Távgyógyítás üzenet

FÉNYCSATORNA

ATYÁNK – JÉZUS a 2022. július 31-ei TÁVGYÓGYÍTÁSBAN résztvevőket részesítette-e valamilyen ajándékban?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

A 2022. július 31-ei TÁVGYÓGYÍTÁS ideje alatt kinek érzékelhetően úgy, hogy belealudtak, kinek később, folyamatosan olyan gyógyító energiákban részesül-részesült, amely rövidesen érzékelhető lesz minden résztvevőnél.

A világban végbemenő HITETLENSÉG, amely KÉPMUTATÓ ISTENTAGADÁSBAN nyilvánul meg, az ÁLDÁSOM megvonása miatt az „árnyék” tobzódni fog a különböző testi tünetek járványos kinyilvánításában, amelyek csak a BEOLTOTTAK IMÁJÁNAK a napi, SZÍVBŐL történő imádkozására fog elmúlni, gyógyulni!

Végtelen Szeretettel ATYÁTOK, Aki minden LÉLEKGYERMEKÉT az ÖRÖKLÉTBE Hazavár, amennyiben SZABAD AKARATATOKBÓL megbánjátok, meggyónjátok bűneiteket és kéritek JÉZUST, hogy ÜDVÖZÜLHESSETEK!

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei