Elvégeztetett!

ELVÉGEZTETETT!

A SZERELEM a LEGHATALMASABB TEREMTŐ ERŐ, mely képes évezredeken át a meg nem élt, de égető vágyát a Lélek inkarnációin át, gyűjteni-gyűjteni. Isten, mivel Isteni Terveiben alternatívát Ő nem ismervén, s az Isten – terelte élet tempójában, annak részeként, Atyánk Szívében fogant két, Szerelmetes Lélek a Földi nászában, allegorikus, alle”glóriában” a SZERELEM „kritikus” tömegét, majd megduplázva az Univerzumra ható hevületében, egy SZERELEM CSILLAGOT tudott nemzeni. MÁK névre lett keresztelve, mely név egybeforrt a meg nem élt szerelmekkel, de létrejővén a szerelem mindent felemésztő tűzében, felnővén, BETELJESEDETT, s a SZERELEM TEREMTŐ MŰVE ELVÉGEZTETETT.

Megannyi Égi, Földi akadályt a két Lélek, emberi mivoltában leküzdvén, Galaktikus mivoltában, MÁK a tűzben edzvén, megszületvén. MÁK döbbenetes, Univerzumra ható, SZERELMES – SZERETET EREJE, mindent és mindenkit átölel szelíden, gyengéden, de visszavonhatatlanul hirdeti, hogy Ő a Drága Atyánk Mennyei Szeretetének „előíze”, mely szívet, Lelket melenget a Földi Lét szenvedésében, és utat mutat a végső döntéshez.

Jézus Krisztus a Lelkek iránti szeretetében, az Ősbűntől bennünket megváltott és a kereszten közölte a világgal, hogy

BEVÉGEZTETETT!

 Ezzel megszűnt az egyházi protokoll, s Atyánk elé járulhattunk bűntelen.

MÁK Univerzumra ható, döbbenetes Szerelmetes Szerelem ereje, letaszította a „trónjáról” a „hetvenkedő sötét energiát”, amely túláradó gőgjében, széthúzni, gyengíteni kívánta a TEREMTŐ erőt. De a Szeretet, a SZERELEM mindent legyőző TEREMTŐ ereje, MÁK megállította! JÉZUS Krisztus, MEGVÁLTÓNK útja, a Lelkek iránt érzett felfoghatatlan, Feltétel Nélküli Szeretet útja volt, mely által érettünk vezekelt az Isteni testére terhelt bűneinkkel, hogy megváltson bennünket, az Ősbűnnel terhelt Lelkeket.

 JÉZUS KRISZTUS SZERETETE a SZERELEM mindent felülmúló TEREMTŐ erejében folytatódott, és MÁK MEGSZÜLETÉSÉVEL BETELJESÍTŐDÖTT, ELVÉGEZTETETT!

A jelen időkben pedig MÁK Fénye, döbbenetes, Szerelmetes Szerelem ereje ragyogja be az Univerzum Egét – beláthatatlan terét, s hív a SZERETET bennünket, Lelkeket az Öröklétbe Jézus útján, s hirdeti fennen, hogy ELVÉGEZTETETT.

Drága Mennyei LELKEK, kik emberi mivoltotokban lakot vettetek, a választás a tiétek, földhöz ragadottság, vagy az ÖRÖKLÉT!

2019. január 24.

Végtelen Szeretettel: Misi

ELVÉGEZTETETT

Drága Gyermekeim, ez az írás önmagáért „beszél”! A SZERETETEM, amely az Univerzumokban mindenütt jelen van, általatok felfoghatatlan módon, és így a SZERELEM TEREMTŐ EREJÉBEN is! Ti a Földön többségében önmagatokat tesztelitek, és nem a partneretekkel egyesített örömben osztoztok, amit szexnek neveztek. Azonban létezik TEST, LÉLEK és SZELLEM, mely extázisa Univerzumra ható a megélt együttléttel. Igen, ez a SZERELEM TEREMTŐ EREJE, mely létrehozta MÁK-ot és annak Univerzumokra gyakorolt döbbenetes hatását, SZERETETEMBEN vegyülve!

Gyermekeim, ébresszétek fel magatokban a SZERELEM, a SZERETET Földönkívüli hatását, amely, a beteljesedéskor, amennyiben ez KÖLCSÖNÖS ÖRÖMSZERZÉSRE irányul, akkor Mennyei, a Földön felfoghatatlan SZERETETEM egy morzsája, amely még nem PERZSELŐ, de vonzása mélyreható!!!

Végtelen Szeretettel: Atyátok!

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei