A szenteltvíz energiája semlegesíti a koronavírust!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM! A koronavírus-„pánik” miatt egyes templomokban a SZENTELTVÍZ használatát megszüntették. Ismerve a SZENTELTVÍZ EREJÉT ez „szükséges lépés” volt az állítólagos fertőzés veszélyének elkerülése végett?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

A SZENTELTVÍZ megszüntetése a koronavírus- „pánik” fertőzésveszélyére való hivatkozással TELJESSÉGGEL SZÜKSÉGTELEN LÉPÉS VOLT, mivel a SZENTELTVÍZ ENERGIÁJA a készítés rituáléja során olyan MAGAS REZGÉST KÉPVISEL, amely képes távol tartani a gonoszt. Ha a rituálé minden lépése teljességgel be van tartva, akkor 10 napon keresztül képes a MEGSZENTELT területen a SZENTELTVÍZ a hatását kifejteni.

Teljességgel érthetetlen ez az intézkedés az egyház részéről, mivel az eszükre és nem a SZÍVÜKRE hallgattak, amikor ezen intézkedést meghozták. A SZENTELTVÍZ magas rezgése, amennyiben nem csak sima vizet tettek ki a SZENTELTVÍZ tartókba – mert szomorú, de ez is előfordul –, az energiájával SEMLEGESÍTI a VÍRUST, és bármilyen fertőzéseknek a GÁTJA, nem ELŐSEGÍTŐJE!

VÉGTELEN SZERETETTEL ATYÁTOK, az ÉLŐ ISTEN!

AHONNAN ATYÁNK – JÉZUS ÁLDÁSÁT, KEGYELMÉT MEGVONJA, OK-OKOZAT ÁLTAL, OTT FELÜLKEREKEDIK az „ÁRNYÉK” BEFOLYÁSA!

Az „egyszerű” ember mit kezdjen önmagával, ha az erre hivatottak sem hisznek a SZOLGÁLATUKBAN?

A zavarkeltés, a „pánik”, a félelemkeltés nem a SZERETET ISTENÉTŐL való. Az ÉLŐ ISTEN Szabad Akaratot ADOTT NEKÜNK, FÖLDI LELKEKNEK, EMBEREKNEK! Az ÉLŐ SZERETET ISTEN energiája nem táplálja a félelmet! MEGNYUGTAT, BÉKESSÉGET AD, míg az „ÁRNYÉK” a Földi világ befolyásolása által a félelemből, a kétségből, az aggodalomból stb. él, – ezen megnyilvánulások által keltett negatív energiákból –, s egyre inkább gerjeszti, terjeszti a „pánikot”, és az emberek egója által befolyásolja őket. Az ÉLŐ ISTEN nap mint nap ad energiát a LELKÜNKNEK a FEJLŐDÉSÉHEZ, azonban a félelmünk által, mintegy önkiszolgáljuk magunkat az „árnyéknak”, aki ebből az energiából „táplálkozik”, és törekszik arra, hogy a kísértéseivel a LELKÜNKET MEGKAPARINTSA, RABSZOLGASORBA ÁLLÍTSA. A FÉLELEM AD ERŐT a GONOSZNAK!

Ádáz küzdelem folyik a mentális, a nem látható világban, ha elfogadod, ha nem. Az ÉLŐ SZERETET ISTENE Szabad Akaratot adott nekünk. Te döntesz, hogy a Szabad Akaratod által melyiket „táplálod”, hogy az egód, a félelmed által az „árnyékot”, vagy a SZERETETED által az ÉLŐ ISTENT. A Szabad Akaratodba, amely az Univerzum törvénye is, az ÉLŐ SZERETET ISTENE, ATYÁNK-JÉZUS nem fog beavatkozni a döntésedbe.

A DÖNTÉS a TIÉD!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS! Ismeretem szerint SZENTELTVIZET csak felszentelt papok készíthetnek egy hosszadalmas rituálé során, ez valóban így van?

Drága Gyermekem Misi!

Igen, ez valóban így volt eddig a PILLANATIG, amíg ezt a kérdést fel nem tetted. A felszentelt papok rituáléja, amely eddig a KÉRÉS és az IMA erejében volt hivatott a felszentelt víz energiáját, hogy biztosítsa, azonban a koronavírus veszélyére hivatkozva, a Földi Szolgálatomban lévő papok feljebbvalói megszüntették a SZENTELTVÍZ ÁLDÁSÁNAK a lehetőségét, mert nem bíztak az erre hivatottak abban, hogy ez valóban megvédi Őket. Ezért ÁLDÁSOMAT VISSZAVONTAM a HIVATÁSOSOK ÁLTAL KÉSZÍTETT SZENTELT VÍZRŐL és mostantól bárki által elkészíthető lesz a SZENTELTVÍZ a később közöltek szerint, és ugyanazon energiákkal fog bírni, mintha azt „szakember” készítette volna. A Szolgálatomban lévő felszentelt papok, IGEN visszakaphatják egyenként a SZENTELTVÍZ készítéséhez az ÁLDÁSOMAT, amennyiben SZÍVBŐL, legalább 30 napig bűnbánatot gyakorolnak és kérik, KEGYELMEM, ÁLDÁSOM visszaállítását a SZENTELTVÍZ készítésére! A bárki által elkészíthető SZENTELTVÍZRŐL azonban nem vonom meg KEGYELMEM, ÁLDÁSOMAT, azt továbbra is bárki kérheti a később leírtak szerint.

VÉGTELEN SZERETETTEL: ATYÁTOK!

Mi magunk készíthetünk-e SZENTELTVIZET, amelynek energiája megegyezik a felszentelt papok által készített SZENTELTVÍZZEL?

Igen, SZENTELTVIZET mostantól Ti magatok is készíthettek. Tudom, hogy a SZENTELTVÍZ készítésének a lehetősége eddig is adott volt, azonban ennek hatalmas energiaigénye miatt csak valóban a felszentelt papok tudtak a megfelelő rituáléval, megfelelő energiájú SZENTELTVIZET készíteni. A bárki által eddig elkészített SZENTELTVÍZ azonban csak 10%-os energiával bírt az eredetinek. Attól a pillanattól, hogy ÁLDÁSOMAT MEGVONTAM a felszentelt papoktól, így a továbbiakban az energiát, Misi Gyermekemen keresztül biztosítom. Így a bárki által elkészíthető SZENTELTVÍZ UGYANÚGY 100%-os lesz KEGYELMEMMEL, ÁLDÁSOMMAL mintha azt felszentelt papjaim készítették volna!

/Tőlem: ATYÁNK – JÉZUS mindent tud rólunk, még a hajunk számát is számontartja, ezért amikor bárki, bárhol a világban, ha SZENTELTVIZET kíván készíteni, akkor ATYÁNK – JÉZUS, EZT MÁR HAMARABB TUDJA mielőtt te ezt kigondoltad volna! Ezért külön semmilyen kéréssel felém szükségtelen fordulni, ilyenkor csak automatikusan csatornázom a SZENTELTVIZET KÉSZÍTŐNEK a hatalmas energiát, ugyanúgy, mint ahogy a Honlapon megjelölt Távgyógyítás energiáit is közvetítem az erre Szabad Akaratukból jelentkezőknél, legyenek bárhol a világban/

Mely időpont alkalmas a SZENTELTVÍZ készítésére, erre a rituáléra: vízkereszt, három király ünnepe, nagyszombat, pünkösd?

A SZENTELTVÍZ készítésére eddig az év bizonyos napjai voltak célszerűek, mivel csak így volt meg a rituáléhoz megfelelő energiaszint a KEGYELMEMMEL, ÁLDÁSOMMAL. Így vízkereszt, háromkirályok ünnepe, nagyszombat, pünkösd.

MOSTANTÓL MINDEN HOLDTÖLTE UTOLSÓ NAPJÁN, TELIHOLDKOR, KEGYELMEM okán, ÁLDÁSOMMAL BÁRKI KÉSZÍTHET SZENTELTVIZET. Ezeken a napokon Misi Gyermekemen keresztül biztosítom bárki számára az energiát, aki el kívánja készíteni.

2024. január 25.
2024. február 24.
2024. március 25.
2024. április 24.
2024. május 23.
2024. június 22.
2024. július 21.
2024. augusztus 19.
2024. augusztus 31.
2024. szeptember 18.
2024. október 17.
2024. november 15.
2024. december 15.

A SZENTELTVÍZ készítéshez az energia, a MAGYARORSZÁGI időzóna szerint van biztosítva az egész földkerekségen bárhol. Csak a magyar időzónát vegyék figyelembe a TELIHOLD napján 0 órától – 24 óráig!

KEGYELMEM okán, ÁLDÁSOMMAL bárki készíthet SZENTELTVIZET, amelyhez a kellékek a következők:

  • TENGERI SÓ: 1 evőkanálnyi
  • RÓZSAVÍZ: 3 evőkanálnyi
  • Forrásvíz, buborékmentes ásványvíz, vagy csapvíz: 3 deciliter
  • Tisztára mosott üvegtál vagy befőttesüveg, melyet a SZENTELTVÍZ készítés előtt forró vízzel elöblítünk

A SZENTELÉS következőképpen történik

Tűzbiztonsági szabályok betartásával egy gyertyát vagy mécsest gyújtunk.

Az ATYA – FIÚ – SZENTLÉLEK nevében egy keresztet rajzolunk szimbolikusan a gyertyára, és teljesen hagyjuk leégni. A gyertya felett ne legyen semmi, mivel az energiája lényegesen nagyobb egy átlagos gyertyáénál.

A fentiek szerint elkészített üvegbe vagy tálkába beleöntünk 3 dl vizet. A tálkába belekeverjük az 1 evőkanálnyi TENGERI SÓT, erre a célra ez a legalkalmasabb, majd belemérünk 3 evőkanálnyi RÓZSAVIZET. Ha mindez együtt van a tálkában, akkor a következő SZENTELÉSI imát mondjuk a felszenteléshez, SZÍVBŐL úgy, hogy az IMA szövegének a mondásakor a SZÍVÜNKRE koncentrálunk!

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS! Hálás Szívvel köszönöm a segítségedet. LÉLEKGYERMEKED a Segítségedet kérem, hogy mindazt, amit a tálka tartalmaz a SZENTELTVÍZ készítéséhez, KEGYELMEDDEL, ÁLDÁSODDAL tisztítsd meg minden ártó gondolattól, anyagoktól, úgy mentális, mint fizikai szinten, hogy ÁLDÁSOD útján alkalmas legyen a SZENTELTVÍZ készítésére. HÁLA – HÁLA – HÁLA és KÖSZÖNETTEL.

A felszentelést követően az alábbi gyönyörű IMÁT mondd el a SZENTELTVÍZ készítéséhez:

Könyörögjünk, ISTENÜNK, te az emberek üdvözítésére szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztod számunkra. Hallgasd meg könyörgésünket: áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat †. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékaid szolgálatában űzze el a gonoszlelkeket, tartsa távol a betegségeket és hordozza magában az ISTENI KEGYELEM hatékony erejét. A hívek házában vagy bármely helyen akármit is érint, vagy meghint ennek a VÍZNEK CSEPPJE, az legyen egészen tisztává, minden ártó hatalomtól mentessé. Ne üthessen tanyát ott a gonoszlélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme. Szűnjék meg a belopakodó „ÁRNYÉK” minden cselszövése. Ennek a víznek HINTÉSE által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a ház lakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen.

JÉZUS KRISZTUS, a mi Urunk által, Ámen.

/A SZENTELTVÍZ készítésének rituáléja ezzel befejeződött, és alkalmazhatod az általad elkészített SZENTELTVIZET!/

/Az „Árnyék„ kifejezést használd, mert, ahogy az angyali világ képviselői megjelennek, így ő is megjelenik,  azonnal ha megnevezed, és befolyásol. Ha mégis kimondod a közismert nevét, akkor mondd ezt utána: JÉZUS SEGÍTS!” – és JÉZUS semlegesíti annak hatását. Csak ennyit mondj, indokolni nem szükséges, mivel JÉZUS tudja, hogy miért kérted/

A SZENTELTVÍZ készítését egy személy csak egy alkalommal végezheti Holdtöltekor, a TELIHOLD napján és csak 3 dl-t egyszerre/ De ezt minden TELIHOLDKOR megismételheti/

PRÓBÁLKOZÁS nagyobb mennyiség készítésére felesleges, mivel csak a fent megadott mennyiség részesül ÁLDÁSBAN, KEGYELEMBEN, a többlet ÁLDÁS NÉLKÜLI, és csak az ember által mondott SZENTELTVÍZ lesz KEGYELEM – ÁLDÁS nélkül.

AZ ELKÉSZÍTETT SZENTELTVÍZ, HATÁSÁT KORLÁTLAN IDEIG MEGŐRZI!  

/ Lezárt üvegben tároljuk./                          

A fentiek szerint elkészített SZENTELTVÍZBŐL elég egy csepp az ujjunk hegyén, a templomokban szokásos keresztvetéssel a homlokunkhoz, majd a testünkhöz érintve. Tíz napig tartja meg a SZENTELTVÍZ ÁLDÁSOS hatását, utána Szabad Akaratunkból megismételhetjük, vagy az ÁLDÁST kiterjeszthetjük megáldva ezzel lakó-, munkahelyünket, vagy közlekedési eszközünket, állatainkat, kedvenceinket.

A SZENTELTVIZET inni kell?

A fentiek szerint elkészített SZENTELTVIZET a fentiek szerint keresztvetéssel lehet alkalmazni KÜLSŐLEG, aki mégis iszik belőle belsőleg, annak hasmenést okozhat.

A SZENTELTVÍZ valóban olyan fertőző, mint ahogy bécsi tudósok ezt kimutatták?

Drága Gyermekem Misi!

A SZENTELTVÍZBEN, amennyiben a fent leírt módon van elkészítve, úgy ÁLDÁSOM, KEGYELMEM ENERGIÁJA SEMLEGESÍT MINDEN OLYAN ENERGIÁT, AMELYET a FÖLDI ÉRTELEMBEN TI FERTŐZÖTTNEK TEKINTETEK, és ALKALMAZVA KÜLSŐLEG 10 NAPIG képviseli mindazt az energiát, melyet a SZENTELTVÍZHEZ társítunk. A bécsi orvostudósok által tesztelt SZENTELTVÍZ nem szenteltvíz volt – szomorú, de csak annak mondott volt. Nem volt mögötte rituálé, ÁLDÁS, KEGYELEM.

A megfelelően elkészített SZENTELTVÍZ 10 NAPON KERESZTÜL SEMLEGESÍT minden olyan energiát, amelyeket az esetleg nem mosott kézzel visznek bele a SZENTELTVÍZ-TARTÓBA!

Ha a víz SZENTELTVÍZ, akkor a kimutatott baktériumok miért találhatók benne?

Amennyiben a SZENTELTVÍZ SZÍVBŐL van elkészítve a megfelelő időpontban és rituáléval, akkor fertőzőnek számító baktériumokat nem tartalmaz. A SZENTELTVÍZ tartókba kihelyezett SZENTELTVIZET, ha 10 napig nem ürült ki, cserélni szükséges, azaz új SZENTELT VIZET KELL biztosítani, mivel a SZENTELTVÍZ a negatív gondolati energiákkal is telítődik, ezért 10 naponta szükséges új SZENTELTVIZET biztosítani. A templomokban jelenleg található SZENTELTVIZEKNEK – szomorú, de – csak 13%-a felel meg azoknak az áldásos lehetőségeknek, amelyet a SZENTELTVÍZHEZ társítanak.

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS, egy „egyszerű” ember hogyan tudja ellenőrizni, hogy a SZENTELTVÍZ valóban 100%-os, valóban SZENTELTVÍZ és nem csapvíz?

Drága Gyermekem Misi!

Örültem, amikor ezt a kérdésed feltetted, mivel a Földön csak nagyon kevés LÉLEKGYERMEKEMNEK erős a hite, hogy Hitben járjon és ne Látásban! Azaz, higgyen LELKE láthatatlan pásztorának, JÉZUS KRISZTUSNAK úgy, hogy közben két lábbal a Földön jár. A SZENTELTVÍZ egy rituálé során, KEGYELMEM és ÁLDÁSOM által rendelkezik mindazon IGEN erőteljes energiákkal, amelyek az IMA szövegében megfogalmazott lehetőségekben IGEN, SEMLEGESÍTIK a koronavírus általatok fertőzőnek mondott hatását.

A SZENTELTVIZET legegyszerűbben úgy tudjátok tesztelni, hogy egy pohárba SZENTELTVIZET öntötök, míg a másik pohárba tiszta vizet, akár csapvizet. Ekkor mindkét pohárba beledobtok egy kis darab, friss FEHÉR kenyeret a kenyérke héja nélkül. A megfelelően elkészített SZENTELTVÍZBEN, a SZENTELTVIZES pohárban nem fog elsüllyedni, míg a sima vizes pohárban el fog süllyedni. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megtudd, hogy megfelelően elkészített SZENTELTVÍZZEL van dolgod, vagy csak sima vízzel.

Végtelen Szeretettel: Atyád!

Drága Atyám – Jézus! A szkepticizmus követői, Atyám, erre azt fogják mondani, hogy a sós víz miatt nem süllyedt el, mi az üzeneted erre?

Drága Gyermekem Misi!

Igen, a sós víznek valóban van ilyen hatása, de az nem SZENTELTVÍZ.

A megfelelően elkészített SZENTELTVÍZBEN a kis darab friss fehér kenyér nem süllyed el, ugyanakkor az ÁLDÁSOM, KEGYELMEM nélküli, de egy kanál tengeri sóval elkevert 3 dl vízben a friss fehér kenyér darab ugyanúgy elmerül, mintha sima vízben lett volna ez a kísérlet elvégezve.

Végtelen Szeretettel: Atyátok!

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS!

Alázattal és tisztelettel a megerősítésedet szeretném kérni PÓ APÓ a FŐSÁMÁN által adott üzenetről, amely szerint fizikai szinten van olyan étek, amely a koronavírusos megbetegedések megelőzésében az immunrendszer erősítésével, valamint a gyógyulások elősegítésében hatékonyan tud segíteni, ezen étkek az alábbiak:

  • kizárólag Tengeri sóval sózott paradicsom / napi szinten szükséges, egy koktélparadicsomnyi mennyiség, azaz kb. 1dkg naponta, de ez lehet bármilyen paradicsom /, valamint
  • napi 3 csomó savanyú káposzta /összesen a 3 csomó, kb. 3dkg./

MI a TE ISTENI IGAZSÁGOD?

Drága Gyermekem, Misi!

PÓ APÓ, a Föld FŐSÁMÁNJA által adott üzenet minden részében az Isteni Igazságomat tükrözi. Igen, fizikai szinten is van mód a koronavírus megbetegedések megelőzésére, valamint a már megbetegedettek hatékonyabb gyógyulására. Ha az emberi testben lévő LÉLEKGYERMEKEIM Szabad Akaratukból cselekszik PÓ APÓ a Fősámán által adott étek lehetőségét, akkor nagymértékben hozzájárulnak a félelmük által legyengült immunrendszerük megerősítéséhez, valamint a felépülésükhöz.

Végtelen Szeretettel, Atyád!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei