Csillagfény

CSILLAGFÉNY

Tekintetem az éjjeli, fényesen szikrázó, sziporka Égboltozatot lenyűgözve szemezgeti!

FÉNY – FÉNY – FÉNY

Halovány, gyenge, erős, káprázatos Égi alakzatok, megmerevedett felismerésben,

évezredek óta az Égboltot e helyen, helyre „tevén”!

Az UNIVERZUM FÉNYE, az

 ŐSROBBANÁSSAL keltezett s benne,

Galaxisok rendszere, egyetemesen eltervezve, a maga változásában, elrendezett.

A Kozmoszt kutatók a Földi létben, az éjjeli Égbolt Fénymenedékében,

Fényév a sokadikon, jegyzeteik rögzítik a felfoghatatlant, s vonzódásuk a

LÉTHEZ, AKI a gyermekeinek a SZERETET vonzásában, egy beláthatatlan Égi

Játszóteret teremtett, örömére a LÉTNEK.

A SZERETET, mely vonzásával EGYBETART és kitölt mindent, mint LÉTEZŐT

S eme SZERETET neve, mert még nem felismervén, SÖTÉT ANYAG (?)

de felsőbbségét gőgösen megítélvén, létezik a SÖTÉT ENERGIA, amely a

távolodásban mindezt gondolván, hogy az UNIVERZUMOT „szétrombolván”.

Önteltségében ő a véggel nem törődik, csak a pillanatnyi „vesztesen győztes” csata

SÖTÉT mámorában ejtőzik.

Ám a széthúzást a MINDENHATÓ mindezt megelégelvén, a SZERETET vonzását az

UNIVERZUMRA ily módon is kiterjesztvén, egy újonnan született

CSILLAG,

 MÁK CSILLAGFÉNYÉBEN

 az ŐSSZERETETET, mely benne Ősi Erővel MEGNYILVÁNUL,

S HAT minden LÉTEZŐ, LELKEK LÉTÉRE, hogy a felszabadított LELKE szabad akaratát végre

FÉNYBE NÉZVE, KÉRJE!!!

2019. január 5.

Végtelen Szeretettel: Misi 

FÉNYCSATORNA

CSILLAGFÉNY

E vers már közvetlenebbül érzékelteti az Univerzumban ható erőt, a MÁK-ot, amely eddig soha nem tapasztalt formában egyesíti a SZERELEM TEREMTŐ ERŐIT, amely a SZERETETEMMEL vegyülve, hatásában a „SÖTÉT ENERGIÁT” semlegesítő, és az Univerzumot a vonzásában most már EGYESÍTŐ és nem tágító, amely rövidesen számokban is mérhető, Drága Lélekgyermekeim!!!

Végtelen Szeretettel: Atyátok!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei