Miért aggályos a Mi Atyánk ima módosított (?) szövegének Ferenc pápa általi elfogadása?

A Mi Atyánk ima eredeti szövege az idők folyamán több változatot (?) „megélt” az akkori kor szemléletét megjelenítve. Igen, szomorú, hogy a Szentírást több helyen módosították, illetve kihagytak belőle, hogy a „szövegezés” megfeleljen az akkori kívánalmaknak, és szomorú, hogy a Mi Atyánk szövege napjainkban sem kerülhette el a módosítást (?)!

A Ferenc pápa által jelenleg elfogadott szöveg, a korábbihoz képest erőteljesebbé teszi a szövegkörnyezetet. Mivel minden gondolatunk ima, így a nap mint nap elhangzó Mi Atyánk módosított szövege a

„NE ENGEDJ MINKET KÍSÉRTÉSBE ESNI
azért „erősebb” hatással bír az előző
„NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE”

ima szövegénél, mert az Univerzum, a ”kollektív tudatban” a félelem tagadására utaló szót, amely a Ne, Nem így nem ismeri, tehát elengedi, és marad a tudatunkban a módosított szöveg, amely erőteljesebb a korábbinál azzal, hogy engedj minket kísértésbe esni”! Tehát a módosított Mi Atyánk ima szöveggel mintegy megkérjük a Jóistent, hogy engedjen minket kísértésbe esni! Az Élő Isten, Atyánk, mivel a szabad akaratot megadta mindannyiunk számára, így nap mint nap több százmilliónyian imádkozzák, és egyre erősítik, hogy engedj minket kísértésbe esni(?)!

Eddig a ne vígy minket kísértésbe szöveget imádkoztuk, de ha anefélelemre utaló szót elhagyjuk, és marad a vígy engem kísértésbe”, Atyánk, a SZERETET ISTENE, nem visz bennünket kísértésbe, EZ A MI DÖNTÉSÜNK, szabad akaratunk, amikor a KÖNNYEBB UTAT választjuk és hagyjuk, hogy a saját döntésünk következményeként kísértésbe essünk.

AZ EREDETI SZÖVEG ÍGY SZÓL A MI ATYÁNK IMÁBAN

A MI ATYÁNK ima EREDETI szövege, amely az akkori érdekek miatt módosítva lett, független a keletkezésétől, a „SZENTÍRÁSTÓL”. Nagybetűvel kiemeltem, amit kivettek, vagy módosítottak az eredeti ima szövegéből.

MI ATYÁNK!

Mi Atyánk, aki a mennyekben és a SZÍVEKBEN VAGY. Szenteltessék meg a Te Nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te Szent akaratod a LELKÜNK FELETT, miképpen a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. VÉDJ MEG MINKET a KÍSÉRTÉSTŐL, és szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mindörökkön örökké, Ámen.

A pápa teoretikusai ezt feltehetően nem értelmezték, és a korábbinál egy erőteljesebb ima szöveget fogadtattak el a pápával. Az eszükre, elméjükre hallgattak, és nem a szívükre, mert akkor „nagy ívben elkerülték volna az ima szövegének ezen módosítását”!

A pápa által elfogadott új szöveg imádkozása, azaz: – ne engedj minket kísértésbe esni” –, ahogy nap mint nap imádkozásra kerül, egyre inkább „dúsulni” fog az energiája – ahogy egy üres medencét megtöltünk vízzel –, és egyre erősebb kísértéseknek teszik ki magukat az ezt imádkozók, és mindezt

JÉZUS KRISZTUS földi helytartója, a pápa kinyilatkozásával.

A Biblia, a „Szentírás” jelenleg csak 80% -os a kivett és a módosított szövegek miatt, és szomorú, de ez más vallások alapjaira is igaz!

Az akkori kor emberei, akik módosították a Szentírást, a Biblia szövegét, tudták, hogy az emberek tiszteletben fogják tartani a Szentírás szövegét a módosítások által, ezért került a köztudatba, hogy Salamon király királyi ágából származott JÉZUS (?)!

A vérvonalat (?) Máté evangéliumából (1:2-16) vezették le, azaz József, Mária férje volt Salamon vérvonalából való.

Ezzel az volt a céljuk, hogy a SZEPLŐTELEN FOGANTATÁST semmissé tegyék, JÉZUS Isteni mivoltát megkérdőjelezzék, és bizonytalanságot ébresszenek az emberekben, hogy az ÉLŐ SZERETET ISTEN fia JÉZUS, érettünk, bukott LELKEKÉRT vezekelt, hogy a felfoghatatlan szeretet művét a Megváltásunkat semmissé tegyék. Egy vitt bennünket bukásba és egy válthat meg bennünket, és ez JÉZUS KRISZTUS, és ezért kell a végidőben döntenünk: FÉNY vagy Árnyék, SEMLEGESEK NEM LEHETÜNK.

Az akkori kívánalmak szerint ezzel céljuk volt, hogy elferdítsék az igazságot, bizonytalanságot gerjesszenek, hogy uralhassák a tömegeket!

Az Élő Isten, a SZERETET ISTENE mindezt tudta, látta előre, hogy módosítani fogják a SZENTÍRÁST, ezért szimbolikus képekben üzent a médiumok által, és ebből csak keveset tudtak értelmezni!

Ezért „üldözik” a médiumokat, mert tudják, hogy a hiteles médiumok az őket cáfoló Isteni igazságot közvetítik.

Az emberi módosítások által keletkezett a (?) bosszúálló isten fogalma, amelytől (?) félni kell.

A SZERETET ISTENE ÖRÖKTŐL fogva VAN és ez nem változott, az egyetlen BIZTOS PONT AZ ÉLETÜNKBEN.

Csak az emberi, az Árnyék által BEFOLYÁSOLT egós gondolkodás, amely módosította a SZERETET ISTEN képét, amely a szívünkben van!

A LELKÜNK van az Ő hasonlatosságára, képmására TEREMTVE,

nem az emberi mivoltunk!

Ha ezt az írást olvasod, a SZÍVEDBEN keresd a választ ennek igazságáról,

ÚGY, hogy a SZÍVEDRE KONCENTRÁLSZ,

Mentesen az egódtól!!!

Ferenc pápa 2019 januárjában több ezer ember előtt tett kijelentése: „Jézussal való közeli, személyes kapcsolatot kerülni kell, mert ez nem csak veszélyes, de ártalmas is” (?) Ferenc pápa az említett kijelentésével, mivel bővebb magyarázat nélkül hagyta, a katolikus hívők közt értetlenséget váltott ki, mivel ezzel az egyház alapjait jelentő véráldozatot, Jézus Krisztus Megváltását kérdőjelezte meg, és semmibe vette JÉZUS Hatalmas SZERETET áldozatát, amelyben Jézus a bűntelen testére terhelte az ősbűnt és vezekelt érettünk, hogy mi Lelkek újra az Úr elé járulhassunk, bűntelen!

Bízunk benne, hogy Ferenc pápa rövidesen eloszlatja a katolikus hívők között a kijelentése által keltett értetlenséget, és magyarázatot fog adni a kinyilatkozására!

JÉZUS KRISZTUS bibliai kijelentése, hogy én vagyok az út az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam! és aki SZÍVBŐL követi Őt, és nem képmutatóan az esze, elméje által, az üdvözölni fog, és Jézus kereszthalála REMÉNY továbbra is a bukottaknak a Mennybe vivő úton, mert Ő velünk van a világ végezetéig és fogja a kezünket, a LELKI kezünket!

Ahogy találkozunk úton-útfélen JÉZUS KRISZTUS keresztjével, figyelemfelhívásként, hogy JÉZUS keresztje REMÉNY az üdvözöltségre, ha elfogadod Jézust az életedben!!!

Csak egy érték van: a SZERETET, a SZÍVBŐL JÖVŐ SZERETET, amely nem képmutató, eszünkből, elménkből, egónkból való, hanem

TISZTELETTUDÓ és ALÁZATOS, ISTEN a TEREMTŐNK a LÉT, a MINDENHATÓNK előtt!!!

ISTEN bennetek van – a SZÍVETEKBEN, és nem csak a templomokban, Ő mindenütt Ott van!!! Amikor JÉZUS KRISZTUS a kereszten FELKIÁLTOTT: „BEVÉGEZTETETT”, ekkor a templom kárpitja a Mennyezettől a Földig, kettéhasadt. Ettől a pillanattól, megszűnt a papi protokoll, hogy csak a papok, ő általuk járulhatunk az ÚR elé. Bárhol, bármikor, amikor SZÍVBŐL – a szívedre koncentrálsz – imádkozol, az ÚR elé járulhatunk, aki a szívünkben, a LELKÜNKBEN van, mert JÉZUS a véráldozatával, bűneinket a bűntelen testére terhelte és vezeklésével, MEGVÁLTOTT bennünket, LELKEKET az ŐSBŰNTŐL és így JÉZUS irántunk érzett, semmihez sem fogható ISTENI SZERETETE, áldozata által járulhatunk, bűntelen, az ÚR, az ÉLŐ, a SZERETET ISTENE elé!!!

Éljetek mindenkivel SZERETETBEN, imádkozzátok a legszentebb „SZENTHÁROMSÁGOT” – az ATYA, a FIÚ, a SZENTLÉLEK nevében –, és imádkozzatok ellenségeitekért nap mint nap, amikor tehetitek folyamatosan! A feldúsult ima így egyre erőteljesebb, MERT AZ IMA TÁVOL TARTJA a GONOSZT, és ATYÁNK megóv benneteket dühüktől, haragjuktól, és BOCSÁSSATOK meg SZÍVBŐL – ha kell többször is – egymásnak és engedjétek el az adott élethelyzetet, a terheiteket pedig folyamatosan adjátok át JÉZUSNAK, ne cipeljétek tovább!!!

Végtelen Szeretettel: Misi

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei