A Chrislam tagadása

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS!

Szeretett LÉLEKGYERMEKED Misi, Szabad Akaratomból kérlek, erősítsd meg korábbi üzenetedet a CHRISLAM az ÚJ VILÁGVALLÁSSAL kapcsolatban, melyet az érintettek jelenleg még tagadnak, hogy MIÉRT IS VOLT a VÉGIDŐK NYITÁNYA az Emberi Testvériség dokumentumának elfogadása a Világvallások és Hagyományos Vallások Vezetőinek 7. Kongresszusán?

Drága LÉLEKGYERMEKEM, Misi!

A feltett kérdésed ismételten aktuális, mivel a 7. Vallási Vezetők Világ Kongresszusán elfogadott, az emberi testvériség dokumentuma már kezd széles körben nyilvánvalóvá válni és mint ajánlott lehetőség a különböző vallásúaknak, de a római katolikus egyházfő már a fenti dokumentum szellemében hozza meg az új hittételeit.

Az Opus Dei („Isten műve”) katolikus lelkiségi mozgalmat FERENC pápa visszaminősítette, módosította az Opus Dei alkotmányát, amelyet még II. János Pál Pápa által került az OPUS DEI az őt megillető helyre a követőivel együtt.

FERENC pápa ezen intézkedése már a 7. Vallási Világkongresszuson elfogadott új szellemiség tükrében született meg, melyet továbbiak fognak követni.

Drága LÉLEKGYERMEKEIM, vallásoktól, felekezettől függetlenül a Föld bolygó jelenlegi helyzetét meghatározó ISTENT játszó, ISTENELLENES törekvések folyamatosan hangzatos képmutató szavakkal, lenyűgöző eszmefuttatásokkal szólnak az emberekhez HUMANITÁRIUS köntösbe burkolva, de mindez a naponta gyakorolt  ÉLŐ, ELEVEN HIT és az ÉLŐ ISTEN ÁLDÁSA nélküli, mert a mögöttes egos gondolatok egy felszínes SZÍVNÉLKÜLISÉGET takarnak, hogy a tömegeket a felismerésük alacsony rezgésszintjén tartsák és tovább butítsák, a követőiket mielőbb a kárhozat útjára taszítsák.

Drága Földi LÉLEKGYERMEKEIM, akik nem tanultátok meg, hogy hogyan kell SZÍVBŐL beszélni, gondolkodni, érezni, cselekedni – mert szándékosan nem tanították meg a számotokra, hogy ezt csak tudatosan tehetitek úgy, hogy a SZÍVETEKRE KONCENTRÁLTOK folyamatosan – és így csak az ego, az elmebeli szövegek kábulatában, az „árnyéktól” és csatlósaitól befolyásolt gondolataitok által élitek a világi életeteket, LÉLEKTELENÜL!

Mindennek csak egyetlen célja van, hogy: maradjatok az anyagi világ rezgésszintjén és a felismerési képességetek a megtévesztő, nem SZÍVBÉLI gondolataitok révén már ne tudjatok önmagatokért kiállni, és így megtévesztetten, tömegesen a kárhozat lejtőjére kerüljetek!

A kárhozat útja pedig a „bugyorba” vezet, hogy örök időkön át az energiáitokkal az „árnyék” és csatlósait szolgáljátok, mivel tudatosan nem álltatok ellen az angyalbőrbe bújt ordasoknak, így a SZERETET, az ÖRÖKLÉT HONA helyett a LELKETEK rabszolgatartóját választottátok, azaz a könnyebbik utat az egotok útján!

Drága LÉLEKGYERMEKEIM ne várjátok, hogy a hazugság fejedelme, az „árnyék” és csatlósai által befolyásolt vallási vezetők beismerik, hogy a CHRISLAM az új világvallás. Az Emberi Testvériség dokumentumának az elfogadása volt a NYITÁNYA a VÉGIDŐKNEK, mivel éppen, hogy a megtévesztéseik, HUMANITÁRIUS gondolataik által érik el, hogy az emberek tömegesen kövessék az új irányzatot, amelynek szószólójaként rövidesen bemutatkozik, szimpátiát keltve, rövid ideig tartó csodákat művelve – mivel a csodák ATYÁNK-JÉZUS ÁLDÁSA nélküliek lesznek -, Jézus Krisztus állarcában az Antikrisztus!

Drága LÉLEKGYERMEKEIM, Szabad Akaratotok, hogy hogyan döntötök, ebbe nem szólok bele, azonban a döntéseteknek következménye van: vagy a talmi mulandó, kárhozatba vezető anyagi világ, vagy az ÖRÖKLÉT, a SZERETET HONA, ahonnan mint LELKEK egykoron kiszakadtadtatok egy „szószóló” által, akit láthattatok és akit követtetek!

Drága LÉLEKGYERMEKEIM egy vitt bukásba benneteket – „szószóló, árnyék” – és csak egy válthat meg benneteket, JÉZUS KRISZTUS!

Bármikor MINDENHATÓSÁGOMNÁL fogva felkarolhatnálak benneteket, de akkor ellentmondanék az Univerzum Törvényének, a Szabad Akaratnak, és ezért SZÁMOTOKRA fontos a végidőben – amelyet szintén tagadnak, hogy benne vagytok –, hogy a LELKETEKET mentsétek a kárhozattól, amennyiben JÉZUS KRISZTUS útján az ÜDVÖZÜLTSÉGET választjátok a bűnbánó imák által, SZÍVBÉLI imáitokkal!

A lelketek folyamatos fejlődési lehetőségeit ezért kaptátok inkarnációról-inkarnációra, hogy tudatosan ismerjétek fel ATYÁTOKBAN a TEREMTŐT, meggyőződésből ébresszétek fel a bennetek szunnyadó ISTENI SZIKRÁT, a SZELLEMEMET, és Szabad Akaratotokból válasszátok az ÜDVÖZÜLTSÉGET!

Az ÉLŐ ELEVEN HIT azt jelenti, hogy nap mint nap SZÍVBŐL kinyilvánítsátok FELÉM, ATYÁTOK-JÉZUS felé a SZÍVBÉLI bizalmatokat, és tudatosan, minden kényszer nélkül, Szabad Akaratotok által válasszátok az ÜDVÖZÜLTSÉGET, JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÓTOKAT megvallva, az OLTÁRISZENTSÉG egyéni útját gyakorolva, ÁLDÁSAIBAN részesülve!

/ Bejegyzések: Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjének a margójára! Az egyéni út; az üzenet végén! /

Végtelen szeretettel ATYÁTOK, AKI minden LÉLEKGYERMEKÉT hazavár az ÖRÖKLÉTBE, az ÖRÖK SZERETET HONÁBA!

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei