Atyánk-Jézus ajándékai a távgyógyításban

FÉNYCSATORNA

ATYÁNK-JÉZUS AJÁNDÉKAI, KÉPEI A 2021. JÚLIUS 31-i  TÁVGYÓGYÍTÁS ALATT!

1. Hátizsák az ember hátán, átvette JÉZUS, felemelte, és mire felemelte hatalmas „kőtojássá” vált? Mit értsünk ezen Drága ATYÁM-JÉZUS?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

JÉZUS a Távgyógyításban résztvevő minden egyes LÉLEKGYERMEKTŐL átvette a terheit, amelyet a Földi létében cipel. A terhek könnyebbek lettek, de ugyanakkor az átvett terhek hatalmas „kőtojássá” váltak, amelyek azt jelképezik, hogy a „kőtojásban” már nincs élet, mivel az emberek nem élik a HITÜKET. ATYÁNK –JÉZUST megtagadják, és csak világ anyagi befolyásai, dolgai hatnak reájuk!

A „kőtojást” minden egyes LÉLEKGYERMEKEM újból élővé tudja tenni, amennyiben Szabad Akaratukból imádkoznak – SZÍVBŐL – ATYÁNK-JÉZUSHOZ, a MEGVÁLTÓHOZ, hogy oldozza fel az elkövetett bűnök alól és vezesse őket az ÜDVÖSSÉG útjára!

2. Fénypiramis alatt gyülekeztek és várakoztak az emberek? Mi a jelentése?

A Fénypiramis lehetőséget ad minden Földi LÉLEKNEK, hogy merítsen az energiájából, és amennyiben nem a könnyebbik utat válassza egója által, hanem a LELKE sugallatát felvállalja, akkor a Fénypiramis energiája segíti folyamatosan nap mint nap, hogy a döntése JÉZUS KRISZTUS útján az ÜDVÖSSÉGRE vezesse!

3. Kinn az ŰRBŐL ATYÁNK Fényfürdőt árasztott az egész Földre? Mi ennek a Fényfürdőnek a jelentősége?

ATYÁNK Fényfürdője egyúttal azt is jelentette, hogy a Földbolygó rezgésszintjét folyamatosan emeli, hogy a LELKEK a FÉNY felé forduljanak, és JÉZUS útján a SZERETET ösvényére lépjenek, ellenállva a kísértéseknek, hogy a végidőben ÜDVÖZÜLHESSENEK!

4. Mózes a botjával, karjában egy báránnyal vezette az embereket. A sámánok és egyéb gyógyítók, segítők is benne voltak a menetben. Mit jelképez ez Drága ATYÁM-JÉZUS?

ATYÁNK-JÉZUS MÓZEST is az emberek segítségére küldte, hogy az akkori csodáival a LÉLEKTÁRSAI segítségére legyen az üdvösség útján, melyben a sámánok és a gyógyítók is a segítségére vannak. Szabad Akaratod által KÉRNED SZÜKSÉGES, hogy ezen segítségben részesülj!

5. ATYÁNK egy-egy rózsákból álló hosszú virágfűzért akasztott minden, a gyógyításban résztvevő LÉLEK nyakába. Mi ennek a jelentősége?

A rózsák a rózsafüzérben a SZERETET rózsái, amelyek folyamatosan a SZERETET rezgéseit közvetítik, és olyan rezgéseket alakítanak ki, melyek az anyagi világ rezgéseit felemelik a spirituális világ rezgési – kezdő – szintjéhez (85 Hz), hogy a könnyebbik, az egód útját, amely 85 Hz alatti, vagy a nehezebbik, de az ÖRÖKLÉTBE vezető LELKED útját vállalod-e fel.

6. A GRÁL KEHELY egyik rózsakőnek nevezett kövéből kijövő fénysugárban megmosta mindenki az arcát – SZEPLŐTELENÍTÉS – történt. Mit értsünk ez alatt?

A GRÁL KEHELY MÁRIA MAGDOLNA túlcsordult SZÍVSZERETETÉNEK a rezgéseit tartalmazza. A Távgyógyításban résztvevőknek a KEHELY egyik RÓZSAKÖVÉBŐL kiáramló SZERETETFÉNYSUGÁRRAL segít, hogy a LELKET folyamatosan megtisztítsa, szeplőtelenné tegye, de a Szabad Akaratodat nem befolyásolja, ha te a könnyebbik utat választod!

7. GRÁL KEHELY Tórusz formává vált, és az abból kijövő ÉLET VIZE ráömlött a LELKEKRE, sokáig álltak alatta. Jelentősége?

A GRÁL KEHELY Tórusz formaként folyamatosan segít a tisztításban a pozitív gondolataiddal. Te vezéreled, hogy az ÉLET VIZÉT, mint a tisztulás folyamatos megnyilvánulását meddig kívánod magadon fenntartani?!

8. ATYÁNK egy LELKET kiemelt a tömegből – de mindenkivel ezt tette -, letörölte, megtisztogatta a szemét, és belecseppentett valamit, hogy tisztábban lásson! Mit értsünk ez alatt?

ATYÁNK tisztogató rituáléja azt jelentette, hogy jelenleg a Földön valamennyien az „árnyék” megtévesztésének a befolyása alatt álltok, és a SZEMCSEPPEK elősegítik, hogy a „TISZTÁN LÁTÁSOTOK” mielőbb bekövetkezzen, mielőtt az „ármány” kárhozat örvénye be nem szippant! A döntés azonban tiétek, hogy mit tesztek!

9. Egy öszvérháton közeledett szemből JÉZUS, és a jövő irányába haladt. Mit jelképezett ez a jelenet?

JÉZUS KRISZTUS mindannyiunk – LELKEK – kezét fogja, VELÜNK VAN a VILÁG VÉGEZETÉIG. Ahogy 2000 évvel ezelőtt JERUZSÁLEMBE bevonult, ünnepelve éljenezték az egyszerűsége, a tanításai, és a csodatételei miatt, ez a MESSIÁS útja volt mindaddig, amíg az ármány, a befolyásolt emberi gonoszság felül nem kerekedett. Jelenleg a ti életetekben, mivel JÉZUS MEGVÁLTOTT bennünket, üdvözülhetünk, amennyiben visszatérünk JÉZUSHOZ, és ÉLJÜK Szívünk Szeretetteljességét, ha időnket áldozzuk RÁ! Szabad Akaratod, hogy hogyan döntesz.

10. JÉZUS a „Szenvedés Völgyében” állva az Égre tekintve fohászkodott ATYÁNKHOZ, karjait és arcát az ÉGBE emelve kérte: „MENTSD MEG ŐKET URAM!” Hosszan fohászkodott ATYÁNKHOZ ezért, egész testével kérve ŐT! Mit szükséges erről tudnunk?

JÉZUS KRISZTUS, Aki itt a Földön megtestesült LELKEK egyetlen ÜDVÖZÍTŐJE, érzékeli, hogy az emberek elfordultak az ÉGIEKTŐL, ATYÁNKTÓL a TEREMTŐNKTŐL, és JÉZUS KRISZTUS Hatalmas SZERETETE által fohászkodik, hogy „MENTSD MEG ŐKET URAM”, a megtévesztett, kárhozatba tartó LELKEKET!  Szabad Akaratod Te DRÁGA FÖLDI LÉLEK, hogy JÉZUST választva segítesz-e önmagadon, mivel minden LÉLEK önnön sorsáért felelős. Te mit teszel Önmagadért?

11. ZÁRÓ KÉP: Egy fehér abroszos asztalból, az ÚR asztalából látszott egy részlet. JÉZUS az asztalnál ült és egy nagy levesestál volt előtte, sugallva, hogy várja az asztalához a LELKEKET, hogy szedhessen, megvendégelje Őket! Mi az üzenete ennek a képnek?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

Az ÚR asztalánál minden LÉLEKGYERMEKEM várományos, hogy megvendégelhessem! A végidőt élitek a Földön. Amennyiben elvakítanak benneteket a talmi örömök, az anyagi világ csillogása, úgy ezzel a lehetőséget is elodázod, hogy az ÚR asztalánál ülj az ÖRÖKLÉT SZERETETÉBEN, ÜDVÖZÜLTSÉGÉBEN. Örvendezz, hogy ellenálltál a kísértéseknek!

/ Amíg idáig jutottál, évmilliókon, inkarnációról-inkarnációra fejlődtél, hogy a jelenlegi tudatos állapotodban döntsél, sorsod felől. Ennek most jött el az ideje. /

Végtelen SZERETETTEL ATYÁTOK, Aki minden LÉLEKGYERMEKÉT Hazavárja, de a döntés a Tiéd!

HÁLA – HÁLA – HÁLA!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei