Ferenc pápa látogatása 2023.

FÉNYCSATORNA

Drága ATYÁM-JÉZUS!

FERENC pápa 2023.04.28-30. második Magyarországra jövetelének volt-e mögöttes tartalma tudatosan vagy tudattalanul, illetve az 52.-ik Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a pápa által meghirdetett „botrányos újdonságok” szellemisége változott-e megtörtént beszédei, nyilatkozatai, gondolatai tükrében?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEM, Misi!

A kérdésed bár talányos, de mégis konkrét, hogy miért is: a Vatikán egy olyan államfője látogatott másodízben is Magyarországra, amely mindenki érdeklődésére szerte a világon számontartott és számon-tarthatott!

A pápa Magyarországra jövetelének elsődleges célja-amely meg is nyilvánult az volt, hogy az orosz ukrán konfliktus közelsége miatt lehetőséget kapjon és találjon a béke valamilyen módon való megközelítésére, ha ez tárgyalások útján akkor tárgyalások útján, ha egyéb módon akkor, az is történjen meg! A nyilvánvaló szándéka az volt, amelyre napjainkban már megnyilatkozásokat is kaptunk, mivel megtörtént a pápa és az ukrán elnök általi csúcstalálkozó a Vatikánban.

Ugyanakkor, hogy mi is lehetett a mögöttes tartalma a magyarországi látogatásának: ez visszanyúlik a Magyarországon megtartott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró miséjére, amelyet FERENC pápa celebrált, és az azt megelőző fogadtatására, amely számára már akkor is meglepő volt, és ezt a bizonyos hivatalból is alátámasztott, kirendelt nagyszámú érdeklődést kívánta újfent megerősíteni az ismételt látogatása alkalmával.

FERENC pápa tudja, ismeri a végidők magyarországi dolgainak alakulását, és számára annak, amit képvisel fontos, hogy a magyar földről semmilyen a végidőket befolyásoló bármilyen szándék elinduljon a mögöttes tartalom okán! A kivezényelt érdeklődők a Magyar Kormány általi anyagi segédlettel támogatottan jutottak el a rendezvények helyszíneire. Magyar és külhoni meghívott vendégek, emberek sokaságával próbált a pápa elvárásának megfelelni, teret nyerni, de legfőképpen a fiatalok körében, ahogy megtöltötték a Puskás Arénát, hogy a látogatást követően minden fiatal szűkebb-tágabb környezetébe elvigye  egy látszólag közvetlen, egy barátságos pápának a képét és mindazon gondolatainak a hatását, amelyet az újszerűség, a testvériség jegyében kíván, kívánt megvalósítani, és amely által gyengíteni azokat a korábbi próféciákat, hogy Magyarország kiindulópontja lehet a végidőkben olyan élethelyzetnek, amely legfőképpen FERENC pápa egyházára, a Vatikánra igen erőteljes hatással lesz a megnyilvánulások által!

Drága Lélekgyermekeim, ne tévesszen meg senkit a Fiam JÉZUS KRISZTUS Földi helytartójának magatartása, a viselkedése, mivel a meghirdetett „botrányos újdonságok” révén számos olyan dolgot tett az 52.-ik Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előtt és azt követően, amely egyértelműen nem a Fiam MEGVÁLTÓ KERESZTHALÁLÁT, annak hatását, az OLTÁRI SZENTSÉG következetes betartását jelenti az egyházban, mert ezeket a hagyományokat teljességgel felrúgta!

A pápa imáiban időnként jelen van JÉZUS KRISZTUS Gyermekemre való hivatkozás, de folyamatosan kerüli a hagyomány megőrzését az alapvető egyházi dolgokban és arra törekszik a Katolikus egyház fejeként, hogy szakítson a hagyományokkal, amikor pont az ellenkezőjét lenne hivatott cselekedni JÉZUS KRISZTUS Földi helytartójaként, hogy azokat folyamatosan betartsa-betartassa, és az általa monotonnak tartott imádságokat erősítse minden szinten, amelyek hivatottak lennének, hogy távol tartsák a gonoszt a hívők SZÍVBÉLI imádsága által!

A pápának nem egy világi eseményeket megerősítő, azokat ismétlő szerepben kellene tetszelegni, hanem a LÉLEKTELJES, SZÍVBŐL mondott imák fontosságára való folyamatos figyelemfelkeltés erősítésére a hívők között, mert az Irgalmamat a Kegyelmemet, Áldásomat, csak ez váltja ki!

A Katolikus egyház vezetőjeként a Vatikánban, mint a Katolikus egyház feje, annak legfelsőbb személyiségeként az egyház dolgát lenne hivatott erősíteni, és nem egy világi politikus gondolat körét, amelyre rajta kívül jócskán vannak olyan államfők, személyek, akik erre hivatottak és ezt megtehetik!

FERENC pápának nem a Vatikán államfőjeként kellene lépten nyomon megnyilvánulnia, hanem mint a katolikus egyház legfőbb személyisége a JÉZUS KRISZTUS az egyetlen ÜDVÖZÍTŐ felé való folyamatos SZÍVBÉLI imádságok jelentőségét erősítve és betartva, az OLTÁRI SZENTSÉGET, az Eucharisztia minden lehetőségét, változatát, amelyben SZÍVBŐL kéri a híveit, hogy segítsék és kérjék SZÍVBŐL a JÓISTEN KEGYELMÉT, ÁLDÁSÁT arra folyamatra, amelyet ő békének feltételez és nevezz! A katolikus hívők tábora igen erőteljes, ezért a pápának elsősorban a hívők SZÍVBÉLI imáira, és az azonos imák megerősödését lenne hivatott szorgalmaznia, hogy a Szabad Akaratuk, kérésük által Felém, ATYÁNK-JÉZUSHOZ forduljon a hívők tömege, s ezáltal megnyilvánulhat az a Szent Akarat, amely Kegyelmem, Áldásom okán a valódi és tartós béke bekövetkeztét jelenthetné!

FERENC pápa, aki a világi dolgokban igen jártas a befolyásoltsága okán, már teljes egészében megfeledkezett arról, hogy milyen SZENTSÉGEKRE TETT FOGADALMAT, ezekre a Szentségekre már nem szívesen emlékezik, mert a „botrányos újdonságok” sorában teljesen meg kívánja újítani, és új alapokra helyezni Drága Fiam JÉZUS KRISZTUS és az Apostolai egyházát! A hagyományokat végleg száműzve és ezzel teret engedve annak, aki rövidesen teljességgel meg fog jelenni a világ forgó színpadán, de ez már nem az egyház hagyományához kötődően, de az egyház kebelén belül fogja végrehajtani áldás nélküli, áldásomat nélkülöző cselekedeteit, amely a béke, a testvériség álcájának köntösét veszi magára, de mindez csak egy elterelő, a híveket igen erőteljesen befolyásoló máz, amellyel még több Lélekgyermekemet a kísértéseivel, megtévesztésével végleg a kárhozat útjára taszít, hogy az eltávozásukat követően az energiájukat bitorolhassa!

Drága Lélekgyermekeim Földi világotokban már semmi sem az, aminek látszik, mert mindent, amiket a világ forgó színpadán érzékeltek, nem a valóságos képet mutatják részetekre, hanem angyalbőrbe bújtatva a jóhiszeműség álcájában teszik kijelentéseiket, amelynek semmi köze a valósághoz, de mivel jól hangzik, így az elmétekhez és nem a Lelketekhez szól!

A LELKETEK megszerzéséért jelenleg ádáz küzdelem folyik a mentális azaz a szellemvilágban, amelyet tudom, hogy csak nagyon kevesen ismertek el, mert ezt babonának, ostobaságnak tartjátok, de ugyanakkor ez a világ, ez a SZELLEMVILÁG, amely a látható Földi világ a ”jéghegy” csúcsa alatt, hatalmas méretben érzékelhető, valójában a gondolataitok, a Szabad Akaratotok által itt dől el a pillanatnyi földi körülményetek alakulása! Ehhez nagymértékben szükséges, hogy az árnyék megszerezze a befolyásoltságotok által mindazon lehetőségeket – a Szabad Akaratotokat semmibe véve -, hogy a felismerési képességetek az anyagi világ nagyon alacsony rezgés szintjén maradjon, és ne tudjatok időben ráeszmélni, hogy valójában milyen ármány, befolyás alatt álltok, amelynek csak egy célja van, hogy mielőbb a kárhozat útján a „bugyorban” találjátok magatokat!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

A végidőket élitek, most még a Kegyelmi időszak tart, álljatok ellen a kísértéseknek, ébredjetek fel időben és imáitokkal, SZÍVBÉLI imáitokkal törekedjetek, hogy minél előbb visszaforduljatok a kárhozat útjáról, és a Bűnbánó imáitok révén az Üdvözültség útját járjátok JÉZUS KRISZTUS Drága FIAM által, mert most még van lehetőségetek a Kegyelmi időszakban, de amennyiben nem cselekszitek, akkor végérvényesen a kárhozat vár reátok! Ez a TUDATOS saját döntésetek, hogy mit választotok, ebbe Szabad Akaratotoknál fogva, mint Univerzum Törvényébe nem szólok bele!

Amennyiben Szabad Akaratotok és a TUDATOS döntésetek által nem JÉZUST válasszátok, az egész földkerekség egyetlen Üdvözítőjét, minden vallásra, felekezetre tekintet nélkül, akkor ez számotokra végérvényesen a Lelketek rabszolgasorba állítását eredményezi, és nem a SZERETET HONÁT, a FÉNYT, ahol várok rátok!

VÉGTELEN SZERETETTEL ATYÁTOK!

FERENC pápa a Katolikus egyház fejeként a „botrányos újdonságok” meghirdetésével az új világvallás, a „lopakodó chrislam” megtestesítője?

A Ferenc pápa 2023 április 28–30. között, másodszor látogatott el Magyarországra. ATYÁNK-JÉZUS a fenti üzenetében útmutatást adott arról, hogy valójában mi volt kimondva-kimondatlanul a célja, és miért Magyarország volt a célpont!

Drága Lélektestvéreim, ATYÁNK-JÉZUS Fénycsatornában levett üzenete egyértelmű, csupán a saját gondolataimat kívánom veletek megosztani, hogy a pápa miért is tekinthető a „lopakodó chrislám” előfutárának!

Ferenc pápa Magyarországra történt látogatását megelőzően, útját felajánlotta ISTEN ANYÁNKNAK, SZŰZ MÁRIÁNAK!

Üzenet ISTENANYÁNKTÓL, SZŰZ MÁRIÁTÓL:

„Mária Szűzanya szomorú, amiért mardosó SZÍVÉT ezzel is bántja, hiszen a pápának a szívében nem JÉZUS ÉL, és ezáltal nem fogadta el a felajánlását!”

A pápa Magyarországra jövetelével nem ADOTT, hanem KAPOTT!

II. JÁNOS PÁL a SZÍV pápájának a magyarországi, több mint 30 évvel ezelőtti látogatásakor Máriapócson a jelenlévők 64%-a, az – Égiek szerinti adat – saját elhatározásukból és a saját költségükön voltak jelen.

Ferenc pápa látogatását 99%-ban államilag támogatottan, térítésmentes utaztatásokkal biztosították a kivezényeltek mellett a nagyszámú tömeget valamennyi helyszínre.

ATYÁNK-JÉZUS tette valóban a SZERETET érzésének a MEGNYÍLVÁNULÁSÁVÁ valamennyiük számára, valamennyi helyszínen, bár a jelenlévők, a kommentelők és FERENC pápa is ezt a személyének tulajdonította!

Ezt a hatalmas SZERETET ÉRZÉST ATYÁNK-JÉZUS az ÉLŐ ISTEN hatotta át, emelte LELKÜK FÉNYÉT mindhárom nap során a résztvevőknek,

ezért jelentettem ki fentebb, hogy Ferenc pápa inkább „kapott mint adott”, mert ebből a kiáradó, túlcsordult SZERETETBŐL a helyszíneken, a képernyők előtt a nézők, és az egyéb média követők is részesültek! Ferenc pápára ATYÁNK-JÉZUS SZERETET energiája úgy hatott, mint amikor a nap sugarai melegítik fel a testünket és ezáltal emelték a testi rezgését is!

Ferenc pápát is meglepte, megérintette, és majdnem a spirituális rezgéstartományba emelte a testi rezgését! Mivel a SZERETET gyógyít, ezért kitűnő erőnlétet tapasztalt itt tartózkodása során!

Ha az emberek SZERETIK egymást, miért nem tudják a SZERETET FORRÁSÁT is Szeretni, Akinek köszönhetik, hogy egyáltalán SZERETET érzés van bennük? Azért, mert csak egymást látják, a FORRÁST nem! Ezt használta ki a „másik”, Isten ellenfele, amikor elcsábította a LELKEKET a TEREMTŐJÜKTŐL! Azért sikerült neki, mert őt láthatták, és azért nem lehet tökéletes az ember SZERETETE, ha csak az embernek szól! Mindenképp csak egy bukott formája a SZERETETNEK, legyen ez akár egy anya forró SZERETETE a gyermeke iránt, mert csak a láthatót SZERETI, mert benne van „a ŐS-ok”, a „bukott” iránti elpártolás! Egy ember SZERETETE épp ezért csak akkor lesz valódi egy másik ember iránt is, ha előbb a „FORRÁST”, a SZERETETET forrását a TEREMTŐJÉT megszereti, majd ezen keresztül átitatódva árasztja embertársaira is!

DRÁGA LÉLEKTESTVÉREIM!

Mindazok, akik olvasni fogják ezen írásba öntött gondolatokat, mivel ATYÁNK-JÉZUS, KEGYELMI ÁLDÁSÁVAL sugallatával készítettem, ezért ezt a Hatalmas ATYÁNK-JÉZUS általi SZERETET energiát fogják megtapasztalni, amelyet FERENC pápa is megtapasztalt Magyarországon tartózkodása során!

Ferenc pápa fogadtatása és távozása Magyarországról a Vatikán Államfőjének kijáró tisztelettel történt és nem a valódi titulusának fényében!

A fogadtatásakor elhangzott pápai beszéde, történelmi áttekintést tartalmazott és nem egy Katolikus pápa hitvallását a felkent szolgálatáról.

A Sándor palotában fogadta a Budapestre érkező Ferenc pápát Novák Katalin köztársasági elnök.

„Isten hozta Önt, a béke emberét Magyarországon.”

Köszöntő beszédének elején Novák nem kerülte meg a sokakat foglalkoztató kérdést, miszerint igazából miért is jött a pápa Magyarországra. Novák, aki teológus oldaláról bemutatkozva latin kifejezésekkel operált, egyből válaszolt is saját magának. A pápalátogatás szerinte kairosz vagyis különleges időpillanat, ideális “a harangok megkondítására, az igazságos béke meghirdetésére.”

Innentől kezdve szövege szinte összes bekezdésében megemlítette a békét. Kiderült, hogy Novák két dolgot vár Ferenctől: azt, hogy mutasson utat egyrészt a szellemi-lelki megújuláshoz, másrészt a békéhez.

Tehát a béke, mint kifejezés közös volt mindkét beszédben, de a tartalmuk, a megközelítés módja teljességgel eltérő;

Novák Katalin Köztársasági Elnök igen sajátságosan értelmezi a békét, amely leírva, kimondva követendőnek tűnik, de meghozott intézkedései ezzel ellentmondanak!

Novák Katalin a vezérkari vezetőt leváltotta s helyébe, akit kinevezett igen kemény háborús, nemzetközi visszhangot kiváltó retorikával indított kinevezésekor, a hadiiparunk fejlesztése stratégiai jelentőségű, a férje közlegényből alezredessé avanzsált.

Böjte Csaba szerzetes a rábízott gyermekek imáját kérte-követelte(?!) Budaházi szabadon bocsátásáért.

Ekkor már kilógott a „lóláb” olyannyira, hogy a terrorizmusért elítélt Budaházi György és az elítélt társai a pápa látogatást megelőzően Köztársaság Elnöki kegyelmet kapott-kaptak, amelynek Budaházi annyira megörült, hogy rögtön „lóra” is pattant, azaz lóháton hagyta el a büntetés végrehajtási intézetet. Novák Katalin ezek szerint igen tágan értelmezi a BÉKÉT, illetve az erre történő felhívást!

Az egos gondolkodás és befolyásoltság általi sokat hangoztatott szólás:

„A cél szentesíti az eszközt!” Ez csak mentségül szolgál mindazoknak, akik, vétkeztek! A BŰNTUDATTAL KIKÉNYSZERÍTETT CSELEKVÉS, NEM ISTENNEK TETSZŐ!

JÉZUS intelme:

„Vigyázzatok, ha a békéről beszélnek, akkor közel a háború, jön a veszedelem”!

FERENC pápa egyik nyilatkozata a békéről:

„Abban a világban, amelyben élünk, végig kell néznünk, ahogy a béke álmát éneklő kórusnak sajnálatosan leáldozik, miközben a háború szólistái törnek utat maguknak.”

Mint az elménknek szóló kijelentés elfogadható, de nem a Katolikus egyházfő által, mivel a háborút és nem a békét erősíti! A híveket a pápának a SZÍVBÉLI közös imára a BÉKE mellett lenne szükséges folyamatosan mozgósítani!

KALKUTTAI TERÉZ Anyának a kijelentése miért nem jut Ferenc pápának az eszébe? TERÉZ Anyát egy háborúellenes tüntetésre invitálták, amelyre ezt felelte, „miért nem egy béke melletti tüntetésre hívtok”!

Teréz Anyát igen sokan támadták a közvetlen-tágabb környezetéből, így a Vatikánból is, mivel az ÉLŐ ISTEN Szellemében cselekedett!

Spirituális értelemben ennek az a jelentősége, hogy az Univerzum a félelmet nem ismeri ezért, ha kijelentem, hogy a háború ellen vagyok, akkor az Univerzum a félelmet mint – valami ellen – kifejezést elengedi és csak a háború, amely energiát kap!

A Menybéli LÉLEKGYERMEKEK a FÉLELMET NEM ISMERIK, a „bugyorban” azonban csak a FÉLELEM a domináns az „árnyék” és csatlósai által, mert csak így tudnak hozzájutni a LELKEK energiáihoz!

Hasonló, amikor a páromnak féltékenységből azt mondom, hogy ”ne csalj meg”, ekkor az univerzum a félelmet elengedi, azaz a ne kifejezést és csak így hangzik, hogy „csalj meg-csalj meg”! Ezért szükséges pozitívan gondolkodni, azaz SZERETETBEN elengedni TÁRSUNKAT.

Mi Atyánk ima eredeti szövege az idők folyamán több változatot (?) „megélt” az akkori kor szemléletét megjelenítve. Igen, szomorú, hogy a Szentírást több helyen módosították, illetve kihagytak belőle, hogy a „szövegezés” megfeleljen az akkori kívánalmaknak, és szomorú, hogy a Mi Atyánk szövege napjainkban sem kerülhette el a módosítást (?!) Az eredeti ima szöveg ezen része így hangzik:

„VÉDJ MEG MINKET a KÍSÉRTÉSTŐL”!

A Ferenc pápa által jelenleg elfogadott szöveg, a korábbihoz képest erőteljesebbé teszi a szövegkörnyezetet.

Mivel minden gondolatunk ima, így a nap mint nap elhangzó Mi Atyánk módosított szövege a:

„NE ENGEDJ MINKET KÍSÉRTÉSBE ESNI
azért „erősebb” hatással bír az előző
„NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE”

ima szövegénél, mert az Univerzum a ”kollektív tudatban” a félelem tagadására utaló szót, amely a Ne, nem így nem ismeri, tehát elengedi, és marad a tudatunkban a módosított szöveg, amely erőteljesebb a korábbinál azzal, hogy „engedj minket kísértésbe esni”! Tehát a módosított Mi Atyánk ima szöveggel mintegy megkérjük a Jóistent(?), hogy engedjen minket kísértésbe esni! Az anyagi világ rezgésszintjén erre csak az „árnyék” reagál! Az Élő Isten, Atyánk, mivel a Szabad Akaratot megadta mindannyiunk számára, így nap mint nap több százmilliónyian imádkozzák és egyre erősítik, hogy „engedj minket kísértésbe esni(?!)

Napjainkban egyes családok sok szomorúságot élnek-élhetnek meg azáltal, hogy a szeretteik nagy távolságot tesznek meg külhoni útjuk során a különböző közlekedési lehetőségekkel, és amennyiben nem kívánt élethelyzetek bekövetkeznek, a szeretteik is szenvedő alanyai vagy áldozatai lehetnek. Ilyenkor a vizsgálódások rendszerint az adott közlekedési eszköz vezetőjét hozzák ki vétkesnek.

Az egyház, amelynek felkent LÉLEKPÁSZTORAI vannak, és ha valóban a LÉLEKKEL és nem világi eseményekkel foglalkoznának, felvilágosíthatnák a hívőket vagy bárkit, hogy ahogy gondolkodunk, amit mondunk, azt éljük, tapasztaljuk meg az itt és mostban! Tehát ha egy szerettünk pl.: busszal hosszútávú úton vesz részt, akkor ne úgy engedjük el, hogy tele vagyunk félelemmel, aggodalommal „jaj csak nehogy baleset legyen”, mert ha ezen gondolatokat az aggódó szülők több mint fele követi, akkor mivel minden gondolatunk ima, és 9 másodpercen belül gondolatban nem töröljük, „töröld agyam töröld érzéssel együtt”, akkor a MENTÁLIS, SZELLEMI világban a félelem elengedésre kerül, és csak az erősödik, hogy /baleset legyen, baleset legyen/(?)!

Mindezek a negatív gondolatok a buszvezetőt érik, és a sok aggódó szülő félelme, annak mentális energiája csökkenti az éberségét, és bekövetkezhet az a gondolataink miatt, amitől féltünk, amiért aggódtunk! Igen, a mentális világ így működik! Igen, a buszvezetőt el fogják marasztalni, holott a félelmet tápláló aggódó szülőket kellene elővenni, hogy miért nem úgy gondolkodtak a szerettük-szeretteik felől az út során mindvégig és SZÍVBŐL is ezt erősíthették volna, – kizárva az aggodalmaskodást -, hogy „SZERENCSÉS UTAT és SZERENCSÉS HAZATÉRÉST, azaz pozitívan gondolkodni, SZÍVÜNKRE KONCENTRÁLVA BESZÉLNI, GONDOLKODNI, ÉREZNI és CSELEKEDNI!

Az említett pozitív gondolat-gondolatok pedig végig kísérik a SZERETTÜNK-SZERETTEINK útját! Tudom Drága Lélektestvéreim ezt tanulnunk, tapasztalni szükséges, mert az egyháznak nincs ideje, hogy valóban a LÉLEKKEL FOGLALKOZZANAK és SZÍVBÉLI IMÁDSÁGRA tanítsanak, buzdítsanak!

A fentiekkel csak azt kívántam bemutatni, hogy Szabad Akaratunkból a SZÍVBŐL mondott imáinkkal, kérésünkkel tudjuk ATYÁNK-JÉZUS a JÓISTEN Kegyelmi Áldását kiváltani, mert a félelmünkre az aggodalmunkra csak az „árnyék” és csatlósai reagálnak és nem a JÓISTEN SZERETŐ gondviselése, óvása az angyalaival, bár az „árnyék” a folyamatos befolyásolásával – aggodalmat, félelmet kiváltó megtévesztéseivel – elérte, hogy mindezért a JÓISTENT okoljuk(?!).

Ferenc pápa a mai napig nem reagált 2018-óta arra a kérdésre, hogy van-e „bugyor”, azért nem nevezem meg konkrétan a „árnyékot” és a csatlósait, mert ahogy az Angyali világ is azonnal megjelennek, így ők is, és ha nem töröljük 9 másodperc alatt, „töröld agyam töröld, érzéssel együtt”, akkor tudatosan jelen vannak és kísértenek!

FERENC pápa Magyarországról azt mondta: a hit hagyománya szilárdan gyökeret vert hazánkban, de ennek ellenére tanúi vagyunk az elvilágiasodásnak és az ezt kísérő jelenségek terjedésének, amely veszélyezteti a család egységét és szépségét, kiteszi a fiatalokat az anyagias és hedonista életideál kockázatának, és polarizálja az új kérdésekről és kihívásokról szóló vitát. Tisztázta, hogy a katolikus egyháznak mindent az EVANGÉLIUM FÉNYÉBEN kell értelmeznie anélkül, hogy elvilágiasodna.

Az „evangélium fénye” miért nincs kibontva Ferenc pápa által, a hangzatos szöveg csak félmegoldás, azaz ATYÁNK-JÉZUS folyamatos segítségül hívása, AYÁNK Kegyelmi Áldása, amely segíthetne ezen a helyzeten is, de csak egy politikai színvallást lehet érzékelni a katolikus egyházfő részéről!

A lelkipásztori munka akkor lesz gyümölcsöző, ha képesek vagyunk megélni azt a szeretetet, amelyet az Úr parancsolt nekünk és amely az ő Lelkének ajándéka. Ha távolságtartónak vagy megosztottnak mutatkozunk, ha megcsontosodunk álláspontjainkban és csoportosulásainkban, akkor nem fogunk gyümölcsöt teremni!

„ha megcsontosodunk álláspontjainkban és csoportosulásainkban, akkor nem fogunk gyümölcsöt teremni!” Ez már egyértelmű megnyilatkozás Ferenc pápától, azaz a JÉZUSI hagyományok felrúgása!

Ferenc pápa a fiatalokhoz: PUSKÁS Aréna;

Isten nem elítélni, hanem megbocsátani akar! És ezen szöveget kétszer is elmondatta a fiatalokkal!

Drága LÉLEKTESTVÉREIM, ezzel csak az a gondom, hogy szintén elmaradt a fiatalokhoz intézett felvilágosító magyarázat! Ugyanis ATYÁNK-JÉZUS a fiatalok Szabad Akaratába – de másnak sem – nem szól bele, a megbocsátás a feloldozás csak akkor következhet be, ha ezt a Bűnbánó Ima által kérik. KÉRJETEK ÉS ADATIK! JÉZUS: „VELETEK MINDENT, DE NÉLKÜLETEK SEMMIT”! Ferenc pápa miért kívánja a Fiatalokat megtéveszteni, vagy általa más szellemisége nyilvánult meg? Szomorú, de igen!

A magyarázó szöveg nélkül Ferenc pápa ismételten FÉLMEGOLDÁST alkalmazott, azaz mintegy utalást adott arra, hogy nyugodtan vétkezzetek fiatalok, mert Isten úgyis megbocsát (?)! Kérés nélkül csak a másik oldal, a hazugság fejedelme, aki úr még egy darabig a MEGKÖTÖZÉSÉIG itt a Földön, aki csatlósaival együtt semmibe veszi a szabad akaratot és kísért angyalbőrbe bújva az egohoz szólóan és nem a LÉLEKHEZ, és folyamatosan befolyásol, megtéveszt, hogy vétkezzünk és bűnözzünk!

Szerencsére Ferenc pápa a Puskás Arénában nem ismételte meg a zártkörű, olasz fiatalokkal folytatott párbeszédét, ahol nyilatkozta: „A szex a leggyönyörűbb dolog, amit ISTEN adott az embereknek”!

TESSÉK (?) A pápa a JÓISTENRE hivatkozik egy ilyen igencsak egos, alacsony rezgés szintű – szex – kijelentéssel(?!)

A szex az egot, az egyéni örömszerzést helyezi előtérbe, azaz az ént magasztalja, lealacsonyítva ezzel a „másik” felet!

A LÉLEKTELI SZERETETTELJES együttlét-Szeretkezés, pedig a Test, a Lélek és a Szellem harmóniája az együttlétben, amelynek a kölcsönös örömszerzés a célja a Földi létben, de legfőképp az utód nemzés!

Az anyagi világ rezgésszintjén a hazugság fejedelme befolyásol, „diktál” és nem a LÉLEK, azaz ATYÁNK-JÉZUS, és szomorú, hogy pont FERENC pápa hivatkozik erre!

2023. április 6-án, nagycsütörtök este Ferenc pápa csakúgy, mint 2013-ban, a római Casal del Marmo fiatalkorúak börtönében mutatta be a szentmisét az utolsó vacsora emlékére. A szertartás keretében különböző életkorú és nemzetiségű fiúk és lányok lábát mosta meg, akik könnyek között és ajándékokkal fogadták a pápát.

Ferenc pápa homíliája a szertartás keretében:

Felkelti a figyelmünket, hogy Jézus éppen egy nappal a keresztre feszítése előtt hajtja végre ezt a cselekedetet. Abban a korban szokás volt megmosni az emberek lábát, mert az utak porosak voltak. Az emberek kívülről jöttek, és mielőtt beléptek a házba, a lakoma előtt, a találkozó előtt megmosták a lábukat. De ki mosta meg az emberek lábát? A rabszolgák, mert ez rabszolgamunka volt. Képzeljük csak el, mennyire megdöbbentek a tanítványok, amikor látták, hogy Jézus elkezdi ezt a rabszolgákra háruló feladatot végezni.

Ferenc pápa szerint Jézus azért teszi, hogy megértesse velük a következő nap üzenetét, azt, hogy rabszolgaként fog meghalni, hogy kifizesse mindannyiunk adósságát(?!).

„SENKI SEM RABSZOLGA a SAJÁT HÁZÁBAN”!

Ferenc pápa a rabszolgamunkára utalással, amely valótlan, gyúnyt kívánt űzni, JÉZUS CSELEKEDETÉBŐL, a saját GŐGŐSSÉGÉT támasztotta ezzel alá, hogy mit is gondol valójában JÉZUSRÓL!

Mi is történt valójában Ferenc pápa által, amikor megmosta a fiatalkorúak börtönében a különböző nemzetiségű fiatalok lábát; Ferenc pápa: „a világvallásokkal együtt kell építenünk a világot”, azaz az új világvallásban(?!)

A tudósítások szerint Ferenc pápa az emelvényen lévők jobb lábát mosta meg, mert csak ez volt szabadon. A mentális szellemvilágban a testünk jobb oldala a fizikai, az anyagi világra utal, a bal oldalunk pedig a LELKIEKRE! Kivéve a fejtetőnk, ahol mindez fordítottan van jelen. Mivel a pápa nem tudott lehajolni, azaz letérdepelni, ez utalt arra, hogy a LELKE a TÉRDIZÜLETEI által üzent, hogy nincs benne ALÁZAT és tele van félelemmel, EZÉRT NEM TUD LETÉRDEPELNI! Megkérhetett volna mást is a szertartásra, aki le tudott volna térdepelni, de Ferenc pápa a meghajlás nélküli, tudatalatti gesztussal üzenni is akart, mint” botrányos újdonsággal” a világnak!

Azzal, hogy a fiatal bűnelkövetőknek csak a jobb lábát mosta meg, egyértelműen kifejezte, hogy csak az anyagi, a fizikai világgal foglalkozik, azt hajlandó megmosni, a LELKÜKKET pedig nem hajlandó megtisztítani! Mivel a bűnelkövetők jobb lábát mosta meg, akik emelvényen is voltak, ez előre vetítette, hogy Ferenc pápa „az Üdvözítő irgalmas szemével tekint az emelvényen lévő bűnösökre!”

A tudósítások nem szóltak arról, hogy Ferenc pápa kérte volna a bűnelkövető fiatalokat, hogy gyónják meg e bűneiket és térjenek meg JÉZUSBAN, az egyedüli üdvözítőben! Ferenc pápa itt is FÉLMEGOLDÁST alkalmazott, „megműtötte őket, de a műtét helyét nem varrta össze!

JÉZUS a tanítványai mindkét lábát megmosta, mert a testi tisztulás mellet a LELKI TISZTULÁS is egyformán FONTOS! JÉZUS a bűnösöknek is megmutatta az utat!

/Ha lábunkkal rendben van minden, akkor a fejünkkel is! /

Lukács evangéliuma 15:1- 10

A vámszedők és a bűnösök mind Jézus köré gyűltek, hogy hallgassák. De a farizeusok és a törvénytanítók morgolódni kezdtek: „Ez az ember szívesen fogadja a bűnösöket, és együtt eszik és barátkozik velük!” ………….. « Ezért mondom nektek: Isten angyalai ugyanígy örülnek, amikor egy bűnös MEGVÁLTOZTATJA az életét.”

ATYÁNK-JÉZUS a BŰNBÁNÓ IMA ÁLTAL, ha meggyónja SZÍVBŐL bűneit, feloldozást ad a bűnösöknek, KEGYELME, IRGALMA, KÖNYÖRÜLETE által! Hol van JÉZUS KRISZTUS felkent szolgálói HITE, BIZALMA, ALÁZATOS SZOLGÁLATA URUNK felé?

JÉZUS erre hívta fel a tanítványai figyelmét, amikor megmosta a lábukat:

„Bizony- bizony mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél”! Az Úr nem nagyobb a szolgánál, az úr is legyen ALÁZATOS!

2023. április 8-án este Ferenc pápa vezette az ünnepélyes húsvéti vigíliaszertartást a Szent Péter-bazilikában.

/ Szent Atya kifejezést kerülöm, erre csak a MINDENHATÓ ATYÁNK a méltó! Tiszteljük meg a TEREMTŐNKET! Az IMA is így kezdődik: Mi ATYÁNK! /

/A hívők kifejezést felváltotta a: „Testvéreim” /- kövessük Jézust Galileába, találkozzunk vele és imádjuk őt ott, ahol mindannyiunkat vár! Elevenítsük fel annak a pillanatnak a szépségét, amikor – miután élőként fedeztük fel őt – életünk Urának vallottuk meg!

„Hiszünk benned Úr JÉZUS, hogy Veled újjá születik a REMÉNY s folytatódik úton levésünk”.

TESSÉK (?) JÉZUS feltámadásával éppen a REMÉNY született újjá, mivel az ŐSBŰNTŐL MEGVÁLTOTT bennünket bukott angyalokat, milyen újjászületés kell még Ferenc pápa gondolatai szerint (?)!

JÉZUS fogja mindannyiunk kezét és velünk van a világ végezetéig! Galileába az apostolai mentek, akik megélték JÉZUS keresztútját, Ők JÉZUS feltámadásával a missziójuk felerősödését kapták meg a SZENTLÉLEK és ATYÁNK-JÉZUS által, hogy hirdessék az egész világon JÉZUST a MEGVÁLTÓT, kínszenvedését a keresztúton a FELTÁMADÁSÁIG, és ebben az egyházat nem említette(?)!

„Támadjunk új életre”, térjünk vissza saját Galileánkba, első találkozásunk helyszínére, üzeni Ferenc pápa?!

Milyen új élet víziójának a helyét helyezte Ferenc pápa GALILEÁBA, milyen új időszámítást helyezett kilátásba az első találkozás helyszínén, ahol „mindannyiunkat” vár? JÉZUS nem engedte el egyikünk kezét sem, Mi távolodtunk el TŐLE a hamis propagandák révén, számunkra fontos, hogy megvalljuk Őt BŰNBÁNÓ IMÁNK által, mert Ő az egyedüli üdvözítő, JÉZUS.

Ha a pápa JÉZUS Földi „helytartója” (?) ezzel nincs tisztában, akkor ki(?!) JÉZUST már nem kell felfedeznünk, Ő a MEGVÁLTÓNK és az egyedüli ÜDVÖZÍTŐNK!

Ferenc pápa üzenete Szívhez szólóan kezdődik, majd Szívbe markoló üzenetének a lényege:

Mire is buzdít bennünket Ferenc pápa: „Botrányos újdonságokra” ahogy az 52. Eucharisztikus budapesti liturgiájában elhangzott! Élőként helyezi kilátásba a felfedezést, hogy Testvérként elevenítsük fel- de kit is (?)- a Chrislam alapgondolatával az antikrisztust!

Ez nem más, mint a „lopakodó” Chrislam, Ferenc pápa (?!) közreműködésével!

Ferenc pápa mindenkit meghív a jövő Egyházának építésére.

„Krisztus a jövőbe tekint, és Ferenc pápa is a jövő Egyházát építi, mindenkit meghív erre, nem személyválogató, ahogyan Jézus is mindenkit meghívott az üdvösségre.

„Irtsuk ki a közöny és az önzés gonoszságát, élesszük fel a reményt egy új, igazságosabb, testvériesebb emberiségnek, amelyben mindenki otthon érezheti magát.”

A Vatikán egyházfője megfeledkezett arról, hogy JÉZUS a kereszthalálával, majd a FELTÁMADÁSÁVAL már letéteményese a REMÉNYNEK, és az APOSTOLAI útján az ÜDVÖZÜLTSÉGNEK a Földkerekség minden LELKÉNEK vallásra, felekezetre tekintet nélkül, a meghívóját már 2000 évvel ezelőtt átadta az egyház nélkül!

A testvériesség az új világvallás a chrislam egyik névjegye a béke mellett, a Katolikus egyházfő az antikrisztus szellemiségében hív bennünket, meghívójával az új világegyház közösségébe?

Ferenc pápa: „Jézus egy ember, nem volt Isten”. Az olasz ateista és egyházellenes aktivista, valamint újságíró Eugenio Scalfari, aki Ferenc pápa bizalmasa (?), és többször adott neki interjút, a következőket írja a La Repubblica lapnak 2019. október 9-én: Szerencsém volt többször találkozni vele /Ferenc pápával/ és mélyen elbeszélgetni. Ferenc pápa Krisztust a Názáreti Jézusnak tekinti, tehát egy férfinak, nem Istennek. Születésétől fogva ember volt, mindaddig, amíg meg nem halt a kereszten. Ez a bizonyíték arra, hogy a Názáreti Jézus, amint emberré vált, hiába élt erényes életet, nem volt Isten.
Ez megmagyarázza, miért nem hajlandó Ferenc pápa letérdelni az Oltáriszentség előtt.
2018 márciusában azt mondta Scalfari, hogy „nincs pokol”. A Vatikán soha nem cáfolta ezt a kijelentést.

FÉNYCSATORNA

2019. október 11.

DRÁGA MEGVÁLTÓNK HALÁLA A KERESZTEN, SZENVEDÉSÉBEN MI UTAL ARRA, HOGY MELYET „EMBER NEM, CSAK ISTEN BÍR EL”?

Drága Gyermekem, Misi!

Kérésed – hogy elevenítsem fel Drága Fiam keresztre feszítését – szomorúsággal tölt el, hogy ezt egy olyan Földi személy kijelentése okán teszem, akit Ti itt a Földön Jézus Krisztus Földi helytartójának neveztek. Igen, a Drága Gyermekem Jézus, aki a Lelkek Megváltását, Megmentését felvállalta, bűntelen testére terhelte az ŐSBŰNT, melyben az ellenfelem fellázadt, fellázadtatok ellenem az őt követő angyalokkal együtt, és az Örök Szeretetből kiűzettetek!

A BŰNÖK KIENGESZTELÉSE JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL!

Az egykori Isten elleni lázadás bűne már olyan nagy volt, hogy azt nem tudtátok volna kiengesztelni emberként. Ezért vettem magamra minden bűnötöket. Én fogtam fel minden gonosz cselekedet kihatását, mindent az emberi testemre terheltem, és ez, a fölöttébb kínos szenvedés és kereszthalál által kiengesztelte vétkeiteket.

SZERETETEM indított arra, hogy segítsek rajtatok, maga a SZERETET ajánlkozott mentésre, a nagy vétek eltörlésére. Egy világossággal és SZERETETTEL ELTÖLTÖTT Lényben maga a SZERETET szállt le a földre, hiszen aminek a Földön kellett történnie, annak emberi formában kellett végbe mennie. Magamnak kellett hústestbe öltöznöm, és ezért az ember-Jézusban vettem tartózkodási helyet, aki oly bűntelen és tiszta volt, hogy benne manifesztálódhattam (megtestesülhettem).

Jézus nemzése nem volt az érzékek alacsony aktusa. Jézus NEMZÉS NÉLKÜL, a SZERETETEMBEN FOGANT. ISTEN OLYAN SZERETETREZGÉST ÁRASZTOTT MÁRIA ÖLÉBE, MELYET MI EL SEM TUDUNK KÉPZELNI, és a SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS, ISTEN és MÁRIA KÖZÖTT LÉVŐ ERŐS SZERETETKAPCSOLAT által jött létre. MÁRIA SZÍVE TISZTA VOLT és BŰNTELEN!

És ez az ember-Jézus engesztelte ki bűneiteket, ez az ember-Jézus vállaira vette az emberiség óriási bűnterhét, és elment vele a kereszthez. Habár ismételten tudomásotok van embertelen szenvedéseiről, mégsem tudjátok felfogni a maga mélységében, mert lényetek hiányossága megakadályoz ebben. SZENVEDÉSEI SÚLYOSSÁGA SEMMIHEZ SEM HASONLÍTHATÓ, és Ő tudott már róla hosszú idővel előtte, mert el volt telve SZELLEMEMMELaki maga vett tartózkodást benne, és ezért tudott is mindenről, a missziójáról és a kereszthaláláról is. LELKE RESZKETET ÉS REMEGETT MERT EMBER VOLT. És bár erőt adott neki a SZERETETE által elnyert ISTENSÉGE, DE EZ a SZENVEDÉS MÉRTÉKÉT NEM CSÖKKENTETTE. Olyan ember ment a kereszthez, aki szenvedni akart az embertársaiért, segíteni rajtuk, mert ennek az embernek tudomása volt azok mérhetetlen szenvedéséről, akiket ellenfelem fogva tart a mélyben. JÉZUS tudta, hogy áldozatot kellett hozni, hogy a LELKEKET megváltsa ettől az ellenségtől. Tudta, hogy ezt a nagy Bűn-adósságot ki kellett egyenlíteni az Atya igazságosságának kielégítésére, mert az ATYAI HÁZBA bűnökkel terhelt gyermekeket nem fogadhat be. Jézus Vissza akarta hozni a GYERMEKEIMET, és LELKÜKÉRT a vételárat Ő akarta kifizetni. És mert az adósság óriási nagy volt – így az áldozatnak is szokatlanul nagynak kellett lenni. Mindennek ismeretében vette magára az EMBER-JÉZUS az ÓRIÁSI SZENVEDÉST, ezért engedte MEGTENNI MAGÁVAL AZT, AMIT KÍVÜLE EGY EMBER SEM TUDOTT VOLNA ELVISELNI. Az utat a keresztig tudatosan járta, kimondhatatlan kínokat szenvedett, ami végül a kereszten a legfájdalmasabb halállal végződött.

Az irgalom e művének nagyságát, amit az emberiség így kapott, nem tudjátok még felmérni, de jusson eszetekbe, hogy JÉZUS TELJESEN BŰNTELEN VOLT, és szenvedett értetek, kik az Ő MEGVÁLTÓ MŰVE nélkül soha nem térhettetek volna vissza az Atyához. ÉN MAGAM TARTÓZKODTAM AZ EMBER–JÉZUSBAN, mert teljesen betöltötte a szeretet, és e nélkül ezt a tettet soha nem tudta volna végbe vinni! De szenvedése legnehezebb óráiban, csendesen kellett viselkednem, hiszen mint ember kellett szenvednie és meghalnia – mivel az ISTENSÉG NEM SZENVEDHETETT BENNE. VISZONT az ISTENSÉG EGYETLEN BŰNT SEM TÖRÖLHETETT EL KIENGESZTELÉS NÉLKÜL az ISTENI IGAZSÁGOSSÁG ALAPJÁN.

Ami nektek, embereknek még érthetetlen az irgalmasság e legnagyobb művén, azt egykor majd egész mélységében felfogjátok. Az ember – Jézus az ember – léte által a ti szférátokban volt, és ezért a LELKE rettenesen szenvedett. LELKE FENTRŐL A VILÁGOSSÁG BIRODALMÁBÓL SZÁLLT LE, és belátott a legmélyebb sötétségbe, ahol a POKOL ERŐI szorongatták. Ezért az ember-Jézusnak nem csak testi szenvedései voltak, hanem tűrnie kellett a legmélyebb LELKI KÍNOKAT is, amelyek szenvedéseit még EZERSZERESÉRE növelték. De ezzel meghozta nektek, embereknek a BŰNTŐL és HALÁLTÓL való MEGVÁLTÁST.

JÉZUS KRISZTUS KERESZTJE a BUKOTTAK SZÁMÁRA /bukott angyalok, amelyek valamikor mi voltunk/ a REMÉNY jele. Krisztus keresztje azt mutatja nekik, hogy helyzetükből van menekülés; ÚT, AMIRE CSAK RÁ KELL LÉPNI, hogy a sötétség birodalmának mélységéből kijuthassanak a világos reggelre. Felfelé KRISZTUS KERESZTJE az ÚTJELZŐ, AMELY SOHA NEM VEZET TÉVEDÉSBE, mert ezt az utat az egyengette, aki a bűnös emberiség /ŐSBŰN, bukott angyalok/ iránti szeretetből meghalt a kereszten. A mélységben lévő LELKEKÉRT vérével Ő fizette meg a vételárat, és mindenki felhasználhatja ezt a kedvezményt. JÉZUS KRISZTUS minden emberért meghalt, a JELEN, a MÚLT, a JÖVŐ emberéért is. LESZÁLLT a POKLOKRA és a MEGVÁLTÁS MŰVÉNEK KEGYELMEIHEZ hozzájuttatta a mélység LELKEIT is.  A SZELLEMVILÁGBAN is el kell ismerni Őt, mint aki MEGVÁLT bűnöktől, e nélkül lehetetlen a sötétségből való menekülés.

AZ EMBER–JÉZUS a FÖLDÖN EGY FELFOGHATATLANUL NAGY SZERETETMŰVET VITT VÉGBE, AMI MÉG A TÚLVILÁGON is KÉPES HATNI!

Ezért szükséges a JÉZUS KRISZTUSRÓL és MEGVÁLTÓ MŰVÉRŐL szóló ismeret, és az erős hit! ERRŐL MINDEN LÉLEKNEK TUDNIA KELL, HA a FÖLDÖN MÉG NEM ÉRTESÜLT RÓLA. Tehát van megváltás a mélyből, de sohasem JÉZUS KRISZTUS NÉLKÜL!
Mindehhez az ember szabad akaratára van szükség.
És ennek az akaratnak a megváltoztatásához kell a sok közbenjáró ima, azok részéről, akik hisznek, szeretnek!

AZ IMA GYENGÍTI a GONOSZT!!!

Az embereket tehát elsősorban az Evangéliumom által kell oktatni, hogy SZERETETBEN ÉLJENEK, és akkor a LELKÜK KIÉRLELŐDIK. MEGÁLDOK MINDEN EMBERT, AKI MEGHIRDETI az ISTENI SZERETETEM tanításait és egyúttal rámutat arra az EGY-re, aki az emberek iránti szeretetből szenvedett és meghalt a kereszten. Tehát Jézus Krisztusra utal, az ISTENI MEGVÁLTÓRA, akiben ÉN MAGAM TESTESÜLTEM MEG a FÖLDÖN! Erről a nagy SZERETETRŐL és irgalmas CSELEKEDETRŐL a FÖLDÖN MINDEN EMBERNEK TUDOMÁST KELL SZEREZNI, tehát az ember–Jézusról, akinek a testében Én Magam vittem végbe a MEGVÁLTÁS MŰVEIT!

EGY VITT BUKÁSBA és CSAK EGY VÁLTHAT MEG, és ez JÉZUS KRISZTUS!

Magam ígértem meg ezt nektek, amikor a Földön vándoroltam, hogy már nem hagylak magatokra a világ végéig! Ekkor a Bennetek lévő SZELLEMEM munkálkodására utaltam – aki bevezet benneteket minden IGAZSÁGBA! De ez csak a kereszthalálom után vált lehetővé, mert előtte a LÉLEK még az ŐSBŰNNEL volt megterhelve! Az pedig lehetetlenné tette, hogy az ember kapcsolata olyan BENSŐSÉGES LEGYEN VELEM, hogy ÖNMAGÁBAN MEGHALLHASSA a HANGOMAT! Előtte létre kellett jönnie JÉZUS KRISZTUS által a MEGVÁLTÁSNAK! Ez törölte el a TŐLEM VALÓ NAGY SZÉTVÁLÁSOTOKAT! Azóta az emberek teljes tudatossággal el kell ismernie engem JÉZUS KRISZTUSBAN! Tehát akarattal kell rálépni a visszatérés útjára és ez meghozza neki a kegyelmet, hogy SZERETET ERŐM RÁSUGÁROZZON!

FÉNYCSATORNA

2019. október 12.

DRÁGA MEGVÁLTÓNK, KERESZTHALÁLA! DRÁGA GYERMEKEM, az ÜZENETEM FOLYTATÁSA!

A Vatikánból jelen helyzetben egyre-másra jelennek meg fölöttébb érthetetlen fordulatok, amelyek a katolikus egyház alapjait feszegetik! A pápa Lelke, hozzátok hasonlóan Drága Földlakó Gyermekeim a Lelketek, amely az ÖRÖKLÉT a SZERETET HONÁBÓL VALÓ!
A pápa Lelke most igen erőteljes befolyás alá került itt a Földi világban, ellenfelem az „árnyék„ által, és a folyamatos támadás miatt a Fényből való Lelke általi ellentmondó kinyilatkoztatások, amelyek érzékeltetik, hogy jelenleg igen ádáz belső küzdelem van jelen az életében!

Mivel itt a Földön, szabad akarata van mindannyiótoknak, rajtatok áll, hogy engedtek-e a nem látható szellemvilágnak /SZELLEMVILÁG: amelynek a hatását úgy képzeljétek el, hogy a Földi látható világ a jéghegy csúcsa, és ami alatta van az a szellemvilág, melyet a véges tudatotokkal, elmétekkel fel sem tudtok fogni /, de megnyilatkozások, tettek, szavak, gondolatok, érzések által, jelenvaló befolyását érzékelteti, hogy Ti belsőleg melyiket tápláljátok. /Fény vagy árnyék/ Az UNIVERZUM TÖRVÉNYE a SZABAD AKARAT, SZÁMOMRA SZENT és SÉRTHETETLEN, mert akkor nem a SZERETET ISTENE SZÓLNA HOZZÁTOK!
A Ti döntésetekre várok végtelen türelemmel, hogy itt a Földön Ti hogyan döntötök /a végidőben/, az anyagi világ talmi csillogása, mulandósága, vagy az ÖRÖKLÉT a SZERETET HONA, ahonnan egykor Ti szabad akaratotokból követtétek a jelenlegi ellenfelem, ezért, mivel egy vitt benneteket bukásba, csak EGY VÁLTHAT MEG BENNETEKET, és ez JÉZUS KRISZTUS! Őt kell választanotok SZABAD AKARATBÓL, aki a Szívetekben van, de csak akkor nyilvánul meg, ha ezt kéritek: A Szívetek megtisztítását a /Földi / befolyásolás okozta negatív energiáktól, „JÉZUS SEGÍTS” kéréssel és a „JÉZUS CSODÁJÁVAL”!

Ez a legközelebbi út HOZZÁM, ATYÁTOKHOZ, és EZ ALÓL a FÖLDÖN SENKI SEM KIVÉTEL, MÉG a pápa SEM!

Úgy gondolom, hogy a fentiekhez bármilyen magyarázat szükségtelen!

Ferenc pápa vezette a szombat esti vigíliát – húsvét alkalmával- a Szent Péter-bazilikában, bírálva „a háború jeges leheletét” és más igazságtalanságokat.

A tényeket ismerjük. A kiút: ATYÁNK-JÉZUSHOZ, ISTENANYÁNKHOZ a BÉKE KIRÁLYNŐJÉHEZ SZÍVBÉLI imádságra történő felhívás miért maradt el (?), ezzel csak „a háború jeges leheletét” és más igazságtalanságokat erősítette. / „Töröld agyam töröld, érzéssel együtt”! /

A Ferenc pápa által március 20-án, Szent József ünnepe másnapján aláírt, és április 5-én Nagyszerdán közzétett Motu Proprio a „Vocare peccatores”, „Bűnösöket meghívni” kezdettel rögtön jelzi, hogy az Üdvözítő irgalmas szemével tekint a bűnösökre. Ferenc pápa Motu Proprio formájú apostoli levele megreformálja a keleti egyházak büntetőjogát és ezáltal harmonizálja a keleti egyházfegyelmet a már megújított latin kánonjoggal, tiszteletben tartva a keleti jog sajátosságait. Az új törvény 2023. június 29-én lép hatályba.

„KRISZTUS feltámad, valóban feltámad, ahogyan a keleti egyház hirdeti”!

Egy személyes történet jut erről eszembe: Gimnázium 4-ik osztályában, osztályvizsga zárásaként a tételem ez volt; Tóth Árpád: Az új isten c. versét kellett elemeznem vizsgafelügyelő jelenlétében. Csak ennyit tudtam hozzáfűzni, hogy KELET felől jön az új isten, és semmi többet nem tudtam erről mondani. kirúgtak és csak később érettségizhettem Shakespeare: Szinház az egész világ tételével! Később arra gondoltam, hogy aki kelet felől jön az JÉZUS, mivel a Nap is keleten kel fel! Most már azt is tudom, hogy JÉZUS KRISZTUS nem a földön, hanem a FELHŐKÖN jön el és a szája leheletével elfújja az antikrisztust a megkötözése helyére! Majd kb. 50 év múlva néztem meg az említett verset és akkor jöttem rá, hogy nincsenek véletlenek, már akkor szembesülnöm kellett azzal, hogy kit is vizionált szellemiségében a költő, amely aktuális volt a II. világháborúra, előzményére, történéseire és napjaink eseményeire! Emlékezetül, megosztom:

2018. júl. 19.

Tóth Árpád: Az új isten

Új isten szól hozzátok, emberek!
Nem templomok setét hajóin úszó
tömjén között ragyog fel tűz-szeme
barnult szentképek arany keretéből,
nem oltárok gyertyái közt fehérlik
alabástrom közönnyel hallgatag,
hívők csókjától koptatott szobor,
nem méla, hosszú, vont litániák
cukros hullámát untan szörcsölő
egek lakója!
Nem!
Új isten ez!

Új isten szól hozzátok, emberek!

Nem ég szülötte Ő! Nem mennyben él,
nagymessze tőlünk, titkos ismeretlen,
ki arca elé vonta az eget,
mint egy hűvös nagy kékselyem palástot,
nem!
Óh, de nem is föld bálványa Ő,
mint ama Mammon, aki ült, hízott
gőggel rajtunk s szájától milliom
élősdi csáp kígyózott szerteszét
s a szürcsölő, szívó karok befonták
a szüzek testét s feltörték finom
velőért a költő zengő agyát
s a gyárak vak mély kéményén benyúlva
átkúsztak a robotos termek odván
s felitták mind a könnyet és az átkot
s a lomha Rémben mind aranyra vált ez
és az új éhséggé, bár a telt belek
már a nehéz aranytól eldugultak
s a rothadó nagy testre már kiültek
félelmes és aranyló hullafoltok…

Most új isten szól néktek, emberek!

A véres földnek vére szülte Őt,
a sok kiomlott, sűrű, keserű
vér összeállt a fájó földeken,
testté tapadt, alakká tornyosult,
vérszínű, nagy, mezítelen alakká,
ki országlépő tágra tárja lábát
s Földet rengésre tépő hangja zeng
piros Keletről a sápadt Nyugatnak:
“Ím eljöttem!
Eljött a Vörös Isten!”

És megy a dörgő léptére messze reszket
a sárga Szajna s medréből kicsap,
jerichós visszhangot ver a vén Westminster
s az Óceán zöld üvegén vörösen
előrerezg ezermérföldes árnya
s átfogja a Fehér Ház vak falát…

Hozsánna néked, új isten, hozsánna!

Ismerj meg minket, tieid vagyunk!
A szíved hajtó, élő drága nedv,
a diadalmas vörös lüktetés
a mi bús vérünktől is gazdagult
s világra ömlő harsonád sodrába
gyötört torkunk reszkető hangverése
szerényen s mégis segítve simul:
a kicsiny, árva magyar jaj-patak
a messzezengő nagy moszkvai árba,
mely most tisztára mossa a világot:

Hozsánna néked, új isten, hozsánna!

Legyen szavad teremtés új igéje,
formáld át sáros, bűnös, ócska bolygónk,
mit elrontott sok úri isten,
te, istenek közt új és proletár,
formáld boldoggá pörölyös kezeddel, –
emelj minket roppant tenyereidre
és a magad képére gyúrj át minket!

Édesapám 2016-ban 90-ik betöltött életéve után távozott Földi létéből. Ő mesélte, hogy gyermekkorában ministránsként vet részt az egyházi liturgiákon. Azonban eltanácsolták a ministránsi közreműködésétől, mivel megitta a JÉZUS VÉRÉT SZIMBOLIZÁLÓ felszentelt vörös bort. Figyelemreméltó, hogy édesapám idejében még senki nem akarta az OLTÁRI SZENTSÉGET MEGCSORBÍTANI, a HAGYOMÁNYT FELRÚGNI! Jelenleg már csak az ostya, melyet megkapnak a résztvevők, azaz FÉLMEGOLDÁS a „botrányos újdonságok” meghirdetése óta.

Ferenc pápa magyarországi látogatásának egyik helyszínén, egy 1936-os évjáratú tokaji aszút kapott ajándékba; a muzeális ritkaság, a pápa születésének éve óta érik egyre zamatosabbá, talán a méznél is édesebbé, azaz a tokaji aszúnak is hagyománya van! Kérdés, hogy hogyan fogadná a pápa, hogy tokaji aszú helyett csak „kövidinkát” kóstolhatna meg!

Az OLTÁRI SZENTSÉGEBEN, aki a rituálét felveszi, EREDETI formájában 10 napig JÉZUS KRISZTUS SZERETETREZGÉSÉVEL tartja távol, a gonoszt, vagy éppen az volt a cél, hogy ez ne következzen be?

JÉZUS KRISZTUS a kereszten, kínhalálában is azokra a LELKEKRE gondolt, akik miatt a hatalmas MEGVÁLTÓ SZERETET művét véghez vitte, feláldozta ÉLETÉT, és kérte ATYJÁT, hogy: „BOCSÁSS MEG NEKIK ATYÁM, NEM TUDJÁK, HOGY MIT CSELEKSZENEK!”

A szellemvilágban az „árnyék” és csatlósai kiélték magukat az egyház vezetőiben, a megnyilvánulásaikban, az ítéletben, a tömeg JÉZUS ellen fordításában, megkorbácsoltatásában, a keresztre feszítésében!

Tehát aki nem tudja, hogy mi is az a befolyásoltság, gondoljon erre, hogy milyen hatalmas erővel is bír az „árnyék” és a csatlósai, hogy az emberi elmére, az egojukra, az emberek döntésére ilyen hatással tud lenni, tudott lenni már 2000 évvel ezelőtt is, és ennek a hatását nem csak JÉZUS életének a kioltásában tapasztaltuk meg, hanem azóta ezernyi más módon pl.: a II. világháborúban, a világ politikusainak a viselkedésében stb.!

Ennek csak tudatosan lehet ellenállni SZÍVBÉLI imákkal, bűnbánó imával, JÉZUS CSODÁJÁNAK a megcselekvésével stb., hogy a rezgésszintet, rezgésszintünket a spirituális világ rezgésszintjén lehessen tartani folyamatosan, azaz a LELKÜNK által, útján!

Mert mi is a spiritualitás: az ember tudatos vágyódása ISTEN után! /SZERETETBŐL, SZÍVBŐL FAKADÓ TETTEKBEN IS! /

PIÓ Atyának 800 Hz. volt a spirituális testi rezgése éltében, a SZERETET rezgése még ennél is több, s így tudta véghez vinni mindazon csodákat, amelyeket ISTEN ÁLDÁSÁVAL megcselekedett!

A Vatikánban jelenleg egyetlen felszentelt pap sincs, aki tudna a spirituális rezgésszintjéből adódóan ATYÁNK-JÉZUSSAL, ISTENANYÁNKKAL SZŰZ MÁRIÁVAL kommunikálni!

Összességében a felszentelt papok közül a Vatikánon kívül, mindössze ketten rendelkeznek ilyen, de titkolt adottsággal! A Vatikán püspökeinek, papjainak az átlagos rezgésszintje 58Hz. és közülük a legmagasabb spirituális rezgéssel bíró felszentelt egyházi személy 138Hz. Összességében ATYÁNK-JÉZUSTÓL kapott adatok szerint a Vatikán felszentelt papjainak a 92%-a az anyagi világ rezgésszintjén van, éli Földi életét, amely kihat minden tevékenységükre!

Azaz a Vatikánban az egojuk vagy az egojukat befolyásoló „árnyék” és csatlósai által élik világi életüket a LELKÜKKEL NEM TÖRŐDVE, de így a hívők Lelkületével sem!

A pápa állítólag „TÉVEDHETETLEN” (?) a felkent szolgálói által: NO DE ENNYIRE, az egyetlen URAT, amelyet valóban szolgálniuk kellene, kényük kedvük szerint váltogatják, – nyilatkozataik által – mint más a fehérneműt!

Bocsánat a pápaság eredetiségét tisztelem, de nem az eredetiséget, a gyökereket felrúgó, ellentmondó megnyilatkozásokat!

Ferenc pápát a tettei minősítik, és a tettei, a megnyilvánulásai az anyagi világ rezgésszintjéről szól, és ezért az imádsága – mivel csak egy URAT szolgálhat- nem ATYÁNKAT-JÉZUS KRISZTUST dicsőíti, és ezért nem váltja ki ATYÁNK-JÉZUS Kegyelmi Áldását az imája, mert nem a SZÍVÉBŐL mondja!

Az anyagi világ rezgésszintjén az ego által mondott ima olyan, mint amikor a hal tátog az akváriumban. Tehát az anyagi világ az ego, az én színtere, ATYÁNK-JÉZUS az egos kéréseket pedig figyelmen kívül hagyja, amit értékel ezen egos imákban az legfeljebb a kitartás és a törekvés, vagy traumatikus esetekben, hogy SZÍVBŐL IMÁDKOZNAK!

Az ego az „árnyék” kiszolgálója és az egos ima itt talál meghallgatásra!

Ezért kérem ATYÁM-JÉZUST a SZÍVEMBŐL, mindazoknak akikről említés van az anyagban – ahogy JÉZUS MONDOTTA -; hogy „bocsáss meg nekik ATYÁM, nem tudják, hogy mit cselekszenek”!

Ferenc pápa imája jelenleg nem ahhoz az úrhoz szól, akire fogadalmat tett!

IMA jelentése: ISTEN MA!

ISTEN legyen része a mindennapjainknak az IMA által(is)!

Az IMA ISTEN megszólítása általunk, és a SZERETETÜNK, a BIZALMUNK kifejezése Felé!

Drága LÉLEKTESTVÉREIM!

A Földi létünkben mit is jelent az, hogy hogyan imádkozzunk?

Amikor alacsony a rezgésszintünk, tehát csak a TESTÜNKKEL foglalkozunk és az anyagi világ rezgés szintjén van a testi rezgésünk, amely 0 és 85 Hz. között érzékelhető, és ha ebben az állapotban imádkozunk, ekkor az ego szintjén mondjuk az imát, s imánk ekkor csak 1-2%-os, amelyet ATYÁNK-JÉZUS és az ÉGIEK, a KITARTÁSUNK, TÖREKVÉSÜNK által vesz figyelembe, mert az ego ISTENT nem ismeri el, az ego az „árnyékot” szolgálja mentális szinten!

Amikor LÉLEKTELJESEN, a SZÍVÜNKRE koncentrálva átéléssel mondjuk imánkat, ekkor 85 Hz. -től kezdődik a LÉLEK, a spirituális világ rezgésszintje, és a határ a csillagos ég rezgésszintünk növekedésében!

Mindenki, aki a spirituális világban érzi otthon magát, személyiségétől függően hatalmas távlatokat nyithat meg imádsága által önmaga és LÉLEKTÁRSAI számára! Ismeritek a mondást: „a HIT hegyeket képes mozgatni”, azaz csodákra leszünk képesek!

Szükséges, hogy megjegyezzük; az árnyék a befolyásolása révén gondoskodott, gondoskodik róla megtévesztéseivel, hogy létezik és van spirituális ego, amely azt jelenti, hogy az ilyen spirituális ember önmaga gondolatainak a megszállottja, amely egyfajta szélsőség, és ezen a szélsőség által – mivel az ego a gondolat általi megszállottságot jelképezi – az egyén visszasüllyed az anyagi világ rezgés szintjére, és ilyenkor az egyén az egoja megszállottjaként éli az életét az anyagi világban, de spirituálisnak mondja, gondolja magát, mivel csak a saját gondolatait fogadja el igaznak, tehát szélsőségesen viszonyul, önmagához!

Ezen a szinten a felismerése is korlátozott, és ha ebből a felismerése által nem tud kilábalni, akkor egyre mélyebbre süllyedhet, akár a 0 szint alá!

Az „árnyék” és csatlósai a mentális világban a megtévesztéseik, befolyásolásuk által törekszenek az ilyen, de más személyeknek is a felismerési képességét alacsony szinten tartani, hogy az „Arany Középútra” ne tudjanak visszatérni!

Ha a befolyásolt személy rezgésszintje a 0 szint alá csökken, akkor ez azt jelenti, hogy az árnyék és a csatlósai uralják a gondolatait és nem önmaga, azaz ők, az „árnyék” és csatlósai nyilvánulnak meg benne, általa! Az OLTÁRI SZENTSÉG a SZENTELT VÍZZEL a GYÓNÁSUNK által ezen segített, hogy távol tartották a gonoszt! Tehát ezért szükséges, hogy megtanuljunk SZÍVBŐL-Szívünkre koncentrálva beszélni, gondolkodni, érezni, cselekedni és imáinkat is SZÍVBŐL-SZÍVÜNKRE koncentrálva mondani, mert CSAK ÍGY TUDJUK a TESTI REZGÉSÜNKET 85 Hz. fölé, a LÉLEK spirituális kezdő szintjére emelni, és ezért kerüljük a szélsőségeket – úgy pozitív, mint negatív -, mert a következményekkel számolnunk kell!

A HARMÓNIA az ARANY KÖZÉPÚT!

Kegyelmi Áldása ATYÁNK-JÉZUSNAK csak a SZÍVBŐL elmondott imákra van, amely sorsunkat LELKI fejlődésünket erőteljesen magasztalja, befolyásolja!

Amennyiben beoltattuk magunkat, azaz ahányszor ez megtörtént, annyiszor tagadtuk meg a TEREMTŐNKET! Csak egy URAT szolgálhatunk!

Ferenc pápa többször is az oltást szorgalmazta(?!) felnőttekre, gyerekekre, fiatalokra is(?!)!

Az oltások következtében immunrendszerünk lecsökkent, energiahiányosakká váltunk, és így környezetünk energiavámpírjai is lettünk mentálisan, hogy fáradtságunk okán megszerezzük az erőnlétünket a mentális világból, azaz családi, munkahelyi és egyéb környezetekből a szellemvilágból töltekezzünk mentálisan, auránkon keresztül!

Szomorú, de ha ők is beolttatták magukat, akkor nincs kitől „tankolni”, már csak az étkek túlzott fogyasztásából van lehetőség a hiányzó energia pótlására, vagy az emésztőrendszerünk éppen az étkek nem befogadásával reagál az oltásokra, személyiség függő!

Többlet étel-ital szükségletünk is kialakult az oltások miatt, hogy pótoljuk az energiahiányunkat, amelyet érzékeltek az áruházláncok, és egyéb közrehatások által is, mivel jelentős áremelkedések történtek a bekövetkezett, megnövekedett fogyasztásunkból!

Az oltások következtében az immunrendszerünket ért negatív hatások sok-sok időelőtti eltávozást is eredményeztek, eredményeznek minden korosztályból a LELKI okok közrehatásaként!

A tüdőnk jelenítette meg apadó, lecsökkent életerőnket, vitalitásunkat az erőteljes halálfélelmünk által, és ezért vált szükségessé a lélegeztetőgépek alkalmazása! Azonban szomorú, de az oltásoknak egyre több a fentieken kívüli még egyéb hatásai is kialakultak, amelyek külsődlegesen is várhatóak az agresszivitáson kívül!

Ezért lett volna szükséges, de jelenleg is, hogy a Szenteltvíz által félelmeink miatt távoltartsuk a gonoszt, az „árnyékot” és a csatlósait, akiknek csak egy céljuk van, hogy a mielőbb a „bugyorba” kerüljünk, mert a félelmeink, kísértéseik, megtévesztéseik által rávettek bennünket a TEREMTŐNK MEGTAGADÁSÁRA!

Az oltások a grafén oxid tartalmuknál fogva az egyéni érzékenységtől függően idővel összegyűlnek a szív az agy és egyéb szerveknél, s mivel érzékenyek az elektromágneses hullámokra – emlékezzünk a fiatalok szórakoztak, hogy különböző tárgyak tapadtak rájuk az oltásokat követően – ezért, külső manipulatív dolgok által, 4G-5G, s rövidesen már a 6G által is, MINDEN, „OKOS” ELEKTROMOS „KÜTYÜ” által kiváltottan, mivel folyamatosan az pl.: „okos” mobil készülékünk velünk van, és hatásukat időnként manipulatívan felerősítve, egyéni érzékenységtől függően, különböző elmére ható befolyásolásokat végeznek rajtunk, melynek csak egy célja van, hogy minél előbb a „bugyorba” kerüljünk, és a LÉLEK energiája által éltessük az „árnyékot” és csatlósait!

De addig is, amíg ez nem következik be, megmagyarázhatatlan agresszív viselkedések következnek-következtek be, lásd iskola, közlekedés, szülők, mindennapi életünk tragédiái!

Minden LÉLEK önnön sorsáért vállal felelősséget, független a környezetétől!

Te felismerted-e, hogy milyen „ármányok” folynak ellened? Szabad Akaratod, hogy mit teszel, de a döntésed következményeivel számolnod kell!

Apósom, az oltás veszélyességére történt felhívás ellenére beolttatta magát – testi rezgése lecsökkent, így a felismerési képessége is -, Szabad Akaratából 3 oltás felvételét követően távozott hírtelen, pedig még lett volna Földi életének folytatása az Égiek szerint, a vére igen érdekes állagot mutatott a vérképzési zavarai miatt!

A boncorvosok a megmondhatói az idő előtti eltávozásoknak, legyen az fiatal vagy idősebb, hogy milyen, korábban nem tapasztalt elváltozásokat derítettek fel az oltottaknál, főképpen agy, szív vonatkozásában!

VAN -e segítség: IGEN, ATYÁNK-JÉZUS; OLTOTTAK IMÁJA, valamint az 5G HÁLÓZAT VESZÉLYEI IMA, HONLAPON!

Ferenc pápának az OLTÁRI SZENTSÉG EREDETISÉGÉNEK a HELYREÁLLÍTÁSÁT, valamint a SZENTELT VÍZ SZERETET HATALMÁNAK a hatását, JÉZUS KRISZTUS SZERETET KERESZTÁLDOZATÁNAK, a MEGVÁLTÁSÁNAK a HATALMÁT LENNE SZÜKSÉGES VISSZAÁLLÍTANIA, hogy mindazoknál, akik ezt megcselekszik, úgy az említett Szentségek 10 napon át a hatalmas SZERETETREZGÉSÜK által TÁVOL TARTJA, TÁVOL TARTJÁK, /TÁVOL TARTOTTÁK/ a GONOSZT! De, amire felesküdtek, abban HINNIÜK is kellene, nemcsak a világi dolgokban!

JÉZUS KRISZTUS felkent szolgái jelenleg mindezeket nélkülözik, mivel ATYÁNK-JÉZUS az 52. Nemzetközi EUCHARISZTIKUS Kongresszuson Ferenc pápa záró miséjén elhangzott „botrányos újdonságok” üzenete óta, ATYÁNK-JÉZUS MEGVONTA az egyházától, a LÉLEKPÁSZTORAITÓL az ÁLDÁSÁT.

AHONNAN ATYÁNK – JÉZUS ÁLDÁSÁT, KEGYELMÉT MEGVONJA, OK-OKOZAT ÁLTAL, OTT FELÜLKEREKEDIK az „ÁRNYÉK” BEFOLYÁSA!

Jelenleg az egyházban ATYÁNK-JÉZUS felkent szolgálói, LÉLEKPÁSZTORAI tevékenysége ÁLDÁS NÉLKÜLEK, az egyházak és annak képviselői rezgései, az OLTÁRI SZENTSÉG, a SZENTELTVÍZ, a SZENTGYÓNÁSOK, a KERESZTELÉSEK, a liturgiák már az „árnyék” és csatlósai rezgését, az anyagi világ rezgéseit hordozzák!

ATYÁNK-JÉZUS ezért tette lehetővé, hogy az egyház „felkent szolgái nélkül” teljesíthessék az OLTÁRI SZENTSÉGET! / Honlap: az 52, Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Margójára című anyag végén! /

A Szenteltvíz, ha újonnan készítik a megszokott liturgiával, az már ATYÁNK áldása nélküli, és legfeljebb „fürdővíznek” alkalmas és nem arra, hogy a gonoszt és a csatlósait távol tartsa! ATYÁNK KEGYELMI Áldásának a megvonásával a régebbi Szenteltvizek már akkor elvesztették áldott energiájukat, amikor az egyház megszüntette a tárolókban a fertőzésre hivatkozva 2020-ban az alkalmazásukat!

Ferenc pápának ez nem újdonság, mivel egy skót küldöttség fogadásakor egy üveg skót whiskyvel lepték meg, amelyre azt mondta, hogy: „EZ az IGAZI SZENTELTVÍZ”. Ha az ÉGIEK nincsenek Ferenc pápa SZÍVÉBEN, akkor úgy is nyilatkozik!

Ugyanakkor ATYÁNK-JÉZUS felajánlotta üzenetében, hogy a megvont ÁLDÁSOK misztériumát, egyenként minden felkent LÉLEKPÁSZTOR harminc napon át történő SZÍVBÉLI GYÓNÁSÁT követően az eredeti SZENTSÉGEK, JÉZUS KRISZTUSI SZERETET EREJÉT VISSZAKAPHATJÁK, amennyiben Szabad Akaratuk által a fentieket megcselekszik!

ATYÁNK-JÉZUS a korábbi, csak a SZENTELTVÍZRE vonatkozó ÁLDÁS megvonás VISSZAADÁSÁT /Amennyiben a fenti 30 napos SZÍVBÉLI gyónást megcselekszik! / kiterjesztette az EREDETI OLTÁRI SZENTSÉGEKRE, a SZENT GYÓNÁSRA, KERESZTELKEDÉSEKRE, liturgiákra is!

A SZENTELTVÍZ a gonoszt a rezgése által távol tartó energiájától az ÁLDÁS MEGVONÁS IDŐPONTJA 2020. március 11-óta került fel a honlapra és ATYÁNK-JÉZUS ÜZENETE szerint eddig csak egy felszentelt pap élt a BŰNBÁNÓ IMA lehetőséggel 30 napon át, aki VISSZAKAPTA és megtartotta valamennyi JÉZUSI SZENTSÉGÉT!

Miért is SZÜKSÉGES a BŰNBÁNÓ IMA!

FÉNYCSATORNA

2020. december 10.

SZÍVBŐL fakadó jónak kell lennie színlelés nélkül!

A bűnbánó önvizsgálat a bűn, a vétek felismeréséből származzon!

Tudatosan SZÍVBŐL vállalja fel bűneit és vétkeit, és kérjen az úrtól megbocsátást feloldozást.

/ Fel is lehet sorolni vagy utalni arra, hogy ATYÁNK-JÉZUS minden bűnünket-vétkünket ismer! /

Az „árnyék” / ne nevesítsd meg, mert, ahogy az angyali világ teremtményei azonnal megjelennek, így ő is a csatlósaival együtt, és befolyásol! / a gonoszság HATALMÁT vette magára: HAT – ALMA: HAZUGSÁG, IRIGYSÉG, CSALÁS, ÖLÉS, LOPÁS és MINDEN, AMI FERTŐ /pl.: gondolatok, amivel önmagamnak és másoknak való bármilyen ártó mód – ítélkezés, harag, rosszakarat, rosszindulat, düh, önsajnálat, kétségbeesés, gőgösség, önfejűség, büszkeség, féltékenység, félelem, aggodalom, kétség, szex imádat, pénz imádat, hatalom imádat stb. – ezekben van leginkább ártó – befolyásolás – hatalma/.

A HETEDIK NAP BŰNE: amikor nem kérem ATYÁM – JÉZUS áldását, feloldozását a bűneim vétkeim alól. Amikor nem élek a lehetőséggel, hogy gyónjak /akadályoztatás esetén, IMA által is. /

A HETEDIK NAP a MEGBOCSÁTÁS NAPJA.  AZ ÉLŐ ISTENNEK, ATYÁM – JÉZUSNAK felajánlom a 6 FŐ BŰNÖMET. Ez a VASÁRNAP = „VAS” VAS- AKARATTAL összeszedheted magad TESTILEG, LELKILEG, SZELLEMILEG, hogy ismét rád süssön a NAP! VAS – AKARAT „ÁR” – ÁRADÁS, víz megtisztítása, mint ÁRADAT –TISZTULÁS.

A BŰNBÁNÓ IMÁT, ha lehet, minden héten vasárnap mondd el, vagy ha nem tudod, akkor más napon, de hetente egyszer ajánlott!

Drága Lélekgyermek, ATYÁNK minden Lélekgyermekét Hazavárja a SZERETET, az ÖRÖKLÉT HONÁBA. Az életedbe azonban nem szól bele, hogy hogyan döntsél, mivel SZABAD AKARATOT adott minden LÉLEKNEK, így Neked FONTOS, hogy az ajánlásokat betartsd és megcselekedd Önmagadért és a LELKEDÉRT az IMÁKAT!

Az IMA GYENGÍTI a GONOSZT, az „árnyékot”. Minél többet mondod az adott, AZONOS IMÁT, – honlapon az eredeti Mi Atyánk ima -, annál inkább DÚSUL az ereje, egyre jobban érződik a hatása, ahogy telítődik a „medencéd”!

Ferenc pápa az ima mondást papagáj módjára mondott monotoneitásnak tartja! Befolyásolása okán az” árnyék” éppen ezt kívánta Ferenc pápa által elhitetni, kimondatni! Imádkozzatok mindent, csak ne ismételten és folyamatosan, hogy a „medencétek” energiája, ne telitődjön!

Ó, IGEN, a NEM SZÍVBŐL MONDOTT IMÁKNAK VALÓBAN ILYEN HANGZÁSA VAN, a PÁPA PRÓBÁLJA MEG SZÍVBŐL MONDANI és AKKOR RÁDÖBBEN, a SZÍVBŐL MONDOTT IMA VALÓDI – spirituális – EREJÉRE és a HANGZÁSÁNAK a CSODÁJÁRA, amely kiváltja ATYÁNK-JÉZUS Kegyelmét, ÁLDÁSÁT, még a pápánál is!

SEMLEGESNEK nem tudsz maradni, döntened szükséges TUDATOSAN, mivel a „hazugság fejedelme” a Földi befolyásolások, a megtévesztések és az egod által bekebelez, ha mindig a könnyebbik utat választod, és ekkor csak a „JÉZUS SEGÍTS” kérés útján van lehetőséged, hogy felülemelkedj lehúzó negatív gondolataid csapdájából!

Ha nem élsz vagy eddig nem éltél az elengedéssel, a terhek JÉZUSNAK való átadásával, a megbánás, a feloldozás, a bűnbocsánat lehetőségével, és hetente ezt nem cselekedted meg, és nem éltél a bűnbánó IMA EREJÉVEL, úgy „roskadozol” a fentiek szerint elkövetett bűneid, vétkeid „súlya” alatt, és egyre inkább az „árnyék” befolyása alá kerülsz! A média már egyre kendőzetlenebbül ontja a másik oldal neveivel jelzett filmeket, a gyermekeinknek szóló rajzfilmek pedig egy az egyben jeleníti meg a másik oldalt, és hatnak nap-napokon keresztül gyermekeinkre!

Média Felügylet: UGYAN MÁR, erről azt tartják, hogy mindez babona, ostobaság, egy darabig, amíg a saját gyermekeik, unokáik rémálmaikkal nem döbbentik rá őket, hogy mit is ér a munkájuk! Akár a filmek, étkek, italok az „árnyék” és csatlósai nevével fémjelzetten, „fogyasztásra” kerülnek, energiájuk révén a negatív energiák mindaddig hatással vannak ránk, amíg ez az energia nem csillapszik, de ez idő alatt a rezgésszintünket a felismerési képességünket alacsony szinten tartja!

És ez egyenes út a további vétkek, bűnök elkövetéséhez, mivel megbocsátás, föloldozás nélkül mindezek a kísértések telítődtek Benned, és az általad mondott pozitív gondolatok ellenére, mint irányadó gondolatok működnek a mögöttes gondolataid, ami által újból és újból elköveted a bűnöket, vétkeket, amely a könnyebbik, az egod útja, nem pedig a LELKED ÚTJA, és ez megátalkodottsághoz, elkárhozáshoz VEZETHET!

Az „árnyék” célja, hogy a LELKED energiáját megkaparintsa, mivel a könnyebbik utat választókból meríti – félelem, aggodalom, kétség stb. gondolatok által – az erejét, mivel ATYÁNK nap mint nap biztosítja a LELKED FEJLŐDÉSÉRE az energiát. A LELKED FEJLŐDÉSÉRE kapott energiát azonban a sugallatok ellenére nem arra fordítod, hanem az egod által gerjesztett félelmek által mintegy önkiszolgálod magadat az „árnyéknak”, és ez által őt „táplálod”!

Jelenleg elérted emberi mivoltodban azt a TUDATOSSÁGOT, hogy felelősen döntsél a sorsod felől Szabad Akaratod által, hogy a mulandó, de látható Földi anyagi világ, amely az „árnyék” befolyása alatt van, vagy a nem látható, de a LELKED, SZELLEMED által jelenvaló, de nem látható ÖRÖKLÉTET VÁLASZTOD, a SZERETET honát, ahová mindannyian tartozunk, még akkor is, ha ebben – a befolyásoltságod miatt – nem hiszel!

JÉZUS KRISZTUS, drága MEGVÁLTÓNK, akiben Atyánk SZELLEME TESTESÜLT meg, minden embert üdvözíteni akar, de az embernek magának TUDATOSAN kell megszereznie az ÜDVÖSSÉGET, a szabad akaratodba nem szól bele, hogy a jót vagy a rosszat választod! JÉZUS: VELED MINDENT, DE HELYETTED SEMMIT!  Tehát neked FONTOS, hogy törekedj az üdvösségre!!!

A DÖNTÉS a TIÉD DRÁGA LÉLEKGYERMEK, „egy vitt bukásba és egy válthat meg”, AKI JÉZUS KRISZTUS, a DICSŐSÉG REMÉNYSÉGE, hogy ez által Üdvözülhess!

BŰNBÁNÓ IMA

DRÁGA ATYÁM BŰNBÁNÓ IMA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS!

Lélekgyermeked, esendő Földi Létében KEGYELEMÉRT, IRGALOMÉRT vétkeimet, bűneimet, melyet nap mint nap elkövetek, mivel meggondolatlanul a könnyebbik utat választottam, és ez nem a LELKEM FEJLŐDÉSÉT szolgálta.

Kérlek DRÁGA ATYÁM – JÉZUS, OLDOZZ FEL vétkeim, bűneim alól, hogy a befolyásolás és a kísértések által újonnan elkövetett bűneim és vétkeim nyomasztó terhétől KEGYELMED, FELOLDOZÁSOD által megszabadulva, újult erővel fogadhassam a LELKEM FEJLŐDÉSÉRE nap mint nap ÁLTALAD BIZTOSÍTOTT ENERGIÁKAT, és ellenállhassak a kísértéseknek, amelyek gyanútlan Létemet képmutató, hazug színjátékkal folyamatosan próbálják megtéveszteni! 

TUDOM, hogy TE DRÁGA ATYÁM az ÉLŐ SZERETET ISTENE vagy az egyetlen BIZTOS PONT az életünkben, AKIRE minden körülmények közt számíthatunk, mivel a SZERETETED minden LÉLEKGYERMEKEDET HAZAVÁR az ÖRÖKLÉTBE, a SZERETET HONÁBA!

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS!

Hálás Szívvel köszönöm KEGYELMED, BŰNBOCSÁNATOD, FÖLOLDOZÁSOD. Bűnbánó, esendő LÉLEKGYERMEKED!

A Szívünk, a tudatalattink tele van „szeméttel”: önteltség, önzés, önsajnálat, gőg, düh, büszkeség, hiúság, harag, irigység, gyűlölet, féltékenység, kapzsiság, félelem, kétség, aggodalom, hitetlenség, gyötrelmek, múltból hozott – meg nem bocsátott el nem engedett sérelmek stb. JÉZUS, HA IDŐNKET ÁLDOZZUK RÁ, akkor átformál bennünket SZÍVÜNK megújítása által. EZ a LEGGYORSABB MÓDSZER, hogy a POZITÍV GONDOLATAINK LEGYENEK AZ IRÁNYADÓAK, és hogy ellenálljunk a KÍSÉRTÉSEKNEK, a KÖNNYEBBIK ÚTNAK, amely az egonk útja, és a végidőben az „árnyék” által a kárhozatba, a „bugyorba” vezet, annak megtévesztő képmutatása által, mert csak a LELKÜNK energiáját akarja megkaparintani!

Erőteljes félelmünk – félelmeink esetén az ego visszaszorítására alkalmas MANTRA:

EGY VAGYOK ATYÁM-JÉZUS SZENT VALÓSÁGÁVAL! HÁLA-HÁLA-HÁLA neked ISTENEM!

AZ ÉLŐ ISTEN SZERETETE és a MEGVÁLTÓNK, JÉZUS KRISZTUS SZERETETE HASSON az ego bármilyen késztetésére, hogy EZÁLTAL SEMLEGESÍTŐDJÖN, ÚGY FIZIKAI, MINT MENTÁLIS SZINTEN! HÁLA-HÁLA-HÁLA neked ISTENEM!

Az „árnyék” és csatlósai, angyalbőrbe bújva, de ordasként viselkednek, MENTÁLISAN befolyásolják az embereket, figyelmen kívül hagyva a SZABAD AKARATUKAT, és így az EMBEREK a KÍSÉRTÉSEK, megtévesztések által a fizikai szinten szomorú, de folyamatosan követik el vétkeiket, bűneiket!

Tetteiket a SZERETET ISTENE NEVÉBEN TÖREKSZENEK FELTÜNTETNI, ezért okolják az emberek ATYÁNK-JÉZUST, a SZERETET ISTENÉT az „árnyék” helyett, mert ha meglátnátok OCSMÁNYSÁGÁT és követőit, MENEKÜLNÉTEK előle és nem követnétek a KÍSÉRTÉSEK, az elkövetett bűnök által, akinek csak egy célja van, hogy a kárhozatba taszítson, és megkaparintsa LELKETEK ENERGIÁJÁT!

A Földi Létünk világában a „színfalak mögött” ádáz küzdelem folyik, amelyet mentális világnak hívunk, de a következményei a fizikai világunkra hatással vannak, és ez FÜGGETLEN ATTÓL, hogy HISZEL BENNE VAGY SEM!

A jéghegy csúcsa az anyagi világ, amit érzékelünk, azonban a jéghegy nagyobb része, mely felfoghatatlan számunkra, hatással van ránk, de SZABAD AKARATUNKNÁL fogva a döntés a miénk: Fény vagy árnyék! Az anyagi világ a könnyebbik választás, de ez nem vezet az Öröklétbe a végidőkben!

A FÉNYBE, az ÖRÖKLÉTBE, a SZÍVÜNKÖN keresztül vezet a legrövidebb út, „JÉZUS CSODÁJA” által, vagy „JÉZUS SEGÍTS” kérés által; szükségtelen bármit is mondanod, JÉZUS tudja, hogy miért kérsz segítséget, így nap mint nap megtisztulhatunk az ego általi, a FELTÉTEL NÉLKÜLI és a Felebaráti SZERETETET nélkülöző negatív gondolatok bennünk lévő lenyomataitól! EK! HITBEN JÁRJ, NE

Ez nem azt jelenti, hogy ne figyelj a Földi dolgokra, hanem azt, hogy rendeld alá magad Lelked láthatatlan pásztorának: JÉZUSNAK! Mivel a világ abnormális, bukott állapotban van, az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy a VÉLETLEN irányítja a világmindenséget. Tűnhet úgy, hogy az események véletlenszerűen következnek be, és alig van, vagy nincs értelmük. Akik így tekintenek a világra, egy alapvető tény fölött elsiklottak:

AZ EMBERI FELFOGÓKÉPESSÉG VÉGES.

Amit te ismersz a világból, ahol élsz, az csupán a jéghegy csúcsa. A látható világ felszíne alatt olyan titkok rejtőznek, amelyek túl hatalmasak ahhoz, hogy felfogd őket!

AZ ÉLŐ ISTEN, a SZERETET ISTENÉNEK JELENLÉTÉT, SZENT AKARATÁT a LELKÜNK FELETT NEM AKARJUK ELFOGADNI.

LÉLEKTESTVÉREIM!

Jelen Földi létünkben a Föld nevű bolygón, a megtapasztalás bolygóján, körbevesz bennünket a látható világ, amelyet az érzékszerveinkkel felfogunk. De vajon a világunk csak ennyi lenne: amit látunk, hallunk, tapintunk, ízlelünk és szagolunk, azaz érzékelünk? NEM, ez csak a JÉGHEGY CSÚCSA, amelyet a TESTED által érzékelsz!

El kell fogadnod, hogy Te a TEST – LÉLEK – SZELLEM vagy, tehát elsősorban SZELLEMLÉNY vagy Te Drága LÉLEKGYERMEK, aki a fizikai testedben megélt élethelyzetek által fejlődsz. ATYÁNK ehhez a LELKI fejlődésedhez adja nap mint nap az energiát, és amennyiben Te nem a fejlődésedre fordítod, mert az egod útján a könnyebbik utat választod, így mintegy önkiszolgálod magad az „árnyéknak” és az energiával a hazugság fejedelmét erősíted, „táplálod”, amelyért JÉZUS előtt felelned kell!

Tehát amit tudatosan megtanulhat a Földi léted során a LELKED, tested – elméd útján ezt a fejlődést viszi tovább leszületéstől-leszületésre, inkarnációról-inkarnációra!

Ha tudatosan nem fejleszted a LELKEDET, akkor odaát is tudattalan maradsz, elfecsérelted a lehetőséget, hogy itt a Földön fejlődj, mert ha nincs ismereted mind arról, amit szükséges lett volna elsajátítanod, ismeret nélkül odaát már nagyon nehezen fogsz a tudni fejlődni, ha egyáltalán a Mennybe kerülsz és ez csak ATYÁNK-JÉZUS SEGÍTSÉGÉVEL, KEGYELMÉVEL, ÁLDÁSÁVAL lehetséges!

Testünk csak a ruhánk, Lelkünk – Szellemünk pedig az egyetemes tudat, vagyis az ISTENI valónk. Az egonk, az agyunk pedig csupán szerszámok. Tanuljuk meg őket használni. Tudnunk kell, kik vagyunk és hová tartozunk!

Csak a LELKÜNK SZÁMÍT a testünk pedig csak arra jó, hogy véghez vigye a LELKÜNK akaratát, LELKI fejlődésünk érdekében! Ehelyett az „árnyék” elérte, hogy Te Drága LÉLEKTESVÉREM, jelenleg csak az egodnak hiszel, itt a földön 98%-ban és ezáltal éled Földi létedet! Kérdezheted újfent, hogy mi is az a befolyásoltság, hát ez, amikor a kísértések az aggodalmak, a kétségek, a félelmeid által a nap 24 órájában az ISTENTAGADÓ egod ÁLTAL ÉLED AZ ÉLETED! Egy csatába eleve ne feltartott kezekkel menjél! A kegyelmi időszak még tart itt a végidőkben ATYÁNK-JÉZUS ÁLTAL, küzdjél a LELKEDÉRT, és LEGALÁBB EGY FÉL ÓRÁT SZÁNJÁL a LELKEDRE úgy, hogy ÉLED-ÉLJED a HITEDET nap mint nap és ne csak képmutatóan mondd, TE DRÁGA LÉLEKTESTVÉREM!

Mert nem hiszed el a megvezettetésed által, hogy a MENTÁLIS a SZELLEMVILÁG létezik, és ennek hatásaként, eredőjeként, hogy mit gondolunk, éljük Földi életünket! Hogy mi ez az „árnyék” általi, SZERETET nélküli élet, nézz körül és rádöbbensz, hogy az ÉLŐ ISTEN IGAZSÁGÁBAN szóltam, ”UF”!

Ébredj fel mert ez nem az ÖRÖKLÉTBE, a SZERETET HONÁBA VEZET!

A döntésed SZABAD AKARATOD! A LELKEDNEK fejlődésre van szüksége, melyet jelenleg megtagadsz, mert ha ezzel az ISTEN tagadó Tudattalanságoddal távozol a MENNYBE, feltéve, ha oda kerülsz, egy szószóló által – akit láthatnak – ismételten fellázadsz, fellázadhatsz – mi vagyunk a bukott angyalok -, ATYÁNK ellen(?!)! ATYÁNK VÉGTELEN SZERETETÉBEN az „ŐSBUMM” által születtünk, hogy a LÉLEKGYERMEKEINEK a SZERETETÉBEN megismerhesse önmagát: a SZERETET! Mi benne vagyunk, létezünk, élünk, amelyet Világegyetemnek, Univerzumoknak hívunk, különböző létformákban és ego csak az inkarnálódott létformákban van!

ATYÁNK a Lélekgyermekeinek különböző adottságokat, temperamentumot, képességeket, élettapasztalatokat adott, hogy a Lélekgyermekei életei-inkarnációi által megismerhesse Önmagát, Ő a TEREMTŐNK! A TEREMTŐNKET tagadod meg újfent, ha nem a SZERETETET választod, és elköveted ismételten az ŐSBŰNT! EZ NEM Sci-fi, ez a VALÓSÁG!

LELKEK vagyunk a Mennyek országából, az Öröklétből. Az egészhez, ISTENHEZ tartozunk, minden egy és oszthatatlan.

MINDEN GONDOLATUNK IMA, és minden gondolatunknak, amelyet eddig életünk során gondoltunk vagy kimondtunk, lenyomata van, úgy a SZÍVÜNKBEN, mint a TUDATALATTINKBAN és az elménkben. Ezek mintegy mögöttes gondolatként működnek, és ha változást kívánsz megvalósítani az életedben, akkor a változások gondolatai találkoznak az eddigi gondolataiddal a tudatalattidban vagy a szívedben, aszerint, hogy az élethelyzeteidet az eszedre hallgatva, vagy a LELKED a SZÍVEDRE hangolódva oldottad meg!

Ha a LELKEDRE, a Szívedre hangolódtál, akkor követted a LELKED által felvállalt életutadat, életcélodat, életfeladatodat, és annak megvalósításán munkálkodtál. 

Ha az eszedre hallgattál, akkor vagy a divatos trendeket követted, vagy a környezeted, a szüleid gondolatát, akaratát, amelyek csak ritkán azonosak a LELKED felvállalt feladatával, és egod miatt, amely ISTENT nem ismeri el, ISTENT csak vallásnak tartod és nem a TEREMTŐNKNEK-TEREMTŐDNEK!

Azonban az eddigi életedben, a kérdésben is megfogalmazott „szemetektől”, negatív energiáktól mindaddig, amíg nem tisztítod meg magadat, addig a mögöttes gondolatok irányadó gondolatként működnek, mivel legalább 50%-os tisztítást, úgy az elmédben a tudatalattidban vagy a SZÍVEDBEN el kell érned, hogy a pozitív gondolatok legyenek mérvadóak a kitűzött céljaid elérésében. A „Szeretet Mindent Legyőz” – hallod ezen sokat emlegetett kijelentést.

Azonban az Önzetlen, a Feltétel nélküli Szeretetet gyakorolnod kell, mégpedig úgy, hogy a SZÍVEDRE koncentrálsz, a SZÍVEDBŐL beszélsz, gondolkodsz, érzel és cselekszel, és nem az elmédből – az egodból – az eszedből.

Kérdés, hogy melyiknek adsz energiát: a könnyebbik útnak vagy a nehezebbnek?

Ha a SZÍVED – LELKED, tudatalattid tele van negatív energiákkal, amelyek ilyenkor mögöttes, irányadó gondolatként működnek, akkor legtöbbször a könnyebbik utat, a KÍSÉRTÉST választod, és csak egy nagyobb trauma hatására választod a nehezebbik utat, a LELKED útját!

Utazásának utolsó programpontjaként, 2023.04.30-án vasárnap délután a Ferenc pápa az egyetemi és kulturális élet képviselőivel találkozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar aulájában, ahol a következőkre hívta fel a figyelmet:

„Ismerd meg önmagad”. A korlátolt szabadságból egy korlátok nélküli szabadságba. Ezekből kínál Jézus kiutat, mondván, hogy az az igazság, ami az embert a függőségekből és a bezártságból kiszabadítja. Ennek az igazságnak a kulcsa a szeretettől soha el nem szakadó, kapcsolatban maradó, alázatos és nyitott, konkrét és közösségi, bátor és alkotó megismerés. Ez az, aminek a művelésére az egyetemek hivatottak, és amit a hitnek táplálnia kell.

Ferenc pápa beszédében már pozitív nyilatkozatok is megnyilvánultak, ugyanakkor az ÉLŐ HITET táplálni szükséges folyamatos imával és a pápa a „tudományos értekezésében” erre igazán kitérhetett volna! Ennek feltehetően az lehetett az oka, hogy a Pázmány Péter KATOLIKUS Egyetemnek nem „futotta” JÉZUS KERESZTJÉRE a pápa mögötti falra, és ezért nem kívánta a pápa az ÉLŐ HIT ELMÉLYÍTÉSÉT!

/Legközelebb gyűjtést rendezünk a Katolikus egyetemnek, hogy rendelkezzenek ilyen alkalmakra JÉZUS keresztjével, és nem kettős kereszttel, hanem csak egy kereszttel, amelyen JÉZUS KRISZTUS kiszenvedett, mert ATYÁNKNAK CSAK EZEN VAN AZ ÁLDÁSA! Független attól, hogy ki mit gondol erről, mert amikor ezt kiötlötték, és bevezették az „árnyék” befolyásoltsága okán, a cél az volt, hogy JÉZUS KRISZTUS, EREDETI KERESZTJÉT gyengítsék a kettős kereszt által! /

Ferenc pápa egy 1936-os évjáratú tokaji aszút kapott ajándékba; a muzeális ritkaság a pápa születésének éve óta érik egyre zamatosabbá, talán a méznél is édesebbé. Azaz a tokaji aszúnak is hagyománya van! Kérdés, hogy hogyan fogadná a pápa, hogy tokaji aszú helyett csak „kövidinkát” kóstolhatna meg!

Az OLTÁRI SZENTSÉG is csak az eredeti formájában tartja 10 napig JÉZUS KRISZTUS SZERETETREZGÉSÉVEL távol a gonoszt, vagy éppen az volt a cél, hogy ez ne következzen be?

JÉZUS KRISZTUS a kereszten, kínhalálában is azokra a LELKEKRE gondolt, akik miatt a hatalmas MEGVÁLTÓ SZERETET művét véghez vitte, feláldozta ÉLETÉT, és kérte ATYJÁT, hogy „BOCSÁSS MEG NEKIK ATYÁM, NEM TUDJÁK, HOGY MIT CSELEKSZENEK!”

Azaz a szellemvilágban az „árnyék” és csatlósai, kiélték magukat az egyház vezetőiben, a megnyilvánulásaikban, az ítéletben, a tömeg JÉZUS ellen fordításában, megkorbácsoltatásában, a keresztre feszítésében! Tehát aki nem tudja, hogy mi is az a befolyásoltság gondoljon erre, hogy milyen hatalmas erővel is bír az „árnyék” és a csatlósai, hogy az emberi elmére, az egojukra, az emberek döntésére ilyen hatással tud lenni, és ennek a hatását nem csak JÉZUS életének a kioltásában tapasztaltuk meg, hanem azóta ezernyi más módon pl.: a II. világháborúban, a világ politikusainak a viselkedésében!

A SZABAD AKARATBA ATYÁNK-JÉZUS nem szól bele, NEM ATYÁNK akarta a szenvedést, – mellyel az egos gondolkodás visszavág, hogy ISTEN miért nem akadályozta meg (?) – hanem MI követtük el a befolyásolt, negatív gondolataink által, adtunk teret és lehetőséget a másik oldalnak, FÉLELMEINK, AGGÓDÁSUNK, KÉTSÉGEINK által „BÍRKA” MÓDJÁRA!

A szenvedések az „árnyék” és a csatlósai által VOLTAK és VANNAK JELEN, és nem ISTEN, a SZERETET ISTENE által!

Ennek csak TUDATOSAN lehet ellenállni, SZÍVBÉLI imákkal, bűnbánó imával, JÉZUS CSODÁJÁNAK a megcselekvésével stb., hogy a rezgésszintet-rezgésszintünket, a spirituális világ rezgésszintjén lehessen tartani folyamatosan!

Mert mi is a spiritualitás: az ember TUDATOS vágyódása ISTEN után! /SZERETETBŐL, SZÍVBŐL FAKADÓ TETTEKBEN IS, nemcsak képmutatóan! /

Ferenc pápát a tettei minősítik, és a tettei, a megnyilvánulásai az anyagi világ rezgésszintjéről szól, és ezért az imádsága- mivel csak egy URAT szolgálhat – nem ATYÁNKAT-JÉZUS KRISZTUST dicsőíti, és ezért nem váltja ki ATYÁNK-JÉZUS Kegyelmi Áldását az imája, mert nem a SZÍVÉBŐL mondja! Ezért kérem ATYÁM-JÉZUST SZÍVBŐL; ahogy JÉZUS MONDOTTA: hogy „bocsáss meg nekik ATYÁM, nem tudják, hogy mit cselekszenek”!

Ferenc pápához adalék a „lopakodó” chrislam előfutárához a múlt és jelen anyagaiból!

Ferenc pápa május 13-án, szombaton, a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapján új Alaptörvényt bocsátott ki a Vatikánvárosi Állam számára, hogy „válaszoljanak napjaink szükségleteire”! Ferenc pápa ennek jegyében újította meg a Vatikánvárosi Állam „alkotmányát”, amely felváltja Szent II. János Pál pápa 2000. november 26-i alkotmányát, mely a XI. Piusz pápa által 1929. június 7-én kiadott alaptörvény helyébe lépett. Az új „reformalkotmány” – amely június 7-től lesz hatályos!

Ferenc pápa az elődeit sem tiszteli, a ”botrányos újdonságok” itt is naprakészek és mindezt a Boldogságos Szűz Mária emléknapján!

A pápa februári imaszándéka: „Imádkozzunk, hogy a plébániák – középpontba helyezve a közösséget, az emberek közösségét, az egyházi közösséget – egyre inkább a hit és a testvériség közösségévé váljanak, a leginkább szükséget szenvedőket befogadó közösséggé!”

Amennyiben a „hit után a hívők közössége, és nem a testvériség” lenne megszólítva a hagyományok tiszteletében, akkor ez még elfogadható is lenne, hogy a plébániák ezt terjesszék, de a chrislam alapjaival már nem! Ez az új világvallás „lopakodása” a Katolikus egyházfő által.

A YouTubról már levettek egy olyan videót, amelyben olaszul a pandémia oltásait ajánlotta Ferenc pápa, majd egy szelencére mutatva Atyánkat illette méltatlan szöveggel, holott az, az „árnyékra” vonatkozott! Ez már olyan befolyásoltságot feltételez, amely által egyértelmű a pápa szándéka, hogy valójában mit is akar!

JÉZUS hagyományától teljesen elszakadni és helyébe az „antikrisztust” állítani!

Az 52-ik Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró miséjét celebrálva, Ferenc pápa „botrányos újdonságokat” hirdetett meg, melyet a szinódusok nyomán már széles körben elterjedt! Magyarországon, már ebben a szellemben újítanak fel egyházakat, és építenek újakat Magyarországon kívül is, ahol már nem a JÉZUSI hagyományokat követve, hanem az új anyagi világ rezgéseinek megfelelve, mert az „árnyék” a befolyásolása révén elérte az ezt elrendelőknél, hogy már nem JÉZUSNAK, hanem a végidőkben az ellenfelének, azaz az „árnyéknak” építsék, újítsák fel az egyházakat!

JÉZUS keresztjét ha vissza is helyezik, de már nem szemmagasságba, hanem igen magasra, kicsinyítve a jelentőségét, avagy az oldalfalakra helyezve a Tabernákulumokkal együtt, és a liturgiákat is megmásítva adják elő, és mindezt a JÉZUS KRISZTUS” szolgálatára felkent egyházi személyek teszik(?)!

FÉNYCSATORNA

2021. július 19.

IMA a BEOLTOTTAKNAK

Csak egy Urat Szolgálhatsz! Ahányszor beoltattad magad, annyiszor tagadtad meg a TEREMTŐDET!

ATYÁNK-JÉZUS az egyetlen, Akiben Bízhatsz a Földön és a segítségedre van, Hited, bizalmad által, amennyiben Szabad Akaratodból a beoltottak IMÁJÁT KÉRED!

/A SZÍVEDRE koncentrálva mondd, HITTEL! /

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS!

Szeretett LÉLEKGYERMEKED a SZABAD AKARATOMAT befolyásolóan, megtévesztés útján engedtem a Földi kísértésnek, és beoltattam magam.

Amely kezdetben következmények nélkülinek tűnt, idővel egyre inkább számomra megmagyarázhatatlan viselkedésekben, élethelyzetekben nyilvánult meg; így testi tünetekben, gyengeségben, éhségérzetben, türelmetlenségben, fáradékonyságban, félelemérzetben és adott esetben agresszív megnyilvánulásokban! Immunrendszerem legyengült és így védtelen lettem a hormonrendszeremre, a vérkeringésemre /agy, szív/, életerőmre stb. ható behatásokkal szemben.

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS, Mindenhatóságodnál fogva KÉRLEK, segíts, hogy semlegesítődjenek mindazok a számomra ártalmas hatások, amelyek az oltás vagy oltások következtében kialakultak, és az IMMUNRENDSZEREM a LELKEM irányításával töltse be azt a szerepét, hogy a fizikai testem újra egészségesen „működhessen”!

Az IMA érvényes visszavonásig, úgy fizikai, mint mentális szinten, az idő minden kiterjedésében.

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS!

Szerető LÉLEKGYERMEKED HÁLÁS SZÍVVEL köszönöm a segítségedet, hogy a segítségeddel újra az „ARANY KÖZÉPUTAT” járhatom a SZÍVEM által!

Végtelen Szeretettel ATYÁD-JÉZUS!

Tisztelettel: Szabó Mihály r. alezredes Bioenergetikus

Gonosz tervük az új globális védőoltást is magába foglalja, amely világszerte betegséget fog okozni!

2012-06-17

/ Fontos dátum, az üzenet „megérkezett”, csak nem merték részetekre átadni. /

2012. június 17., vasárnap, 8:15

Drága szeretett leányom, a szabadkőműves csoportok tervei a világpénznem átvételére, a befejezéshez közelednek. Gonosz tervük az új globális védőoltást is magába foglalja, amely világszerte betegséget fog okozni, hogy soha nem látott mértékben okozzon szenvedést. Kerüljetek el minden ilyen hirtelen bejelentett globális védőoltást, mert ez meg fog ölni benneteket. Gonosz tervezetük sokkolna minden olyan ártatlan lelket, akiknek fogalmuk sincs, hogy ők milyen hatalommal rendelkeznek. A hatalomvágytól, a jólét utáni vágytól vezetve, és hogy mindenben, amit tesznek, hasonlóak legyenek Istenhez, azt hiszik, hogy ők legyőzhetetlenek. Ellenőrzik a bankokat, a kormányokat és ők a felelősek a közel – keleti terror okozásáért. Ellenőrzik a világ médiájának nagy részét, és gonoszságuk igazsága az úgynevezett humanitárius szervezetek mögé van elrejtve. Sajnos Istennek csak nagyon kevés gyermeke ismeri az ő tervüket. Tudjátok meg, hogy Atyám Keze nagyon hirtelen és gyorsan fog lecsapni azokra a nemzetekre, akik védik az ilyen vezetőket. Ők olyan nagyságú cunamikkal (szökőárral) és földrengésekkel lesznek sújtva, amelyek eltörlik majd őket (a föld színéről). Azok, akik azt hiszik, hogy ők milyen hatalmasak, tüzet fognak majd látni, amint leesik az égből, közvetlenül Második Eljövetelem előtt. A tengerek tüzes tavakká válnak, és nekik nehezükre fog esni, hogy elrejtőzzenek a büntetés kezétől, amely azokra a gonosz lelkekre árad majd ki, akik elutasítják Kelyhemet. A végsőkig dacolva fognak harcolni Örök Atyám és a Mennyország hatalma ellen. Az Antikrisztus mellé állva, ezek a csoportok, – amelyből ő (az Antikrisztus) kibontakozott – csak akkor fogják felismerni útjuk hibáit, amikor már túl késő lesz számukra.

Sokan ezekből a csoportokból, beleértve a bankok, a kormányok és a nagyvállalatok vezetőit, – mindegyikük kapcsolódva egymáshoz, együtt dolgoznak, hogy koldusokat csináljanak az átlagemberből – a Nagyfigyelmeztetés után meg fognak térni. Ez így van rendjén. Az idő Számomra már nincs messze, hogy különválasszam azokat a lelkeket, akik szeretnek Engem, azoktól, akik a gonosz oldalán állnak. Figyelmeztetlek benneteket. Csak annyi idő lesz adva számotokra, hogy megtérhessetek. Azoknak a lelkeknek van legnagyobb szükségük Irgalmasságomra, akik ezekhez a gonosz csoportokhoz tartoznak, és nem tisztelik Isten Törvényeit. Nektek imádkoznotok kell, hogy ők majd meglássák az Igazságot. Imádkoznotok kell, hogy abbahagyják azon nehézségek okozását, melyeket szörnyű törvényeik behozásával szándékoznak tenni. Nektek imádkoznotok kell az általuk tervezett népirtás megállításáért, amely rosszabb, mint amit Hitler tett a Második Világháborúban. Ez a csoport, amely a legnagyobb számú a középkorban történő megalakulása óta, az „árnyék” hadserege. Őket az Antikrisztus fogja vezetni. Ők már évtizedek óta megtervezték, hogy a bankokat saját ellenőrzéseik alá vonják. Ők 15 éve tervezik a fenevad bélyegének bevezetését, egy chipet, mellyel minden férfit és nőt kényszeríteni fognak, hogy beültessék testükbe az élelmiszerhez való hozzáférés miatt. * (ez az utolsó 15 évre vonatkozik, amikor ezt tervezték.)Most, amikor eljött számukra az idő, hogy felfedjék az Egy Világ Pénznemet, tudnotok kell, hogy a nagyon sok ima sokat segíthet tervük meggyengítésében.

Egy ima az Egy Világ Ellenőrzés elhárítására. A Keresztes Imahadjárat 61. imája: Hárítsd el az „Egy – Világ” Ellenőrzését

Ó, drága Mennyei Atyám, Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítésének emlékére Kérlek téged, védj meg minket, gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, amelyet az Antikrisztus és követői terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet. Add meg nekünk azokat a kegyelmeket, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy elutasítsuk a Fenevad Bélyegét, és add meg nekünk a szükséges segítséget, hogy leküzdjük a világ gonoszságait, melyeket azok terjesztenek, akik az „árnyék” útját követik. Esedezünk Hozzád, drága Atyánk, hogy védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, és tégy minket elég erőssé ahhoz, hogy mindenkor felállhassunk Szent Szavad hirdetésére. Ámen

Leányom, szomorú vagyok, hogy feltártam neked ezeket a dolgokat. Követőimnek tudniuk kel, hogy mi történik. Azok, akik nem hisznek ezekben az üzenetekben, nem fognak többé kételkedni, amikor az Antikrisztus bemutatja majd magát, amint az meg volt jövendölve. Nektek világszerte egyesülnötök kell az imában, csoportokat alkotva. Minél több Követőm megteszi ezt, annál erősebb lesz a Szentlélek jelenléte, és annál jobban meggyengül az „árnyék” hadserege. Nem kell félnetek, mert egy ilyen üldöztetéssel félelem nélkül is lehet szembesülni. Ha ti jól felkészültök, azáltal, hogy követitek Utasításaimat és kitartotok a napi imában, akkor gyorsan eltelik majd az idő. Bízzatok mindig Bennem! Emlékezzetek arra, hogy Én a bűneitekért haltam meg. Ez csak úgy ér valamit, ha megengeditek Nekem, hogy az Új Királyságom felé vezesselek benneteket. Egyedül csak Én, Jézus Krisztus, vezethetlek benneteket. Ne feledjétek, hogy semmik vagytok Nélkülem.

Jézusotok

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei