Rejtélyes hanghatások

FÉNYCSATORNA

FÖLDÖN, VIZEN, LEVEGŐBEN, ERŐTELJES ALACSONY REZGÉSSZINTŰ HANGHATÁSOK, MORAJLÁSOK, AMELYRE TUDOMÁNYOSAN NINCS MAGYARÁZAT, CSAK FÉLREVEZETŐ UTALÁSOK.

Mit tudhatunk mindezekről DRÁGA ATYÁM-JÉZUS?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEM, MISI!

Az erőteljes alacsony rezgésszintű hanghatások a VÉGIDŐK jelei! A morajlások, a folyamatos félelmetes hangok a várható „kataklizma” előjelei majd egy évtizede, amelyet városokban /Ukrajna, Oroszország stb./, erdőkben, vizeken, levegőben lehetett és lehet érzékelni GAIA FÖLDANYA figyelmeztetéseként a tisztátalan, aljas tervekről árulkodó negatív gondolatokról!

Az ATYÁNK-JÉZUS állandó folyamatos jelenlétét, az ÉLŐ ISTENT elutasító, tagadó emberekről, az ezt harsogó médiákról, közösségi oldalakról és az esztelen harácsolásokról, kapzsiságokról, megtévesztésekről, félrevezetésekről, hazugságokról, ami a természet javai és az emberek ellen folyik az egész Földkerekségen, legyen az a Földön, Föld alatt-felett, vízen, víz alatt-felett vagy a levegőben és az Űrben!

Ez vonatkozik az egyházakra is az egész Földkerekségen, amelyek szakítottak a történelmi hagyományokkal és REZGÉSSZINTBEN nem a JÉZUS KRISZTUSI utat követik. Az alacsony rezgésszintű egyházak és azok Szívtelen, az anyagi világ alacsony rezgésű képviselői, az ájtatosság kenetteljes szövegébe bujtatott szeretettelen, jól hangzó, LÉLEKTELEN, KÉPMUTATÓ megnyilvánulásának a „bugyor” hangjai, a kárhozat hangjai, amelyek megnyilvánulnak! /Tisztelet a nagyon keveseknek, akik PIÓ ATYA nyomdokain haladnak! /

FÖLDANYA, GAIA így adja tudtunkra, hogy a „bugyor” hangjait jeleníti meg a Földi viszonylatokban, most még csak figyelmeztetésként, figyelemfelhívásként, hogy a Földi világ talmi visszfényei a kárhozatba vezetnek! Ugyanakkor a SZÍVBŐL mondott bűnbánó imával még van lehetőség ÜDVÖZÜLNI vallásra, felekezetre tekintet nélkül az egész Földkerekségen, JÉZUS RISZTUS útját követve!

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

Végtelen Szeretettel: MINDENHATÓ ATYÁTOK-JÉZUS!

MAGYARÁZAT A REZGÉSSZINTHEZ

Energiaegyüttesek vagyunk, mindennek van rezgése. Emberek, élőlények, állatok, növények, ásványok, fény, rádióhullámok, különböző sugárzások stb.

A Földi Létünk a TEST – LÉLEK – SZELLEM egységéről szól. Energialények vagyunk, tehát minden embernek megvan a saját rezgése, melyet imákkal SZÍVÜNKRE koncentráltan, pozitív, szeretetteljes gondolkodással és érzésekkel tudunk emelni.

Testi rezgésünk, ha KIZÁRÓLAG az egónkra hagyatkozunk, akkor 0-tól 85 Hz-ig terjed, azaz az alacsony anyagi világ rezgésszintjén élünk. Ha foglalkozunk rendszeresen a LELKÜNKKEL és a SZÍVÜNKRE KONCENTRÁLVA BESZÉLÜNK, GONDOLKODUNK, ÉRZÜNK, CSELEKSZÜNK, akkor a rezgésszintünk emelésében a határ a „Csillagos Ég”.

A tudatos rezgésszint-emelésednek a jutalma, hogy 85 Hz felett a spiritualitásod kezd kibontakozni, azaz nemcsak a Földi világgal foglalkozol az egód által, hanem a LELKED fejlődésére is gondot fordítasz és felismered, hogy mindannyian a TEREMTŐNKTŐL, a LÉTTŐL, a SZERETETTŐL származunk! A SZKEPTIKUSOK most felszisszennek, holott Ők is ATYÁNK TEREMTMÉNYEI, csak a tagadásukkal egy másik urat, az ”árnyékot” szolgálják, aki a megtévesztésével, kísértéseivel, a szabad akarat befolyásolásával, amelyre napjainkban már technikai úton is képes az ISTENT játszó elitjei által /4G , 5G, műholdak/ megteremtik számunkra a felismerési képességünk lebutításával, annak alacsony rezgésszinten tartásával, hogy a „kikövezett” úton minél előbb a „bugyorba” kerüljünk és, hogy ezáltal örök időkre megszerezze az ATYÁNKTÓL nap mint nap a LELKÜNK fejlődésére kapott energiákat.

Tehát mindannyian ATYÁNK – JÉZUS LÉLEKGYERMEKEI vagyunk! És ez nem vallás, hanem annak felismerése, hogy csak a LELKÜNK az, ami számít, mert a Földi létünk a LELKÜNK fejlődéséről szól!

Mivel a VÉGIDŐKET éljük, emberi tudatosságunkkal döntenünk szükséges a FÉNY, az ÖRÖK SZERETET HONA, vagy az „árnyék” a kárhozat útja között, semlegesek nem maradhatunk. És az egyetlen út JÉZUS KRISZTUS, mert csak általa ÜDVÖZÜLHETÜNK, „egy vitt bukásba és csak egy válthat meg”!
Amennyiben a spirituális fejlődésed eléri azt a szintet, hogy beavassanak az ÉGI kommunikációba, akkor az az alábbi rezgésszinteken lehetséges:

  • az angyalokkal: 91 Hz-től
  • az angyalokkal és szellemi vezetőkkel: 95 Hz-től
  • a Názáreti Jézus szellemével: 120 Hz-től
  • prófétákkal, mesterekkel /Buddha, Mózes, Krisna, Dávid stb.: 162 Hz-től
  • az Atya Fiával, a Megváltó Krisztussal: 180 Hz-től
  • az Atyával: 210 Hz-től
  • a Teremtő Értelemmel /Az Atya-Fiú-Szentlélekkel/: 360 Hz-től

85 Hz alatt csak az „árnyék” és csatlósainak Szellemvilága nyilvánul meg!

Ha a SZERETETREZGÉSED nem éri el a fenti REZGÉSSZINTEKET, akkor bármilyen üzenetre csak mondod, hogy ATYÁNKTÓL vagy Jézustól való, de felhatalmazás nélküli, és az alacsony rezgésszinten, ahol az „árnyék” és csatlósai megnyilvánulhatnak ott ATYÁNK nem kommunikál, csak az alacsony SZELLEMVILÁGGAL kommunikálhatsz, és az ATYÁNKRA VALÓ hivatkozás megtévesztés, amely életedre, LELKEDRE kiható következményekkel jár!  Lásd spirituális ego, amely önmaga gondolatainak a megszállottja, 85 Hz alatt az ego, felette a LÉLEK törekvései, amelyek hatással vannak a mindennapjainkra. Ha pozitívan, SZERETETTELIEN gondolkodsz és érzel, valamint naponta SZÍVBŐL mondasz IMÁT, akkor emelheted a rezgésszintedet, de ha lehúzó, gondolataid vannak, akkor az egód hatása érvényesül, és az angyali világ nem fog előtted kitárulni, csak a szellemvilágból valaki, valakik, akik a LELKEDET kívánják megkaparintani megtévesztésük által!

Az „árnyék” /ne nevesítsd meg, mert ahogy az angyali világ teremtményei is azonnal megjelennek, így ő is a csatlósaival együtt, és befolyásol mindaddig, amíg az „árnyék” és csatlósai rezgését fenntartod, legyen az film, könyv, tisztátalan, negatív gondolatok, a könnyebbik út az egód útja, amely ISTENT nem ismeri el, nincs benne alázat, táplálék (energiaital, sör, elnevezésük által) stb./ a gonoszság HATALMÁT vette magára:

HAT- alma: HAZUGSÁG, IRIGYSÉG, CSALÁS, ÖLÉS, LOPÁS és MINDEN, AMI FERTŐ /Pl.: gondolatok, amivel önmagamnak és másoknak ártok bármilyen módon, félelem, aggodalom, kétség, pénzimádat, hatalomimádat; a test bűnével, a paráznasággal: szex-pornó – amely nem azonos a test – lélek – szellem együttesen jelenvaló szeretkezésével; ítélkezés, harag, düh, rosszakarat, rosszindulat, játékszenvedély, drog, önteltség, önelégültség, önsajnálat, gőgösség, energiavámpírság stb./ ebben van leginkább az „árnyéknak” és csatlósainak az ártó, befolyásoló hatalma!

A HETEDIK NAP BŰNE: amikor nem kérem ATYÁM -JÉZUS áldását, feloldozását a vétkeim, bűneim alól. Amikor nem élek a lehetőséggel, hogy gyónjak /akadályoztatás esetén, IMA által is/.

A HETEDIK NAP a MEGBOCSÁTÁS NAPJA AZ ÉLŐ ISTENNEK ATYÁM-JÉZUSNAK felajánlom a 6 fő bűnömet!

A Te Szabad Akaratod, hogy mit cselekszel: felvállalod-e a TÜKRÖT és belenézel, és FELVÁLLALVA ÖNMAGAD a nehezebbik utat választod, a LELKED útját, amelyet a SZERETET VEZET, vagy maradsz az „árnyék” és csatlósai által befolyásolt könnyebbik úton!

A Te felelősséged, hogy a LELKED fejlődésén munkálkodsz-e Földi létedben ATYÁNK áldásával, amíg még ATYÁNK-JÉZUS KEGYELMI IDŐSZAKA tart a jelen VÉGIDŐKBEN, vagy az áldás nélküli könnyebbik utat választod, melyen áldás nélkül és a talmi örömök által a kárhozatba taszítod magad!

Végtelen szeretettel: Misi

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei