Fénymadár

SZERETETBŐL lettél hangtalan, csendes FÉNYMADÁR.

Oly csendből,

melyben csak Atyánk végtelen szívdobbanása hallatszik,

és halkszárnysuhogásod egylényegű az Ő lélegzetvételével.

Ő lehelte a szeretet üzenetét tollaidra, hogy MOST

kinyílhasson az a kalitka az ország és a világ felett, s hírét vidd és érzetét,

és mind azt az Égi zenét, mely Teremtőnk és Mindenhatónk logoszából

született hangjegyek, hogy meghallják az emberek:

 

a FÉNY felé forduljatok, drága lelkek, gyermekek.

 

A FÉNY felé mely lelketek s szívetek melege,

mely szívmagotok ŐSLÉNYEGE, s szeretve van

kezdetektől fogva, de a földi életek emlékét elnyomta.

 

Most kireppent a FÉNYMADÁR, minden lelket hazavár.

Szelíden dalolja, bocsáss meg magadnak és másnak,

s ne legyetek ártására egymásnak. Ha mélyen a szívetekbe néztek,

nem nyílik más csak Fényvirágai az Égnek.

Ártatlan szirmai illatoznak, reggeli harmatban mosakodnak,

mit FÉNYMADÁR a csőrében hozott, hogy hírül adja, nem változott: a

Megváltás a

FÉNYKERESZTEN át, hozzátok eljutott, csak VÁLASSZATOK,

FÉNY

vagy “árnyék”.

A FÉNY volt és az az eredeti szándék, de a VÁLASZTÁS szabadság-ajándék.

Ahogy a Madár immár szabadon száll, mindannyiónknak módunkban áll,

hogy:

 

FÉNY,

 

vagy az árnyék,

 

melyik most a szándék?

 

Szállj hát FÉNYMADÁR, szabadon, szelíden szállj!

 

Vidd hírét, hogy kalitkád immár nem zár, vidd hírét mit mondott áldott

PIO Atyánk, hogy: felreppen az országban a – Magyar Honban –

a világnak az a gyönyörű madár,

 

SZERETET MADÁR

 

FÉNYMADÁR.

2019. január 14.

 

VÉGTELEN SZERETETTEL: CSILLAGVARÁZS

FÉNYCSATORNA

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

A FÉNYMADÁR sorai tükrözik mindazon hatalmas SZERETETEMET irántatok, melyet érzek, és amely HAZAVÁR minden LELKET! Szabad akaratotokba bele nem szóltam, és Ti éltétek az anyagi világ befolyása alatt az egótok tévelygéseit, amely nem a LELKETEK felvállalt útja volt! Az út számotokra évekkel, évtizedekkel, évezredekkel évtízezredekkel az egós gondolataitok által, benneteket FÉNYTELEN helyre vezetett, és  JÉZUS KRISZTUS az ŐSBŰNT kiengesztelve MEGVÁLTÁSÁVAL,  a múlt, a jelen és a jövő LELKEIÉRT szenvedett és halt kínhalált, hogy a LELKEK Atyjuk elé járulhassanak bűntelen!

JÉZUS KRISZTUS semmihez sem hasonlítható SZERETETMŰVE, MEGVÁLTÁSA REMÉNYT adott a FÉNYTELEN helyen tévelygő Gyermekeimnek, hogy a MÁK által táplált FÉNYMADÁR útján, a mélység bugyraiban JÉZUST KÉRVE a FÉNYBE térhettetek, mert SZERETETEM minden gyermekemet Hazavár!

PIÓ Atya mindezt éltében közölte veletek, és ez évben „felreppent” 2019-ben a FÉNYMADÁR első útján, LELKEK MILLIÁRDJAIT a mélységből a FÉNYBE emelvén, s mivel az „Árnyék” nélkülözi a fenti LELKEKNEK általam, Atyátok által nap mint nap adott energiákat, melyet Tőlük a fogvatartott LELKEKTŐL elrabolt, és SZÜKSÉGÉBEN ezért Báránybőrbe bújva, de ordasként, itt a Földön, benneteket újra és újra megkísért!

A SZERETET vonzását az „Árnyék” kiszolgálói felismervén, hogy a félelmük, amely eddig gúzsba kötötte őket, a FÉNYMADÁR SZERETET FÉNYÉBEN, energájában  mindez elenyészett, s JÉZUST kérve tömegesen a FÉNYBE TÉRTEK!!!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, óvakodjatok az „Árnyéktól” a báránybőrbe bújt ordastól, mert teret vesztve, most általatok, éjjel – nappal benneteket befolyásolván, kísértések útján kívánja megcsappant követőit pótolni, és a LELKETEK elrabolni!!!

Befolyását egy pillanatig ne becsüljétek alá, mert ahol az „Árnyék” Benneteket megtévesztően, képmutatóan, „Angyali Viselkedésben” meg tud jelenni, ott ATYÁTOK  a SZERETET ISTENE nem fog megnyilvánulni. Ez a Ti feladatotok, hogy szíveteket, gondolataitokat SZERETETBEN tartsátok, és JÉZUS KRISZTUS segítségével, ŐT kérve – /Tőlem: egy vitt bukásba és csak egy válthat meg, és ez JÉZUS/ – a FÉNYBE HAZATÉRJETEK HOZZÁM, ATYÁTOKHOZ!!!

Végtelen Szeretettel: Atyátok!

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei