Atyánk szeretetének megnyilvánulása a távgyógyításban

2019. október 31-én a „Csoportos Távgyógyítás” 21.00 órakor kezdődött, de 20.30 órakor már látni lehetett, ahogy Lelkeink körláncot alkotva, egymás vállainál átkarolva várakozunk a csodás eseményre, tehát Lélekben már hamarabb ott voltunk, minthogy a testünket is átadtuk a folyamatnak.

A várakozáskor JÉZUS KRISZTUST láttam, fehér gyolcsruhában, fedetlen hajjal – szép barna hajával -, ahogy közöttünk sétált, felügyelve a folyamatot – mint gondos őrző és segítő -, olyan volt, mint egy „óvó bácsi”, aki ellenőrizte, hogy minden rendben van-e, mindenki jól van-e.

Ezután pontban 21.00 órakor elkezdődött a gyógyítás. ATYÁNK szemét láttam megjelenni, majd Őt magát. LELKEINK üdvözölték Őt, ATYÁNK ekkor felvett bennünket kezeibe, mindnyájunkat egyszerre, ott tartott bennünket a gyönyörű FÉNYT árasztó kezeiben és gyönyörködött a gyermekeiben. Majd Maga elé helyezett bennünket, és lekicsinyítette Magát hozzánk, hogy a”derekáig” érjünk, mint a kisgyermekek, akik átölelhetik a szüleiket, amikor vigaszra, biztatásra vágynak, vagy csak szeretnék őket átölelni a feltörő szeretet „hullámaik hatására”. Mi körbetáncoltuk Őt. Egymás kezét fogva körbe-körbe forogtunk, lebegtünk körülötte, örömtáncot járva, aminek ATYÁNK végtelenül örült és könnyekig meghatódott.

A folyamat ezután azzal folytatódott, hogy az angyalok kíséretében átkelhettünk egy hídon, aminek a „LELKEK HÍDJA” volt a neve, amelyen keresztül ATYÁNKHOZ mehetünk. Amikor a hídon átkeltünk, megálltunk és vártunk MIHÁLY ARKANGYALRA, aki felkísért bennünket ATYÁNKHOZ megtisztulni és gyógyulni. Amíg várakoztunk, azt mutatták, hogy a „hátunkon – a Lelki hátainkon” –, nehéz, tömött, sötét színű hátizsákok voltak. Ezek azokat a terheket szimbolizálták, amelyeket nem adtunk át Jézus Krisztusnak, illetve azok az élethelyzeteket, amelyeket nem engedtünk el, nem bocsátottunk meg sem másnak sem önmagunknak.

Ezután megérkezett MIHÁLY ARKANGYAL, és megsokszorozva magát, mindenkit egyenként a karjaiba vett, mint vőlegény a mennyasszonyt, mikor átemeli a ház küszöbén. Így emelkedtünk egyre magasabbra és magasabbra a FÉNYBEN. Először annak a helynek az előterébe érkeztünk, ahol a gyógyítás történt. Egy gyönyörű „kristálylótusz” fehér fénylótusz volt ott, ennek az energiái megérintették a LELKÜNKET, és ezzel egy energetikai felkészítést tett! Itt a LELKEK körbeállták a lótuszt és kérték ATYÁNKAT a gyógyításhoz. Ekkor ATYÁNK így szólt: „TÉRJETEK BE SZÍVEM TEMPLOMÁBA….” Ekkor megfogtuk hatalmas kezeinek kisujját, és így járultunk a tisztító fehér energiákból álló medencéhez, amelybe az „ÉLŐ VIZEK FORRÁSÁNAK A FOLYAMA FOLYT”,  az angyalkák adtak hozzá egy fürdő gyöngyöt is, amely a gyógyítás első fázisa volt. Majd tovább kaptuk a hófehér gyógyító és tisztító energiákat, ki-ki a maga szüksége szerint, ezt a DRÁGA MENNYEI ATYÁNK bölcsessége szabályozta és felügyelte. Mindenki folyamatosan tisztult a negatív energiáktól és folyamatosan töltődött fénnyel, és a LELKEK körül is egyre világosabb és tisztább lett az energiamező, és ezek az energiamezők összeértek, egy hófehér energiapaplant képeztek – jelezve, hogy mindenkinél megtörtént a tisztulás. A gyógyítás után meggyóntuk ATYÁNKNAK a bűneinket és megköszöntük a gyógyítását. Ő ajándékot adott nekünk: mindenkit, aki ott volt, belehelyezett egy arany kehelybe, aminek a két oldalán a kehely pereménél egy-egy gyönyörű spirálrózsa volt. Ekkor ezt mondta ATYÁNK: „Belehelyeztelek benneteket az ÖRÖKLÉT KELYHÉBE.”

/ Kegyelmem okán megajándékoztalak Benneteket az ÖRÖKLÉTBE kerüléssel, amennyiben ti, SZABAD AKARATOTOKBÓL másként nem döntötök a még hátralévő Földi életetek során. Az ÖRÖKLÉT nyitva áll előttetek itt a Földi Létetekben, mint LELKEKNEK./

Ezután az újonnan érkezők is megkapták MÁRIA MAGDOLNA Szívszeretet Rózsáját, aminek a jelentését elolvashatjátok az erről szóló írásban, és kapott a Rózsánk „ISTENI TÁPOLDATOT” és egy „kiskapát” ami azt szimbolizálta, hogy gyomláljuk ki a Rózsa körül a gyomot, hiszen az a szívünkbe van helyezve, így szívünket tisztogatjuk folyamatosan, ha gondozzuk SZERETET-CSELEKEDETEINKKEL és ÉRZÉSÉVEL.

/ Az „ISTENI TÁPOLDAT” azt jelenti, hogy a Rózsa ATYÁNK SZERETETÉBEN FOGANT és az Ő  SZERETETE táplálja folyamatosan. Ő cserébe csak annyit kér érte tőlünk LELKEKTŐL, amely a MÁRIA MAGDOLNA SZÍVSZERETET RÓZSÁJÁBAN le van írva./

Hálásak voltunk az ajándékokért és hálásan megköszöntük. Amikor megköszönve a gyógyítást elköszöntünk az ATYÁNKTÓL, úgy mutatták, hogy mi a hatalmas karján egyenként, pelenkás babaként másztunk fel egymás után sorban az arcáig, hogy ott egy búcsúölelést és egy búcsú puszit adhassunk egymásnak. Itt az volt az érzésem, hogy lehetünk mi bármilyen nagyok vagy felnőttek, mi az Ő pici gyermekei vagyunk ÖRÖKKÉ, és úgy SZERET BENNÜNKET, mint egy ÉDESAPA a legkisebb pelenkás picinyke gyermekét: GYENGÉDEN, ÓVÓN, FORRÓN SZERETŐN!

Nagyon kedves és megható képsorok voltak ezek……..!

Amikor elbúcsúztunk, MIHÁLY ARKANGYAL visszavitt bennünket a „LELKEK HÍDJÁHOZ”, és azon újból átkelve, LELKÜNK visszatért a fizikai valóságunkba. A „LELKEK HÍDJÁT” most ATYÁNK ALKARJA KÉPEZTE, az Ő lefektetett, kinyújtott „alkarján” tértünk vissza.

Hála – Hála – Hála és köszönet!

CSILLAGVARÁZS

Távgyógyítás helyszíni energiái

/Tőlem/

CSILLAGVARÁZS, mint ATYÁNK médiuma vett részt a gyógyító folyamtokban személyesen is, amely képeket a történések szerint, élményként is megkaphattatok, ahogy ATYÁNK médiumaként ezt érzékelte.

A Távgyógyítási folyamat azonban mindenkinél lezajlott az adott LÉLEK szükségében, melyet ATYÁNK bölcselete szabályozott, úgy képekben, mint érzésekben.

Végtelen Szeretettel: Misi

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei