Az Atya ajándékai a távgyógyításban

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM! MI VOLT a SZIMBOLIKUS JELENTÉSE a 2020. január 31-i TÁVGYÓGYÍTÁSKOR annak a hatalmas kenyérkének, amely a kezedben volt, és amelyet a gyógyításban részt vevőknek adtál?

DRÁGA GYERMEKEIM!

A 2020. január 31-i távgyógyításban egy hatalmas kenyérből annak a darabjait adtam mindannyiótoknak, akik a gyógyítási folyamatokban részt vettek. Ez a kenyér JÉZUS testét jelképezte, amelyet feláldozott MEGVÁLTÓTOKKÉNT érettetek!

A testét jelképező kenyérdarab, igen az OLTÁRI SZENTSÉGET jelképezte, a gyónásotokat, melyet ily módon kívántam a kegyelmem okán részetekre átadni!

Ez az OLTÁRI SZENTSÉG részetekre azt jelentette, hogy JÉZUS áldozatát elfogadtátok, és a bűneiteket valóban nem számolom a Földi létetekben. Ez a kenyér megváltást adott a részetekre az újonnan elkövetett bűneitekért is.

Végtelen Szeretetem nyilvánult meg abban a kenyérben és annak részeiben, melyet megkaptatok, és hogy hazavárom minden LÉLEKGYERMEKEMET!

JÉZUSKA „KÖPENYVÁLTÁSÁN” mit kell értenünk DRÁGA ATYÁM, amelyre a 2020. január 31-i távgyógyítás alatt került sor?

A 2020. január 31-i távgyógyítás alatt JÉZUSKA a köpenyváltásával üzent a Földi Lelkeknek, hogy fordulat következett be a LELKEK megmentéséért vívott küzdelemben. Az „árnyék” egyre nyíltabban befolyásolja a Földi embereket, beleértve a gyermekeket is, akiket a befolyásoltság okán a maga oldalára kíván állítani, amely nem a SZERETET nevében történik, hanem egyre erőszakosabb megnyilvánulások várhatóak a Föld minden pontján. JÉZUSKA köpenyváltással utalt rá, hogy nem hagyja az övéit, és megvédi a befolyástól szenvedő LELKEKET! A köpeny mintegy védőpalástot jelent, képez az erőszakos befolyástól szenvedő LELKEKNEK, akik így oltalomban részesülnek JÉZUS által! Az emberek számítsanak rá, hogy a báránybőrbe bújt ordas, aki „angyali módon” megkörnyékezi, megkísérti a KÖNNYEBB UTAT VÁLASZTÓKAT, nagyon hamar le kívánja aratni a babérokat, és a megkísértett emberek LELKÉT „SZOLGASORBA” állítja, növeli velük az erőszakos cselekedeteket.

Leginkább tömegrendezvényeken, kemény rockzenét képviselő koncerteken, éjjeli tömeges mulatóhelyeken – kábítószer hatása alatt –, mivel a tömegrendezvények felerősítik a befolyásolást az ilyenkor akaratgyenge embereken!

Végtelen Szeretettel: Atyátok!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei