Az Élő Isteni Áldás ereje!

FÉNYCSATORNA

ISTEN, áldd meg a magyart…!, amely ISTENI áldáskérés szövege egyedüliként a magyar HIMNUSZ szövegében szerepel! A nemzetek fiai és leányai, amikor a saját Himnuszuk szövegét mondják vagy éneklik ünnepélyes alkalmaikkor, akkor ezt feltehetően SZÍVBŐL teszik! A magyarok is így teszik ilyen alkalomkor immáron 200 éve az esemény helyszínén, avagy újabban a képernyők, rádiók előtt több millióan érzik át, mint magyarok az ISTENI ÁLDÁS kérést, SZÍVBŐL!

A magyar nemzet, a magyar nép a SZÍVBŐL énekelt, mondott KÖLCSEY FERENC által írt HIMNUSZA, verse, záró sorai legfőképp napjainkban aktuálisak (?):

Szánd meg ISTEN a magyart,

Kit vészek hányának,

Nyújts feléje védő kart,

Tengerén kínjának! …

A SZÍVBŐL mondott ISTENI ÁLDÁS kérés ellenére a magyar nép miért nem éli Kegyelmed Áldását, hatását URAM, miért ilyen széthúzó, megosztott és irigy a magyarság?

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS, a magyar HIMNUSZBAN kért ÁLDÁS EREJE miért nem érződik a magyar nép sorsán? Ennyire képmutató, HIT-ALÁZAT nélküli az ÁLDÁS kérésünk, vagy az „árnyéknak” és csatlósainak a Szabad Akaratot semmibe vevő befolyása az emberekre, a megtévesztő, szeretet nélküli kísértések, Lélektelen szövegek által az (?), amely lehúzza a magyar népet?

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS, mivel Szabad Akaratot adtál minden Lélekgyermekednek, így minden, bármely pozitívan és negatívan gondolt vagy kimondott beszédünk IMA, melyet az UNIVERZUM TÖRVÉNYE szerint kilenc másodperc alatt visszavonhatunk / „Töröld agyam töröld, érzéssel együtt” – kimondva, vagy gondolva/, hogy az UNIVERZUM a nem kívánt negatív gondolataink hatását az ok-okozat törvény által ne gyakorolja felettünk karmikusan! Úgy gondolom, hogy a magyar HIMNUSZ pozitív ISTENI Áldáskérését senki sem törölte az elhangzást követően, ezért a sok-sok SZÍVBŐL kifejezett Áldáskérésnek a magyar nép sorsában is meg kellene nyilvánulnia?!  

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS, a Kegyelmi Áldást bárki kérheti, a hatása ugyanaz?

Ki SZÍVBŐL, ki csak egóból mondja, a kérés ereje mindenkinél egyforma-e, vagy van különbség a Földön, a megtapasztalás bolygóján a KEGYELMI ÁLDÁS kérésben kérő és a kérő között, és meddig tart a SZÍVBŐL mondott és a nem Szívből / egóból, elménkből / mondott ÁLDÁS kérés hatása?

DRÁGA ATYÁM-JÉZUS!

Szerető LÉLEKGYERMEKED Misi, kérlek, hogy az üzenetedben, az ÉLŐ ISTENI IGAZSÁGODBAN segíts eligazodni a SZENT AKARATOD, a fentiek és az alábbiak szerint, hogy mit jelent a SZÍVBŐL kért KEGYELMI ÁLDÁS a hatásában, és mi az, amikor az ÁLDÁSOD MEGVONOD a Földi Létünkben egy adott élethelyzettől, vagy amikor a FELSZENTELT papjaidtól megvontad az OLTÁRISZENTSÉGEKRE vonatkozó KEGYELMI ÁLDÁSOD? Hogyan növelhetjük az ÁLDÁST kérő ERŐNKET, kérésünket, amelyet HOZZÁD intézünk DRÁGA ATYÁM-JÉZUS?

Végtelen Szeretettel, Lélekgyermeked: Misi

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEM, Misi!

A feltett kérdésed egyedi és különleges, mivel a Magyar HIMNUSZ szövege, igen, tartalmazza az ÁLDÁS kérést, és elhangzásakor egyre többen mondják SZÍVBŐL, legfőképpen sportrendezvényeken az ÁLDÁS kérést. Hogy a magyarok sorsában miért is nem jelentkezik ez erőteljesen, ez összefüggésben van az Áldást kérőkkel! Amikor elhangzik az ÁLDÁS kérés, kegyelmem okán az ÁLDÁS teljesül, ugyanakkor az emberek Szívében, a Tudatalattijukban jelenlévő mögöttes gondolatok, mint irányadó gondolatok, ami szomorú, de negatív gondolatok az elszenvedett egyéni és közös sérelmek miatt, az elhangzott ÁLDÁS kérések energiáját  azonnal elkezdik csökkenteni a LÉLEKGYERMEKEIM emberi mivoltában, a gondolkodásukban jelenlévő mögöttes lehúzó  negatív gondolatok, amelyek visszaállítják a sors kerekét  abba a helyzetbe, amely tele van félelemmel, aggódással, kétséggel, és így egy folyamatos pesszimista hangvétel van jelen a magyarok élethelyzeteinek az alakulásában!

A magyar nép sorsában, igen, benne van a felemelkedés, de a vezetőik rossz döntései miatt csak kevésszer tudtak felülemelkedni a sorsukat befolyásoló negatív hatásokon. Többször hallottátok, hogy „meghalt MÁTYÁS, oda az igazság!”

Igen, a magyar nép vezetőinek az egyéni törekvései mindig is meghatározóak voltak a magyarok sorsában! Amikor a lelkesedés magával ragadta a nép jelentős részét és SZÍVBŐL az ügy mellé álltak, akkor a FELEMELKEDÉS is adva volt időlegesen, lásd: Rákóczi-féle szabadságharc, 1848-49-es szabadságharc. Azonban a környező országok ezen lelkesedést összefogásukkal hamar „lelohasztották”, és nyomában jött ismételten a csüggedés.

Napjainkban sincs ez másképp, az emberek körében a pillanatnyi, „szajkózott” sikertörténettel, a megtévesztett nem SZÍVBÉLI, hanem egós gondolatisággal, anyagias ígéretekkel átmenetileg támogatókat lehet szerezni, de a LÉLEKTELEN könnyebbik út, mint a léggömb szétpukkad, és marad a szomorú valóság, a félrevezetett, kiábrándult emberek tömege!

A félelmet, az aggodalmat, a kétséget ideig-óráig lehet gerjeszteni, de a kiábrándult sokkhatás felébreszti az emberek elbutított szunnyadó tudatát, és a sorsában közreműködő félrevezetőket térdre kényszeríti! Az irigység fokozatosan alakult ki és érte el napjaink szintjét mivel, ha kitekintünk az ország határain túlra, érzékelhető, hogy más nemzetek törekedtek, hogy az állampolgáraik is részesedjenek a kivívott sikerekből, és ez az összevetésből adódóan erősítette az irigységet, mint lehúzó negatív energia hatását a magyarok életében. Elsősorban nyugati országokról van szó, ahol törekedtek a demokratikus összhang megteremtésére.

Tehát Drága Lélekgyermekem, Misi, a magyar nép a jelenlegi állapotából felébredhet, amennyiben rájön a megvezettetésére, és a keresztény Hitét valóban nap mint nap éli, és nem csak képmutató, egó általi megnyilvánulásai vannak!

JÉZUS ebben a segítségükre lehet, amennyiben JÉZUST a SZÍVÜKBEN keresik folyamatosan, és nem az egyházakban, ahol jelenleg gondolják, hogy oltalmat találnak, ahol az OLTÁRISZENTSÉG nagyrészét elhagyták, „félárbócra” eresztették, és az már nem JÉZUS ENERGIÁJÁT képviseli!

/Az egyházakban jelenleg csak az egó kap energiát, amely ISTENT nem ismeri el.  (A hasonló a hasonlót vonzza, az alacsony anyagi világ rezgésszintjén!) A LÉLEK legfeljebb akkor kap energiát, ha az egyházba betérő elhagyja a számára feszültséggel telített környezetet! A SZERETETTEL telített környezet nem gerjeszt nyugtalanságot, félelmet, aggodalmat, kétséget – ez az „árnyék” megnyilvánulása az egyházakon belül, szeretettelinek álcázott köntösben! /

Amennyiben JÉZUS oltalmát SZÍVBŐL kérik és SZÍVBŐL fohászkodnak hozzá, akkor JÉZUS az együtt töltött idő alatt, amelyet az emberek hajlandóak JÉZUSRA áldozni, tisztítja a SZÍVÜKBEN FELGYÜLEMLETT „gyomokat” – alázatnélküliség, gőg, önteltség, irigység, hazugság, ítélkezés, félelem, aggodalom stb. –, a negatív energiákat! A Szabad Akaratból mondott SZÍVBÉLI IMÁDSÁGOK által a mögöttes gondolatok helyét a LELKI, SZÍVBÉLI gondolatok foglalják el, és a folyamatos IMÁK által „dúsul” az imádkozó „medencéje”, és egyre erőteljesebb lesz-lehet a LELKE megnyilvánulása az egó helyett!

/Az imádkozó BIZALMA, HITE pedig fokozatosan nő ATYÁNK-JÉZUS iránt, mivel a nem egós kérések ATYÁNK KEGYELMÉT, IRGALMÁT, KÖNYÖRÜLETÉT kiváltják, amelyek folyamatosan megmutatkoznak a SZÍVBŐL IMÁDKOZÓ életében! /

Tehát a KEGYELMI ÁLDÁSOM – amely a kérés alapja – azonnal megnyilvánul, és a LÉLEKGYERMEKEIM irántam érzett BIZALMA – Szívbélisége – mértékében kapnak ÁLDÁST, a SZÍVÜK negatív energiáktól való tisztulásával egyre erőteljesebb a KEGYELMI ÁLDÁSOM az ezt kérőre és maradandó mindaddig, amíg az adott élethelyzet ezt megkívánja! Tehát a BIZALMATOK és a SZÍVBÉLISÉGETEK, amely maradandóvá teszik az ÁLDÁSOMAT!

/ A mentális világban, az elménk metszéspontjában folyik az ádáz küzdelem az „árnyék” által befolyásolt negatív gondolataink és a SZÍVÜNKBŐL, a LELKÜNK által megnyilvánuló pozitív gondolataink által, ha elfogadod, ha nem! A SZÍVBŐL mondott IMÁK hangzása nem „papagájszerű” ismétlések, hanem ATYÁNK-JÉZUS kegyelmét, irgalmát, könyörületét kiváltó LELKI megnyilvánulás, ellentétben az egó monotóniájával, egyhangú ima éneklési rituáléjával, amelyet az „árnyék” a befolyásolással váltott ki és tett kötelezővé, hogy a híveket eltérítse, gyérítse! /

A Vatikán által meghirdetett új „botrányos újdonságok” ellene vannak a JÉZUS KRISZTUSI hagyományoknak, és a felszentelt-fogadalmat tett „lelki”-pásztoraim, amennyiben folyamatosan egy hónapig SZÍVBÉLI  BŰNBÁNÓ IMÁIK útján nem tesznek tanúbizonyságot ELŐTTEM, a MINDENHATÓJUK Előtt, úgy az OLTÁRISZENTSÉGTŐL megvont KEGYELMI ÁLDÁSOMAT sem állítom vissza, mivel csak „egy URAT szolgálhatnak”. Mert akit jelenleg szolgálnak, az már nem a TEREMTŐJÜK, FELSZENTELŐJÜK, AKITŐL ÁLDÁSOMAT kapták Földi felkent ALÁZATOS SZOLGÁLATUKRA!

Végtelen Szeretettel: ATYÁTOK-JÉZUS!

AZ ÁLDÁS TÖRVÉNYE (Kurt Tepperwein)

Amit TISZTA SZÍVEMBŐL MEGÁLDOK, az abban a pillanatban ÁLDOTT is lesz. Az ÁLDÁS HATALMA azonnal megkezdi áldásos tevékenységét. Amit tiszta szívemből megáldok, az áldásként száll vissza rám… Ha megáldok egy „ellenséget”, egy barátot nyerek vele.

MEGÁLDANI ANYIT JELENT, HOGY EGY SZEMÉLY VAGY HELYZET SZÁMÁRA ISTEN KEGYELMÉT KÉRNI.

Megáldani ugyanakkor azt is jelenti, hogy nem a külső jelenségekre figyelünk, hanem a jót látjuk meg, s ezáltal életre is keltjük. Hogy milyen formában kérjük az áldást, annak nincs jelentősége: kérhetem szóban, kérhetem gondolatban vagy akár érzés formájában.

A legfontosabb, hogy TISZTA SZÍVBŐL kívánjam.

Hagyhatom, hogy az áldás csak úgy megtörténjen, de el is képzelhetem, amint fény vagy sugár formájában alászáll.

Kérheted az áldást:

  • Valamely személyre vagy helyzetre.
  • Minden létezőre. Mostantól kezdve tehát minden embert, akivel találkozol megáldhatnál, és ekképpen áldás lehetnél mindenki számára. Akár nyomban hozzá is foghatsz, éspedig azzal kezdve a sort, akit a legkevésbé szeretsz.
  • Bármilyen tárgyra, sőt helyzetre is, például autódra vagy akár az utolsó filléredre.
  • Ha valamelyik testrészed gondot okoz neked, akkor megáldhatod azt a részt vagy szervet, de soha nem a betegséget.
  • Hivatásodra, házadra, különösen pedig a családodra.
  • Barátra és ellenségre, városra és vidékre, mindarra, ami az életedet betölti, s ekképpen minden áldás lesz a számodra.
  • Istenre, azaz Igaz Valódra, ekképpen Isten örökös áldás lesz a számodra. Ettől kezdve áldott életet élhetsz, és áldás leszel minden és mindenki számára, akivel csak találkozol.

ATYÁNK-JÉZUSTÓL a KEGYELMI ÁLDÁST SZÍVEDRE KONCENTRÁLVA a következőképpen kérheted KIMONDVA, GONDOLATBAN VAGY ÉRZÉSBEN a fenti lehetőségekből:

DRÁGA ATYÁNK-JÉZUS, KÉREM KEGYELMI ÁLDÁSOD … /élethelyzetre, körülményre vagy személyre, személyekre stb./

/ Az ÁDÁS kérésetek, ahogy ATYÁNK ÜZENTE, a BIZALMATOK a SZÍVBÉLISÉGETEK növekedésével egyre erőteljesebb, azonban az alacsony rezgésszintről indított kérésetek csak az aktuális állapototok energiájával rendelkezik, így ha többet kértek, akkor csak az aktuális energiaállapototok osztódik annyi felé, ahányat kértetek. Ezért törekedjetek a SZÍVETEK, TUDATALATTITOK TISZTÍTÁSA által, hogy növekedjen a rezgésszintetek, hogy ATYÁNK KEGYELMI ÁLDÁSÁT kérve minél nagyobb energiákat tudjatok a kérésetek által kérni, küldeni! /

Végtelen Szeretettel: Misi

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei