A 2023.10. 31-ei TÁVGYÓGYÍTÁS KÉPEI

FÉNYCSATORNA

Drága ATYÁNK-JÉZUS a Távgyógyítás alatt 5 képet mutatott. A képek üzenetei:

Első kép: HATHOROK BEVONULÁSA

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEM, Misi!

A Távgyógyítás alatt a HATHOROK / Földönkívüli, igen fejlett pozitív lények / BEVONULÁSÁVAL azt kívántam érzékeltetni, hogy a Földönkívüli pozitív fejlett lények a Földön jelenleg érzékelhető kaotikus állapotot figyelemmel kísérik, ugyanakkor a SZABAD AKARATOT nem sértik meg, azaz nem avatkoznak be a jelenlegi helyzetbe!

A Földön ugyanakkor vannak olyan államok, akik az itt tartózkodó fejlett, de nem pozitív lényekkel szövetkezve, az átvett technológiák révén változásokat idéznek elő a Föld bolygó időjárásában és a Földön belüli rétegekben, aljas tervük kivitelezésében!

A 4G, 5G sugárzások és egyéb „okos” eszközök által pedig mélyreható befolyással vannak az emberi elmére, szervezetre, és a védettségre hivatkozva a megtévesztések okán a felvett – COVID – oltóanyagok révén, valamint a Föld légkörének a szennyezésével a levegőbe kijuttatott ártó szerek, környezetszennyzés útján az emberek immunrendszerét legyengítve, az egyéni érzékenységtől függően a mielőbbi idő előtti eltávozásukat váltják ki, a humánusnak beállított, agresszív közreműködésükkel!

A HATHOROK, amennyiben érzékelik, hogy az emberi faj veszélyeztetett helyzetbe kerül a végidőkben, és tömeges kárhozatba taszítást tapasztalnak az embereken „élősködő” nem pozitív Földönkívüli lények által, akik az „árnyékkal” és csatlósaival együttműködve a félelmek kiváltásával az emberek energiáit folyamatosan megcsapolják, és a Föld különböző régióiban háborús tűzfészkeket generálnak az emberekre ható befolyásaik, megtévesztéseik által, úgy egy korábban a HATHOROK az emberekkel megkötött segítségnyújtási FOGADALOM alapján a befolyásolt- megtévesztett emberi faj megsegítésére az emberiség számára a lehető legmegfelelőbb módon közbeavatkoznak, azaz BEVONULNAK, és az élősködő nem pozitív Földönkívülieket semlegesítik, és mindazon államok befolyásolt döntéshozóit pedig az aljas tervektől való elállásra, meghátrálásra késztetik!

Második kép: ATYÁNK TENYERÉN a FÖLDGOLYÓ, FEHÉR HÁLÓKKAL BEHÁLÓZVA!

Drága Földi LÉLEKGYERMEKEIM, MINDENHATÓ ATYÁTOK érzékelem, hogy az „árnyék” a csatlósaival együtt jelenleg milyen állapotot teremtett mentálisan az értelmetek alacsony szinten tartásával, és Ti a sötétség erőinek a hálójába belegabalyodtatok, mert itt a Földön bizonyos ISTENT játszó körök azt gondolják, hogy teljességgel uralni tudják a Földi dolgokat, és megtévesztően, angyalnak álcázott módon az elmétekre- egotokra ható és nem a SZÍVETEKHEZ szóló  hazug szózataik, ékes, ájtatos szólások által a befolyásolt gondolatotokon keresztül, a tudatosságotokat háttérbe szorítva engedtek- engedtetek a kísértéseknek, és a kárhozat útját járjátok!

A Földgolyót fehér hálókkal vontam körbe, ellensúlyozva a sötétség hálóját, melynek célja, hogyha tudatosságra ébredtek magasabb rezgésszintetek által, akkor a SZABAD AKARATOTOK révén JÉZUS KRISZTUS által üdvözölhettek, bűnbánó imáitok útján az egész Földkerekségen!

Harmadik kép: VALAKI FEKÜDT a FÖLDÖN, TÁRSAI MEGPRÓBLTÁK FELHÚZNI, NEM SIKERÜLT, MAJD MAGÁTÓL FELŰLT!

A földön fekvő emberrel azt kívántam szimbolikusan kifejezni, hogy jelenleg lefeküdtetek az „árnyék” és csatlósai megtévesztésének, befolyásának, és még a társaitoknak sem hisztek, akik megpróbálnak benneteket felhúzni, hogy TUDATOSSÁGRA ébredjetek és mentsétek magatokat a kárhozattól!

Jelenleg az anyagi világ rezgés szintjén van a testi rezgésetek, többségében az egotok által élitek a Földi életeteket, és ezért nem akarjátok a LELKETEKET TUDATOSAN a spirituális világ rezgés szintjére emelni bűnbánó imával, azaz a jelenlegi egotok által uralt, befolyásolt komfortérzeteteket nem kívánjátok feladni!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, a Földön jelenleg kialakult élethelyzetekből csak TUDATOSAN, felismerve, hogy manipulálva vagytok, tudjátok magatokat kivonni, mert mentálisan valamennyiőtök tudatszintje folyamatos támadás alatt áll, mivel az „árnyék” hatalmas erőket vet be, hogy a felismerési képességetek, a TUDATOSSÁGOTOK, mintegy bódult állapotban maradjon, mert ebben az állapotban már egyre nehezebben tudtok a kárhozat útjáról az ÜDVÖSSÉG útjára visszatérni!

A VÉGTELEN SZERETET ERŐM azonban minden LÉLEKGYERMEKEMRE kiárad, és mindenki LELKÉRE abban a mértékben hat, melyet még el bír viselni, hogy TUDATOSSÁGRA ÉBREDJEN, de a döntésetekbe a SZABAD AKARATOTOK miatt nem szólok bele. Ezen döntést MINDEN LÉLEKGYERMEKEMNEK ÖNMAGÁBAN KELL MEGHOZNIA, jelenleg még megkaphatjátok, KEGYELMEM okán!

Az a bizonyos ember, aki a földön feküdt, a felébresztett lehetősége révén magától felült, azaz SZERETET ERŐM által TUDATOSSÁGRA ébredt, és a SZABAD AKARATI döntése által amennyiben JÉZUS KRISZTUS segítségével megcselekszi az üdvösség útját, akkor a LELKE megmenekült a kárhozattól!

Az egyház már nem a JÉZUS KRISZTUSI energiákat hordozza, hanem a Ferenc pápa által meghirdetett „botrányos újdonságok” által a lopakodó chrislam, az új világvallás ENERGIÁINAK a SZÍNTERE!

Ha a LELKED megmentésén munkálkodsz, és az üdvösség energiáit keresed, az OLTÁRI SZENTSÉG JÉZUS KRISZTUSI hagyománya, gyökere mellett döntöttél, akkor ezt ÁLDÁSOMMAL önmagad is elvégezheted a HITED gyakorlását az „52. Nemzetközi Kongresszus záró szentmiséjének a margójára” – bejegyzés anyagában leírtak szerint!

Negyedik kép: ATYÁNK EGY TOJÁS ALAKÚ TÁRGYAT TARTOTT A TENYERÉN! /Egy pillanatra volt látható. /

Az a bizonyos tojás alakú tárgy, valóban egy tojás volt!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, mivel a TOJÁS az új élet csíráját hordozza magában, az ÚJJÁSZÜLETÉS számodra is JELENVALÓ a TUDATOSSÁGOD által, de ezt szükséges, hogy megcselekedd a LELKEDÉRT itt a Földi létben!

Ötödik kép: A TÁVGYÓGYÍTÁS LEGVÉGÉN ÉLETFA, AMELY ÁTALAKULT EGY SZÉP NAGY KEHELLYÉ.

Az ÉLETFA minden LÉLEKGYERMEKEMET szimbolizálja, hogy VÁRLAK benneteket az ÖRÖKLÉTBE a SZERETET HONÁBA, mert még dönthettek SZABAD AKARATOTOKBÓL, és az ÉLETFA, amely VÉGTELEN SZERETETEM KELYHÉVÉ átalakult, HATALMAS, és ebben a Te helyed is biztosítva van JÉZUS KRISZTUS által, csak a DÖNTÉSEDRE VÁR!

VÉGTELEN SZERETETTEL, ATYÁD-JÉZUS!

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei