KRISTÁLY CSILLAGKAPU ÉLMÉNYEK

Megjegyés: a beszámolókba illesztett színes szövegrészek  a Fénycsatornán keresztül érkezett kiegészítések tőlem (Szabó Mihály, 2019. november 23-24, 19.).

Végtelen szeretettel: Misi

Ha megengeded, szeretnék pár szót szólni a hétvégi csillagkapuról. Először is nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen, és annak is, hogy találkozhattunk.

A következőket láttam a meditációk során:

Múlt, jelen, jövő, fent, lent összecsúszott, eggyé vált minden.

A múlt, jelen, jövő képeinek összecsúszását az eredményezte, hogy a Kristály Csillagkapu energiái kvantum természetűek. A fent említett megállapítás szerint történtek csak kvantum körülmények között lehetségesek. Ez a minőségi ugrás azt eredményezi, hogy a Földi körülmények közt a Kristály Csillagkapu működését, amely kvantum, már semmilyen formában, úgymond itt a Földön, megzavarni, és a csodálatos folyamatokat, gyógyulásokat, a Szupertudatosság elérésének a lehetőségét befolyásolni, megakadályozni nem lehet.

Rengeteg életbeli karmától megszabadultunk, beteg sérült részeinket elvitték.

Igen, történtek Atyánk kegyelméből igen erőteljes karma tisztítások, amelyek a Szupertudatossággal járó előnyök mielőbbi integrálását teszik lehetővé az elkövetkezendőkben!

Láttam arany kapukat körbe, amit azt hiszem sakálok őriztek, és kinyílt: ezeken keresztül is áramlott az a hatalmas energia, amit egyben kellett tartanod.

A Kristály Csillagkapu része lett az Egyiptomi időkből származó, abban az időben a Földi embereket segítő, Fejlett Lények technológiája, amely az Arany kapu-kapuk szimbolizáltak, Sakálok által őrzötten, tehát, ami Kristály Csillagkapu beavatáson történt, történtek Atyánk által ellenőrzötten, a Kristály Csillagkapu csodáit hivatottak segíteni, hatását elmélyíteni. A megnövekedett energiák hatása folyamatosan fog jelentkezni a beavatottaknál, ismétlőknél egyaránt.

Természetesen nem tartom magam mindentlátónak. Kérdezz utána, te sokkal jobban tudod ezeket a dolgokat.

Az biztos, hogy ez a mostani csillagkapu más volt energetikailag, ahogy említetted. Valami megváltozott bennem, legmélyen.

Köszönöm, ha elolvastad!

Boldog időket kívánok neked sok szeretettel!

A Csillagkapu gyökeres változáson ment át a legutóbbi beavatáson (2019. november 23-24.) A Csillagkapu új neve: KRISTÁLY CSILLAGKAPU, amely nevet fel kell tüntetni a honlapon is.

A Kristály Csillagkapu csúcsán egy Spirál Galaxis forog, amely mentálisan bármikor lehívható, amely a Kristály Csillagkapu energiáit megsokszorozta, így a megnövekedett lehetőségek által csodálatos gyógyulások fognak történni. A legutóbbi Csillagkapu beavatáson (2019. november 23-24.) is történt ilyen, amely rövidesen közismert lesz. A KRISTÁLY Csillagkapu a beavatások minőségét megváltoztatta, amely által a felszabadított DNS-ek jóval kevesebb, az adott egyén számára a lehető legmegfelelőbb időpontban fognak aktiválódni, melynek a jelei jóval erőteljesebbek lesznek, mint korábban.

A Kristály Csillagkapu energiáját a SPIRÁL GALAXIS mellett, egy 12 ágú KRISTÁLYCSILLAG is segíti, amely a SZUPERTUDATOSSÁG megtapasztalásának az idejét az adott egyének számára lerövidíti, amelyek a visszajelzések útján is érzékelhetőek lesznek! A Kristály Csillagkapu folyamatosan és egyre szélesebb körben lesz közismert, úgy Magyarországon, mint külföldön a csodálatos hatásai által, amely majd kiváltja, hogy egy nagyobb Kristály Csillagkapu megépítése válik szükségessé! Igen, a Kristály Csillagkapu programja a jövőben egynapos lesz, amely „átalakítások” meditációk, folyamatosan fognak „érkezni” a FÉNYCSATORNÁN keresztül, mindazon szükséges változtatásokkal, amelyek a megnövekedett érdeklődést, maradéktalanul kielégítik!

Drága Istenem és Drága Égiek!

Jómagam minden eddigi csillagkapu beavatáson részt vettem, mindegyik örömmel töltött el, de ez a mostani Csillagkapu kristály más volt, mint a megszokott. Számomra feltűnt minden egyes faktor a csillagkapuban: ERŐTELJESEBB, KÖZVETLENEBB KÖZELSÉGBEN voltak tapasztalhatók a fentről jövő energiák. Nagy dózisban, hullámszerűen jöttek többször (kinek-kinek mire volt szüksége és Papa Atyánk kinek mit szánt).

A meditációk alatt mindkét nap szintén erőteljesen KÖZVETLEN módon volt érezhető az Égi hatalmas SEGÍTŐ, SZERETŐ, EGYÜTTMŰKÖDŐ szándék, amit maguk az Égi segítők közvetítettek mindannyiunk felé. Érezhető volt, a helyiség megtelt velük, szó szerint körbe álltak bennünket a végtelen NAGYLELKŰ, ÖNZETLEN, SZERETŐ SEGÍTŐ SZÁNDÉKUKKAL, AMIBŐL AZ ISTENI SZERETET ÉS AZ IRÁNTUNK ÉRZETT SZERETET FOLYAMATOSAN ÁRAMOLTATVA VOLT. Érezhető volt a hatalmas türelmük, és az, amivel biztattak bennünket… Drágáink Isten szeretetfényei! Itt vagyunk folyamatosan, mellettetek állunk, és a bennetek lévő bennünk élő bizalommal csodálatosat léphettek a tudatosságba. Minden módon, mindent megtettek értünk, és Papának hála mind azokért az energiáért, amiket kaptunk kaphattunk. Hála, hála, hála, köszönet.

És volt az a bizonyos i-re a pont a nap végén. Számomra hatalmas érzelem, LÉLEK ÉRINTŐ megtapasztalás volt látni, hallani, érezni Misi fénymédiumitásában SZEMÉLYESEN MEGTAPASZTALNI DRÁGA PAPA ATYÁNK JELENLÉTÉT, annak közvetlen HOZZÁNK SZÓLÓ ÜZENETÉT😇🙏💖 Minden hozzánk szóló személyes üzenete közvetítette felénk az irántunk érzett HATALMAS, FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETETÉT, és bízva bennünk, szerető szavaival intve arra, hogy a földi lét (ömlik a kísértésektől) és EGYETLEN BIZTOS TISZTA ÚT ( Pont ) MAGA JÉZUS KRISZTUSSAL VALÓ FOLYAMATOS KAPCSOLAT FENNTARTÁSA. Mert Ő MAGA AZ ARANY KÖZÉPÚT.

Számomra jóval több volt ez a két csodálatos nap, mint… (mindig többet kapunk) És minden elismerésem Misinek, aki által ezek a csodálatos Égi energiák le tudnak jönni hozzánk. Tiszteletem ALÁZATOS, SZELÍD, LELKIISMERETES KÖZREMŰKÖDÉSÉÉRT.

Köszönjük, szépen kérünk még ilyen csodálatos megtapasztalásokat az ISTENI SZERETET ÉGI VILÁGBÓL🐶🦄🕉🌟🤗😇🙏💖

HÁLA HÁLA- HÁLA, KÖSZÖNETTEL!

FÉNYCSATORNA – folytatás (2019. november 19.) / válaszok a feltett kérdésekre

Ha a jelenlegi Csillagkapu KRISTÁLY kapuvá lépett elő, ez az energetikai rendszerében, a beavatások során hogyan fog jelentkezni: érzések, gyógyulások, változások?

A KRISTÁLY CSILLAG KAPU a jelenkor követelményeinek megfelelően lett átalakítva, amely magában hordozza mindazt, amit az alvó DNS-ek felébresztése által az emberek megélhetnek és a megélt tapasztalatokat átadhatják a környezetüknek, amely által egyre többen és többen léphetnek ezáltal magasabb tudatosságra, és segíthetik, hogy JÉZUS útján a LELKEK a FÉNYT válasszák, szabad akaratukból, a saját döntésük szerint!!!