Távgyógyítás képei

FÉNYCSATORNA

A Távgyógyítás képei 2023.04.30.

A gyógyítás során 3 képet mutattak az Égiek, a legelső ez volt:

„JÉZUS sétál az emberek között, mellkasán átvetve egy textilből készült kévekötő. Az emberek sorai között, amerre járt, IDŐNKÉNT kiemelt egy-egy búzaszálat és a kéve gyűjtőbe tette. Vastag lett a kéve.”

Drága LÉLEKGYERMEKEIM:

A fiam, JÉZUS KRISZTUS  minden LÉLEKGYERMEKEMNEK fogja a kezét, ahogy megmondta az idők végezetéig, ugyanakkor a bűnbánó imában a feloldozást kérve JÉZUS az emberek között jár, mivel ELÉRKEZETT az az idő, amikor MINDEN Lélekgyermekemnek TUDATOSAN színt kell vallaniuk SZABAD AKARATUKBÓL, és a TUDATOS döntésük okán, hogy kit választanak, melyik URAT: a Földi világ hazugság fejedelmét, a talmi, múlandó világ lehetőségeit, az anyagi világ kísértéseit, amely az örök kárhozat útjára vezet, vagy az ÖRÖK SZERETET, a FÉNY Honát, ahol JÉZUS KRISZTUS az igazi ÚR által üdvözülhetnek!

A Kegyelmi időszak még tart minden LÉLEKGYERMEKEMNEK, független az elkövetett VÉTKEI-BŰNEITŐL. A bűnbánó ima segítségével még visszatérhetnek a kárhozat útjáról a FÉNYBE, JÉZUST megvallva üdvözülhetnek! Az egy-egy búzaszál-amelyet JÉZUS GYERMEKEM az emberek tömegéből kiválasztott, azon Lélekgyermekeimet hivatottak érzékeltetni, akik a bűnbánó imájuk útján JÉZUST elismerik MEGVÁLTÓJUKNAK, s általa üdvözülhetnek! Akik a Fényt választották, azokat JÉZUS a kéve gyűjtőjébe helyezi/helyezte, és ha lassan is, de gyűlnek a búzaszálak és vastagodik a kéve.

MINDEN LÉLEKGYERMEKEMET HAZAVÁROK az ÖRÖK SZERETET HONÁBA, a FÉNYBE!

Második kép: JÉZUS lement az emberek közé, velük egy szinten az ATYÁRA feltekintve imádkozik.

Az „ellensége” az emberek közül kiemelkedve egy színpad szerűségen, egy összeácsolt vagy szerkesztett szerkezeten állt, amely szerkezet egyre magasabbra emelte az „árnyékot”!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, a mentális azaz a szellemvilág útján JÉZUS köztetek van, veletek egy szinten van és veletek imádkozik Hozzám a VÉGIDŐBEN, hogy Kegyelmem okán Áldásomat elérhessék a Lélekgyermekeim! Ugyanakkor az „árnyék az ellenfelem” is már kezd kibontakozni a maga valójában, de mivel ő többre tartja magát az embereknél, ezért egy szögletes emelvényen jelenik meg az emberek között, amely egyre magasabbra emeli őt, de ez a magasság számára csak annyit jelent, hogy az emberek nézzenek fel rá és csak őt imádják, aki a béke, a szeretet és a testvériség megtévesztő köntösébe burkolva kívánja megnyerni az embereket, és kiváltani az emberek imádatát! Áldásom csak JÉZUS KRISZTUS imádságán és az Őt körülvevő embereken van, akik Őt megvallva imádkoznak Vele együtt! Áldásom ezen Lelkekre vonatkozik, de ez nem zárja ki, hogy bármely Lélekgyermekem, ha mint ember TUDATOSAN felismeri az „ellenségem ármányságát” és bűnbánó imával Felém fordul, akkor Kegyelmi Áldásom őrájuk is vonatkozik!

Harmadik kép: A Távgyógyítás végén JÉZUS vállára vette a Keresztet és érzésben sugallva ezt üzente vele:

ELÉRKEZETT KI-KI ÉLETÉBEN a KERESZT FELVÁLLALÁSÁNAK IDEJE!

Drága LÉLEKGYERMEKEIM!

JÉZUS KRISZTUS azzal, hogy a Vállára vette a Keresztet, sugallta, üzente és éreztette Lélekgyermekeimmel, hogy amennyiben felvállalják JÉZUS KRISZTUS Gyermekem kétezer évvel ezelőtti útját, amely továbbra is ez, hogy én vagyok az „Út, az Igazság és az Élet”, azaz  aki megvallja Őt, a MEGVÁLTÓ HATALMAS SZERETET művét, amely által JÉZUS feláldozta életét és az ŐSBŰNTŐL MEGVÁLTOTTA Lélekgyermekeimet, és amennyiben jelen életükben felvállalják a kereszt útját, akkor üdvözülhetnek a megvallásuk által és  Kegyelmi Áldásomban részesítem Őket!

Ez az egész Földkerekség minden LÉLEKGYERMEKÉRE vonatkozik, vallásokra, felekezetre tekintet nélkül, mert csak JÉZUS válthat meg benneteket Drága Lélekgyermekeim: „Egy vitt bukásba benneteket és csak egy válthat meg”! és ez JÉZUS KRISZTUS, aki által üdvözülhettek! A bűnbánat, a vezeklés, az egyházakra és annak minden tagjára egyaránt vonatkozik mert csak akkor kaphatják vissza kegyelmi áldásom okán mindazon kiváltságokat, amelyeket az 52.-ik Nemzetközi Eucharisztikus kongresszust követően MEGVONTAM tőlük, ha mindezt megcselekszik, és a bűnbánó imáik által imáikat legalább 30 napon keresztül SZÍVBŐL gyakorolják és kérik a feloldozást!

Bűnbánó imájuk megcselekvése nélkül mindaz, amit az egyház keretein belül végeznek, legyen ez a Szenteltvíz készítés, az Oltári Szentség adása, a Gyóntatás, a Keresztelés, mindez áldásom nélküli, és csak az „árnyék és csatlósai” energiáit hivatott képviselni az emberek, a megtévesztett emberek, a LÉLEKGYERMEKEIM felé. Szabad Akaratuk van, nem kényszerítek egyetlen felkent papi hivatást választó, szolgálatot felvállaló egyházi személyt sem, hogy a bűnbánó imáikat SZÍVBŐL, 30 napon keresztül tegyék meg és kérjék a feloldozásukat, mert ha ezt nem teszik, akkor a szolgálatuk már nem annak az ÚRNAK a jegyében történik, amelyre a felszentelésükkor hivatottak voltak Áldásomat megkapni, és ezáltal felszentelt szolgálatukban a hívőknek kinyilatkoztatni, kinyilvánítani!

VÉGTELEN SZERETETTEL, MINDENHATÓ ATYÁTOK!

Szalézi Szent Ferenc: A kereszt

Azt a keresztet, ami most annyira
nyomja válladat,
mielőtt elküldte volna hozzád az Úr,
mindenható szemével megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette,
mindkét kezével méregette,
vajon nem nagyobb-e,
nem nehezebb-e a te számodra,
mint amennyit elbírsz?
Aztán megáldotta,
szent kegyelmével,
irgalmával megillatosította,
reád és bátorságodra tekintett
és így érkezik a mennyből a Kereszt,
mint Isten köszöntése, mint a te
Istened szeretetének irgalmas ajándéka.

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei