Bűnbánó ima

FÉNYCSATORNA

  • SZÍVBŐL fakadónak kell lennie színlelés nélkül!
  • A bűnbánó Önvizsgálat a bűn, a vétek felismeréséből származzon!
  • Tudatosan, Szívből vállalja fel bűneit, vétkeit, és Kérjen az Úrtól megbocsátást, feloldozást!

Az „árnyék” / ne nevesítsd meg, mert, ahogy az angyali világ teremtményei azonnal megjelennek, így ő is a csatlósaival együtt, és befolyásol! / a gonoszság HATALMÁT vette magára: HAT – ALMA: HAZUGSÁG, IRIGYSÉG, CSALÁS, ÖLÉS, LOPÁS és MINDEN, AMI FERTŐ /pl.: gondolatok, amivel önmagamnak és másoknak való, bármilyen ártó mód – ítélkezés, harag, rosszakarat, rosszindulat stb. – ebben van leginkább ártó – befolyásolás – hatalma/. A HETEDIK NAP BŰNE: amikor nem kérem ATYÁM – JÉZUS áldását, feloldozását a bűneim vétkeim alól. Amikor nem élek a lehetőséggel, hogy gyónjak /akadályoztatás esetén, IMA által is.

A HETEDIK NAP a MEGBOCSÁTÁS NAPJA.  AZ ÉLŐ ISTENNEK, ATYÁM – JÉZUSNAK felajánlom a 6 FŐ BŰNÖMET. Ez a VASÁRNAP = „VAS” VAS- AKARATTAL összeszedheted magad TESTILEG, LELKILEG, SZELLEMILEG, hogy ismét rád süssön a NAP! VAS – AKARAT „ÁR”- ÁRADÁS, víz megtisztítása, mint ÁRADAT –TISZTULÁS.

A BŰNBÁNÓ IMÁT, ha lehet, minden héten vasárnap mondd el, avagy ha nem tudod, akkor más napon, de hetente egyszer ajánlott!

MIÉRT FONTOS, HOGY LEGALÁBB HETENTE, SZÍVBŐL ELMONDD A BŰNBÁNÓ IMÁT?

Drága Lélekgyermek, ATYÁNK minden Lélekgyermekét Hazavárja a SZERETET, az ÖRÖKLÉT HONÁBA. Az életedbe azonban nem szól bele, hogy hogyan döntsél, mivel SZABAD AKARATOT adott minden LÉLEKNEK, így Neked FONTOS, hogy az ajánlásokat betartsd és megcselekedd Önmagadért, és a LELKEDÉRT az IMÁKAT!

Az IMA GYENGÍTI a GONOSZT, az „árnyékot”. Minél többet mondod az adott IMÁT, annál inkább DÚSUL az ereje, egyre jobban érződik a hatása, ahogy telítődik a „medencéd”!

SEMLEGESNEK nem tudsz maradni, döntened szükséges TUDATOSAN, mivel a „hazugság fejedelme” a Földi befolyásolások, a megtévesztések, és az egód által bekebelez, ha mindig a könnyebbik utat választod, és ekkor csak a „JÉZUS SEGÍTS” kérés útján van lehetőséged, hogy felülemelkedj lehúzó negatív gondolataid csapdájából!

Ha nem élsz, vagy eddig nem éltél az elengedéssel, a terhek JÉZUSNAK való átadásával, a megbánás, a feloldozás, a bűnbocsánat lehetőségével, és hetente ezt nem cselekedted meg, és nem éltél a bűnbánó IMA EREJÉVEL, úgy „roskadozol” a fentiek szerint elkövetett bűneid, vétkeid „súlya” alatt, és egyre inkább az „árnyék” befolyása alá kerülsz! És ez egyenes út a további vétkek, bűnök elkövetéséhez, mivel megbocsátás, föloldozás nélkül mindezek a kísértések telítődtek Benned, és az általad mondott pozitív gondolatok ellenére, mint irányadó gondolatok működnek a mögöttes gondolataid, ami által újból és újból elköveted a bűnöket, vétkeket, amely a könnyebbik, az egód útja, nem pedig a LELKED ÚTJA, és ez megátalkodottsághoz, elkárhozáshoz VEZETHET!

Az „árnyék” célja, hogy a LELKED energiáját megkaparintsa, mivel a könnyebbik utat választókból meríti – félelem, aggodalom, kétség stb. gondolatok által – az erejét, mivel ATYÁNK nap mint nap biztosítja a LELKED FEJLŐDÉSÉRE az energiát. A LELKED FEJLŐDÉSÉRE kapott energiát azonban a sugallatok ellenére nem arra fordítod, hanem az egód által gerjesztett félelmek által mintegy önkiszolgálod magadat az „árnyéknak”, és ez által őt „táplálod”!

Jelenleg elérted emberi mivoltodban azt a Tudatosságot, hogy felelősen döntsél a sorsod felől Szabad Akaratod által, hogy a mulandó, de látható Földi anyagi világ, amely az „árnyék” befolyása alatt van, vagy a nem látható, de a LELKED, SZELLEMED által jelenvaló, de nem látható ÖRÖKLÉTET VÁLASZTOD, a SZERETET honát, ahová mindannyian tartozunk, még akkor is, ha ebben – a befolyásoltságod miatt -, nem hiszel!

JÉZUS KRISZTUS, drága MEGVÁLTÓNK, akiben Atyánk SZELLEME TESTESÜLT meg, minden embert üdvözíteni akar, de az embernek magának TUDATOSAN kell megszereznie az ÜDVÖSSÉGET, a szabad akaratodba nem szól bele, hogy a jót, avagy a rosszat választod. JÉZUS: VELED MINDENT, DE HELYETTED SEMMIT!  Tehát neked FONTOS, hogy törekedj az üdvösségre!!!

A DÖNTÉS a TIÉD DRÁGA LÉLEKGYERMEK, „egy vitt bukásba és egy válthat meg”, AKI JÉZUS KRISZTUS, a DICSŐSÉG REMÉNYSÉGE, hogy ez által üdvözülhess!

BŰNBÁNÓ IMA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS!

Lélekgyermeked, esendő Földi Létében KEGYELEMÉRT, IRGALOMÉRT könyörgök HOZZÁD, hogy bocsásd meg vétkeimet, bűneimet, melyet nap mint nap elkövetek, mivel meggondolatlanul a könnyebbik utat választottam, és ez nem a LELKEM FEJLŐDÉSÉT szolgálta.

Kérlek DRÁGA ATYÁM – JÉZUS, OLDOZZ FEL vétkeim, bűneim alól, hogy a befolyásolás és a kísértések által újonnan elkövetett bűneim és vétkeim nyomasztó terhétől KEGYELMED, FELOLDOZÁSOD által megszabadulva, újult erővel fogadhassam a LELKEM FEJLŐDÉSÉRE nap mint nap ÁLTALAD BIZTOSÍTOTT ENERGIÁKAT, és ellenállhassak a kísértéseknek, amelyek gyanútlan Létemet képmutató, hazug színjátékkal folyamatosan próbálják megtéveszteni! 

TUDOM, hogy TE DRÁGA ATYÁM az ÉLŐ SZERETET ISTENE vagy az egyetlen BIZTOS PONT az életünkben, AKIRE minden körülmények közt számíthatunk, mivel a SZERETETED minden LÉLEKGYERMEKEDET HAZAVÁR az ÖRÖKLÉTBE, a SZERETET HONÁBA!

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS!

Hálás Szívvel köszönöm KEGYELMED, BŰNBOCSÁNATOD, FÖLOLDOZÁSOD. Bűnbánó, esendő LÉLEKGYERMEKED!

Végtelen Szeretettel: Misi

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei