A szenteltvíz energiája semlegesíti a koronavírust!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM! A koronavírus-„pánik” miatt egyes templomokban a SZENTELTVÍZ használatát megszüntették. Ismerve a SZENTELTVÍZ EREJÉT ez „szükséges lépés” volt az állítólagos fertőzés veszélyének elkerülése végett?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

A SZENTELTVÍZ megszüntetése a koronavírus- „pánik” fertőzésveszélyére való hivatkozással TELJESSÉGGEL SZÜKSÉGTELEN LÉPÉS VOLT, mivel a SZENTELTVÍZ ENERGIÁJA a készítés rituáléja során olyan MAGAS REZGÉST KÉPVISEL, amely képes távol tartani a gonoszt. Ha a rituálé minden lépése teljességgel be van tartva, akkor 10 napon keresztül képes a MEGSZENTELT területen a SZENTELTVÍZ a hatását kifejteni.

Teljességgel érthetetlen ez az intézkedés az egyház részéről, mivel az eszükre és nem a SZÍVÜKRE hallgattak, amikor ezen intézkedést meghozták. A SZENTELTVÍZ magas rezgése, amennyiben nem csak sima vizet tettek ki a SZENTELTVÍZ tartókba – mert szomorú, de ez is előfordul –, az energiájával SEMLEGESÍTI a VÍRUST, és bármilyen fertőzéseknek a GÁTJA, nem ELŐSEGÍTŐJE!

VÉGTELEN SZERETETTEL ATYÁTOK, az ÉLŐ ISTEN!

AHONNAN ATYÁNK – JÉZUS ÁLDÁSÁT, KEGYELMÉT MEGVONJA, OK-OKOZAT ÁLTAL, OTT FELÜLKEREKEDIK az „ÁRNYÉK” BEFOLYÁSA!

Az „egyszerű” ember mit kezdjen önmagával, ha az erre hivatottak sem hisznek a SZOLGÁLATUKBAN?

A zavarkeltés, a „pánik”, a félelemkeltés nem a SZERETET ISTENÉTŐL való. Az ÉLŐ ISTEN Szabad Akaratot ADOTT NEKÜNK, FÖLDI LELKEKNEK, EMBEREKNEK! Az ÉLŐ SZERETET ISTEN energiája nem táplálja a félelmet! MEGNYUGTAT, BÉKESSÉGET AD, míg az „ÁRNYÉK” a Földi világ befolyásolása által a félelemből, a kétségből, az aggodalomból stb. él, – ezen megnyilvánulások által keltett negatív energiákból –, s egyre inkább gerjeszti, terjeszti a „pánikot”, és az emberek egója által befolyásolja őket. Az ÉLŐ ISTEN nap mint nap ad energiát a LELKÜNKNEK a FEJLŐDÉSÉHEZ, azonban a félelmünk által, mintegy önkiszolgáljuk magunkat az „árnyéknak”, aki ebből az energiából „táplálkozik”, és törekszik arra, hogy a kísértéseivel a LELKÜNKET MEGKAPARINTSA, RABSZOLGASORBA ÁLLÍTSA. A FÉLELEM AD ERŐT a GONOSZNAK!

Ádáz küzdelem folyik a mentális, a nem látható világban, ha elfogadod, ha nem. Az ÉLŐ SZERETET ISTENE Szabad Akaratot adott nekünk. Te döntesz, hogy a Szabad Akaratod által melyiket „táplálod”, hogy az egód, a félelmed által az „árnyékot”, vagy a SZERETETED által az ÉLŐ ISTENT. A Szabad Akaratodba, amely az Univerzum törvénye is, az ÉLŐ SZERETET ISTENE, ATYÁNK-JÉZUS nem fog beavatkozni a döntésedbe.

A DÖNTÉS a TIÉD!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS! Ismeretem szerint SZENTELTVIZET csak felszentelt papok készíthetnek egy hosszadalmas rituálé során, ez valóban így van?

Drága Gyermekem Misi!

Igen, ez valóban így volt eddig a PILLANATIG, amíg ezt a kérdést fel nem tetted. A felszentelt papok rituáléja, amely eddig a KÉRÉS és az IMA erejében volt hivatott a felszentelt víz energiáját, hogy biztosítsa, azonban a koronavírus veszélyére hivatkozva, a Földi Szolgálatomban lévő papok feljebbvalói megszüntették a SZENTELTVÍZ ÁLDÁSÁNAK a lehetőségét, mert nem bíztak az erre hivatottak abban, hogy ez valóban megvédi Őket. Ezért ÁLDÁSOMAT VISSZAVONTAM a HIVATÁSOSOK ÁLTAL KÉSZÍTETT SZENTELT VÍZRŐL és mostantól bárki által elkészíthető lesz a SZENTELTVÍZ a később közöltek szerint, és ugyanazon energiákkal fog bírni, mintha azt „szakember” készítette volna. A Szolgálatomban lévő felszentelt papok, IGEN visszakaphatják egyenként a SZENTELTVÍZ készítéséhez az ÁLDÁSOMAT, amennyiben SZÍVBŐL, legalább 30 napig bűnbánatot gyakorolnak és kérik, KEGYELMEM, ÁLDÁSOM visszaállítását a SZENTELTVÍZ készítésére! A bárki által elkészíthető SZENTELTVÍZRŐL azonban nem vonom meg KEGYELMEM, ÁLDÁSOMAT, azt továbbra is bárki kérheti a később leírtak szerint.

VÉGTELEN SZERETETTEL: ATYÁTOK!

Mi magunk készíthetünk-e SZENTELTVIZET, amelynek energiája megegyezik a felszentelt papok által készített SZENTELTVÍZZEL?

Igen, SZENTELTVIZET mostantól Ti magatok is készíthettek. Tudom, hogy a SZENTELTVÍZ készítésének a lehetősége eddig is adott volt, azonban ennek hatalmas energiaigénye miatt csak valóban a felszentelt papok tudtak a megfelelő rituáléval, megfelelő energiájú SZENTELTVIZET készíteni. A bárki által eddig elkészített SZENTELTVÍZ azonban csak 10%-os energiával bírt az eredetinek. Attól a pillanattól, hogy ÁLDÁSOMAT MEGVONTAM a felszentelt papoktól, így a továbbiakban az energiát, Misi Gyermekemen keresztül biztosítom. Így a bárki által elkészíthető SZENTELTVÍZ UGYANÚGY 100%-os lesz KEGYELMEMMEL, ÁLDÁSOMMAL mintha azt felszentelt papjaim készítették volna!

/Tőlem: ATYÁNK – JÉZUS mindent tud rólunk, még a hajunk számát is számontartja, ezért amikor bárki, bárhol a világban, ha SZENTELTVIZET kíván készíteni, akkor ATYÁNK – JÉZUS, EZT MÁR HAMARABB TUDJA mielőtt te ezt kigondoltad volna! Ezért külön semmilyen kéréssel felém szükségtelen fordulni, ilyenkor csak automatikusan csatornázom a SZENTELTVIZET KÉSZÍTŐNEK a hatalmas energiát, ugyanúgy, mint ahogy a Honlapon megjelölt Távgyógyítás energiáit is közvetítem az erre Szabad Akaratukból jelentkezőknél, legyenek bárhol a világban/

Mely időpont alkalmas a SZENTELTVÍZ készítésére, erre a rituáléra: vízkereszt, három király ünnepe, nagyszombat, pünkösd?

A SZENTELTVÍZ készítésére eddig az év bizonyos napjai voltak célszerűek, mivel csak így volt meg a rituáléhoz megfelelő energiaszint a KEGYELMEMMEL, ÁLDÁSOMMAL. Így vízkereszt, háromkirályok ünnepe, nagyszombat, pünkösd.

MOSTANTÓL MINDEN HOLDTÖLTE UTOLSÓ NAPJÁN, TELIHOLDKOR, KEGYELMEM okán, ÁLDÁSOMMAL BÁRKI KÉSZÍTHET SZENTELTVIZET. Ezeken a napokon Misi Gyermekemen keresztül biztosítom bárki számára az energiát, aki el kívánja készíteni.

2020. április 8. szerda, 04:35 (az év 99. napja)
2020. május 7. csütörtök, 12:45 (az év 128. napja)
2020. június 5. péntek, 21:12 (az év 157. napja)
2020. július 5. vasárnap, 06:44 (az év 187. napja)
2020. augusztus 3. hétfő, 17:59 (az év 216. napja)
2020. szeptember 2. szerda, 07:22 (az év 246. napja)
2020. október 1. csütörtök, 23:05 (az év 275. napja)
2020. október 31. szombat, 15:49 (az év 305. napja)
2020. november 30. hétfő, 10:30 (az év 335. napja)
2020. december 30. szerda, 04:28 (az év 365. napja)

KEGYELMEM okán, ÁLDÁSOMMAL bárki készíthet SZENTELTVIZET, amelyhez a kellékek a következők:

  • TENGERI SÓ: 1 evőkanálnyi
  • RÓZSAVÍZ: 3 evőkanálnyi
  • Forrásvíz, buborékmentes ásványvíz, vagy csapvíz: 3 deciliter
  • Tisztára mosott üvegtál vagy befőttesüveg, melyet a SZENTELTVÍZ készítés előtt forró vízzel elöblítünk

A SZENTELÉS következőképpen történik

Tűzbiztonsági szabályok betartásával egy gyertyát vagy mécsest gyújtunk.

Az ATYA – FIÚ – SZENTLÉLEK nevében egy keresztet rajzolunk szimbolikusan a gyertyára, és teljesen hagyjuk leégni. A gyertya felett ne legyen semmi, mivel az energiája lényegesen nagyobb egy átlagos gyertyáénál.

A fentiek szerint elkészített üvegbe vagy tálkába beleöntünk 3 dl vizet. A tálkába belekeverjük az 1 evőkanálnyi TENGERI SÓT, erre a célra ez a legalkalmasabb, majd belemérünk 3 evőkanálnyi RÓZSAVIZET. Ha mindez együtt van a tálkában, akkor a következő SZENTELÉSI imát mondjuk a felszenteléshez, SZÍVBŐL úgy, hogy az IMA szövegének a mondásakor a SZÍVÜNKRE koncentrálunk!

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS! Hálás Szívvel köszönöm a segítségedet. LÉLEKGYERMEKED a Segítségedet kérem, hogy mindazt, amit a tálka tartalmaz a SZENTELTVÍZ készítéséhez, KEGYELMEDDEL, ÁLDÁSODDAL tisztítsd meg minden ártó gondolattól, anyagoktól, úgy mentális, mint fizikai szinten, hogy ÁLDÁSOD útján alkalmas legyen a SZENTELTVÍZ készítésére. HÁLA – HÁLA – HÁLA és KÖSZÖNETTEL.

A felszentelést követően az alábbi gyönyörű IMÁT mondd el a SZENTELTVÍZ készítéséhez:

Könyörögjünk, ISTENÜNK, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket: áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat †. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az ISTENI KEGYELEM hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint, vagy meghint ennek a VÍZNEK CSEPPJE, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó „ÁRNYÉK” minden cselszövése. Ennek a víznek HINTÉSE által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen.

JÉZUS KRISZTUS, a mi Urunk által, Ámen.

/A SZENTELTVÍZ készítésének rituáléja ezzel befejeződött, és alkalmazhatod az általad elkészített SZENTELTVIZET!/

/Az „Árnyék„ kifejezést használd, mert, ahogy az angyali világ képviselői megjelennek, így ő is megjelenik,  azonnal ha megnevezed, és befolyásol. Ha mégis kimondod a közismert nevét, akkor mondd ezt utána: JÉZUS SEGÍTS!” – és JÉZUS semlegesíti annak hatását. Csak ennyit mondj, indokolni nem szükséges, mivel JÉZUS tudja, hogy miért kérted/

A SZENTELTVÍZ készítését egy személy csak egy alkalommal végezheti Holdtöltekor, a TELIHOLD napján és csak 3 dl-t egyszerre/ De ezt minden TELIHOLDKOR megismételheti/

PRÓBÁLKOZÁS nagyobb mennyiség készítésére felesleges, mivel csak a fent megadott mennyiség részesül ÁLDÁSBAN, KEGYELEMBEN, a többlet ÁLDÁS NÉLKÜLI, és csak az ember által mondott SZENTELTVÍZ lesz KEGYELEM – ÁLDÁS nélkül.

AZ ELKÉSZÍTETT SZENTELTVÍZ, HATÁSÁT KORLÁTLAN IDEIG MEGŐRZI!  

/ Lezárt üvegben tároljuk./                          

A fentiek szerint elkészített SZENTELTVÍZBŐL elég egy csepp az ujjunk hegyén, a templomokban szokásos keresztvetéssel a homlokunkhoz, majd a testünkhöz érintve. Tíz napig tartja meg a SZENTELTVÍZ ÁLDÁSOS hatását, utána Szabad Akaratunkból megismételhetjük, vagy az ÁLDÁST kiterjeszthetjük megáldva ezzel lakó-, munkahelyünket, vagy közlekedési eszközünket, állatainkat, kedvenceinket.

A SZENTELTVIZET inni kell?

A fentiek szerint elkészített SZENTELTVIZET a fentiek szerint keresztvetéssel lehet alkalmazni KÜLSŐLEG, aki mégis iszik belőle belsőleg, annak hasmenést okozhat.

A SZENTELTVÍZ valóban olyan fertőző, mint ahogy bécsi tudósok ezt kimutatták?

Drága Gyermekem Misi!

A SZENTELTVÍZBEN, amennyiben a fent leírt módon van elkészítve, úgy ÁLDÁSOM, KEGYELMEM ENERGIÁJA SEMLEGESÍT MINDEN OLYAN ENERGIÁT, AMELYET a FÖLDI ÉRTELEMBEN TI FERTŐZÖTTNEK TEKINTETEK, és ALKALMAZVA KÜLSŐLEG 10 NAPIG képviseli mindazt az energiát, melyet a SZENTELTVÍZHEZ társítunk. A bécsi orvostudósok által tesztelt SZENTELTVÍZ nem szenteltvíz volt – szomorú, de csak annak mondott volt. Nem volt mögötte rituálé, ÁLDÁS, KEGYELEM.

A megfelelően elkészített SZENTELTVÍZ 10 NAPON KERESZTÜL SEMLEGESÍT minden olyan energiát, amelyeket az esetleg nem mosott kézzel visznek bele a SZENTELTVÍZ-TARTÓBA!

Ha a víz SZENTELTVÍZ, akkor a kimutatott baktériumok miért találhatók benne?

Amennyiben a SZENTELTVÍZ SZÍVBŐL van elkészítve a megfelelő időpontban és rituáléval, akkor fertőzőnek számító baktériumokat nem tartalmaz. A SZENTELTVÍZ tartókba kihelyezett SZENTELTVIZET, ha 10 napig nem ürült ki, cserélni szükséges, azaz új SZENTELT VIZET KELL biztosítani, mivel a SZENTELTVÍZ a negatív gondolati energiákkal is telítődik, ezért 10 naponta szükséges új SZENTELTVIZET biztosítani. A templomokban jelenleg található SZENTELTVIZEKNEK – szomorú, de – csak 13%-a felel meg azoknak az áldásos lehetőségeknek, amelyet a SZENTELTVÍZHEZ társítanak.

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS, egy „egyszerű” ember hogyan tudja ellenőrizni, hogy a SZENTELTVÍZ valóban 100%-os, valóban SZENTELTVÍZ és nem csapvíz?

Drága Gyermekem Misi!

Örültem, amikor ezt a kérdésed feltetted, mivel a Földön csak nagyon kevés LÉLEKGYERMEKEMNEK erős a hite, hogy Hitben járjon és ne Látásban! Azaz, higgyen LELKE láthatatlan pásztorának, JÉZUS KRISZTUSNAK úgy, hogy közben két lábbal a Földön jár. A SZENTELTVÍZ egy rituálé során, KEGYELMEM és ÁLDÁSOM által rendelkezik mindazon IGEN erőteljes energiákkal, amelyek az IMA szövegében megfogalmazott lehetőségekben IGEN, SEMLEGESÍTIK a koronavírus általatok fertőzőnek mondott hatását.

A SZENTELTVIZET legegyszerűbben úgy tudjátok tesztelni, hogy egy pohárba SZENTELTVIZET öntötök, míg a másik pohárba tiszta vizet, akár csapvizet. Ekkor mindkét pohárba beledobtok egy kis darab, friss FEHÉR kenyeret a kenyérke héja nélkül. A megfelelően elkészített SZENTELTVÍZBEN, a SZENTELTVIZES pohárban nem fog elsüllyedni, míg a sima vizes pohárban el fog süllyedni. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megtudd, hogy megfelelően elkészített SZENTELTVÍZZEL van dolgod, vagy csak sima vízzel.

Végtelen Szeretettel: Atyád!

Drága Atyám – Jézus! A szkepticizmus követői, Atyám, erre azt fogják mondani, hogy a sós víz miatt nem süllyedt el, mi az üzeneted erre?

Drága Gyermekem Misi!

Igen, a sós víznek valóban van ilyen hatása, de az nem SZENTELTVÍZ.

A megfelelően elkészített SZENTELTVÍZBEN a kis darab friss fehér kenyér nem süllyed el, ugyanakkor az ÁLDÁSOM, KEGYELMEM nélküli, de egy kanál tengeri sóval elkevert 3 dl vízben a friss fehér kenyér darab ugyanúgy elmerül, mintha sima vízben lett volna ez a kísérlet elvégezve.

Végtelen Szeretettel: Atyátok!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS!

Alázattal és tisztelettel a megerősítésedet szeretném kérni PÓ APÓ a FŐSÁMÁN által adott üzenetről, amely szerint fizikai szinten van olyan étek, amely a koronavírusos megbetegedések megelőzésében az immunrendszer erősítésével, valamint a gyógyulások elősegítésében hatékonyan tud segíteni, ezen étkek az alábbiak:

  • kizárólag Tengeri sóval sózott paradicsom / napi szinten szükséges, egy koktélparadicsomnyi mennyiség, azaz kb. 1dkg naponta, de ez lehet bármilyen paradicsom /, valamint
  • napi 3 csomó savanyú káposzta /összesen a 3 csomó, kb. 3dkg./

MI a TE ISTENI IGAZSÁGOD?

Drága Gyermekem, Misi!

PÓ APÓ, a Föld FŐSÁMÁNJA által adott üzenet minden részében az Isteni Igazságomat tükrözi. Igen, fizikai szinten is van mód a koronavírus megbetegedések megelőzésére, valamint a már megbetegedettek hatékonyabb gyógyulására. Ha az emberi testben lévő LÉLEKGYERMEKEIM Szabad Akaratukból cselekszik PÓ APÓ a Fősámán által adott étek lehetőségét, akkor nagymértékben hozzájárulnak a félelmük által legyengült immunrendszerük megerősítéséhez, valamint a felépülésükhöz.

Végtelen Szeretettel, Atyád!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei