A Messiás fényszög

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS, 2000 ÉVVEL EZELŐTT is SZATURNUSZ – JUPITER EGYÜTTÁLLÁS VOLT, MINT AMILYEN 2020. december 21-én LESZ. MI az ÜZENETE a KÉT ÉGITEST EGYÜTTÁLLÁSÁNAK?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

Igen, az említett ÉGITESTEK valóban együttálltak 2000 évvel ezelőtt, és jelezték valami rendkívülinek a bekövetkeztét! Jelenleg is ez a helyzet! A 2020. december 21-ei együttállás a Föld történetében egy olyan együttállás, amely rövidesen érezteti a hatását itt a Földön, minden tekintetben!

Az energiák a FÉNY és az „árnyék” között egyre inkább közelítenek a HARMÓNIÁHOZ, amely fordulópont minden tekintetben!

Mindazon területeket a Földön, amelyet az „árnyék”, a hazugság fejedelme eddig uralt, jelenleg a kiegyenlítődést mutatják, mivel MÁK létrejöttével hatalmas energiákat veszített, és ezért a nyílt színen, a Földön a gyanútlan embereket megtévesztve hazug módon szerez új „híveket”, JÉZUSNAK álcázva magát! /MÁK létrejöttére utalás: FÉNYMADÁR valamint ELVÉGEZTETETT című bejegyzésekben!/ /Az „árnyékot” ne nevesítsd meg, mert ahogy az Angyali világ Teremtményei is azonnal megjelennek, így ők is, és hatnak rád, befolyásolnak! /

JÉZUS KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELE a FELHŐKBEN, és nem itt a FÖLDÖN fog bekövetkezni! LEHELETÉVEL MEGFOSZTJA az erejétől az „árnyékot”, és 1000 évre gúzsba köti, láncra veri!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

Ne adjátok át magatokat a majdan megjelenő FÖLDI JÉZUSNAK, aki maga az „árnyék” lesz JÉZUSNAK álcázva magát, és megtévesztően, képmutatóan törekszik a MÁK létrejöttével és a FÉNYMADÁR segítségével megcsappant „híveit” pótolni, hogy gyanútlan emberek LÉLEKENERGIÁIT megszerezve újult erőre kapjon, hogy a behízelgéssel /angyalbőrbe bújva, ordasként/ megkaparintott LELKEKET a „bugyorba” és a kárhozatba jutassa!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

Igen a két Égitest, a JUPITER és a SZATURNUSZ együttállása, itt a Földön olyan idők kezdetét jelenti, amely a LELKEK megmentéséért, illetve a kárhozatba taszításáért folytatott küzdelemről szól, amely hatalmas méreteket fog ölteni eddig soha nem tapasztalt formákban, úgy mentális mint fizikai szinteken!

SZERETETEM MINDEN LÉLEKGYERMEKEMET HAZAVÁR, de Szabad Akaratot adtam nektek, választásotokba nem szólok bele! A DÖNTÉS a TIÉTEK, hogy a végidőben a FÉNY, az ÖRÖKLÉT, a SZERETET HONA, vagy a mulandó anyagi világ, az „árnyék” mellett döntötök, akinek a LELKETEK csak azért kell, hogy a LÉLEK FEJLŐDÉSÉRE KAPOTT ENERGIÁT megszerezze, benneteket pedig kárhozatba taszítson!

SEMLEGESNEK nem tudtok maradni, mivel azért értétek el a jelenlegi tudatosságotokat, hogy Szabad Akaratotok által döntsetek, hogy: a FÉNY, a SZÍVETEK Szeretetteljességét élitek JÉZUS útján, avagy az egótok, az elmétek, befolyásoló és megtévesztő útját, amely mindig a könnyebbik út, és ha az „árnyékot” választjátok a megátalkodottságotok miatt, utatok a kárhozatba VEZET, vezethet!

A DÖNTÉS a TIÉTEK!” Egy vitt bukásba és csak egy válthat meg benneteket, aki JÉZUS!

VÉGTELEN SZERETETTEL: ATYÁTOK!

A Jupiter a kiterjesztés, a tágítás, a TÉR, a Szaturnusz pedig a karma, a sors, az IDŐ, tehát amikor ez a két égitest együtt áll, olyan tér-idő kontinuum jön létre, amely során megnyílnak a kozmosz kapui és lehetővé válik a nagy szellemi vezetők eljövetele. Az állást ezért Messiás Fényszögnek is nevezik.

Hasonló, ám tágabb, pontatlanabb együttállás nem ritka, körülbelül 20 évente bekövetkezik, más-más jegyben, viszont ritka, hogy egyazon jegy pontos fokán, percén, ráadásul a jegy legelején álljanak. A két égitestnek a néha megfigyelhető látszólagos hátráló mozgása miatt az együttállás háromszor is ismétlődik majd egymás után, de az első együttállás az, ami a legerősebb hatású. Ennek lehetünk tanúi az idei téli napforduló napján.

Jézus születését is ugyanez a bolygóállás jelezte hajdan a Napkeleti Bölcseknek, akkor a Halak jegy legelején, és a nagy tanító pontosan a Halak energiamintázatát használva (önfeláldozás, feltétel nélküli szeretet, megbocsátás) mutatott utat kortársainak.

2020. december 21-én azonban már a Vízöntő jegy 0 fokán lesz megfigyelhető egy abszolút pontos együttállás, és mivel 0 fokon, ez egy teljesen új kezdetet jelez. Szemtanúi lehetünk egy új korszak megszületésének, ami már a Vízöntő energiáit fogja magán viselni:

  • intellektualitás, gondolkodás
  • hirtelen változások
  • zsenialitás, eredetiség
  • az emberiség fejlődése
  • szabadság
  • szabad gondolkodás
  • a Föld, az állat- és növényvilág védelme
  • összefogás, szolidaritás
  • informatikai újítások
  • hihetetlen előrelépések

Forrás: http://letayadrienn.hu

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei