Távgyógyítás mentális képei

FÉNYCSATORNA

A 2022. április 30-i  TÁVGYÓGYÍTÁS MENTÁLIS KÉPEI

Drága ATYÁM-JÉZUS, mit lehet ezekről tudnunk?

1. JÉZUS HATALMAS KENYÉRREL

JÉZUS kezében a hatalmas kenyérrel azt jelenti, hogy az ÚR asztala terítetten várja az ÜDVÖZÜLTSÉG útjára lépőket, akik a Mennyben az ÚR asztalánál részesülhetnek az ÖRÖKLÉT SZERETETÉBEN, ÖRÖMÉBEN és BOLDOGSÁGÁBAN. A hatalmas kenyér azt is jelenti, hogy minden LÉLEKNEK van elkészített helye a Mennyországban.

2. LESZÁLLT A FÉNYMADÁR

A FÉNYMADÁR, akit már PIÓ ATYA is említett Földi létében „MÁK” energiájával tápláltan újból leszállt mentálisan a Földre és kész a LELKEK seregeinek a megmentésére, akik megvallják JÉZUS KRISZTUST MEGVÁLTÓJUKNAK!

3. HATALMAS KERESZTEN JÉZUS A LELKEK TÖMEGE FELETT

JÉZUS KRISZTUS hatalmas keresztje a tömegek felett azt jelenti, hogy JÉZUS KRISZTUS bár megvonta az egyházától az ÁLDÁSÁT, de mivel üzente, hogy „ott Vagyok minden kő alatt” az egyházán kívül várja az emberek ébredését a megtévesztésükből, kísértésükből és a HATALMAS KERESZT erejével segít az embereknek, amennyiben kérik JÉZUS segítségét Szabad Akaratukból, hogy ÜDVÖZÜLHESSENEK a LELKÜK által!

4. MIHÁLY ARKANGYAL KARJÁBAN LELKEK, AKIKET AZ ATYA ELÉ VITT

A Távgyógyítás alatt MIHÁLY ARKANGYAL a karjában vitte az elcsigázott, erőtlen LELKEKET ATYÁNK elé, hogy az ÚR megtisztítsa őket a gúzsba kötő megtévesztő megszállóiktól, hogy újból erőre kapjanak és a Földi létüket IMÁBAN – SZÍVBŐL – erősítsék nap mint nap, hogy JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL A VÉGIDŐBEN üdvözülhessenek!

5. VASTAG KÖNYV EGY KÉZBEN ÉS VALAMIT IGAZÍTOTT BENNE A LAPOKNÁL

A vastag könyv ATYÁNK kezében volt, és amit igazított benne a lapoknál azt jelenti, hogy azok a LELKEK, akik visszafordultak SZABAD AKARATUKBÓL a kárhozat útjáról és napi imádságban – MI ATYÁNK, Bűnbánó ima – kérik JÉZUS SEGÍTSÉGÉT, akkor ATYÁNK-JÉZUS nem számolja tovább bűneiket, TISZTA LAPPAL léphetnek az ÜDVÖZÜLTSÉG útjára, hogy az ÖRÖKLÉTBE a SZERETET HONÁBA megtérhessenek!

6. ATYÁNK TRÓNJA ELŐTT NAGYON MEREDEK SZIKLAFAL, AZON LÉPCSŐSOR, ÉS AZON KELL FELMÁSZNI MINDEN LÉLEKNEK, HOGY ELÉ JÁRULHASSANAK

A meredek lépcsősor ATYÁNK trónja előtt azt szimbolizálta, hogy azok a LELKEK, akik folyamatos ISTENTAGADÁSBAN voltak a kísértések, elkövetett bűneik miatt, így útjuk a széles úton a kárhozatba vezetett, ezért csak JÉZUS segítségével léphettek az ÜDVÖZÜLTSÉG útjára! LÉLEKGYERMEKEIM napi, SZÍVBŐL mondott fohászaikkal a meredek lépcsőn felfelé, az alázat lépcsőin menve mélyíthetik bizalmukat, hitüket ATYÁNKBAN, Aki kegyelme okán enyhít folyamatosan a HOZZÁ igyekvőkön, és várja LÉLEKGYERMEKEIT a SZERETET HONÁBA, az ÖRÖKLÉTBE!

7. GRÁL KEHELYBŐL IVOTT ATYÁNK ÉS UTÁNA RÁFÚJTA A LELKEKRE

A GRÁL KEHELY MÁRIA MAGDOLNA túlcsordult SZÍVSZERETETÉT és az ÉLET VIZÉT tartalmazta, és ATYÁNK az „ARANY KÖZÉPÚTON”, a keskeny úton haladókra fújta a GRÁL KEHELY tartalmát, mely által erősítette a LELKEKBEN a REMÉNYT, hogy ATYÁNK-JÉZUS megóvja az ÖVÉIT, akik Szabad Akaratukból visszafordultak a kárhozat útjáról, és a LELKÜKET folyamatosan erősíti, hogy ÜDVÖZÜLHESSENEK!

8. A TÁVGYÓGYÍTÁS LEGVÉGÉN LÓTUSZVIRÁGBA (FEHÉR) BELEHELYEZTE AZ ÖSSZES LELKET, AKI A GYÓGYÍTÁSBAN RÉSZT VETTEK

ATYÁNK a Távgyógyítás végén a megszállóktól megtisztított LELKEKET egy fehér lótuszvirágba helyezte, szimbolizálva azt az erőt, amelyet a legyengült, Szabad Akaratukból visszafordult LELKEK folyamatosan kapnak ATYÁNK – JÉZUS által az ÜDVÖZÜLTSÉG útján, hogy ellenálljanak az újabb kísértéseknek!

/Az „árnyéknak” célja, hogy a megtévesztett LELKEKET mielőbb a kárhozatba, a pokolba taszítsa, és ezáltal végleg megszerezze az energiájukat, mivel ATYÁNK nap mint nap biztosítja a LELKEKNEK az ENERGIÁT a Földi létükben, hogy fejlődhessenek. Szellemlények vagyunk, TEST – LÉLEK – SZELLEM, a LELKÜNK választotta a testünket, hogy feladatainkat teljesíthessük, de szomorú, hogy a Földi befolyásoltság okán, csak az egóval, az anyagi világ képviselőjével foglalkozunk! 

Az „árnyék” és csatlósai a „bugyorban” megszerzett energiák által, valamint az egón keresztül (aki ISTENT nem ismeri el) a Földön folyamatosan félelmet, aggodalmat, kétséget generálnak, hogy a LELKEK energiáját így is megszerezzék, mivel ez az energiaforrásuk!/

Végtelen Szeretettel: ATYÁTOK!

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei