A 2024.01.31-ei TÁVGYÓGYÍTÁS KÉPEI

FÉNYCSATORNA

A 2024.01.31-ei TÁVGYÓGYÍTÁSBAN 3 képet láttattak az ÉGIEK:

Az első képben az ATYA TRÓNJA előtt nagyon sok LÉLEK leborulva DÍCSŐÍTETTE az ATYÁT! Az ATYA felállt, FELHATALMASODOTT FÉNYLŐ ARANY KÖNTÖSBEN, amely az arany kétféle árnyalatából és a SZENTLÉLEK TŰZÉBŐL állt, amely körbeölelte a TRÓNT!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEM, Misi!

Az említett időpontban a Távgyógyítás alatt igen, körém sereglettek az ÉLŐ ISTENT SZERETŐ Lélekgyermekeim végelláthatatlan tömegben!

Amikor FELÁLLTAM a Trónomról, a Végtelen Szeretetem kiáramlását követően megjelenítettem a LÉLEKGYERMEKEIMNEK, hogy a SZERETET HONA a SZENTLÉLEK ARANY TŰZÉVEL veszi őket körbe és amely- amennyiben a TUDATOS, SZABAD AKARATI DÖNTÉSÜKET meghozva az ÜDVÖZÜLTSÉGÜKBEN- valamennyi Földi Lélekgyermekemre vár!

A LÉLEKGYERMEKEIM LELKÜLETE ébredezik az „árnyék” általi befolyásoltságukból a felismerési képességükben elbutított kábulatból, és a kárhozat útjáról a SZÍVBÉLI BŰNBÁNÓ IMA segítségével az ÜDVÖZÜLTSÉG útjára térnek!

Második kép: Egy másik trónon egy fénytelenebb és egyre sötétebb trónon Ferenc pápa ült, majd felállt, elindult félig oldalt, félig háttal, amikor megjelent MÁRIA MAGDOLNA FÉNYKORONÁVAL a fején és PALÁSTTAL, majd odacserdített a pápának egy ostorral és egy rövid, egy villanásnyi dulakodás volt közöttük, de MÁRIA MAGDOLNA kiterjesztette a PALÁSTJÁT mire a pápa és az őt körülvevők nem bírták bántani!

FERENC pápa és környezete egyre sötétebb formában jelenítődig meg, mivel a gondolatai bár ékesszóló, de egohoz szóló, és szívében JÉZUS nélküli, az „árnyék” a sötétség, amely általa megnyilvánul, megfertőzi az új kialakulóban lévő, lopakodó Chrislam világvallás révén a „testvériség” szellemében önmagát és környezetét, amely ATYÁNK-JÉZUS áldása nélküli!

MÁRIA MAGDOLNÁT, akit JÉZUS FELTÁMADÁSÁT követően a Földi „árnyék” révén sugallt egos gondolatok által igaztalanul vádoltak, és a SZENT BIBLIÁT is meghamisítva előéletével kapcsolatban, ahogy az apostolok közé került, valamint a JÉZUSHOZ fűződő VÉGTELEN SZERETETTELI kapcsolatát emberi léptékbe „ágyazva” JÉZUST, a földi emberek általi megélt élethelyzetbe helyezték az „árnyék” befolyásoltsága okán a kettőjük SZERETETTELI, de nem családi párkapcsolatát!

Mindezzel JÉZUS KRISZTUS hatalmas SZERETET MŰVÉT, az ATYÁNK ellen fellázadó bűnös lelkek (bukott angyalok) MEGVÁLTÁSÁT kívánták semmissé tenni! MÁRIA MAGDOLNA a sötét, egyre fénytelenebb helyen tartózkodó pápának ostorral való „odacserdítésével” utalt arra, hogy a Vatikán irattára továbbra is titokként őrzi az ÉLŐ ISTENI igazságomat, az eredeti biblia szöveget, amelyek nyilvánosságra hozásával JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÓ kereszthalálának a valódi okát (ősbűn) tartalmazza és minden JÉZUS KRISZTUS és MÁRIA MAGDOLNA elleni gúnyolódásnak az elejét vehetnék! MÁRIA MAGDOLNA védelmi PALÁSTJÁN a pápa villanásnyi ellenállása pedig megsemmisült, és a végidőben ATYÁNK-JÉZUS kegyelme és áldása által minden féltve őrzött titokra FÉNY derül!

Harmadik kép: Baziliszkusz nagy tűskés fejű képének a megjelenése után egy lenti helyiségben, egy félmeztelen férfi készülődött, öltözködött. Csak hátulról volt látható, Jézuskához hasonló vállig érő barna haja volt! Korbácsütések nem voltak láthatóak.

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEM, Misi!

A Távgyógyítás alatti 3-ik kép előrevetíti, hogy igen, készülődik az antikrisztus, hogy önmagát JÉZUS KRISZTUSNAK álcázva, feltüntetve, megtévessze az emberek tömegeit, akik a befolyásoltságuk, felismerő képességük lebutítása okán, itt a Földön fogják magasztalni az „új istent”. ellentmondva a végidők kinyilatkozásainak, hogy az igazi MEGVÁLTÓNK, JÉZUS KRISZTUS a FELHŐBEN fog eljönni és leheletével elfújja a MEGKÖTÖZÉSE helyére az „antikrisztust”, és ezer évig láncban tartja a Földi hazugság fejedelmét!

Végtelen Szeretettel MINDENHATÓ ATYÁTOK!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei