Kis Jézuska

A szeplőtelen szűz, a gyönyörűséges Áldott Anya, Mária
a szíve alatt egy kincset hordozott, ki világra jövén szíve,
 már érettünk dobogott. Érkeztét Égi Jelek fent, s zengték
itt a Földön, Messiásként, Megváltóként, Lelkek serege,
emberként emlegetett. Az Áldott kisded, neve; JÉZUS,
mely név a Létre, Teremtőnkre utal, „ISTEN VELED”!
Az Áldott Mária méhében az Úr Teremtménye fogant,
s a jászol oltalmában, Égi Fényben, Atyánk ódjával,
a Földi Lét leheletével, KIS JÉZUSKA felsírt, s üzente,
Tudtára adta a Földi világnak, hogy Atyánk Szellemével
megáldva, egy Isteni Teremtmény a Megváltónk érkezett,
e világra!!! S bűntelen testére terhelte az Ősbűnt, hogy
Végtelen Szeretete által, Megváltson bennünket, hogy
Atyánk elé járulhassunk bűntelen, mert JÉZUS áldozata
MEGVÁLTOTT bennünket, az Ősbűnnel terhelt Lelkeket.
Ki velünk van minden pillanatban és várja azt, hogy
SZÍVÜKÖN keresztül, minden Lélek hazatérjen hozzá,
a SZENT SZÍV, mely Ő, az Öröklét, oltalmába! Áldás.

Végtelen szeretettel: Misi

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei