Az ima ereje!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

ATYÁTOK szól hozzátok. Misi Lélekgyermekem összefoglalta az IMÁVAL kapcsolatos gondolatait, amelyben az alábbiakat kívánom hozzátenni bevezetőként. Az IMA minden időszakban, az elmúlt több ezer évben FONTOS SZÍVBÉLI kijelentés volt Tudatos megnyilvánulásaitok által, legyen ez gondolatban vagy szóban, cselekedetekben vagy érzésekben. EGYETLEN SZÍVBÉLI gondolataitokat, érzéseteket, cselekedeteket, szavaitokat NEM HAGYTAM FIGYELMEN kívül, Kegyelmem okán reagáltam az Irányomban érzett Bizalmatok mértékében, mindegyikre!

Ha nem volt azonnali eredménye, ahogy azt Ti gondoltátok, azt csak saját magatoknak köszönhetitek, mivel minden esetben SZÍVBÉLISÉGETEKRE és a bizalmatok mértékében Válaszolok! Ha mindezt csak az egótokból teszitek, hogy „kipróbálom”, arra nincs válaszom, csak a SZÍVBÉLI erőteljes gondolataitokra, a LELKETEKNEK Válaszolok, és ha szükséges azonnal, de a SZÍVBÉLISÉGETEK egyetlen alkalommal sem hiányozhat, mivel az egótok SZÍVTELEN kijelentéseit KEGYELMEM nem hatja át!

IRGALMAM, KÖNYÖRÜLETEM indíthat beavatkozásra, mivel a Szabad Akaratotok által KÉRTEK erre, ez azonban fokozódik, minél inkább SZÍVBŐL kéritek a Segítségemet! Igen, a LELKETEK KÉRÉSE a Szívből jövő, kellő alázattal, HITTEL, Tisztelettel megtett KÉRÉSETEK, amely DÚSÍTJA mindazon energiákat, amelyeket KEGYELMEM, IRGALMAM, KÖNYÖRÜLETEM okán Megadok a számotokra! MINÉL TÖBBSZÖR IMÁDKOZTOK HOZZÁM SZÍVBŐL, annál inkább DÚSUL az energia a bizalmatok, a Hitetek mértékében, és annál nagyobb a Segítség, amelyet BIZTOSÍTOK a részetekre, DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

Tartsátok szem előtt, hogy ATYÁTOK minden LÉLEKGYERMEKÉT Hazavár, és a Végtelen Szeretete irántatok oly mértékű, hogy Törekszem bizalmatok mértékében bármikor benneteket megsegíteni! Amint érzékelitek, számotokra FONTOS, hogy minél többször, folyamatosan és SZÍVBŐL IMÁDKOZZATOK Hozzám, mert a bizalmatok és a HITETEK mértékében a KEGYELMEM okán adom ÁLDÁSOMAT, FÉNYEMET, a segítségkérésetekre! Egyetlen IMÁTOK SEM MARAD megválaszolatlanul, de a SEGÍTSÉGADÁST Ti szabályozzátok azzal, hogy a kérésetekben mennyi a bizalmatok, SZÍVBÉLISSÉGETEK, Hitetek, hogy a kéréseteket valóra is váltja a MENNYEI ATYÁTOK!    

SZÁMOS CSODÁRÓL hallottatok itt a Földön, amely életet, életeket mentett a SZÍVBŐL jövő IMA – IMÁDSÁGOK hatására! A csoportos IMÁVAL, főképpen ha cselekvő HITTEL párosul, akkor azonnali CSODÁKAT is megtapasztalhattok, de szomorú, hogy a Földön kevés mindazon LÉLEKGYERMEKEM, aki nem csak mondja, hanem cselekvően, napi szinten éli is a Hitét!

DRÁGA GYERMEKEIM, ATYÁTOK, TEREMTŐTÖK, Érzékelem minden rezdüléseteket, megnyilvánulásotokat, de a segítségem csak olyan mértékű az ISTENI IGAZSÁGOMBAN, ahogy Ti is éreztek Irántam, mert csak egy URAT szolgálhattok! Az egyetlen biztos támaszotok csak ATYÁTOK – JÉZUS ebben a világban. Senkit nem befolyásolok, kényszerítek. Tudatosságotok, értelmetek, Szabad Akaratotok által TI DÖNTÖTÖK, hogy a FÉNYT választjátok az ÖRÖKLÉTET, avagy az „árnyékot”, aki a Szabad Akaratotokat nem tiszteli, és a folyamatos kísértések által elkövetitek a bűnt és utatok a kárhozatba vezet-vezethet!

Végtelen Szeretettel: ATYÁTOK,
Aki minden LÉLEKGYERMEKÉT Hazavárja!

AZ IMA EREJE

Az IMA kiválaszt téged, aki imádkozol az ÚRHOZ SZÍVBŐL nap mint nap! Az IMA EREJE abban van, hogy Te a SZÍVEDBŐL áhítattal, odaadással, alázattal elmondott IMÁD által, mint „mint bűnös LÉLEK” – aki egója ellenében csak ritkán tudja akaratát SZÍVBŐL érvényesíteni, és az ESZE szerint éli az életét – kinyilvánítod az ÉLŐ SZERETET ISTENE felé, hogy a nap mint nap SZÍVBŐL mondott IMÁD-IMÁID által ÜDVÖZÖLNI AKARSZ JÉZUS ÚTJÁN!

JÉZUS ÜZENETE: „Veled vagyok a világ végezetéig”! Ti az ISTENHITET VALLÁSNAK mondjátok és tanítjátok, mondván, hogy nem vagyok VALLÁSOS. Te is mint mindenki a Földön LÉLEKLÉNY vagy, akit ATYÁNK TEREMTETT! Vallásnak mondhatjátok, de azt, hogy LÉLEKLÉNYEK vagyunk nem tagadhatod, mert a LELKED, az ISTENHITED a Szívedben van, ahol a LELKED is VAN, és ez nem vallás! 

LÉLEK vagy, hogy a LELKED által kiválasztott módon férfiként vagy nőként a FIZIKAI TESTEDBEN megtapasztald azt, amit a LELKE MEGÍRT magának. /Életút, életcél, életfeladat/ Azaz, hogy felébressze magában a SZELLEMIT, az ISTENI SZIKRÁT inkarnációról – inkarnációra, és rádöbbenjél, hogy Te több vagy mint ÉSZLÉNY az egód által! Te LÉLEK vagy, ISTEN része, ezért a LELKEDRE jobban vigyázz, mint a szemed világára, mert a LELKED, AMELY SZÁMÍT, az egód csak arra jó, hogy megtegye a LELKED akaratát. / Ha csak az egód befolyásoltságod által el nem hiteti Veled, hogy TE Ő VAGY, és akkor már őt szolgálod!/ Végidőben semleges nem maradhatsz, /a nem döntés is döntés/, de nem a JÓISTEN az ÜDVÖSSÉG mellett. A JÓISTEN, az ÉLŐ ISTEN megadta a Szabad Akaratot minden Földi LÉLEK számára, hogy döntsön TUDATOSAN a végidőben, hogy: FÉNY vagy „árnyék”!

Szabad Akaratod, értelmed és TUDATOSSÁGOD által, befolyásoltság nélkül szükséges DÖNTENED, hogy JÉZUS ÚTJÁN ÜDVÖZÜLSZ vagy az anyagi világ talmi örömeit választod az egód akaratát kiszolgálva az „árnyék” befolyásolásának képmutató hízelkedése által, és a LELKED a kárhozatba taszítod.

„Már közel van dicsőséges visszajövetelem, amikor ítéletet tartok a világ fölött! Igyekezzetek megtérni, bűnbánatot tartani, amíg még a KEGYELEM ideje tart, mert utána beköszönt az igazságosság órája. Nyisd ki a Szentírást!” 

Gondolkoztatok már azon, hogy ha lezárul földi küldetésetek, hol fogjátok folytatni az életeteket? Gyermekeim! Az életetek ezen a Földön nagyon rövid. Az örökkévalósághoz képest semmi. Ti mégis azzal vagytok elfoglalva, hogy itt rendezkedjetek be. Pedig itt létetek csupán átmenet. Át kell mennetek a próbán, és meg kell érkeznetek Hozzám. Ezzel szemben, ti elmerültök a földi élvezetekben, amiről azt hiszitek, hogy örökké tart. Aztán ha kaptok egy betegséget, kétségbe vagytok esve, hogy esetleg meg kell halnotok. Pedig minden embernek ez a sorsa. Nem erre az életre kell berendezkedni, hanem arra a másikra kell felkészülni, ami ÖRÖKKÉ tart.

Drága LÉLEKTESTVÉREIM, akik csak az anyagi világ szerint élitek az életeteket, „félig eltemettétek JÉZUST a MEGVÁLTÓTOKAT, akiben leszületésekor ATYÁNK SZELLEME nyilvánult meg, hogy LÉLEKGYERMEKEIT az ÜDVÖSSÉG útjára hívja! Az ÜDVÖSSÉG útja minden Földi LÉLEKNEK JÉZUS KRISZTUS, a DICSŐSÉG REMÉNYSÉGE, aki fogja a kezünket, de csak akkor segít, ha KÉRED, mert a Szabad Akaratod által KI KELL FEJEZNED, hogy KÉRED a segítséget!

TUDOD: „KÉRJETEK és ADATIK”! Veled mindent, de nélküled semmit!/ Üzente JÉZUS!/ Csak egy URAT szolgálhatsz. Egy vitt bukásba „árnyék” és egy válthat meg és ez JÉZUS KRISZTUS! Minél többször utasítottatok el, annál jobban átadtátok magatokat a „árnyéknak”. Rossz döntéseitek miatt sorra kudarcot vallottatok, ami miatt Engem okoltatok. Szent Pál ezt írta: „Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5, 20) A Föld még soha nem volt ekkora bűnben, mocsokban, szennyben, mint manapság. Minden értéket a feje tetejére állítottak. Azzal dicsekednek, amit szégyellniük kellene. Isten helyébe teszik magukat, de csak rossz dolgokat tudnak tenni. A büntetést nem Én akarom. Ez automatikus mindazon lelkek számára, AKIK MAGUK VÁLASZTOTTÁK a ROSSZAT! Emellett minden ember megkapta az értelmet, hogy SZABAD DÖNTÉST hozzon, JÓT vagy rosszat válasszon a szerint, ahogy akarja. Tisztán láthatjátok, hogy NINCS ELEVE ELRENDELÉS!  / Ha belegondolsz, minden pillanatban DÖNTÉS ELŐTT ÁLLSZ! / Én minden embert ÜDVÖZÍTENI akarok, de az embernek MAGÁNAK kell megszerezni az ÜDVÖSSÉGET! Ha elutasítja tanításomat, és nincs Velem SZEMÉLYES kapcsolatban, akkor az „árnyékot” választotta. Onnantól a sorsa megpecsételődik, rosszra fordul és el is kárhozhat, hacsak nem fordul vissza Hozzám.

Én Magam szabadítalak meg a gonosztól, akit ezer évre megkötözök. MEGJELENEK az ÉG felhőin dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ó, ha látnátok, mennyire undorító és rút az „árnyék”, menekülnétek előle. HÍZELKEDÉSÉVEL és KÉPMUTATÁSÁVAL tudja rávenni a gyanútlan embereket, hogy kárhozatba taszítsa. Szépnek tünteti fel azt, ami ocsmány, és megvetendőnek azt, ami szent. Ezért, gyermekeim, jól vigyázzatok, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni. Ha mindig parancsaimat követitek, MEGTARTJÁTOK SZÍVETEK SZERETETTELJESSÉGÉT, és NAPONTA IMÁDKOZTOK, akkor az „árnyék” nem tud elbuktatni benneteket. Ha mégoly kívánatos és vonzó is lenne a bűn /kísértések által/, akkor is határolódjatok el tőle, mert a gonosz nagyon aljas, meg akar fosztani titeket Tőlem, a legnagyobb KEGYELEM forrásától, a SZENTSÉGTŐL: a gyónástól és a Szentáldozástól, és örökre el akar veszejteni.

Kicsinyeim! Ne féljetek attól, ami most jön a végidőben! Egyedül a bűntől féljetek és a vele járó kárhozattól. Szüntelenül tekintsetek keresztemre, merüljetek el kínszenvedéseimben, adjatok hálát Nekem jóért és rosszért egyaránt! Hagyatkozzatok Rám teljesen, adjátok át az életeteket Nekem, bízzatok Bennem, mert Én jó vagyok és mindent a ti javatokra fordítok. BIZALMATOK mértékében kapjátok Tőlem a megszentelő KEGYELMET.

Igen, az IMA EREJE a nap mint nap való IMÁDKOZÁSBAN van abban, hogy SZÍVBŐL mondod, alázattal, tisztelettel, áhítattal, /a Szívedre koncentrálva beszélsz, gondolkodsz, érzel, cselekszel/, de ha csak MONOTON ismételed, SZÍV nélkül az majdnem olyan, mint ahogy a hal „tátog” az akváriumban! De sajnos némelyek úgy mondják, mint egy megszokott szöveget, anélkül, hogy tettekre váltanák, vagy a SZÍVÜKBEN vágyakoznának a beteljesedésre! AZ IMA TÁVOL TARTJA a GONOSZT!

A HIT TETTEK nélkül „halott” hit! Amennyiben a SZÍVEDRE koncentrálva beszélsz, gondolkodsz, érzel és cselekszel folyamatosan, akkor a HITTEL ÉLŐVÉ, CSELEKVŐVÉ TESZED! Mert ha csak az eszed, értelmed, az egód által mondod pl.: hogy MEGBOCSÁTOK és ELENGEDEM, ez így csak egy KIJELENTÉS, minimális Szívbéli vágyakozással, hogy valóban SZÍVBŐL megbocsátottál. / Ilyenkor mondod, de hát én mondom – mondtam, igen mondod, de meggyőződés nélkül! / Ezért a szíved, még tele van dühvel, haraggal, indulattal stb. és csak képmutatóan, HIT nélkül jelented ki a megbocsátást, elengedést és bármikor újból „fellángolhat” a sérelem, mivel nem SZÍVBŐL cselekedtél! Erre mondta JÉZUS, hogy: „más szemében a szálkát, de a magadéban a gerendát sem ismered fel”! Tanulj az esetből, a mások által tartott TÜKÖRKÉPBŐL és bocsásd meg, engedd el, add át folyamatosan terheid JÉZUSNAK, „JÉZUS SEGÍTS” indoklás nélkül, mert JÉZUS fogja a kezed és mindent tud rólad, de csak Veled és nem nélküled cselekszik. KÉRÉS nélkül nem segít, SZABAD AKARATOT kaptál, a DÖNTÉS a tiéd minden pillanatban.

JÉZUS KRISZTUS semmihez sem fogható kínszenvedése, megaláztatása, keresztútja, keresztre feszítése által, melyet csak ISTENSÉGE által tudott elviselni értünk LELKEKÉRT. MEGVÁLTOTT bennünket az ŐSBŰNTŐL, ami egy „szószóló” által szított fellázadás volt ATYÁNK ellen. ISTENI szenvedésével BŰNTELEN testére terhelte bűneinket, és a kereszthalálával MEGVÁLTOTT bennünket LELKEKET hatalmas SZERETET MŰVÉVEL, mert csak így, bűntelenül járulhattunk – járulhatunk ATYÁNK elé!

JÓMAGAM meghaltam a ti ÜDVÖSSÉGETEKÉRT! Ártatlanul Magamra vettem bűneiteket, és kegyetlen kínszenvedésemmel kifizettem a váltságdíjat. Ti miért nem akartok áldozatot hozni SAJÁT ÜDVÖSSÉGETEKÉRT?

JÓMAGAM csak azt tiltom meg, ami számotokra káros. Mindazt megadom, ami LELKETEK ÜDVÖSSÉGÉRE válik. A legtöbb ember éhezi a SZERETET! JÓMAGAM vagyok a SZERETET. Ha Nálam keresitek, megtaláljátok! Bennem nyugalmat talál LELKETEK! Erről ismeritek meg, hogy jó helyen jártok. SZÍVEM SZERETETE átölel, beburkol, irgalmas SZÍVEM a ti örök menedéketek, melyet értetek döfött át a katona lándzsája.

Az újonnan elkövetett bűneitekért, /amikor nem álltatok ellent a kísértéseknek/, azonban IMÁDKOZNOTOK szükséges ATYÁNK – JÉZUSHOZ, SZŰZ MÁRIÁHOZ ISTEN ANYÁNKHOZ, hogy a Szívből jövő Bűnbánó IMA – IMÁK, oltári SZENTSÉG által feloldozást nyerjetek! Az „árnyék” elhiteti veletek, hogy az a jó, amire kísért. Ne higgyetek neki! Ő a nagy csaló, aki a kárhozatra akar taszítani benneteket.

HÁROM FŐ BŰNNEL KÍSÉRT: a TEST bűnével, vagyis a paráznasággal, amire már Fatimában száz évvel ezelőtt mondta ÉDESANYÁM, hogy a legtöbb LELKET viszi a pokolba. A másik a MAMMONIMÁDAT, amiről Szent Pál leírta, hogy minden baj gyökere a PÉNZ utáni sóvárgás. Végül az URALKODÁS, amikor az ember ISTENNEK képzeli magát. Ez az ÖNIMÁDAT, ami közönséges bálványimádás, mert saját magát állítja ISTEN elé, ISTEN helyébe!

Minden embernek, LÉLEKTÁRSUNKNAK a Szabad Akarata, hogy mit választ: a SZERETET HONÁT az ÖRÖKLÉTET vagy az anyagi világ fertőjét, kísértések útján a „bugyrot”, ahol az „árnyék” a megtévesztésével, hízelgésével, képmutatásával a kárhozatba taszítja a LELKEKET, hogy folyamatosan megkaparintsa az ATYÁNK által a LÉLEK FEJLŐDÉSÉRE adott energiát, energiákat.

Ne feledjük, az „árnyékot”, az egónkat a FÉLELEM, AGGODALOM, KÉTSÉG, IRIGYSÉG, FÉLTÉKENYSÉG, HAZUGSÁG stb. élteti. Amennyiben nem a LÉLEK FEJLŐDÉSÉRE fordítjuk az Atyánktól folyamatosan kapott energiákat, hanem az egónk, környezetünk kísértéseinek adunk teret, akkor mintegy ÖNKISZOLGÁLJUK magunkat az „árnyéknak”, és az ATYÁNKTÓL kapott energiákkal őt „tápláljuk”! 

Az anyagi világ olyan, mint a jéghegy csúcsa, amit látsz, hallasz, érzékelsz! A Földi Lét azonban nem csak az, amit látsz, érzékelsz, TÖBBEK vagyunk. LÉTÜNK a TEST – LÉLEK – SZELLEM – egységéről szól. LÉLEKLÉNYEK vagyunk, és ha csak a testeddel foglalkozol, az egód késztetéseivel, akkor ez mindig a KÖNNYEBBIK ÚT, akkor az utad az „árnyékot” szolgálja! Ha nem változtatsz időben, akkor az utad az elkövetett KÍSÉRTÉSEK és bűnök által a kárhozatba vezet – vezethet!

A HIT a nem látott dolgok felőli bizonyosság. Hitben járj, ne látásban! Ez nem azt jelenti, hogy ne éld a Földi életed, csak azt, hogy keresd folyamatosan – „JÉZUS SEGÍTS” – lelked láthatatlan PÁSZTORÁT, JÉZUST, Aki jelen helyzetedben ÜDVÖSSÉGRE VEZET – vezethet! /Szabad Akaratod, bizalmad mértéke szerint”/

Ha elfogadod, ha nem, ÁDÁZ KÜZDELEM folyik a jéghegy csúcsa – anyagi világ – alatt a  FÉNY és „árnyék” erői között. Minden gondolatunk IMA, a küzdelem a szerint dől el, hogy Te Drága Földi LÉLEKTESTVÉREM melyiket „TÁPLÁLOD” gondolataiddal, érzéseiddel, cselekedeteiddel, szavaiddal: a FÉNYT, a SZÍVED SZERETETTELI érzését vagy az egódat, értelmed, eszed, amely befolyásoltsága miatt az „árnyékot” szolgálja, a hazugság fejedelmét.

JÉZUS VÁRJA a Szabad Akarati döntésed, és SZÍVBŐL mondott IMÁK által „TELÍTHETED a MEDENCÉDET”.  A naponta mondott IMA erejével DÚSULHAT a „medencéd”, s a BIZALMAD mértékében kapod a segítséget! A folyamatosan mondott IMÁK EREJE a bizonytalanságodat, BIZONYOSSÁGGÁ alakítja és a HITED erősbödik az ÉLŐ ISTENBEN, a SZERETET ISTENÉBEN, Aki mindent megad a LÉLEKGYERMEKEINEK, hogy ÜDVÖZÖLJENEK – ÜDVÖZÖLHESSENEK!

Minél többet és többen imádkozunk azonos cél érdekében – SZÍVBŐL –, akkor a bizalmunk mértékében ATYÁNK EREJE: KEGYELMÉBEN, IRGALMASSÁGÁBAN, KÖNYÖRÜLETÉBEN, ÁLDÁSÁBAN, FÉNYÉBEN, CSODÁKBAN megnyilvánul!  

A folyamatos imádkozások, által – egyedül vagy csoportosan – az IMA EREJE a CSODÁS FELÉPÜLÉSEKBEN is megmutatkozik! ATYÁNK – JÉZUS az IMÁKRA, IMÁIDRA adott válaszai a CSODÁK útján erősbítik, erősbíthetik a HITEDET!  

A HÁLAIMA a legnagyobb IMA, adj HÁLÁT – SZÍVBŐL –, mindenért! Vedd észre, hogy a TEREMTŐNK ott van mindenben!

Végtelen Szeretettel: Misi

Ha rendszeresen, NAPONTA legalább egy Miatyánkot elimádkoznátok, már MEGMENEKÜLNÉTEK a kárhozattól. Ezért kértem: szüntelen IMÁDKOZZATOK!

MI ATYÁNK!

Mi Atyánk, aki a mennyekben és a SZÍVEKBEN VAGY. Szenteltessék meg a Te Nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te Szent akaratod a LELKÜNK FELETT, miképpen a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. VÉDJ MEG MINKET a KÍSÉRTÉSTŐL, és szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mindörökkön örökké, Ámen.

Mindennap ezt imádkozzátok, de sajnos némelyek csak úgy mondják a MI ATYÁNK-ot, mint egy megszokott szöveget anélkül, hogy TETTEKRE váltanák. SZÍVETEKBEN vágyakozzatok a beteljesedésre!

ÉDESANYÁMHOZ, SZŰZ MÁRIÁHOZ mondott IMÁK, különösen a Rózsafüzér, kimondhatatlan ERŐFORRÁS, amely megvakítja, megkötözi az „árnyékot”! Ahol a RÓZSAFÜZÉRT imádkozzák, onnan menekül a gonosz, kitisztul az ég, eloszlik a sötétség, felszakadozik a felhő és napfény borítja be a tájat.

ÉDESANYÁM közbenjárására minden KEGYELMET megadok. IMÁITOKRA akarom megújítani a Föld színét, amely már nem várat sokáig magára: hamarosan bekövetkezik!

Rózsafüzér imádság

A keresztre a Hiszekegyet imádkozzuk:

HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, Mennynek és Földnek Teremtőjében. És JÉZUS KRISZTUSBAN, az Ő egyszülött Fiában, a mi URUNKBAN; aki fogantatott SZENTLÉLEKTŐL, született SZŰZ MÁRIÁTÓL; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható ATYAISTEN jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az ÖRÖK ÉLETET. Ámen.

A különálló szemekre a Miatyánkot imádkozzuk:

MI ATYÁNK!

Mi Atyánk, aki a mennyekben és a SZÍVEKBEN VAGY. Szenteltessék meg a Te Nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te Szent akaratod a LELKÜNK FELETT, miképpen a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. VÉDJ MEG MINKET a KÍSÉRTÉSTŐL, és szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mindörökkön örökké, Ámen.

Az első három együtt álló szemre az ÜDVÖZLÉGY SZŰZ MÁRIÁT imádkozzuk:

Üdvözlégy SZŰZ MÁRIA! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, JÉZUS, aki hitünket növelje. Asszonyunk, SZŰZ MÁRIA, ISTENNEK SZENT ANYJA, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei