Ferenc pápa katekézise a jóslásról, varázslásról

Ferenc pápa katekézise: A jóslás, a varázslás nem keresztény, ha hiszel Krisztusban, hagyatkozz őrá!(?)

2019. december 4-én a Szentatya folytatta az Apostolok cselekedeteiről szóló katekézis-sorozatát. Ebben a 17. elmélkedésben Pál apostol efezusi szolgálatáról és a vénektől való elbúcsúzásáról beszélt.

Pál Apostolon keresztül, sokféle csoda történik: betegek meggyógyulnak, és a megszállottak megszabadulnak. (vö. ApCsel 19, 11-12). Ez azért történik, mert a tanítvány hasonlít a Mesterére (vö. LK. 6.40), és jelenvalóvá teszi Őt azáltal, hogy közli testvéreivel ugyanezt az új életet, amelyet Tőle kapott!!!

Istennek az Efezusba betörő hatalma leleplezi azokat, akik Jézus nevét akarják felhasználni ördögűzésekhez anélkül, hogy lelki felhatalmazással rendelkeznének (vö. ApCsel 19,13–17), és felfedi a varázsmesterségek gyengeségét, amelyekkel sokan felhagytak azok közül, akik Krisztust választották. Felhagytak a varázsmesterségekkel (vö. ApCsel 19,18–19). Valódi fordulat ez egy olyan város életében, mint Efezus, mely a varázsló tevékenység híres központja volt! Lukács így hangsúlyozza a Krisztusban való hit és a varázslás összeegyeztethetetlenségét. Ha Krisztust választod, akkor nem fordulhatsz varázslóhoz: a hit azt jelenti, hogy bizalommal egy megbízható Isten kezébe helyezzük magunkat, aki nem okkult praktikákon keresztül, hanem kinyilatkoztatásban és ingyenes szeretettel ismerteti meg magát.

/Az akkori érdekek mentén a SZENTÍRÁS módosításra került, hogy megfeleljen az elvárásoknak! De mindent nem tudtak kivenni és megváltoztatni a Bibliában!/

PRÓFÉCIA: Istentől ihletett üzenet, Isteni kinyilatkoztatás.

Ferenc pápa a tanácsadóira hallgatva, ahogy a Mi Atyánk szövegét is módosította (?) függetlenül, hogy ez is BIBLIAI kinyilatkoztatás volt, kontroll nélkül átvette a segítői Bibliából vett idézetét, amely a módosítás miatt már az Efézusi szövegkörnyezetben sem állja meg a helyét, és a katekézisében Ferenc pápa sugallja, A VARÁZSLÁS, JÓSLÁS nem keresztény. Az emberi, az anyagi világ egós, alacsony rezgésszintjén az akkori gondolkodásmódban, amikor megismerték a SZENTÍRÁS médiumok útján kapott ISTENI IGAZSÁGÁT és annak valódiságát – és ez bármely vallásra igaz –, az átlagember kezébe már úgy adták tovább, hogy az adott helyzetet uralni tudják, az illető vallás tükrében, azaz módosították, átírták a SZENTÍRÁST, illetve az illető vallások alapjait, az akkori érdekük/érdekek szerint!!! Az igazi médiumok nap mint nap törekszenek, hogy a regésszintjüket magas szinten tartsák, mivel, ha nem ezt teszik, ott a SZELLEMVILÁGBÓL – alacsony rezgésű lény – bármikor megnyilvánulhat. Ahol az „árnyék” – emberi gyengeség, lehúzó negatív gondolatok stb. miatt – jelen van, ott ATYÁNK a JÓISTEN nem fog megnyilvánulni! Az adott médium törekvése szükséges, hogy a gondolatai pozitívak és nem lehúzóak, negatívak legyenek, mert akkor az alacsony rezgésszint miatt nem ATYÁNK gondolatait közvetíti.

A rendszeres szívből mondott IMA az, amely gyengíti a gonoszt és magasan tartja a rezgésszintet.

Ezért szükséges bármilyen médium Égiektől vett üzenetét a SZÍVÜNKRE hangolódva vizsgálni úgy, hogy a SZÍVÜNKRE koncentrálunk és nem az elménkre, egónkra. És ha a SZÍVÜNKBEN nem érzünk feszültséget, akkor az adott üzenet hiteles: az Égiektől és nem az alacsony SZELLEMVILÁGBÓL származik.

FÉNYCSATORNA

Drága Gyermekeim!

Ferenc pápa fent említett kijelentése arra vall, hogy ellenőrzés nélkül elfogadja mindazt, amit a segítői, tanácsadói felajánlanak a számára! A JÓSLÁS a VARÁZSLÁS igen régmúltra vezet vissza, amelyet a jelenkor írott történelme is részben megörökített. EGYIPTOMI időkből származnak számos VARÁZSLÁSOK, JÓSLÁSOK a Tarot kártyák kultuszából, így Mózes idejéből, valamint az ókori Görög társadalom Intézményeiben is jelen volt, többek közt a Delphoi Jósda Intézménye. A kereszténység kezdetén, Keresztelő Szent János JÓSLATA JÉZUSRÓL, valamint JÉZUSNAK a tanítványaihoz intézett beszédében, hogy „harmadnapra” feltámad, vagy ezt megelőzően az esküvőn történő úgymond VARÁZSLÁSA, és még folytathatnánk a sort, amely JÉZUS KRISZTUSHOZ kötődik, vagy embereket gyógyított, halálból visszahozott, embereket jóllakatott!!!

JÉZUS KRISZTUS a kereszténység alapjainak letételét bízta Apostolaira, akik igencsak gyógyítottak, reménytelen esetekből gyógyulást „VARÁZSOLTAK”.

Az inkvizíció, amely a bibliától eltérő cselekedetek által, a kereszténység számos sebből vérzett az inkvizítorok által remélték, hogy a „boszorkányüldözéssel” visszaállíthatják a félelem útján a régi hegemóniájukat. A boszorkányok közt, a ti szóhasználatotokban akadtak jó boszorkányok is, akik azért kerültek máglyára, mert ISTEN IGAZSÁGÁT közvetítették az erre rászorultaknak. Ez ellene volt az inkvizítoroknak és halállal büntették mindazokat, akikről úgy gondolták, hogy árthatnak az akkori idők egyházi elvárásainak. A FÉNY, jó boszorkányok mellett jelen voltak az „Árnyék” követői is, akik valóban rászolgáltak a „rossz boszorkány” jelzőre, mert ezt az utat a szabad akaratukból könnyebb útnak gondolták, mint a jócselekedeteket.

Tehát a VARÁZSLÁS, JÓSLÁS nemcsak a múltban, hanem a jelenben is jelen van, és csak a szabad akaraton múlik, hogy ki mit választ: a könnyebb ego útját, amely bármilyen SZELLEMISÉGET befogad a SZELLEMVILÁGBÓL, vagy a nehezebb, de az ISTENI IGAZSÁG megnyilatkoztatását a LÉLEKHEZ szólóan! Napjainkban mindkettővel lehet találkozni. Szomorú, de egyre kevesebben vannak az ISTENI IGAZSÁG követői, ezért igen, jelen vannak a mindennapi életünkben. És saját magunk választunk az adott helyzet hatására a SZÍVÜNK vagy az egónk szerint, hogy melyik mellett döntünk.  Ha a megtapasztalásunk még nem erőteljes, akkor a „könnyebbik” SZELLEMVILÁG felé fordulunk – spirituális ego –, és megtapasztaljuk a könnyebbik út kedvezőtlenségeit, vagy ha a SZÍVÜNK megérzi, hogy kihez forduljunk ISTEN IGAZSÁGÁÉRT, aki-akik viszont a LELKÜNKHÖZ szól-szólnak!!!

Végtelen Szeretettel: Misi

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei