Oltáriszentség

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS!

2021 szeptemberében Magyarországon tartják a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszust. Célja: az OLTÁRISZENTSÉG megismerésének és tiszteletének az elmélyítése! Az OLTÁRISZENTSÉG megerősödése vagy valamilyen nem kívánt fejlemény várható-e? Kérlek ATYÁM, segíts eligazodni, hogy a DRÁGA FIAD HATALMAS SZERETETMŰVE, a MEGVÁLTÁSUNK, amellyel a bűntelen testére terhelte az ŐSBŰNÜNKET, hogy a mérhetetlen szenvedése, kínhalála által MEGVÁLTSON bennünket, a múlt – a jelen – a jövő LELKEIT -, hogy a kiontott vére értünk nem volt hiábavaló!?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM! ATYÁTOK, az ÉLŐ ISTEN szólok hozzátok!

Drága Gyermekem, akit MESSIÁSKÉNT emlegettek 2000 évvel ezelőtt, nem azért született le a Föld nevű megtapasztalás bolygójára, hogy a zsidók „királyaként” szabadítsa meg a zsidókat a Római elnyomástól, szenvedéstől, hanem azért, hogy az ŐSBŰNÖTÖK óta a Mennyország előtt „tobzódó”, nyomuló LELKEK, akik az ŐSBŰNNEL voltatok terheltek, MEGVÁLTSON BENNETEKET, a múlt – a jelen és a jövő LELKEIT, hogy ezáltal bűntelen ATYÁTOK elé, azaz ELÉM járulhassatok! 

JÉZUS KRISZTUS HATALMAS SZERETETMŰVE a LELKEK MEGVÁLTÁSÁRÓL szólt, és nem arról, hogy a zsidóságot felszabadítsa! JÉZUS KRISZTUS, Aki szeplőtelen fogantatással fejlődött ki SZŰZ MÁRIA méhében, bűntelen született a Földi világba! JÉZUS felvállalta, hogy a bűntelen testére terheli az ŐSBŰNÖTÖKET, /mert fellázadtatok Ellenem, egy „szószóló által, akit láthattatok/, és a mérhetetlen ISTENI szenvedésével, HATALMAS SZERETETE által a LELKEK iránt MEGVÁLTOTT benneteket, LÉLEKGYERMEKEIMET, hogy ezáltal bűntelenül Elém járulhassatok! Hatalmas volt a bűn, ezért ISTEN IGAZSÁGÁBAN a kiengesztelésnek is hatalmasnak kellett lennie, melyet JÉZUS KRISZTUS Júdás csókja után szenvedett a keresztre feszítéséig!

JÉZUS KRISZTUS az „UTOLSÓ VACSORÁN” amikor megtörte a kenyeret és szétosztotta az Apostolai között, azzal, hogy „egyétek testemet” és a felkínált vörösborral pedig „igyátok véremet”, egy előzetes OLTÁRISZENTSÉGET mutatott be, hogy ezáltal aki „eszi a testét” és „issza a vérét” az felvállalja az Ő szenvedését és életútját, és Üdvözül, azaz a SZÍVE SZERETETTELJESSÉGÉBEN éli az életét!

Az OLTÁRISZENTSÉGNEK amikor ez bekövetkezik a templomi rituálé során, olyan hatalmas SZERETET rezgésszintje és energiája van, hogy 10 napig képes JÉZUS KRISZTUS – Aki Maga a SZERETET – rezgésszintjét megőrizni, és ezáltal az OLTÁRISZENTSÉGBEN részesülőt megóvni a gonosz támadásaitól!

Ugyanezt szolgálja a SZENTELTVÍZ is, amely, ha megfelelően van elkészítve a rituálé során, szintén 10 napig hatalmas rezgésszintjével távol tartja a gonoszt!

/ Szomorú, de magát a SZERETETET – amely a SZENTELTVÍZ általi keresztvetéssel történt a templomokban – szüntették meg legelőször a „fertőzésre” hivatkozással az „árnyék” befolyása által, hogy az emberek ne tudjanak a SZENTELTVÍZ védelme alá kerülni! ATYÁNK kegyelméből, minden LÉLEKGYERMEKÉNEK, minden TELIHOLDKOR biztosítva van a SZENTELTVÍZ készítése, a felszentelt papjai nélkül. /

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, az „árnyék” a Magyarországon sorra kerülő Nemzetközi EUCHARISZTIA Kongresszusán a befolyásolt, felkent „szolgáim” által kísérletet tesz arra, hogy az OLTÁRISZENTSÉG erejét módosításokkal gyengítsék, illetve, hogy JÉZUS KRISZTUS helyére a módosítások által JÉZUS ellenfelét állítsák, és az ő nevében történjen az OLTÁRISZENTSÉG átadása.

Igen, mindez mentálisan történik, de az ereje a hívőkre az „árnyék” erejével ható és a LELKÜKET fokozatosan megtévesztve a „bugyor” felé tereli a kísértések által, hogy elkárhozzanak! Mivel ez az újonnan bevezetendő OLTÁRISZENTSÉG már nélkülözi JÉZUS KRISZTUS gonoszt távol tartó erejét, energiáját, így lehetőséget ad, hogy a hívők „nem bárány” módjára a vesztőhelyre menjenek!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

Az „árnyék” folyamatosan befolyásol minden Földi LÉLEKGYERMEKEMET. Rajtatok és a Szabad Akaratotokban áll, hogy mit cselekedtek! Alávetitek magatokat a hazugság fejedelmének vagy JÉZUS KRISZTUS nevében megtagadjátok azt!

Végtelen SZERETETTEL ATYÁTOK, a Ti FÉLTŐN SZERETŐN ÓVÓ ISTENETEK!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei