Az Atya ajándékai a távgyógyításban

FÉNYCSATORNA

TÁVGYÓGYÍTÁS ALATT (2020. ÁPRILIS 30, 21.00), ATYÁNK AZ ALÁBBI AJÁNDÉKOKAT ADTA A TÁVGYÓGYÍTÁSBAN, A SZABAD AKARATUKBÓL RÉSZT VEVŐKNEK

ALMA
Lehetőséget ad arra, hogy az ego ellenében felismerések következzenek be az almával rendelkezőnek, hogy felismerje a „báránybőrbe bújt ordas”, „árnyék” manipulációit, hogy hogyan kívánja megtéveszteni a FÉNYBE törekvőt, hogy LELKÉT megkaparintsa, elrabolja!

RÓZSA
Ajándék ATYÁNKTÓL azt jelenti, hogy a megajándékozott LÉLEK a SZÍVÉN keresztül érzékelje JÉZUS JELENLÉTÉT és folyamatos HÍVÁSÁT, hogy forduljon Szabad akarata által a FÉNY felé!

GRÁL KELYHÉBŐL IVÁS
Azt jelentette, hogy a LELKEK, akik részt vettek a TÁVGYÓGYÍTÁSBAN a túlcsordult GRÁL KEHELY Szeretetének az elfogadásával ATYÁNK, az ÉLŐ ISTEN, az ÖRÖKLÉT SZERETETÉT fogadták magukba, és ez a Földi életükben mintegy HÍVÓ szó:  ATYÁNK MINDEN LELKET HAZAVÁR.

FÉNYCSATORNA

TÁVGYÓGYÍTÁS ALATT (2020. JÚLIUS 31, 21.00) KAPOTT KÉPEK

1. DRÁGA ATYÁNK A TÁVGYÓGYÍTÁS ALATT  SZAKÁLLAT CSERÉLT. MI VOLT ENNEK AZ ÜZENETE?

A Mindenható Szakáll cseréje azt jelenti, hogy a Föld nevű Bolygón a HARMÓNIA ENERGIÁI egyre erőteljesebbé válnak, és az „árnyék” befolyása a kiegyenlítődés felé tart.

2. JÉZUS KRISZTUS A VÍZEN ÁLLT ÉS KIEMELKEDETT A VÍZBŐL EGY SZIKLA „SZIGET”, MELY FELEMELKEDETT A VÍZ FÖLÉ. A KIS SZIGETEN ÁLLVA KÖRÜLÖTTE LELKEK KAPASZKODTAK. MIRE UTALT EZ A KIEMELKEDÉS?

A Földön lévő lelkeknek, akik rendszeresen fohászkodnak Atyánk – Jézushoz, Jézus a Szikla szimbolikájával jelzi a LELKEK sokaságának, hogy MEGÓVJA ŐKET az egyre nyíltabb „árnyék” befolyásától. Szilárd támasza lesz JÉZUS a hozzá fohászkodó LELKEKNEK!

3. ATYÁNK A TÁVGYÓGYÍTÁSBAN RÉSZT VETT LELKEKET EGYENKÉNT A HATALMAS SZÍVÉBE TETTE. MIRE UTALT ATYÁNK CSELEKEDETE?

Atyánk a Szíve Végtelen Szeretetének a vonzásával felerősítette a Távgyógyításban részt vett Földi LELKEKBEN, hogy hazatérjenek hozzá vágyódásukkal a Végtelen Szeretethez, azonban a döntést MINDEN EGYES FÖLDI LÉLEKNEK a saját SZABAD AKARATÁBÓL szükséges meghoznia a végidőben, hogy a Látható, de mulandó, vagy a LÁTHATATLAN, de ÖRÖKKÉVALÓ világot válassza a hite erősbödésével JÉZUS útján!

4. AZ EMBEREK ÉRINTGETTÉK PÉTER APOSTOL RUHÁJÁT. MIT JELKÉPEZETT EZ A CSELEKEDET?

JÉZUS KRISZTUS MEGVÁLTÓNK HATALMAS SZERETET MŰVE, KERESZTRE FESZÍTÉSE ÉS HALÁLA ÁLTAL, Lelkek sokaságának újból lehetőséget adott – az ŐSBŰNNEL terhelt LELKEKNEK –, hogy ismételten ATYÁNK, az ÉLŐ ISTEN ELÉ járulhassanak, mivel az ATYA bűnnel terhelt LELKEKET nem fogadhatott be az ATYAI HÁZBA!
JÉZUS KRISZTUS amikor 3 napra FELTÁMADT, az Apostolainak megadta mindazokat a lehetőségeket, csodatételeket, amelyeket a Földön végzett a MEGVÁLTÓ MŰVE beteljesedéséig.
PÉTER APOSTOL aki a Római egyház megalapítója, ATYÁNK – JÉZUS áldásával, PÉTER APOSTOL Szellemiségében átruházza az Ő általa annak idején a Földön végzett csodákat egy általa felkent személynek, akinek a RUHÁJA ÉRINTÉSE is CSODÁKAT fog eredményezni a végidőben!

5. JÉZUS KRISZTUS ÉS AZ „ÁRNYÉK” EGYMÁSRA NÉZETT, NEM SZEMBŐL, HANEM EGYMÁS MELLET ÁLLVA OLDALRÓL A VÁLLUK FELETT. MIRE UTALT EZ A MEGNYILVÁNULÁS?

Ez az „egymásra nézés” JÉZUS KRISZTUS és az „árnyék” részéről azt jelenti, hogy JÉZUS a FELLEGEKBŐL / tehát nem a Földön, ahogy ezt megtévesztően terjesztik/ figyelemmel kíséri az „árnyék” minden megnyilvánulását, mielőtt MEGKÖTÖZI, aki itt a Földön Jézus nevében, alakjában próbál befolyást gyakorolni a tömegekre.
A FÉNYMADÁR FELSZABADÍTÁSA ÁLTAL a „BUGYROKBÓL” a LELKEK milliárdjainak a FÉNYBE VITELÉVEL megcsappantak a követői, és az eddig a LELKEK által biztosított energiák, melyet ATYÁNK BIZTOSÍTOTT FOLYAMATOSAN a LELKEKNEK.
Az „árnyék” a fenti hatalmas energiákat ELVESZÍTVE, Jézus képében, nevében, Jézus szimpátiáját kihasználva téveszti meg az embereket, hogy a Földi embereket, LELKEKET rabszolgasorba állítsa, és a megtévesztések által elvesztett energiáit pótolja.

/ Az „árnyékot” a „bugyrot-bugyrokat” ne nevezd meg, mert, ahogy az angyali energiák is azonnal megjelennek, úgy a fentiek is megjelennek, és hatással vannak az energetikai rendszeredre, valamint az elméd által befolyásolnak, ha tudatosan vagy tudattalanul alkalmazod. Ne becsüld le a „hazugság fejedelmének és követőinek” a hatását, megtévesztését a Földi életedre. Nézz körül és érzékeled, hogy a média hogyan ontja, erősíti, látszólag tudatlanul az „árnyék” és követőinek a hatását és szomorú, de a megnevesített termékek neveiben is jelen vannak, isszuk-fogyasszuk őket, és több óráig a hatásuk alatt vagyunk, és nem értjük, hogy miért cselekszünk természetünk ellen. Földi létünk a TEST – LÉLEK – SZELLEM hármasságáról szól, és ezek egymásra hatásából adódnak az élethelyzeteink. LELKÜNK által, amely ISTEN RÉSZE, Szellemlények vagyunk, de mi erről elfeledkeztünk, mert csak a TESTI DOLGAINKKAL, és az ANYAGI VILÁGGAL FOGLALKOZUNK, amely az „árnyék” befolyása alatt áll. A nagyon is valóságos ÉLŐ ISTENT a SZERETET ISTENÉT VALLÁSNAK TARTJUK, EZ AZ EGYIK LEGNAGYOBB HAZUGSÁG, megtévesztés, mint az is, hogy az ÖRÖK SZERETET ISTENÉTŐL FÉLNI KELL. Az elménk befolyásoltsága által változtatták meg az írott ókori szövegeket, hogy ez a kijelentés elterjedjen az egész földkerekségen./

Picture of A Fény Gyermekei

A Fény Gyermekei