Fénykereszt az égen

KRISZTUS előtti és KRISZTUS utáni időszámítás kezdődött, melyet a naptárunk is megörökített, több mint 2000 évvel ezelőtt. Mindez arra való emlékezés, hogy JÉZUS KRISZTUS, MEGVÁLTÓNK a bűntelen testére terhelte az ŐSBŰNT, és ATYÁNK SZELLEMISÉGÉBEN járta Földi útját. Amikor elérkezett az idő, JÉZUS KRISZTUS a SZERETET-ISTENSÉGÉBEN MEGVÁLTOTT bennünket, emberekben megtestesült LELKEKET, még ma is felfoghatatlan SZERETETMŰVÉBEN, érettünk, emberekért szenvedett. Mivel hatalmas volt az ŐSBŰN, a KIENGESZTELÉSNEK is annak kellett lennie. Mi emberek, mint LELKEK fellázadtunk ATYÁNK ellen egy „szószóló” által, és ezért kiűzettünk az ŐSSZERETETBŐL.

A TEREMTŐNK, ATYÁNK, a LÉT, az ÉLŐ ISTEN, a SZERETET ISTENE azonban minden LELKET HAZAVÁR

ezért létrehozta a TEREMTÉS műveit, a VILÁGEGYETEMET, hogy benne a LELKEK, fejlődésük útján kiérlelődhessenek, fejlődhessenek, és a FEJLŐDÉSÜK emberi mivoltában haladva tudatosan dönthessenek: FÉNY vagy „ÁRNYÉK”! A „mulandó” anyagi világ, amely a „szószóló”, „árnyék” befolyása alatt áll, vagy az ÖRÖKLÉT, ATYÁNK, SZERETET HONÁBAN, ahonnan egykor kiűzettünk.

ŐSBŰNÜNK óriási volt, és ugyanilyennek kellett lennie a MEGVÁLTÁSUNKNAK, melyet JÉZUS KRISZTUS vállalt érettünk a múlt, a jelen és a jövő LELKEIÉRT. Kimondhatatlan kínokat szenvedett érettünk a SZERETET ISTENSÉGÉBEN és vezeklésével – mivel csak bűntelen Lélek járulhat ATYÁNK elé –, megváltott bennünket, az ŐSBŰNNEL terhelt LELKEKET!

JÉZUS KRISZTUS kereszthalála és feltámadása emlékére útjelző a KERESZT, amellyel úton-útfélen találkozunk, emlékeztető, hogy egy vitt bennünket bukásba, és csak EGY válthat meg bennünket, és ez JÉZUS KRISZTUS!

JÉZUS KRISZTUST kell megtalálnunk jelen Földi Létünkben és elfogadni ŐT MEGVÁLTÓKÉNT, Akinek bűntelen testében ATYÁNK SZELLEME manifesztálódott, testesült meg a Föld bűnfertőjében, mert a SZERETETE akkora irántunk a LEGFŐBB SZERETETNEK, hogy érettünk járta Földi útját tanítványaival, hogy FELRÁZZON bennünket, alvó LELKEKET.

Csak JÉZUS KRISZTUS által üdvözölhetünk a VÉGIDŐBEN, e Földi Létben, mivel IGEN, feltámadunk LELKI mivoltunkban! JÉZUS KRISZTUS előtt valljuk meg bűneinket

hogy Földi Létünkben az eszünk, egónk szerint az önzés, az önteltség, a gőg, a gyűlölet, a harag, az irigység, a hitetlenség stb. útját jártuk, SZÍVÜNKET BEZÁRVA, avagy megnyitottuk magunkat a SZERETET előtt, és a Szívünk SZERETETTELJESSÉGÉBEN, FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETBEN és HITBEN járva imádkoztunk az ÚRHOZ LELKI üdvösségünkért, kegyelméért, irgalmáért, kellő alázattal és tisztelettel.

ATYÁNK az ÉLŐ a SZERETET ISTENE.

Nem az, amit az ego terjeszt, hogy félni kell Istent, hogy ISTENFÉLŐK legyünk.  A SZERETET ISTENÉTŐL, aki mindig is a SZERETET ISTENE VOLT, AZ EGYETLEN BIZTOS PONT az életünkben – miért kellene félnünk? Nem a SZERETET ISTENE kelt bennünk félelmet, hanem az „Árnyék”. De megtéveszt bennünket báránybőrbe bújva, ordasként befolyásol, és befolyásolt bennünket Földi Léteink során, ahogy JÉZUST is KÍSÉRTETTE.

Igen, JÉZUS KRISZTUS fog dönteni

hogy az ÚR elé járulhatunk-e a Földi LÉLEKFEJLŐDÉSEINK nagy menetelésében, újra és újra születésünkben, inkarnálódásainkban, hogy LELKÜNK kiérlelődött-e, avagy az egónk – amely az anyagi világot képviseli – által a talmi, hamis csillogást választottuk. ATYÁNK nap mint nap biztosítja az ENERGIÁT, az ERŐT a LELKI FEJLŐDÉSÜNKHÖZ, csak kérdés, hogy mi ezt az ENERGIÁT a SZERETET ÚTJÁRA, a LELKÜNK FEJLŐDÉSÉRE fordítottuk, avagy ezzel az energiával az egónk útján, mintegy „önkiszolgáltuk” magunkat az „árnyéknak” és a LELKÜNK fejlődése helyett őt „tápláltuk”!

A FÉNY és az „Árnyék” minden pillanatban jelen van Földi Létünkben, és a szavaink, gondolataink, érzéseink, cselekedeteink, SZABAD AKARATUNK által, rajtunk

a Mi döntésünkön múlik, hogy melyiket „tápláljuk”: A FÉNYT vagy az „Árnyékot”!

Ez által kell számvetést adnunk, hogy csak a Földi mulandóságot, a talmi csillogást választottuk, vagy a LELKÜNK fejlődését biztosító FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETET, amely az ÖRÖKLÉT ÜDVÖZÜLTSÉGÉHEZ vezet!

Az imádságaidat, amely folyamatos imádkozással egyre dúsul és egyre erőteljesebb, és távol tartja a gonoszt

a SZÍVEDBŐL, a SZÍVEDRE KONCENTRÁLVA

kellő alázattal és tisztelettel tetted-e, avagy csak képmutatóan az egódból, bár hívő embernek tartod magad? Ez alól egyetlen vallás sem kivétel

mert URUNK EGY!

Emberi LELKÜNK rövidesen

NAGY FIGYELMEZTETÉSBEN részesül

hogy még időben felébredhessünk a Földi világ hívságából, mulandóságából, hogy CSAK JÉZUS útján van remény az ÖRÖKLÉTRE, az ÜDVÖZÖLTSÉGÜNKRE!

Az „Árnyék” báránybőrbe bújva, de ordasként, hamis ígéretekkel, megtévesztően gyűjti a befolyásolásával az őt követő embereket  itt a Földön, de valójában csak az energiát, amelyet a LELKÜNK kap nap mint nap az ÉLŐ SZERETET ISTENÉTŐL, ATYÁNKTÓL, ezt akarja megszerezni, és vele a LELKÜKET!

Azonban a Földi Horizonton – NEM a FÖLDÖN –, JÉZUS KRISZTUS második eljövetelét

ÉGI JEL – JELEK, AZ ÉGI FÉNYKERESZT

útján érzékelhetjük, hogy itt a Földön, mi emberek elérkeztünk a VÉGIDŐKBEN  arra a pontra, ahol még SZÍVBŐL és nem félelemből, SZABAD AKARATUNK által dönthetünk:

FÉNY vagy „Árnyék”!!!

/ Semlegesek nem maradhatunk!/

Végtelen Szeretettel: Misi

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei