A megfeszített szeretet. Miért akarják Jézust levenni a keresztről?

FÉNYCSATORNA

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

ATYÁTOK szól hozzátok médiumom, Misin keresztül annak okán, hogy DRÁGA SZERETET FIAMAT, JÉZUS KRISZTUST tanításaitokban levettétek a keresztről, hogy ez egy halott emberi lény, aki a kereszten kiszenvedett.

A Drága Fiam, JÉZUS KRISZTUS a MEGVÁLTÓTOK, amikor a Föld nevű bolygóra leszületett és bűntelen testére terhelte az ŐSBŰNT azért, hogy MEGVÁLTÁSA, szenvedése által, megszabadítson benneteket, LELKEKET az ŐSBŰN terhétől, mivel az ATYA, bűnnel terhelt LELKEKET az ATYAI HÁZBA nem fogadhatott be.  Az ŐSBŰN, hogy a mennyben egy „szószóló” által – akit láthattak a LELKEK -, fellázadtatok ellenem, ATYÁTOK ellen, hogy csak Ő az igazi, akit láthattatok! A”szószólót” és a követőit, MIHÁLY Arkangyal által kiűzettem az ÖRÖK SZERETET HONÁBÓL és Lélekszubsztanciák általi megtestesülésekben – ásvány, növény, állat – élték meg a LELKEK a fejlődésüket, s végül kiérlelődhettek, hogy emberi mivoltukban a LELKEK most már SZABAD AKARATUKBÓL, tudatosan dönthessenek, válasszanak a végidőben, hogy FÉNY vagy „árnyék”!

Tehát a LELKEK, emberi megtestesülésükben, tudatosságukban, szabad akaratukból dönthetnek a saját sorsukról, hogy az ÖRÖK SZERETET HONÁT a Földi létben Láthatatlan de Örökkévalót, vagy a Látható de mulandót, az anyagi világot és az anyagi világot befolyásoló „szószólót” válasszák továbbra is.

A”szószóló” továbbra is „angyalbőrbe bújt ordasként” téveszti meg a LELKEKET, és csak a LÉLEKGYERMEKEIM fejlődésére, általam ATYÁTOK által, a nap mint nap biztosított energiákat kívánja megszerezni, hogy szolgasorba taszítsa őket, kísértéseivel, a Földi létük befejezését követően a „bugyrokban” szenvedteti őket, hogy ENERGIÁJUK birtokába jusson.

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, JÉZUS KRISZTUS Földi menetelése során a Legfőbb SZERETET, ATYÁTOK a SZELLEMEM nyilvánult meg JÉZUS bűntelen testében, mert akkora a SZERETETEM irántatok, hogy nem átalkodtam – a Föld bűnfertőjében – megnyilvánulni, a csodák által, hogy a segítségetekre legyek.

Ti, amikor JÉZUS KRISZTUST „leveszitek a keresztről” csak egy Földi halandónak tekintitek és nem annak, aki a Szeretetével MEGVÁLTOTT benneteket az ŐSBŰNTŐL, és aki szenvedett érettetek a kereszten, és végül eltávozott a Földi Létből.   A bűnötök óriási volt, ezért a kiengesztelésnek is szokatlanul nagynak kellett lennie. Az „árnyék” befolyásolt benneteket, hogy vegyétek le a DRÁGA FIAMAT a keresztről, hogy megszabaduljon JÉZUS testének a LÁTVÁNYÁTÓL és ez által, Ti is semmibe vegyétek azt a hatalmas SZERETET ÁLDOZATOT, melyet felvállalt érettetek, hogy megaláztatása, megkorbácsoltatása, kínszenvedése, halála által MEGVÁLTSON benneteket az Ősbűntől, akik fellázadtatok ellenem. A Passió c. film JÉZUS szenvedésének csak kb. 80%-át adta vissza abból, amit JÉZUS KRISZTUS ISTENSÉGE valóban átélt.

Igen, Drága Lélekgyermekeim, JÉZUSNAK a teste a kereszten ezt a hatalmas Szeretetet tükrözi lépten-nyomon, amikor találkozhattok Vele úton-útfélen és a befolyásoltságotok által még tanítjátok is, hogy miért nem kívánatos JÉZUS KRISZTUS TESTE a KERESZTEN. Valójában az „árnyék” irtózik a SZERETET látványától, Ti meg a befolyásolás által megfeleltetek az elvárásának JÉZUS levételével a keresztről, kiszolgáltattátok Őt. DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, JÉZUS levétele a keresztről, mindig a KÖNNYEBBIK utat választók kívánsága, aki önmaga megszállottja. /Csak a saját „igazát” fogadja el./ Az ego ISTENT nem ismeri el, mint a saját keresztjét felvállaló ISTENSÉGET, mely tükröt mutat abban is, hogy az ÜDVÖSSÉG útja mindenkinek a LÉLEK – ÚTJÁNAK a felvállalása is JÉZUS által a saját keresztjeivel. Ezzel ellentétes esetben az ember az egója által, továbbra is az „árnyék” befolyása alatt áll, és ha a gondolatai nem a SZÍVÉBŐL valóak, akkor elutasítja JÉZUST a KERESZTEN!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM a Szabad Akaratotokba, az Univerzum Törvényébe nem fogok beleszólni, Ti dönthettek a végidőben, hogy az „árnyék” az anyagi világ, melyet a „sötét bugyor” követ, avagy az ÖRÖKLÉT JÉZUS útján a SZERETET FÉNYES HONA, ahol ATYÁTOK minden SZERETET LÉLEKGYERMEKÉT HAZAVÁR!

Végtelen Szeretettel: ATYÁTOK!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei