Miért terjedt el a SZERETET ISTENÉRŐL, hogy “Féljük Istent”?

FÉNYCSATORNA

DRÁGA ATYÁM – JÉZUS!  
A 2000 évvel ezelőtti MI ATYÁNK imában már szükséges volt, hogy az IMA szövegében benne legyen „és szabadíts meg a gonosztól”! A 2000 ezer év eltelt, és DRÁGA ATYÁM – JÉZUS, bármi is történik a világban, az emberek azonnal azt mondják, hogy ISTEN HARAGJA. A másik „oldalról”, a gonoszról, a hazugság fejedelméről csak elvétve esik szó, holott az ármány, a megtévesztés és a kísértés folyamatos azóta is az „árnyék” részéről csatlósaival együtt, mivel az „árnyék” számára csak egy cél van, hogy a bűnök – vétkek, befolyásolások útján az emberek LELKÉT MEGKAPARINTSA, és a LELKEKET kárhozatba, rabszolgasorba taszítsa, hogy ezáltal a LELKEK fejlődésére ATYÁNK által biztosított energiákat folyamatosan megszerezze!

Az emberek miért nem gondolnak arra, hogy mindaz az „ármány”, amely jelenleg a világunkban folyik, az a másik oldal, az „árnyék” megnyilvánulása?

Kérlek ATYÁM – JÉZUS segíts, hogy üzeneted által eligazodjunk ebben a több ezer éve folyó ármányban, és annak végső céljában?

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM!

ATYÁTOK szól hozzátok, akik valamennyien a LÉLEKGYERMEKEIM vagytok! Itt a Földön a megtapasztalás bolygóján, csak átmeneti a Földi Létetek, az ÖRÖKLÉT, a MENNYORSZÁG, a VÉGTELEN SZERETETEM vár benneteket! A döntés a tiétek, Szabad Akaratot és tudatosságot adtam a részetekre, hogy Ti döntsetek: a FÉNY vagy az „árnyék”! A végidőket élitek, SEMLEGESEK nem maradhattok, döntenetek kell. /Ha nem döntötök, akkor is döntöttetek, de nem a FÉNY MELLETT!/ Az „árnyék” a kísértések és a megtévesztések által csak a LELKETEKET kívánja megkaparintani, hogy az ATYÁTOK által a LELKETEKNEK a fejlődésére nap mint nap biztosított  energiákat megszerezze tőletek! Ha csak az egótok, elmétek szerint élitek az életeteket, amely mindig a könnyebbik út, akkor nap mint nap mintegy önkiszolgáljátok magatokat az „árnyéknak”, mivel a kapott energiákat nem a LELKETEK fejlődésére fordítottátok!

Amennyiben a nehezebb utat választjátok, a LELKETEK útját, és törekedtek, hogy a SZÍVETEK SZERETETÉT éljétek, és az üdvösség útját járjátok, akkor üdvözültök és az ÖRÖKLÉTBE kerültök JÉZUS által! /Mert csak egy Urat szolgálhattok!/

A SZERETET ISTENE voltam 2000 ezer Földi évvel ezelőtt is, és a SZERETET ISTENE VOLTAM és VAGYOK ÖRÖKKÉ!

Az igaz, hogy a LÉLEKGYERMEKEIMNEK SZERETŐ, FÉLTŐ ISTENE vagyok, és ezt az ÉLŐ ISTENI IGAZSÁGOMAT változtatták meg, hogy: „FÉLJÉTEK az ISTENT”!

A „FÉLJÉTEK az ISTENT” kijelentés ellentéte a SZERETETEMNEK, aki az egyetlen biztos pont vagyok az életetekben, csak ezt az „árnyék” megváltoztatta az érintettek befolyásolásával, akik „kézre” adták a SZENTÍRÁST, és benne, hogy „FÉLJÉTEK az ISTENT”!

Igen, SZERETŐ, FÉLTŐ ISTEN Vagyok, aki látom, érzékelem, hogy az „angyalbőrbe” bújt megtévesztések által LELKETEK útja hova vezet, de Szabad Akaratotok miatt, amely az Univerzum törvénye, nem szólhatok bele, nektek szükséges dönteni és kérni SZÍVBÉLI folyamatos imáitok által, hogy kit vagy mit választotok!!!

A SZÍVBÉLI IMA GYENGÍTI a gonoszt, és a folyamatos imáitok dúsulása által, bizalmatok mértékében védelmezlek benneteket!

Ti döntöttetek úgy évmilliárdokkal ezelőtt, amikor az ŐSBŰNT elkövettétek fellázadásotokkal ellenem, hogy követitek a „szószólót”, akit láthattatok. Nem semmisítettelek meg benneteket, hanem a kiérlelődés útján minden LELKET VISSZAVÁROK az ATYAI HÁZBA! Mindenhatóságomnál fogva létrehoztam az Univerzumokat, ahol a LELKETEK SZUBSZTANCIÁI a Teremtés művein keresztül kiérlelődhettek anyagi, növényi, állati formákban mielőtt emberi testet öltöttetek, és a LELKETEK inkarnációról-inkarnációra fejlődhetett, hogy tudatosan felismerve engem, a TEREMTŐTÖKET, Szabad Akaratotokból dönthessetek a végidőkben a mulandó anyagi világ, az elkárhozás, vagy az ÖRÖKLÉT, a SZERETET Hona között. Ha a LELKETEK „kiérlelődése” nem így történne, akkor újból fellázadnátok ellenem a TEREMTŐTÖK ellen, Akit nem akartatok felismerni! A döntés a tiétek Drága LÉLEKGYERMEKEIM!

A „másik” oldal nemcsak 2000 évvel ezelőtt, hanem a kiűzettetéstől már jelen van a mentális világban. A megtévesztések, a kísértések tudatra történő befolyásolása által az „árnyék” rá tudta venni az embereket, hogy úgy gondoljanak Rám, a SZERETET ISTENÉRE, mint akitől félni kell. A hiteles, eredeti SZENTÍRÁS a médiumok útján tartalmazta az Isteni Igazságot, azonban a befolyásolt emberi tudat töröltette az akkori kornak megfelelően az ISTENI IGAZSÁGOT, és a helyén olyan módosított, az igazsággal ellentétes adatokat közölt, amelyek nem TŐLEM VALÓK! /A hiteles médiumokat ezért nem fogadják el!/ Igen, a Mi Atyánk szövegét is módosították több helyen, de az benne maradt „és szabadíts meg a gonosztól”! /

Ha SZÍVBŐL imádkoztok Hozzám, a segítség nem marad el, IMÁTOK hatására /Kérjetek és adatik!/ eltávolítom a gonoszt. De ti a könnyebbik út választásával / aggódás, félelem, kétség, hitnélküliség stb. /, folyamatosan visszaállítjátok azt a helyzetet, amelytől kértetek, hogy óvjalak meg benneteket.

Az „árnyék” a folyamatos megtévesztések, kísértések által elérte, hogy az emberek ISTEN HARAGJÁT emlegetik, holott a katasztrófák, a háborúk mögött, mindig az emberi gondolkodás által megteremtett negatív energiák állnak, azaz az „árnyék” így megtévesztéssel szerez követőket, akiket végül a kárhozatba, a „bugyorba” taszít! Mivel a gondolataitok TEREMTŐ erővel bírnak úgy a fizikai, mint a mentális világban, ezért a folyamatos negatív gondolkodásotokkal, a félelmetekkel, az aggodalmaitokkal, a kétségeitekkel, és hogy a LELKETEK SUGALLATAIT elnyomtátok, megteremtettétek magatoknak azt, amiben jelenleg éltek. Csak egy mód van, hogy megmenekülhessetek: ha szívből imádkoztok JÉZUSHOZ, és Vele SZEMÉLYES napi kapcsolatot tartotok SZÍVETEK tisztításával. /Ez utóbbiban nagy segítséget nyújt a honlapon található „Jézus Csodája” meditáció./

Csak ekkor tudok mint ATYÁTOK rajtatok segíteni, hogy a Végtelen SZERETETEM megmenthessen benneteket az elkárhozástól!

A Szabad Akarat az Univerzum törvénye, ebbe nem szólok bele, de ha ATYÁNK – JÉZUSHOZ, SZÍVBŐL Felém fordultok, akkor Végtelen Kegyelmem által megmentelek benneteket, DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM, és ÜDVÖZÜLTÖK az ÖRÖKLÉTBEN. Ehhez azonban Felém kell fordulnotok, hogy a SZERETETEM átjárjon benneteket, mert a félelmet már tapasztalhattátok, hogy mit okozott a világban.  A félelemmel a gonoszt tápláltátok, és csak a SZÍVBŐL JÖVŐ SZERETETTELI imátok, imáitok által tudok rajtatok segíteni!

Az „árnyék” mindent elkövet, hogy a hazugságok, megtévesztések, kísértések által a LELKEKET megkaparintsa, és a kárhozatba taszítsa! Az „árnyék” a felismerő képességeiteket annyira „lebutította” a TUDATRA ható befolyásolások, félelmek, aggodalmak, kétségek, hazugságok által, hogy jelenleg már alig vagytok képesek FELISMERNI, hogy a nem kívánt élethelyzetek, életesemények, katasztrófák mögött a gonosz és csatlósai állnak, és mivel a gondolataitok nem HOZZÁM ATYÁM – JÉZUSHOZ, az angyalokhoz irányulnak, hanem FÉLELMEITEK miatt az „árnyékhoz”, így kiszolgáltatjátok magatokat a hazugság fejedelmének!

Egy vitt benneteket bukásba és csak egy válthat meg, és ez JÉZUS!

JÉZUS KRISZTUS A DICSŐSÉG REMÉNYSÉGE, AZ ÜDVÖZÜLTSÉG ÚTJA.

Ő a semmihez sem hasonlítható SZERETETÉVEL, megaláztatásaival, több ezer szöges korbácsütésektől Kereszten végzett kínhalálával MEGVÁLTOTT benneteket, Akiben, mint a legfőbb SZERETET SZELLEME nyilvánultam meg. JÉZUS az ŐSBŰNT a bűntelen testére terhelte, és a múlt – a jelen – és a jövő LELKEIT, KERESZTHALÁLÁVAL MEGVÁLTOTT benneteket, és csak így bűntelen járulhattatok LÉLEKGYERMEKEIM ismét ELÉM!

A gonosz elérte, hogy bizonyos tanítók, befolyásolt követői levették JÉZUST a Keresztről, Magát a SZERETETET, mert az „árnyék” a SZERETET látványát is kerülni kívánta. Tehát a kísértések TUDATRA HATÓ befolyásoltságok által az „árnyék” elérte, hogy másképpen tekintsenek JÉZUSRA és nem a MEGVÁLTÓ SZERETETRE!

DRÁGA LÉLEKGYERMEKEIM mindaz az ismeret, amelyet Megosztottam veletek, csak egy része az ÉLŐ ISTENI Igazságomnak, de még így is képet kaptatok arról, hogy igen, egy újabb háború folyik a világban, de ez az „árnyék” által a LELKETEK ellen folyik. Végtelen SZERETETEM HAZAVÁR minden LÉLEKGYERMEKÉT, de a Tudatos Szabad Akaratotokba nem fogok beleszólni.

VÁROK RÁTOK:
SZERETŐ ATYÁTOK!

A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei