BUGYORBAN” a LELKI energiáitokat birtokolja, és ezzel a „bitorolt” energiával tud befolyásolóan hatni jelen Földi világunkban és azon kívül!

Ébredjetek fel ebből a befolyásolt kábulatból, mert ha látnátok az „árnyékot” menekülnétek előle! /Ne nevezzétek nevén az „árnyékot” és a csatlósait sem mert, ahogy az angyalvilág is megjelenik azonnal mentálisan, ha megnevezed őket, így ők is, és befolyásolnak energiájukkal, az egód útján a gondolataidra, érzéseidre hatnak és ártanak az élethelyzeteidben. / Az „árnyék” és csatlósai megtévesztően angyalként mutatkoznak meg az ego által képmutatóan, mindezt azért, hogy a kísértések által bűnbe essetek és a LELKETEKET a kárhozatba taszítsák. A mentális világban ádáz küzdelem folyik az angyalok és az „árnyék” és a csatlósai között, és mindezt a saját, pozitív vagy negatív gondolataink, szavaink által váltjuk ki, és az eredője a tetteink, mert a szavaink által vagy áldunk, vagy sebzünk. Gondolataink, szavaink erejével nem vagyunk tisztában; minden gondolatunk IMA, ezért ha negatív lehúzó gondolatunk van, akkor gondolatban mondjuk az alábbiakat: TÖRÖLD, AGYAM TÖRÖLD, ÉRZÉSSEL EGYÜTT, mert ha nem mondjuk, akkor az UNIVERZUM a negatív gondolataink, szavaink hatását megtapasztaltatja velünk; 9, azaz kilenc másodpercünk van, hogy elmondjuk a fenti szöveget! Nézz körül, a Földi világunkban a negatív gondolataink tükröződnek vissza, legyen ez katasztrófa, természeti csapás, háború, egészségügyi helyzetünk a félelmünk, aggodalmunk, kétségeink stb. által, mert senki nem törli a negatív gondolatait, mert az egyház csak a földi dolgokkal foglalkozik a LELKÜNK helyett. ATYÁNK – JÉZUS az UNIVERZUM törvényét nem fogja megszegni, SZABAD AKARATOT KAPTUNK. JÉZUS CSODÁJA által tudunk a szívünkben megélt és lerakódott negatív energiáktól a leghamarabb megszabadulni, és törekedjünk erre mielőbb, mivel csak JÉZUS segítsége által van lehetőségünk, hogy a mielőbb 50% -os tisztulást érjünk el, mivel, csak ekkor szűnik meg a mögöttes gondolataink ereje és élhetjük a pozitív gondolkodásunkat, ügyelve, hogy valóban a szívünkből, beszéljünk, gondolkodjunk, érezzünk és cselekedjünk! /Előzmény: Bejegyzések/

Az „árnyék” és csatlósai a FÉLELMEINKBŐL, aggodalmainkból, kétségeinkből kapja az energiát az egónk által. A természeti csapásokat: erdőtüzek, földrengések, cunamik, tornádók, hurrikánok stb. mind a félelmet gerjesztik, de mindezekkel a SZERETET ISTENÉT, a JÓISTENT ILLETIK, hogy Ő okozza?!

Vegyétek észre, hogy egy az amerikai partoknál romboló hurrikán letarolt városrészeket, útjába eső településeket, ugyanakkor egy bevezető út a hozzátartozó épülettel, területtel sértetlen maradt. CSODA, igen csoda, a SZERETET CSODÁJA, az ott élők folyamatosan ISTENHEZ, ATYÁNKHOZ FORDULTAK IMÁIKBAN és a SZERETET ISTENE, ATYÁNK – JÉZUS megmentette őket.

A jelenben elfelejtettünk imádkozni, ugyanakkor minden tragikus eseményért ATYÁNK – JÉZUST okoljuk (?), pedig a Földön a hazugság fejedelme az úr, /mentálisan/ aki a félelmünkből, aggodalmukból, kétségeinkből él, és ezt generálja!

Ügyeljünk gondolatainkra, mert minden gondolatunk IMA, és a nem törölt gondolatainknak következménye van. Az „árnyék” minden pillanatunkban jelen van, hogy félelmet generáljon, mert a félelem ad számára erőt! Szomorú, de a negatív, nem törölt gondolatainkkal Mi „tápláljuk” a csatlósaival együtt, hogy legyen energiájuk az örök kárhozatba taszítani bennünket, LELKEKET! Az egyház az „árnyék” befolyása miatt tagadja, hogy létezne (pokol), „bugyor” csak így mondd ki /lásd korábbiak/, mert a befolyásuk annyira elmélyült az egyház felkent szolgáira, hogy a LELKEK dolgaival egyáltalán nem foglalkoznak, vagy nem ismerik, mert az EREDETI SZENTÍRÁS szövegeit „hét lakat alatt őrzik”! A NAGY BRITANIA KÓDEX állítólag tartalmaz eredeti Bibliai szövegeket, amelyben kb. 35.000 ezer helyen vannak módosítva az eredeti szöveg mellett feltüntetett írások által az adott emberi egós gondolkodás miatt! Azaz az „árnyék” mentálisan befolyásolta a papokat, írástudókat, hogy a SZENTÍRÁS szövegét módosítsák! Ha a SZENTÍRÁST az ÉLŐ ISTEN üzenetének, szövegének tartották, amelyek médiumok útján keletkeztek, honnan vették a bátorságot, hogy módosítsák?! Napjainkban ugyanez történt Ferenc pápa által, a Mi ATYÁNK IMA szövegében történt módosításban?! /Bejegyzések/

Az élethelyzetünk a gondolataink eredménye, amelyről az egyháznak TANÍTANIA kellene bennünket. Ha megkérdeznétek, hogy ATYÁNKNAK milyen „kardja” van, akkor a SZÍVETEKRE koncentrálva megtudnátok, hogy ATYÁNKNAK nincs kardja. Az Ő „kardja” három SZÍV, HIT – REMÉNY – SZERETET! ATYÁNK a SZERETET ISTENE nem háborúzik! Csak az emberi „árnyék” által befolyásolt elménk és a módosított BIBLIA útján hivatkoznak ATYÁNK – JÉZUSRA, és háborúznak a nevében, követnek el nemtelen cselekedeteket!

A hagyományos bolygódefiníció szerint a PLÚTÓ van volt és létezik, mégha az akkori „agytrösztök” meg is fosztották elfoglalt helyétől. A Heliocentrikus világkép a Plútóval egységes, és a csillagászok rádöbbentek, hogy vissza kellene állítani a PLUTÓ korábban elfoglalt helyét! Azaz a hagyományok az EREDETÜNKRE épülnek, ugyanakkor Ferenc pápa miért ragaszkodik az eredeti megváltoztatásához, megreformálásához, lásd EUCHARISZTIA, CSAK (?), vagy a befolyásoltság okán a „hazugság fejedelme” így akarja!? CSAK EGY URAT SZOLGÁLHATUNK!

A változás lehetősége minden Földi halandóban benne van, hogy hogyan dönt tudatosan a FÉNY vagy az „árnyék” mellett, ez a SZABAD AKARAT döntése. Most még van lehetőség erre a döntésre, még a pápának is! FÉNY vagy „árnyék”! CSAK EGY URAT SZOLGÁLHATUNK!

Ferenc pápa 2022.01.10-én arra utalt, hogy „erkölcsös kötelesség felvenni az oltást”!

Mindenki Szabad Akarata és lehetőleg a SZÍVE szerint döntsön, hogy mit cselekszik! ISTEN áldása vagy az „árnyék” elménkre való folyamatos befolyása van a Covid oltásokon a félelem, aggodalom, a kétség útján?!

A nyilatkozat egyértelműsíti, hogy a SZERETET ISTENE, vagy a „hazugság fejedelme” az „árnyék” nyilvánult-e meg a pápa fenti kijelentésében?!

„ROMBOLJÁTOK LE EZT a TEMPLOMOT és ÉN HÁROM NAP ALATT FELÉPÍTEM!”

JÉZUS KRISZTUS Apostolainak tett ígéretéhez híven harmadnapra FELTÁMADT, és az emberi SZÍVEKBEN építette fel mentálisan a „templomát” és ezzel beteljesült, ahogy megígérte: „VELETEK VAGYOK a VILÁG VÉGEZETÉIG”! Azonban a SZABAD AKARATUNK miatt, bár a SZÍVÜNKBEN JÉZUS lakhelyet vett, de kérés nélkül – „KÉRJETEK és ADATIK „- JÉZUS SEGÍTS vagy az OLTÁRI SZENTSÉG kérése, teljesítése nélkül nem nyilvánul meg a kérésnek, a segítségkérésnek szükséges, hogy gondolatban vagy szóban elhangozzon! JÉZUS: Veled mindent, de nélküled semmit!

JÉZUS Feltámadását követően a tizenegy tanítványa elment arra a hegyre GALILEÁBA, ahová a MEGVÁLTÓNK rendelte őket! Amikor meglátták Őt leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. JÉZUS hozzájuk lépett és így szólt; „Nekem adatott minden hatalom MENNYEN és FÖLDÖN. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, MEGKERESZTELVE őket az ATYA a FIÚ és a SZENTLÉLEK nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit ÉN parancsoltam nektek; és íme, ÉN VELETEK VAGYOK minden napon a VILÁG VÉGEZETÉIG”!

 „…senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” mondja JÉZUS, és egyértelművé teszi, hogy nélküle nem megyünk semmire. Lehet ugyan kísérletezni tovább, de csak ez az egy út van a túlsó partra. /Egy vitt bukásba és csak egy VÁLTHAT meg!/

„Elvégeztetett.” Krisztus kereszten elmondott utolsó szava a Passió nagy drámáján keresztül Isten elvégezte, amit megígért. Hiszen abban a pillanatban, amikor Jézus átadta a lelkét Atyjának, céljához ért a küldetése. Megnyílt az atyai ház ajtaja mindannyiunknak. Elkészült az út hazafelé. Hiszen ez a cél. Ő ezért jött, ezért vállalta, mint Isten Báránya a világ és benne a mi saját bűneink minden terhét. Ezért! Hogy amikor utolsó pillanatig a HIT engedelmességében takarja be őt a sötét, megszülessen a BOCSÁNAT! Ez volt az ára, hogy te örülhess bűneid bocsánatának.

A Drága Fiam, JÉZUS KRISZTUS a MEGVÁLTÓTOK, amikor a Föld nevű bolygóra leszületett és bűntelen testére terhelte az ŐSBŰNT azért, hogy MEGVÁLTÁSA, szenvedése által megszabadítson benneteket, LELKEKET az ŐSBŰN terhétől! JÉZUS MEGVÁLTÁSÁRA ezért volt szükség, mivel az ATYA, bűnnel terhelt LELKEKET az ATYAI HÁZBA nem fogadhatott be. Az ŐSBŰN az, hogy a Mennyben egy „szószóló” által – akit láthattak a LELKEK – fellázadtatok ellenem, ATYÁTOK ellen, hogy csak Ő az igazi, akit láthattatok! MIHÁLY ARKANGYAL által a „szószóló” és a fellázadt angyalok, azaz a bukott angyalok ekkor lettek kiűzetve a Mennyből! Azaz Ti vagytok a „bukott angyalok”, akiket emberi tudatosságotokban, döntésetek által a végidőben, FÉNY vagy az „árnyék”, ATYÁNK – JÉZUS ÚTJÁN visszavár benneteket a SZERETET HONÁBA, a MENNYBE!

Amikor elhangzott a kereszten JÉZUS utolsó szava „ELVÉGEZTETETT”, a templom kárpitja a mennyezettől a padlóig kettéhasadt! Ettől a pillanattól megszűnt a papi protokoll, hogy csak a papok útján fordulhatunk közvetlen, ISTENHEZ! Bárki bárhol tartózkodik, SZÍVBÉLI IMÁJA ÁLTAL ATYÁNK – JÉZUS meghallgatására talál, bizalma mértékében!

„Kezdetben teremtette ISTEN Mennyet és a Földet.” A tökéletességhez hozzátartozott a Szabad Akarat is. A Szentírás tanúsága alapján tehát Isten, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett minket, megadta a lehetőséget a választásra. TÉVHIT, hogy a saját képére teremtett ISTEN bennünket, a LELKÜNK, amely hasonlatos ISTENRE, mert a TEREMTŐ ERŐ a LELKÜNK által van és nem az emberi képmásunk szerint! Az egónk pedig az „árnyék” befolyása alatt áll! Az „árnyék” befolyásoltsága alapján változtatták meg az eredeti szöveget a bibliában.  Annak ellenére így van ez, hogy tudatunkkal szeretnénk tagadni azt, hogy eleve benne van a teremtésben a lehetőség az elbukásra?! A Szabad Akaratunk által ezen változtathatunk, FÉNY vagy az „árnyék”!

A Mennyország azoknak készült, akik ISTENT SZERETIK! Oda nem mehetnek be, akik nem tudnak megbocsátani, és gyűlölet van a szívükben. Változzatok meg! Ezek az utolsó pillanatok, amikor még megtehetitek!

Nincs több idő. Nincs több haladék. Az IDŐ ITT VAN! A világ és az Egyház most megy fel a Golgotára. Egyházamat és a világot keresztre feszítik. Csak keserves kínszenvedése és halála után jöhet be az Új Paradicsomba. De addig még szenvednie kell.

Gyermekeim! Már ütött az óra. Készüljetek a Velem való nagy találkozásra. Mindnyájatoknak meg kell állni Előttem, az Örök Bíró előtt. Számot adtok egész életetekről. Csak a cselekedeteiteket hozzátok magatokkal. Bármennyit gyűjtöttetek, minden itt marad. Minden tűz martaléka lesz. Tűz által tisztítom meg a világot.

„Aki a kezét az eke szarvára teszi és hátratekint, nem méltó Hozzám”!

ATYÁNK – JÉZUS és az ÉGIEK csak a JELENBEN az ITT és MOSTBAN vannak, ha hátra tekintesz, akkor nincs bizalmad az ÉGIEKBEN, az egód a múltadban és a megtörtént dolgokban kívánja a biztonság érzését benned kialakítani és a jövődben pedig az elvárásodat jeleníti meg, amely nem azonos az ÉLŐ ISTEN IGAZSÁGÁVAL!

Ne nézz hátra, engedd el a múltat, fel a fejjel, nézz előre a jövőbe! Hisz a jelenben élve tekintesz előre. A múltat feledni kell és nem megsiratni, csupán a tapasztalatokat szükséges megtanulni. A jelenben a jövő tud újat mutatni! Hogyan gondolkodsz, az csak rajtad múlik, a jövőben ezt fogod megtapasztalni! Nem mindegy tehát, hogyan gondolkodsz ezen világról, pozitívan, negatívan; Szabad Akaratod, de a következményekkel számolnod kell, és ne ISTENT OKOLD ha a könnyű utat választod, az az egód útja, ha a nehezebbet az pedig a LELKED útja! A döntés a tied!

Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nélkülem semmit sem tehettek. Éljetek állandóan az Én Jelenlétemben! Szüntelen imádkozzatok! Az IMA távol tartja a gonoszt! Minden gondotokat adjátok át Nekem! Én megoldom azokat. Ne féljetek! Tartsatok ki mindhalálig! Nézzetek fel keresztemre! Belőlem merítsetek erőt! Szeressetek viszont, és elnyeritek az ÜDVÖSSÉGET! Gondoljatok arra, amit ígértem: elmegyek, és helyet készítek nektek. Aki mindhalálig kitart, az ÜDVÖZÜL!

Megáldalak titeket gondviselő, mindenható, örök szeretetemmel, az ATYA, a FIÚ és a SZENTLÉLEK nevében.”

Drága gyermekeim! Ez a sötétség órája. Az „árnyék” mindent jó színben szeret feltüntetni, és azt mondja, hogy mindaz semmiség, ami körülöttetek van. Fogjátok fel a történések súlyát. NAGY a TÉT: ÖRÖK ÉLET vagy örök halál. Tartsatok ki az életszentség útján, és másokat is vezessetek Hozzám. Csak a SZERETET számít.

Drága gyermekeim! Itt az óra. Most jövök vissza dicsőségemben. Ne féljetek! Ne aggódjatok! Én mindennek fölötte állok. A jövő az Enyém. Én úrrá leszek minden gyötrelmen. Hamarosan visszatérek az ÉG FELHŐIN és szám leheletével elsöpröm a gonoszt!

Az óra itt van. A kereszten haldoklom. Már minden vérem elfolyt. Már kimondtam: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Most Egyházam követ Engem a keresztúton, a Golgotán, a keresztfára. Most Egyházamnak kell kimondania szavaimat: „Beteljesedett! Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Gyermekeim! Közel van dicsőséges eljövetelem. Közel van mindaz, ami ezt megelőzi. A léleklátás, a Szentlélek kiáradása és az antikrisztus fellépése. Készüljetek bűnbánattal, imával, jó cselekedettel. Mentsétek a LELKETEKET!

Ne foglalkozzatok a világgal, sem a világ eseményeivel! Életetek középpontjában legfelül mindig Én álljak, a töviskoronás Király, Aki nem azért szálltam le Atyám öléből, hogy földi karriert fussak be, hanem azért, hogy a világmindenség Királya legyek. Ezt mondtam: „ha fölmagasztalnak, mindeneket Magamhoz vonzok”. Az emberi gondolkodás szempontjából igencsak ellentétes és szokatlan fölmagasztalás volt az Enyém, amikor a felismerhetetlenségig megkínzott Testemmel a keresztfán függtem, és kimondtam: „Beteljesedett! ATYÁM, kezedbe ajánlom lelkemet.” Azt kérem, hogy ti is haljatok meg a világnak, és minden csábításának, mert aki jóban van a világgal, az ellensége önmagának és ISTENNEK! A főparancs a SZERETET: ISTEN és az emberek felé.

Nagyon szeretlek benneteket, Véremen megváltott gyermekeim! Emberi szó nem képes rá, hogy ezt kifejezze. De ha fölnéztek véres testemre a keresztfán, az mindent elmond nektek szavak nélkül. Mert mindezt értetek és a ti bűneitekért szenvedtem el azért, hogy megmentsem a LELKETEKET! Szeressetek viszont Engem!

Ezért kiáltottam: szomjazom! Jöjjetek Hozzám! Egyétek Testemet, igyátok Véremet, hogy ily módon elválaszthatatlanul, örökre egyek legyetek Velem. A Mennyben ennek fogtok örülni a legjobban, mert Én mindig a tietek maradok.” Arra vágyom, hogy megmeneküljetek, és ÜDVÖZÍTENI tudjalak benneteket. Fogadjátok meg tanításomat! Már benne éltek abban az időben, amikor végérvényesen döntenetek kell Szabad Akaratotok szerint ISTEN mellett vagy ISTEN ellen. Döntéseteknek örök következménye van, melyet nektek kell viselnetek.

Gyermekeim! Szavaim LÉLEK és élet. A LÉLEK az, ami éltet, a test nem használ semmit. Soha ne a TEST ösztönének éljetek, hanem önmagatokat megtagadva mindig LELKI életet éljetek. Sokat imádkozzatok, törvényeimet tartsátok meg, és úgy világítsatok ezen a földön, mint a világ világossága, hogy aki rátok néz, Engem lásson, aki titeket hall, tanításomat hallgassa.

Gyermekeim! Most választom szét a búzát a pelyvától. Igyekezzetek búzák lenni, akiket csűrömbe gyűjtök, és határolódjatok el a pelyváktól, akik az örök tűzre mennek. Ez a nagy megmérettetés órája. Mindenki mérlegre kerül. Mindenki meglátja cselekedeteit, egész életét. Azt mondom nektek, igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert keskeny az ösvény és szűk az ajtó, amely a Mennyországba visz. Ne kövessétek azokat, akik a széles úton menetelnek az örök kárhozat felé.

Gyermekeim! A bűnben nincs boldogság. Az „árnyék” elhiteti veletek, hogy az a jó, amire kísért. Ne higgyetek neki! Ő a nagy csaló, aki a kárhozatra akar taszítani benneteket.

Három fő bűnnel kísért: a TEST bűnével, vagyis a paráznasággal, amire már Fatimában száz évvel ezelőtt mondta Édesanyám, hogy a legtöbb lelket viszi a „pokolba”. /Töröld, agyam töröld érzéssel együtt! (Korábban leírtak szerint). Mindezt azért, mert ha megnevezed őket, vagy iszod-eszed a megnevesített termékeket, akkor több órán át a rezgéseit hordozod, és amíg nem semlegesítődnek addig, te is alacsonyabb rezgésszintre kerülsz és követsz el nem kívánt módon vétkeket és bűnöket! Minden étkezéskor ezért ajánlatos mindent megáldatni JÉZUSSAL, aki által semlegesítődnek a nem kívánt energiák, és feleslegessé válnak a bélgázokra ható gyógyszerek! „JÉZUS KÉRLEK LÉGY VENDÉGÜNK, ÁLD MEG a MI ÉTKÜNK NÉKÜNK! HÁLA – HÁLA – és KÖSZÖNETTEL”!/

A másik a mammonimádat, amiről Szent Pál leírta, hogy minden baj gyökere a PÉNZ UTÁNI SÓVÁRGÁS! Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a HIT‑től, és sok bajba keveredtek. (1 Tim 6,10)

Végül az URALKODÁS, amikor az ember ISTENNEK képzeli magát. Ez az ÖNIMÁDAT, ami közönséges bálványimádás, mert saját magát állítja ISTEN elé, ISTEN helyébe.

Vegyetek példát Rólam. Én valóban ISTEN vagyok, és mégis a legmélyebbre aláztam magam. Megvolt a HATALMAM rá, hogy kiszabadítsam magam a zsidók kezéből, mégis hagytam magamat megkínozni, keresztre feszíteni. De harmadnapra FELTÁMADTAM, és örökké élek. ATYÁM jobbján ülök az ISTEN végtelen DICSŐSÉGÉBEN. Titeket is ide hívtalak meg. De ahhoz teljesítenetek kell ATYÁM parancsát. Ez pedig a SZERETET. Aki legyőzte önmagát, csak az tud győzelmet aratni az „árnyék” fölött. Ezt csak úgy tudjátok megtenni, ha teljesen átadjátok az életeteket Nekem. Mindenben Rám hagyatkoztok. Megismeritek tanításomat, az Evangéliumot és tettekre váltjátok. Ha kirekesztetek Engem az életetekből, elvesztitek védelmemet, és kiszolgáltatjátok magatokat ellenfelemnek.

Ő nem tartja tiszteletben szabad akaratotokat. Addig kísért, amíg el nem követitek a bűnt. Amíg TESTBEN éltek, vissza tudtok térni Hozzám a bűnbánat és a szentgyónás által.

„Drága gyermekeim! Legyetek készen, mert abban az órában jövök el értetek, amikor nem gondoljátok. Szüntelen készenlétet kértem tőletek azért, mert ha várjátok a Velem való nagy találkozást, akkor a kegyelem állapotában vagytok. Ha pedig ilyen LELKÜLETTEL éltek, akkor magatokba tudjátok szívni kegyelmeimet, mint száraz szivacs a vizet. A szívetek tárva-nyitva van Előttem. Én vagyok kicsi szívetek Lakója, Aki az OLTÁRISZENTSÉGBEN belétek költözöm. Ó, mily nagyon vágyom rá, hogy minden ember szíve az Én otthonom legyen!

Drága gyermekeim! Ebben a zűrzavaros időben, amikor mindent a feje tetejére állított a gonosz, csak Én vagyok egyedüli örömötök, vigaszotok, reményetek és életetek célja. Csak Bennem talál nyugalmat LELKETEK! Csak az Én szárnyaim alatt tudtok megpihenni. Csak az Én irgalmas SZÍVEMBEN tudtok elrejtőzni a gonosz támadásai elől. Helyet készítettem nektek SZÍVEMBEN! SZÍVEM a ti egyedüli menedéketek, lakásotok, felüdülésetek, megpihenésetek, nyugalmatok, táplálékotok, mert SZERETETEMMEL mindig kielégítelek, és örökké boldoggá teszlek benneteket.

TUDJÁTOK: • KÉRJETEK és ADATIK” • „ZÖRGESSETEK és NYITTATIK” • „KERESSETEK és TALÁLTATIK” • JÉZUS: Veletek mindent, de nélkületek semmit!

Ferenc pápának az 52. Eucharisztikus kongresszuson, valamint az azt követően tett nem egyértelmű megnyilvánulásai teret engedtek nyugat Európában olyan kinyilatkozásoknak, mint:

 • Brüsszel be akarja tiltani a karácsony szót és a Mária nevet;
 • az Európai Bizottság új kommunikációs irányelveket fogalmaz meg, s ezek a többi között tiltják a karácsony kifejezést, valamint a hagyományos európai keresztény nevek használatát; a keresztény hagyományokon alapuló Európában milyen mélyen sértő lehet, ha valaki szóba hozza a karácsonyt. Merthogy a keresztény hagyományok megélése sérti a más vallásúakat – vagy az ateistákat. A Bizottság legújabb kommunikációs irányelve szerint alkalmazottainak kerülniük kellene a „karácsony” szó használatát az adventi időszakban (is). A Vatikán heves tiltakozással lépett fel a javaslat ellen, amelynek következtében a Bizottság meghátrált. Egyelőre.

Szomorú, hogy ez egyáltalán felvetődött; ez lenne, hogy a Vatikán nyitott a „botrányos újdonságokra”, nevezzük nevén: a keresztényüldözés is elfogadható, Ferenc pápa tétovasága miatt?

 • Szomorú, de elképesztő, hogy Svájcban szabad utat kapott az eutanáziát, „kegyes halált” lehetővé tevő ún. „halálgép”(?)! Az asszisztált öngyilkosságot lehető tevő holland találmány, amelynek segítségével segítő közreműködése nélkül bárki a halált választhatja (?)!
 • Még szomorúbb, hogy elfogadta az osztrák parlament az új eutanázia-törvényt, amely értelmében immár lehetséges az ún. „segített öngyilkosság” súlyos és gyógyíthatatlan betegség esetén.

A Vatikán ebben az esetben még tiltakozást sem jelentett be (?)!

Miért felháborító az ún. „kegyes halál”, azaz az öngyilkosság ilyen esetekben való törvényre emelése, valamint ehhez szolgáló gépi segédeszköz?

Az életet ATYÁNKTÓL kaptuk és csak ATYÁNK veheti el!

Az öngyilkos ember, amíg erre az elhatározásra jut, az anyagi világ nagyon alacsony rezgésszintjére süllyed és a mentális világ, az „árnyék” csatlósai által folyamatosan befolyásolva vannak, hogy hozza meg az öngyilkos döntését! Ezen az alacsony rezgésszinten egyenes az út a kárhozatba, a „bugyorba”, annak felsőbb régióiba.

Szomorú, hogy a VATIKÁN részéről fel sem merül ATYÁNK – JÉZUS KÖNYÖRÜLETESSÉGE, IRGALMA, mert „kérjetek és adatik” és ATYÁNK –JÉZUS kegyelméből az IMA által ez megadatik, ha ATYÁNK – JÉZUS így dönt!

A „halálgép” és az eutanázia elfogadott törvénye, egyenes út a kárhozatba, emberi és a legszomorúbb: VATIKÁNI segédlettel! Már itt tartunk (?)!

Az ember önsors-romboló „ostobasága” nem ismer határokat. Az egyház tisztelt „LELKI PÁSZTORAI” miért nem világosítják fel az embereket?

ATYÁNK – JÉZUS kegyelméből az alábbi felhatalmazást osztom meg, LÉLEKTÁRSAIM veletek:

Az egyház képviselői, amíg egyenként nem gyakorolnak BŰNBÁNATOT 30 napon keresztül és ÉLIK FELKENT ÉLŐ HITÜKET, hogy ezáltal visszakaphassák felszentelésük kiváltságait, addig minden egyes embernek, legyen az Hívő vagy nem Hívő, LÉLEKGYERMEKEMNEK a Földön, megadom a lehetőségeket, hogy önállóan, az egyházon kívül gyakorolják a Hitüket Szabad Akaratukból és a SZÍVÜKRE koncentrálva éljenek a különböző Szentségekkel!

SZENTELTVÍZ

A SZENTELTVÍZ az elsődleges, amelyet a TELIHOLD napján önállóan elkészíthettek és az ATYA a FIÚ és a SZENTLÉLEK nevében 10 naponként, keresztvetésekkel megerősítitek az alkalmazását! A templomi szenteltvíz már csak annak mondott, a rezgése már nem tartalmazza JÉZUS KRISZTUS energiáját.

A szenteltvízzel gyertyákat, mécseseket is megszentelhetsz, legyen az csomagban vagy dobozban. Az ujjad belemártod a szenteltvízbe és a következőket mondd: Megszentelem ezen csomag gyertyát /vagy bármit/ az ATYA a FIÚ és a SZENTLÉLEK nevében, és az ujjaddal, kezeddel egy keresztet vetsz a megszentelendő tárgyon, vagy felé, ha pld.: ez egy ház vagy autó. /Ha 100 db mécses van a csomagban, akkor mind a 100 db. megszentelésre kerül az Égiek által, ebben ne kételkedj, tehát nem kell egyenként megszentelni. / A fehér színű gyertya a SZERETET, a BÉKESSÉG és az IGAZSÁG szimbóluma. Nagyon megfelel, ha új dolgokhoz fogsz vagy ha több energiára van szükséged.

OLTÁRISZENTSÉG RITUÁLÉJA

Az áldozáshoz vagy beszereztek a gyógyszertárakban kapható ostyát, vagy bármely ostya készítmény pl. nápolyi szelet egy rétege megtisztítva a tölteléktől, egyszerre többet, vagy fagyi tölcsér, sós vagy édes keksz stb., tehát amit kiválasztasz a felszenteléshez és a továbbiakban felszentelt ostyaként kezeled. Egy üveg vörösbor, tetszés szerinti, de a felszentelés után, már csak az OLTÁRI SZENTSÉGHEZ HASZNÁLD!

A FELSZENTELÉS MENETE: Az ATYA a FIÚ a SZENTLÉLEK nevében egy gyertyát, vagy egy mécsest gyújtasz tűzbiztonsági szabályok betartásával és egy keresztet vetsz a gyertya testén vagy a mécses fölött.

Mi Atyánk IMA

Mi Atyánk, aki a mennyekben és a szívekben vagy, szenteltessék meg a Te Neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te Szent akaratod a Lelkünk felett, miképpen a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; védj meg minket a kísértéstől, és szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mindörökkön örökké. Ámen.

Az IMA elmondását követően az előre elkészített ostyákat, „JÉZUS TESTÉT”, valamint az üveg vörösbort, „JÉZUS VÉRÉT”, a szenteltvízbe mártott ujjaddal, az ostyákra, illetve az üveg borra egy keresztet rajzolsz és mondod, hogy az ATYA a FIÚ a SZENTLÉLEK nevében megszentelem az OLTÁRI SZENTSÉG áldozati kellékeit. Ezzel megtörtént az „áldozati” kellékek felszentelése.

Az OLTÁRISZENTSÉG RITUÁLÉJA előtt ajánlott a BŰNBÁNÓ IMA elmondása:

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS!

Lélekgyermeked, esendő Földi Létében KEGYELEMÉRT, IRGALOMÉRT könyörgök HOZZÁD, hogy bocsásd meg vétkeimet, bűneimet, melyet nap mint nap elkövetek, mivel meggondolatlanul a könnyebbik utat választottam, és ez nem a LELKEM FEJLŐDÉSÉT szolgálta.

Kérlek DRÁGA ATYÁM – JÉZUS, OLDOZZ FEL vétkeim, bűneim alól, hogy a befolyásolás és a kísértések által újonnan elkövetett bűneim és vétkeim nyomasztó terhétől KEGYELMED, FELOLDOZÁSOD által megszabadulva, újult erővel fogadhassam a LELKEM FEJLŐDÉSÉRE nap mint nap ÁLTALAD BIZTOSÍTOTT ENERGIÁKAT, és ellenállhassak a kísértéseknek, amelyek gyanútlan Létemet képmutató, hazug színjátékkal folyamatosan próbálják megtéveszteni!

TUDOM, hogy TE DRÁGA ATYÁM az ÉLŐ SZERETET ISTENE vagy az egyetlen BIZTOS PONT az életünkben, AKIRE minden körülmények közt számíthatunk, mivel a SZERETETED minden LÉLEKGYERMEKEDET HAZAVÁR az ÖRÖKLÉTBE, a SZERETET HONÁBA!

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS!
Hálás Szívvel köszönöm KEGYELMED, BŰNBOCSÁNATOD, FÖLOLDOZÁSOD.
Bűnbánó, esendő LÉLEKGYERMEKED! 

Majd a felszentelt ostyát belemártod a felszentelt /kiöntve 2 centiliterbe/ borba és térdre hajolva a következőket mondod:

DRÁGA JÉZUS KRISZTUS, az ATYA a FIÚ a SZENTLÉLEK nevében magamhoz veszem az OLTÁRISZENTSÉGED, ESEDEZVE BŰNBOCSÁNATODÉRT!

Az ostya elfogyasztásával befejeződött az Oltáriszentség szertartása.

A GYÓNÁS SZENTSÉGE

DRÁGA LÉLEKTESTVÉREM!

ATYÁNK – JÉZUS a GYÓNÁS SZENTSÉGÉT is MEGADTA minden Földi LÉLEKGYERMEKÉNEK, legyen az Hívő vagy nem Hívő, mindaddig, amíg JÉZUS KRISZTUS egyháza a BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGÉBEN meg nem újul és az ÉLŐ ISTEN szerint éli napi szinten a HITÉT!

Szabad Akaratod szerint, amennyiben felvállalod az önáltali GYÓNÁS SZENTSÉGÉT úgy a következő ÉGIEK AJÁNLOTTÁK FEL, hogy fordulhatsz feléjük BŰNBÁNÓ GYÓNÁSODDAL:

 • ATYÁNK – JÉZUS
 • ISTENANYÁNK SZŰZ MÁRIA
 • PIÓ ATYA

Az önáltali GYÓNÁS menete:

 • Ha lehet, gyújtsál egy fehér gyertyát! /de gyertya nélkül is teheted!/
 • Mondd el a fenti Mi ATYÁNK IMÁT!
 • A fentebb megjelölt, ÁLTALAD KIVÁLASZTOTT ÉGIT megnevezve az ATYA, a FIÚ, a SZENTLÉLEK nevében kérd meg, hogy fogadja GYÓNÁSOD és OLDOZZON FEL a BŰNEID, VÉTKEID ALÓL!

Az ÉGIEK MINDEN BŰNÖDRŐL, VÉTKEDRŐL tudnak, ezért Szabad Akaratod, hogy felsorolod-e őket, vagy csak utalsz rá, hogy kéred a feloldozásod. /PIÓ ATYA gyóntatását is azért tiltotta meg annak idején a VATIKÁN kettő évig, mert a gyóntatása alatt az ÉGIEK előre mondták PIÓ ATYÁNAK, hogy mi volt a gyóntatott vétke, bűne!/ Ezt követően, mondd el BŰNBÁNÓ IMÁT! Az IMA elmondását követően, amennyiben SZÍVBŐL tetted, érzéseket, sugallatokat, esetleg álmot vagy álmokat fogsz tapasztalni, amely egyúttal válasz is a GYÓNÁSODRA!

A KERESZTSÉG SZENTSÉGE

ATYÁNK – JÉZUS a KERESZTSÉG SZENTSÉGÉT is MEGADTA minden Földi LÉLEKGYERMEKÉNEK, legyen az Hívő vagy nem Hívő, mindaddig, amíg JÉZUS KRISZTUS egyháza a BŰNBOCSÁNAT SZENTSÉGÉBEN meg nem újul, és az ÉLŐ ISTEN szerint éli napi szinten a HITÉT, FELSZENTELT MIVOLTÁT!

ATYÁNK – JÉZUS a Földi világunkban végbemenő folyamatok miatt, a rögzített, nyilvántartásba vett keresztségek, megkeresztelkedések elleni nemtelen cselekedetek miatt, a KERESZTSÉG SZENTSÉGÉT is megadta minden FÖLDI LÉLEKGYERMEKÉNEK, aki SZÍVBŐL, SZABAD AKARATA által élni kíván akár ÖNÁLTALI, vagy a GYERMEKÉNEK a megkeresztelésével!

Törekedjetek, hogy kereszteljétek meg a gyermekeiteket az ATYA a FIÚ a SZENTLÉLEK nevében. A keresztség szentség, a megkeresztelt ATYÁNK OLTALMA ALATT ÁLL, angyali védelem mellett!

A KERESZTSÉG SZENTSÉG FELVÉTELÉNEK MENETE:

 • Rendelkezz saját magad által készített SZENTELTVÍZZEL! /Bejegyzések/
 • Gyújtsál egy fehér gyertyát a korábbiak szerint!
 • Mondd el a Mi ATYÁNK IMÁT, melynek elmondását követően a SAJÁT SZAVAIDDAL kérd ATYÁNK – JÉZUST, SEGÍTSENEK a KERESZTSÉG SZENTSÉGÉNEK a FELVÉTELÉBEN, legyen ez a gyermeked vagy önmagad részére!
 • Ujjaidat mártsd bele a SZENTELTVÍZBE, vessél magadon vagy a gyermeked homlokán egy keresztet, és a magad vagy a gyermeked nevét kimondva mondd, hogy: megkeresztellek az ATYA a FIÚ és a SZENTLÉLEK nevében.

Ezzel a KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN RÉSZESÜLTÉL TE vagy a GYERMEKED és a lehető legmegfelelőbb ÉGI lajstromba került a neved ATYÁNK – JÉZUS közreműködésével!

Végtelen Szeretettel, Szerető LÉLEKTESTVÉRETEK: Misi

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei