Új kereszt?

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS!

Kérlek, segíts megérteni a következőket: HÚSVÉT ünnepét megelőzően (2022. április 17-18) Magyarországon új (?) útmenti kereszteket állítottak fel több egyházmegyében. A felállított új kereszteken érthetetlen módon megváltoztatták (?) JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÓNK helyzetét a kereszten az EREDETIHEZ képest így:

  • Drága MEGVÁLTÓNK jobb és bal kezét felcserélték (?)
  • A töviskoronát levették a fejéről (?)
  • A két lábát egymás mellé helyezték (?)
  • JÉZUS KRISZTUS feje fölött az EREDETI INRI írást egy magyarnak tűnő felirattal cserélték fel, egymás alá írva N J Zs K miért (?)

Milyen gondolatiság indította a döntéshozókat, hogy JÉZUS KRISZTUS eredetiségét így megváltoztatták?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEM, Misi!

Feltett kérdéseid okán az alábbi válaszokat üzenem!

DRÁGA GYERMEKEM, JÉZUS KRISZTUST, az „árnyék” befolyásoltsága okán, már korábban levették a keresztről, hogy a HATALMAS SZERETETMŰVE ne irritálhassa az „árnyékot”! A SZENTELTVIZET mint ÁLDÁST megszüntették, üresek a tárolók. Az OLTÁRISZENTSÉGET, az EUCHARISZTIA legfőbb áldozását csorbították, így az „árnyék” és csatlósai akadálytalanul tudják befolyásukat, kísértéseiket elmélyíteni, zavart okozni a Hívőkben!

ÁLDÁSOM megvontam az említettektől a korábban leírt üzenetem által /lásd alábbi bejegyzés/, és EGYHÁZAMNAK vezekelnie kell az ott leírtak szerint, hogy Felkent szolgáim a Szabad Akaratuk teljesítése nyomán visszakaphassák felszentelt lehetőségeiket!

Mindaddig, amíg ez nem következik be, ÁLDÁSOM adtam és BÁRKI készíthet egyénileg SZENTELTVIZET, és gyakorolhatja az OLTÁRISZENTSÉGET és egyéb SZENTSÉGEKET a korábban leírtak szerint!

Ahogy a templomokból kikerültek az EREDETI SZENTSÉGEK az oltalmazó energiájukkal együtt, így az utakon is folytatódik ez a befolyásolt szemlélet, és módosították az ÜDVÖZÜLTSÉGHEZ a REMÉNYT szimbolizáló útszéli kereszteket, és gyengítették az erejét mentálisan, hogy az emberek semlegesen és ne együttérzően tekintsenek a keresztre, és a SZÍVÜKBEN, a LELKÜKBEN, MEGVÁLTÓNK SZERETETE ne tudjon gyökeret verni!    

Az újonnan és az említettek szerint felállított keresztek már nem JÉZUS KRISZTUS, DRÁGA GYERMEKEM rezgését, a SZERETET rezgését hordozzák, hanem az „árnyék” rezgését sugározzák, hogy a megtévesztettekre még nagyobb legyen az ereje a kísértések által.

Az EREDETI felirat megváltoztatása is a magyar nyelvre utalóan, már egy új „király” dicsőítését hordozzák magukban!

EGYHÁZAM nem veszi KOMOLYAN a MÚLTAMAT, KIONTOTT VÉREMET, MEGALÁZTATÁSOMAT, SZERETETÁLDOZATOMAT és az EUCHARISZTIA eredetiségét, ez pedig magával vonta KEGYELMEM, ÁLDÁSOM megvonását és ennek az EGYHÁZAMRA kiható KÖVETKEZMÉNYEIT!

ISTENSÉGEM a múlt, a jelen, a jövő LELKEIÉRT, hatalmas SZERETETEMBEN, MEGVÁLTÁSOMBAN szenvedett érettetek, erre gondoljatok, amikor a keresztre néztek és ne a „megújított”, kárhozatba vezető megkísértőre!  

ATYÁTOK – JÉZUS KRISZTUS!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei