Jézus “csodájának” folytatása 2.

LÉLEKTESTVÉREIM!

JÉZUSKÁTÓL /a dőlt betűs tőlem/ 

Jézus Csodája folytatódik, amelyet a Húsvét közeledte okán szeretnék megosztani veletek.

Én vagyok a Feltámadás és az Élet! Minden maradandó élet Belőlem árad.

Lassíts az élettempódon egy időre! Csitítsd el az elmédet Jelenlétemben! Akkor meghallod, ahogy rád helyezem a feltámadás áldását: Békesség neked! Maradandó Élet (?), gondolkodjatok el rajta, „porból lettünk, porrá leszünk”, akkor az örökélet kulcsa a

FELTÁMADÁS AZ ÖRÖKÉLETRE CSAK JÉZUSSAL LEHETSÉGES? IGEN!

Emberek, javak státusz, öntömjénezés a legnépszerűbb istenségek közé tartoznak manapság. Óvakodj, hogy behódolj ezeknek. A hamis istenségek soha nem elégítenek meg. Amikor a világ bálványai helyett Engem keresel, Bennem Örömet, Békességet tapasztalsz meg, ezek oltják a Lelked szomját. Az emberek kergetik a múló gyönyöröket, halmozzák a vagyont, az anyagi javakat, megpróbálják letagadni az öregedés elkerülhetetlen hatásait. Az emberek sok téves úton keresik az életet! Közben pedig Én ingyen kínálom a bővölködő Életet mindenkinek, aki Hozzám fordul. Amint te Hozzám jössz, és felveszed az Én igámat, Én az Én saját Életemmel töltelek be. Az Öröm az Enyém, és Enyém a Dicsőség; de rád ruházom őket, ha az Én jelenlétemben élsz, és megkérsz, hogy teljes mértékben benned éljek. ÓVAKODJ ATTÓL, hogy MÁSOK SZEMÉVEL nézz magadra! A legfőbb probléma azzal, ha engeded, hogy mások határozzanak meg téged az, hogy súrolja a bálványimádás határát. Ha mások tetszésére törekszel, az lehűti azt a vágyadat, hogy Nekem a Teremtődnek akarj Tetszeni. Sokkal valóságosabb képet kapsz magadról, ha az Én szememmel nézed magad. Az Én rád irányuló figyelmem állandó és megbízható: nem szennyezi bűn.

Azért SZERETLEK, AKI VAGY, nem azért amit teszel. Az Én juhaim ismerik az Én hangomat és követnek Engem, akárhova vezetem őket! Mert Én a mindig jelen lévő Pásztor vagyok. A csendesség az a tanterem, ahol megtanulod meghallani a hangomat.

Nem a tudással, van a baj, hanem a hittel. A tudás nem tart meg az örök életre. Az egyetlen vigaszunk, akár élünk akár meghalunk, az Úréi vagyunk, és a Föld, ahol megharcolhatod a hited harcát.

A csodának ott belül az embernek a szívében kell bekövetkeznie, csak itt mehet végbe az átütő erejű változás, ami lehetővé teszi Isten országának a térhódítását.

A VÁLTOZÁS BENNED KELL, HOGY VÉGBEMENJEN.

A modern ember elveszítette az örökkévalóság távlatát. A Jelenlétemben való elcsendesedés gyakorlata már-már elfeledett művészet, pedig éppen ez az elcsendesedés tesz képessé arra, hogy megtaláld az örökkévaló Szeretetemet. Az élet viharaiban való elsüllyedéssel szemben a legjobb védelem az, hogy időt szánsz a Velem való barátságod elmélyítésére.

ÉN VAGYOK KRISZTUS BENNED, A DICSŐSÉG REMÉNYSÉGE.

Az, Aki melletted jár, és kézen fogva vezet. Ugyanaz, Aki benned él. Ez egy mély, kifürkészhetetlen titok. Legfőbb munkám a szemét és a lom eltakarítása, hogy helyet készítsek ahhoz, hogy Szellemem teljesen birtokba vehessen. Munkálkodj együtt Velem: Légy kész elengedni bármit, ami felöl úgy döntök, hogy elveszem! Tudom, hogy mire van szükséged. Arra tanítalak, hogy egyedül Tőlem függj, az Én jelenlétemben találva beteljesedést.

A TE DÖNTÉSEDTŐL FÜGG

hogy milyen közel élsz Hozzám. Én nem állítok korlátokat kettőnk közé, de nem is döntök le korlátokat, amiket te emelsz.

JÉZUS

2018. március 3.

Végtelen Szeretettel: Misi.

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei